Filmweb
 
 

Drone

This is no game

"America must be a standard bearer in the conduct of war. That is what makes us different than those who we fight", proklamerte Barack Obama fra podiet i Oslo rådhus i 2009. Forandringens mann skulle stenge Guantanamo og styrke De forente staters rykte i verden. Fem år senere er fredsprisvinneren kjent som dronepresidenten. Kritikkverdige fengselsforhold på Cuba er byttet ut med raketter, og Obama sender nå ubemannede bombefly når og hvor som helst i verden der det finnes folk de amerikanske myndighetene definerer som sine fiender.

Verden står overfor et paradigmeskifte når det gjelder krigføring. Flere og flere land tar i bruk droner, og den klassiske slagmarken viker for en asymmetrisk krig som foregår blant sivile. Unge gutter oppvokst med videospill verves for å skyte mennesker på andre siden av jorden med en joystick, og statsansatte advokater utvider stadig sine definisjoner av hvem som kan betraktes som legetime mål. Vil vi leve i en verden der allestedsnærværende droner er stormaktenes dommer, jury og bøddel?
Spørsmål til filmen (enten til diskusjon eller med svar i filmen):
 • Hvordan bruker militæret i USA dataspill i rekruttering av dronepiloter?
 • Hvilke innvendinger har de tidligere dronepilotene mot bruken av droner?
 • Hvilke synspunkter fremmer menneskerettighetsadvokatene i Pakistan?
 • Når kan man bryte artikkel 3 av menneskerettighetene; retten til liv, frihet og personlig sikkerhet? (Jamfør det noen sier i filmen om brudd på de mest elementære menneskerettigheter.)
 • Hvordan ville norske myndigheter reagert hvis droner ble brukt til å bombe terrorister her i landet?
 • Hvem kontrollerer at de som utfører angrep tar ansvar for sivile tap?
Forarbeid
Tips til dialogspørsmål:
 • Når kan man bryte artikkel 3 av menneskerettighetene; retten til liv, frihet og personlig sikkerhet?
 • Er noen mennesker unntatt artikkel 10?
  • «Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.»
  • Og artikkel 11, paragraf 1? «Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.» (Her er det ikke nødvendig å lese opp artiklene, men ta for seg om noen mennesker under spesifikke omstendigheter mister retten til en rettferdig rettsak)
 • Hvem tar ansvar for sivile tap?
 • Hvem kontrollerer at de som utfører angrep tar ansvar for sivile tap?
Etterarbeid
Del klassen inn i 3 grupper.
Ny teknologi krever nye bestemmelser for hva som er rett og galt. FN trenger nye regler for bruk av droner. Gjennom gruppearbeid skal klassen utforme en ny FN-resolusjon vedrørende bruk av droner i krigføring. Gruppearbeidet skal vise at ulike interesser kan påvirke bestemmelser om hva som er rett og galt. (Forklar hva en resolusjon er.)

Gruppe 1, 5-6 elever, skal representere de amerikanske myndighetene.

Gruppe 2, 5-6 elever, er advokater og/eller menneskerettighetsarbeidere som representerer ofre for dronebombing.

Gruppe 3, resterende elever i klassen, skal være FN-forsamlingen. Land fordeles ut fra nødvendighet. Elevene kan for eksempel velge selv hvilket land de skal representere eller læreren kan dele ut land. Én elev kan representere ett land.

Be gruppe 1 og 2 om å produsere fremlegg for resten av klassen der de argumenterer i rundt 10 min. for sitt syn på bruk av droner.

Gruppe 1 mener at dronebruk er viktig i krigføring og kan redde liv. Finn argumenter for dette, bruk argumentarket fra forarbeidet og filmen.

Gruppe 2 mener at dronebruk bryter med menneskerettighetene og vil at angrepene opphører.

Bruk filmen og argumentarket.

Elevene i gruppe 3 kommer frem til hvilket land de skal representere (her kan klasseleder dele ut land om ønskelig) og lager individuelt et grunnleggende standpunkt i forhold til dronebruk.

Gruppe 1 og 2 legger frem argumentene sine for bruk av droner, maks 5 minutter per innlegg. Formuler resolusjoner.

Klasseleder skriver de ulike forslagene til FN-resolusjoner på tavlen.

Gruppe 3 får så 5 minutter til å diskutere før de stemmer over forslagene.

Klasseleder teller stemmer ved siden av forslagene på tavlen.

Dersom det er tid til overs kan man diskutere andre måter å løse problemer rundt bruk av droner. Kunne man opprettet et kontrollorgan i FN som rapporterer problemer i forhold til bruk av droner? Hvilke problemer ville dette by på? Vil alle stater underlegge seg sanksjoner på bruk av droner?

Forslag til FN-resolusjoner i forhold til dronebruk:
 • Bruk av droner i krigføring fører til omfattende sivile tap og er problematisk å kontrollere med tanke på sivile tap. All bruk av droner må derfor opphøre.
 • Bruk av droner i krigføring tillater mer presise og kontrollerte angrep og vil spare militære og sivile liv. Fri bruk av droner.
 • Drøft eventuelle andre resolusjoner.


 

Filmstudieark

Forfatter:Bergen internasjonale filmfestival 2014 i samarbeid med Raftostiftelsen
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående, Høyskole]
Fag: RLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Drone
Regi:Tonje Hessen Schei
Roller:Brandon Bryant, Shahzad Akbar, Noor Behram, Michael Haas, Clive Stafford Smith, Chris Woods
Manus:Tonje Hessen Schei
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Engelsk
Produsent:Jonathan Borge Lie, Lars Løge
Musikk:Olav Øyehaug
Lengde:1 t. 18 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen