Filmweb
 
 

Reisa til Fjørkongens rike

INNHOLD
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT
I Reisa til Fjørkongens rike møter vi kaningutten Johan. Hans mor er syk, og en natt, ikke lenge etter at Johan og foreldrene har flyttet til et nytt sted, så dør hun. Johan nekter å gå med på at han aldri vil kunne møte sin mor igjen, og han begynner å lete etter henne.

Han finner ut at det er den mystiske Fjørkongen som har tatt hans mor med til sitt skjulte rike. Hvordan skal Johan klare å komme seg dit?

På sin ferd må Johan være både lur og utholdende. Han møter ulike karakterer, både de som gir ham hjelp, men også de som gjør sitt beste for å forhindre at levende kommer inn i dødsriket og forstyrrer den viktige balansen mellom liv og død.
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 1. til 7. klassetrinn
Reisa til Fjørkongens rike har fått aldersgrensen 7 år med begrunnelsen "mørke og dramatiske scener". Undertegnedes oppfatning er at det vil være trygt å vise filmen helt ned på førsteklassetrinnet. Når den nye beskyttelsesloven iverksettes i løpet av 2015 vil dagens 7 årsgrense i all hovedsak tilsvare 6-årsgrense.

Filmen inneholder et par scener med stormfullt hav - og flukt fra små, monsterlignende skapninger, men Reisa til Fjørkongens rike er generelt sett ikke en film som vil være særlig urovekkende for de unge som fra før er vant til å se tegnefilmer med fart og spenning på TV. Imidlertid, filmens tema og formspråk er knyttet til tap, savn og død.

I flere sekvenser skildrer filmen en tilværelse etter døden som dels er grå og trist, men hvor det også er rom for mye skjønnhet og mange vakre øyeblikk. Vel å merke er at store deler av handlingen som beskriver dødsriket ikke er overforklart. Her bør de yngste seerne gjennom forberedelsesarbeid få vite at filmens hovedkarakter i handlingens start mister mora si, og at han leter etter henne der hvor man (kaniner) kommer etter døden.

Reisa til Fjørkongens rike er en svært godt egnet film å bruke om man i barneskolen ønsker å belyse temaer som det å miste noen man er glad i, savn, sorg samt tanker rundt hva som skjer med et menneske etter at det har dødd.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag og RLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Reisa til Fjørkongens rike vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.
SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet utforskeren.
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene kristendom og filosofi og etikk.
NATURFAG
Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE (til læreren)
Reisa til Fjørkongens rike er en av relativt få kinofilmer for de yngste som omhandler det å miste en av sine nærmeste - og livet/tilværelsen etter døden. I skolesammenheng vil dermed denne filmen kunne være med på å åpne mange dører inn til noen av de følelsesmessige tyngste temaer som gjerne preger barns hverdag og skoledag.

”Fjørkongens rike” er stedet hvor karakterene i filmen kommer til når de dør. Filmen følger ingen klare linjer til allerede etablerte religioner og mytologier, men den vil kunne gi assosiasjoner til flere ulike forestillinger om dødsriker og underverdener man fra før måtte kjenne til. I det minste, filmens handling og univers spiller på den veletablerte visjonen om at de som dør kommer til et sted hvor man selv en dag kanskje kommer til. I denne filmens tilfelle lykkes hovedkarakteren, Johan, å finne en vei til ”den andre siden” uten å dø selv.

Reisa til Fjørkongens rikes tematikk og formspråk vil kunne minne mange om både Astrid Lindgren og Hayao Miyazakis fantasiverdener. Den er full av både skjønnhet, sorg, spenning og kjærlighet.

Filmen er en svensk-dansk produksjon. Deler av dataanimasjonen er imidlertid utført med norsk hjelp.

Den norske versjonen er dubbet til nynorsk. Flere dialektinnslag kan også høres. Hovedkarakteren Johans stemme tilhører Martin Svendsen Dimmen. Noen vil kanskje kjenne igjen Martins stemme fra tittelkarakteren i animasjonsserien Petter Kanin på NRK Super.  

Under Kristiansand Barnefilmfestival i september 2014 vant Reisa til Fjørkongens rike publikumsprisen.

Se Reisa til Fjørkongens Rikes trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1204294.ece?clip=1
OPPGAVESAMLING (TIL FOR- OG ETTERARBEID)
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. (Ikke alle oppgavene/spørsmålene passer til samme alderstrinn.)

Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

::: FORARBEID :::
Til læreren:

- Se filmens trailer sammen med elevene. Snakk om forventninger til filmopplevelsen og om hva de tror filmen kommer til å handle om.
- Snakk om døden, og om hva elevene tror skjer når et menneske dør. Kjenner de til ulike tanker og trosretninger som ulike mennesker har rundt tilværelsen etter livet?
- Kan man få kontakt med de man kjenner som er døde? På hvilke måter kan man eventuelt snakke med de som har forlatt vår verden?
- Bruk internett og vis filmtraileren og/eller bilder av kaninen Johan. Be elevene beskrive førsteinntrykket sitt av han og snakk om hva som gjør han til en karakter man får lyst til å se en film om.

- Vis også hvordan Fjørkongen ser ut. Er han skummel? Venn eller fiende? Få elevene til å begrunne svarene sine.

::: ETTERARBEID :::

A) FILMOPPLEVELSEN

1) Hva handlet denne filmen om? Var noe vanskelig å skjønne? Snakk sammen i klassen.
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.
3) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

B) KARAKTERENE
1) Beskriv kaningutten Johan. Hva er det du liker best med han? Begrunn svaret ditt.
2) Hvis Johan hadde vært en gutt som hadde gått i klassen din, hva tror du at du kunne ha tenkt deg å funnet på sammen med han?
3) På hvilke måter skjønner vi at Johans mor er syk – og når og hvordan skjønner vi at hun har dødd? Beskriv denne delen av filmen.
4) Beskriv Johans far. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?
5) Hvorfor tror du Johans far flytter fra huset sitt og ut i en båt på havet etter at kona hans døde?
6) Hva synes du om hunden Bill? Gi eksempler på at han gjør snille og lure ting. Gi eksempler på at han gjør noe du synes er slemt eller dumt.
7) Beskriv Fjørkongen. Er Fjørkongen Johans venn eller fiende? Begrunn svaret ditt.
8) Hva er Måra for slags skapning? Hvordan påvirker Måra hvem det er som skal dø? Tror du en tilsvarende skapning som Måra finnes i virkeligheten?
9) Hvilken av karakterene synes du var mest skummel? Begrunn svaret ditt.
C: SCENER FRA FILMEN/FØLELSER
1) Velg noen av scenene oppført under og gjenfortell i grupper hva dere husker fra disse. Hvilke ulike følelser ga disse scenene deg? Hva tror du Johan følte i disse situasjonene?

- Da Fjørkongen kom om natten og tok med seg Johans mor.
- Da Johan og faren i begynnelsen av filmen tulla og tøysa ombord i båten.
- Da Johans far rodde avgårde for å kjøpe mutre, og Johan måtte være igjen alene på båten. Plutselig hørte han Bill rope om hjelp på radioen!
- Da båten til Johans far sank ned i havet, og Johan ble med langt, langt ned under vann.
- Da Johan snek seg ombord i maskinrommet på Froskekapteinens båt – og måtte gjemme seg for Froskekapteinen.
- Da Johan kom til byen i Fjørkongens rike, hvor han møtte Fjørkongen ansikt til ansikt for første gang.
- Da Johan kom til den stranda hvor han møtte igjen moren sin for første gang etter at hun døde.
- Da Johan og mora koste seg sammen i det fine huset hennes i skogen.
- Da Bill kom og fikk hentet flere levende kaniner (sirkusartister, musikere, bakere) til Fjørkongens by for å lage i stand fest.
- Da Johans far kom til Fjørkongens rike og Johan og foreldrene på nytt ble samlet som familie.
- Da Johan og foreldrene reddet Fjørkongen ut av den kista som Bill hadde stengt han nedi. 
- Da Fjørkongen ramla ned i Måras vann, og Måra gikk amok og begynte å knuse byen.
- Da Johan fikk skjellene plassert tilbake på Måras tentakler – og reddet Bill fra å drukne.
- Da Johan måtte ta farvel med mora si og reise hjem sammen med faren sin.

2) Lag små rollespill med fokus på store følelser og hvordan disse uttrykkes gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk og stemmebruk. Benytt konkrete scener fra filmen, eller andre øyeblikk som er en del av Johans historie, som inspirasjon. Her er noen eksempler:

- Johan som savner mora si etter at hun har dødd, og faren som prøver å trøste ham.
- Bill, når han sender nødanrop fra radioen i fyrtårnet sitt.


- Johan som gjemmer seg for Froskekapteinen i maskinrommet.
- Johans far som kommer tilbake fra handleturen i robåt, og finner ut at den andre båten med Johan ombord er borte.
- Fjørkongen som er innesperret i kista - og når Johan til slutt slipper ham fri.
- Moren i Fjørkongens rike når hun finner den første flaskeposten fra sin sønn.
- Johan, faren og moren da de tar farvel med hverandre før vindeltrappa raser sammen.3) Hvor mange ulike følelser er det naturlig å ha i løpet av en uke? Hva med i løpet av et helt liv? Lag en liste hvor du fordeler følelsene på to kolonner: Gode og dårlige følelser. Kan man unngå noen av disse følelsene i løpet av et liv? Kan dårlige følelser være nødvendige? Snakk sammen om hvilke følelser som er en naturlig del av det å leve.
D: DØDEN
1) Hva er døden?
2) Hva tror du skjer med et menneske som dør?
3) Gi eksempler på årsaker til at mennesker og dyr dør.
4) Hva vil det si å savne noen?
5) Hvem kan du snakke med hvis du er lei deg for noe? Gi ulike eksempler. Hvorfor er det lurt å snakke med noen når man er trist?
6) Mennesker som tilhører kristendommen sier de vil komme til Himmelen når de dør. Hvordan tror kristne at Himmelen ser ut? Snakk sammen i klassen om dette.
7) I filmen ser vi Johan sende flaskepostbrev til sin døde mor, og hun mottar dem alle. Finnes det måter å kommunisere med de døde på i virkeligheten? Gi eksempler du eventuelt kjenner til.
8) Hva om det ikke gikk an å dø? Hvordan ville det ha vært her på jorda da?
9) Etter at Johan mister moren sin flytter han og faren fra huset sitt til en båt de kjører langt utpå havet. Johans far begrunner det med at de ikke må bli oppdaget av Fjørkongen. Går det an å unngå døden i virkeligheten?
10) I filmens siste del tror vi en stund at Fjørkongen selv har dødd. Hvordan er det han kommer tilbake til livet igjen? Hvordan skaper mennesker nytt liv av seg selv?


E: DIVERSE
1) Send flaskepost! Skriv brev som dere putter nedi flasker som dere setter en vanntett topp/kork på. Finn et fint sted hvor dere kan kaste disse i en fjord, et hav eller eventuelt et vann. Velg selv hva dere vil skrive om. Husk å oppgi navn og adresse, kanskje får dere svar fra noen som finner flaska en gang i fremtiden!
2) I filmen, da Johan er alene ombord i farens båt, mottar han et nødanrop via radioen. Han hører Bill rope ”S.O.S” og Mayday”. Hva betyr disse uttrykkene?
3) Hva kan du om kristendommen? Finn likhetstrekk mellom Jesus og Gud (Faderen) og karakterer du ser i Reisa til Fjørkongens rike. Sier og gjør Fjørkongen og Måra noe som du kjenner igjen fra kristendommen? Minner noen karakterer i denne filmen deg om andre religioner du kjenner til? Snakk sammen i klassen.
4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Naturfag , RLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Eventyr/fantasy, Kunst, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Resan til Fjäderkungens Rike
Regi:Esben Toft Jacobsen
Genre:Eventyr / Animasjon / Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Sverige
Språk:Norsk
Produksjonsselskap:Copenhagen Bombay
Lengde:1 t. 18 min.
Distribusjon:KontxtFilm
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:7 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen