Filmweb
 
 

Vivianes kamp

INNHOLD
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplan-referanser
Filmomtale
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)
HANDLINGSREFERAT
Israelske Viviane ble forlovet som femtenåring. Som voksen, etter mange års ekteskap med en mann hun ikke lenger elsker, og som hun ikke føler hun passer sammen med, ønsker hun å skille seg. Men i Israel kan et ekteskap kun oppheves av rabbinere, religiøse ledere med nødvendig juridisk og religiøs fullmakt til å annullere en ekteskapspakt.

En slik domsavgjørelse er imidlertid kun gyldig om ektemannen samtykker, noe Vivianes ektefelle, Elisha, langt i fra er villig til. I år etter år må Viviane kjempe mot et jødisk system, fullt av formaliteter og religiøse regler, hvor hennes behov for frihet og ønske om innflytelse ikke blir møtt, og hvor hennes ektefelle utnytter den makten han har til å kontrollere og begrense livet hennes.

Filmen utspiller seg i sin helhet i rettslokalet, og i venteværelset utenfor. Ulike vitner trekkes inn foran den rabbinske domstolen, som alle må uttale seg om hvorvidt ekteskapet mellom Viviane og Elisha er verdt å kjempe for. Vi ser hvordan de som representerer en tradisjonsbunden kultur står steilt mot Viviane og de andre som har tatt inn over seg en modernisert og verdslig livsstil.
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLAN-REFERANSER
* Klassetrinn: 9./10.-trinn og videregående

I skrivende stund har Medietilsynet ikke vedtatt noen aldersgrense på Vivianes kamp. Filmen inneholder imidlertid ingen scener som kan virke skremmende på yngre publikummere, men filmens tema og formspråk er myntet på et modent publikum. I skolesammenheng vil det dermed være mest aktuelt å vise den for elever fra fjorten-femten år og oppover.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Vivianes kamp vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur og politikk og demokrati.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Vivianes kamp er skrevet og regissert av det israelske søskenparet Shlomi Elkabetz og Ronit Elkabetz. Sistnevnte spiller også hovedrollen.

Filmen er inspirert av virkelige hendelser fra livet til Shlomi og Ronits mor. Den utgjør den siste filmen i en trilogi, hvor de to foregående filmene heter To take a Wife (2004) og 7 Days (2008).

Sentralt i filmens budskap er retten til å være fri fra andre menneskers overformynderi. Dette formidles gjennom en rettssaksgang som mange vil kunne beskrive som nedlatende og diskriminerende overfor Viviane. Hovedpersonen Viviane er en moderne og sekularisert (verdsliggjort) kvinne, som opplever seg selv fanget i en kultur hvor tradisjonsbundne og urokkelige prinsipper, opprettholdt av menn og flere årtusener gammel religion, minimaliserer hennes følelse av medbestemmelsesrett i eget liv.

Skuespillerprestasjonene er tidvis fenomenale. Imidlertid, handlingen er dialogdreven, og vi befinner oss aldri utenfor rettslokalet eller dets venterom. Dette, i tillegg til at produksjonen er israelsk, gjør Vivianes kamp til en type film som de færreste i dag, ikke minst unge mennesker, er vant til å se. Med andre ord: Elevgruppa som tas med på visning av Vivianes kamp bør gjøres oppmerksomme på at dette ikke er hva man kan kalle en tradisjonell underholdningsfilm.

Filmens engelske tittel er The Trial of Viviane Amsalem. Den franske er Le procès de Viviane Amsalem.

Se trailer her: https://www.youtube.com/watch?v=3jWp4i9SqqU
1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER
A: Bruk litt tid på å sette deg inn i hvilken film du skal se. Les handlingsreferat, se filmtraileren og jobb med forberedelsesoppgavene i denne seksjonen.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3jWp4i9SqqU (Engelsk undertekst.)

B: Hva kjennetegner jødedommen? Bruk lærebøker og internett og finn ut om jødedommens opprinnelse, geografiske utbredelse og generelle karakteristikker.

C: I filmen møter vi en rekke ord og uttrykk knyttet til jødedommen. Finn ut av følgende ord: Synagoge, kippa, kosher, Toraen, Sabbaten og rabbi? Filmen refererer også til høytidsdagene Yom Kippur og Rosh Hashanah. Hva er det som markeres disse dagene?

D: Finn ut hva følgende ord/uttrykk betyr: Ortodoks, liberal, sekulær/sekularisering.

E: Land i verden er forskjellige med hensyn til i hvor stor grad nasjonenes myndigheter blander sammen politikk og religion. Gi eksempler på ulike land, og hvor stor grad de politiske forholdene er påvirket av religion. I hvor stor grad har kristendommen hatt innflytelse på norske styresmakter, før og nå? Hvor påvirket er Israels politikk av jødedommen?

F: Diskuter i klassen hva som kan være gode grunner for at et ektepar ønsker å oppheve ekteskapet sitt.
2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER
A: REPETISJON
Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen?

B: JØDEDOMMEN/RELIGION OG ETIKK
1) Hva vil det si å være religiøs?

2) Juryen i filmen er rabbinsk. All jus er basert på rabbinernes religiøse, jødiske oppfatninger. Hvilke lovverk er det de legger til grunn for sine avgjørelser? I hvor stor grad påvirker kristendommen norske rettsaker, tror du?

3) Viviane beskyldes for å ikke ha vært flink til å holde på kosher-tradisjonene i hjemmet, slik Elisha har ønsket. Hva innebar dette i praksis, tror du?

4) Når Elisha blir spurt om hvorfor han ikke gir slipp på Viviane, retter han en pekefinger oppover og sier: ”Det er straffen min”. Hva mener han med dette?

5) I filmens start får vi vite at Viviane lenge har bodd borte fra Elisha og barna. Juryen beordrer henne til å flytte hjem noen måneder for å gi ekteskapet en ny sjanse. De legger til at hun må gjøre dette ”med Guds hjelp”. Hva mener de med dette, tror du?

6) Under juryens utspørringer vektlegges det flere ganger om det er mistanke om hvor vidt Viviane har vært utro. Hvorfor er seksualmoral, i en religiøs sammenheng, viktig for saksbehandlingen?

7) I filmen sies det til at det er både en jordisk rettssal og en himmelsk rettssal. Hva menes med dette?

8) Hvilken religiøs begrunnelse oppgir Elisha for å ikke ha et førerkort?

9) Gi eksempler du kjenner til hvor det er en sammenheng mellom religion og hvordan man kler seg. På hvilke måter kan man hevde at måten Viviane og hennes søstre er kledd på, kan avsløre at de er ikke-troende?

10) I filmens slutt må Viviane, for å få skilsmissen sin, love at hun ikke finner seg en ny mann. Hvorfor ønsker Elisha dette? Er dette noe du synes det er riktig å be en eks-partner om? Tror du Viviane kommer til å holde dette løftet? Begrunn svaret ditt.

11) Hva lar filmen oss få vite om hvordan livet til skilte kvinner i Israel er?

12) I prosent var det mange flere (personlig) troende, kristne nordmenn i de forrige århundre enn nå i dag. Hva tror du kan være årsaker til at stadig færre nordmenn er religiøse?

13) Argumenter for hvor vidt det i fremtiden kan komme til å bli flere eller færre religiøse mennesker på jorda.

14) Gi eksempler du måtte kjenne til på at mennesker bruker religion for å forsvare handlinger som du mener er dårlige.

C: KARAKTERENE
1) Beskriv Viviane Amsalem slik du selv opplever henne. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) Beskriv Elisha Amsalem slik du selv opplever ham. Hva er hans sterke og svake sider?

3) De ulike vitnene i rettsaken beskriver Viviane og Elisha på veldig ulike måter. Hvem av de to får du mest sympati for? Begrunn svaret ditt.

4) Hvem av de to opplever du at forteller mest sannferdig hvordan ekteskapet deres har vært? Begrunn svaret ditt.

5) Elisha forteller om at han sliter med å forklare følelsene sine, og at han vokste opp uten far. Han sier at de få gangene han og Viviane hadde fått besøk, var dette mennesker som tok Vivianes parti. Vi får også vite at Viviane ofte roper, kaster ting – samt at hun har slått han. Hva er det som gjør at denne filmfortellingen likevel vil gi de fleste publikummere (i vår del av verden) mest sympati for Viviane?

6) Elishas bror og advokat, Rabbi Shimon, hevder at Vivianes advokat, Carmel Ben Tovim er forelsket i Viviane. Hva tror du om dette? Hva bygger Shimon denne påstanden på?
D: EKTESKAPET/Å PASSE SAMMEN
1) Hva innebærer det at to mennesker gifter seg? Hva ligger i et ekteskapsløfte mellom to mennesker?

2) Mange par lar seg vie i gudshus (kirke, synagoge etc.), hvor en viktig del av seremonien er at Gud skal velsigne ekteskapet. Hva betyr dette?

3) Hva mener mennesker som sier at ekteskapet er hellig?

4) Emil Amzaleg, Vivianes storebror, er frustrert over tanken på at et ekteskap skal oppheves. Han spør retorisk: - Er MIN kone rett for meg? Han svarer selv: - Nei, jeg GJØR HENNE rett for meg. Hva mener han med dette? Diskuter fordeler og ulemper med denne tankegangen.

5) I en sekvens kommer ekteparet Simon og Dona Aboukassis inn som vitner. De har vært Vivian og Elishas naboer i om lag 20 år. Simon ønsker å være tilstede mens kona Dona svarer på spørsmål fra dommerne og advokatene. Lag en beskrivelse av Simon og Donas ekteskap. Gi eksempler på hva du mener er gode og hva som er dårlige sider ved parforholdet/samlivet deres.

6) Går det an å elske noen så høyt at man ønsker å leve sammen med denne personen til tross for at han/hun ikke kan fordra deg? Begrunn ulike synspunkt.

7) Beskriv hva du mener kjennetegner en god ektefelle. Hvilke av disse kvalitetene du nevner har Viviane og Elisha?

8) I vår del av verden kan det virke både fremmed og urimelig at et menneske må kjempe i fem år for å få en skilsmisse fra ektefellen sin. Likevel, klarer du å se fordeler med tradisjoner som gjør det vanskelig å oppheve et ekteskap? Hvor vanlig er det med skilsmisser i Norge i dag? Gi eksempler på hva du tror kunne ha forhindret så mange ødelagte ekteskap.

9) Hvor viktig er det å finne en partner som deler samme livssyn/religion som deg selv? Gi eksempler på fordeler og ulemper i parforhold hvor man har helt ulike livssyn.

10) Elisha sier at han alltid har elsket Viviane. Han blir så konfrontert med hva han har sagt og gjort for å vise dette overfor henne. Her viser det seg at det er mye han ikke har tenkt igjennom. På hvilke ulike måter kan man fortelle/vise at man er glad i partneren sin.

11) Hvorfor setter Elisha sitt forhold til Gud høyere enn sitt forhold til Viviane?

12) Viviane ble forlovet med Elisha da hun var 15 år gammel, og kort tid etter giftet inn i Elishas rabbinske familie. Hva tror du har måttet til for at hun skulle ha klart å elske ham og ønske å bli hos ham livet ut?  

E: DIVERSE
1) Vivianes kamp kunne med få grep (sammenlignet med mange andre filmer) ha blitt gjort om til et teaterstykke. Skriv ned en gjengivelse av én av filmens scener, inkludert dialog, fritt etter hukommelsen. Gjenskap denne scenen i klasserommet som en teatersekvens. Prøv å formidle tydelig de ulike følelsene som rolleinnehaverne er fylt av.

2) Filmen er dialogdreven. Likevel er det veldig mye av det som sies som formidles gjennom aktørenes kroppsspråk. Gi eksempler på dette.

3) Advokat Carmel Ben Tovim siterer en tekst skrevet av Maimonides. Hvem var Maimonides, og hva kjennetegner hans filosofi? Bruk internett.

4) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.
6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Likestilling/kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Gett: Le proces de Viviane Amsalem
Regi:Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Roller:Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon Abkarian, Sasson Gabay, Eli Gorstein, Gabi Amrani, Rami Danon, Roberto Pollack, Dalia Begger, Albert Illuz, Avrahram Selektar, Keren Morr, Evelyn Hagoel, Rubi Porat Shoval, Shmil Ben Ari, David Ohayon, Ze'ev Revach
Manus:Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Genre:Drama
Nasjonalitet:Israel
Språk:hebraisk
Produksjonsselskap:Films du Losange, Deux Beaux Garcons Films, Elzevir et Compagnie, Riva Filmproduktion, Canal plus, Arte France Cinema, CN4 Prods., Films Distribution, Keshet
Musikk:Dikla, Shaul Beser
Lengde:1 t. 56 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen