Filmweb
 
 

Timbuktu

INNHOLD
Fakta
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplan-referanser
Filmomtale
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT
Islamske fundamentalister har overtatt makten i den legendariske oldtidsbyen Timbuktu i Mali. Bybefolkningen her er ordinære, gudfryktige muslimer, som har lite til felles med jihadistene som med trusler og vold i Allahs navn tvinger dem til å følge livsomveltende sharialover.

Fra nå av er eksempelvis musikk, fotball, te og tobakk forbudt, og strenge kleskoder innføres. Kvinnene må dekke til hud og hår. De som gjør noe galt risikerer harde straffer, gjerne det å bli pisket – eller steinet til døde.

Jihadistene, som kommer fra Libya, snakker ikke det lokale språket, så alt de sier må oversettes. Juridiske saker avgjøres hastig i parodiske rettsprosesser. Avstanden mellom inntrengerne og de invaderte er fullkommen.

Utenfor byen, i åpent telt blant sanddynene, lever kvegeieren Kidane i harmoni med sin lille familie. De er utenfor Sharia-lovenes rekkevidde, og Kidane spiller frimodig gitar om kveldene, og kona Satima og datteren Toya trenger ikke å dekke til hår og hud.

Deres bekymringsløse liv rystes imidlertid da det oppstår en dødbringende feide mellom Kidane og en lokal fisker – og den lille familiens fredfulle hverdag brutalt innhentes av de nye makthaverne.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLAN-REFERANSER
* Klassetrinn: 9./10.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt Timbuktu 15 års aldersgrense. Deres begrunnelse er at ”filmen inneholder scener med avstraffelser og henrettelser, og har en tematikk som kan virke forstyrrende på 11-åringer.

I skolesammenheng er filmen velegnet til bruk på 9. og 10. grunnskoletrinn, samt på videregående. Å bruke tid på forberedelsesoppgavene under, vil øke læringseffekten av å etterpå se filmen. Se for øvrig læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Timbuktu vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur og politikk og demokrati.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene islam og filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Timbuktu tar utgangspunkt i da Mali i 2012 ble invadert av jihadister fra Libya. Dette er kalt ”tuaregopprøret”. Opprørerne ønsket bl.a. å erklære Nord-Mali som selvstendig stat. I 2013 gikk franske militærstyrker inn i området. Mali er tidligere fransk koloni.

Med utgangspunkt i denne konflikten ønsker regissør og manusforfatter Abderrahmane Sissako å belyse religiøs intoleranse, samt å vise hvor forskjellige mennesker kan være, selv om de har tilhører samme religion. Abderrahmane Sissako er født i Mauritania, men tilbragte store deler av barndommen i Mali. Han er nå bosatt i Paris. Dette er hans femte spillefilm. Fra før er han mest kjent for Bamako (2006), også den med handling lagt til Mali.

I sine filmer fremmer Abderrahmane sosiale nødrop, gjerne uttalt av hverdagslige borgere i land sør for Sahara. Timbuktu er intet unntak. 

Selv om Timbuktus handling er lagt til Mali, er filmen innspilt i Mauritania. Den legendariske oldtidsbyen Timbuktu er kun gjengitt med klynge rødfargede leirvegger som reiser seg mot en blå himmel.

I oldtiden var Timbuktu et senter for afrikansk kultur generelt, og handel og formidling av islamsk læring spesifikt. Her hadde et av verdens eldste universiteter sitt sete.

Timbuktu hadde norsk kinopremiere i samme tid som da islamske fundamentalister famøst gikk til angrep på redaksjonslokalene til det franske satirebladet Charlie Hebdo i Paris (7. januar 2015). Bakgrunnen for denne hendelsen var bl.a. at Charlie Hebdon tidligere hadde publisert islam-krenkende karikaturtegninger. Debatten som i etterkant oppsto rundt temaet ytringsfrihet ble satt på dagsorden i hele vårt samfunn. Ved visning av Timbuktu i skolesammenheng er det på mange måter naturlig å trekke inn flere sentrale elementer fra denne debatten. (Mer om dette i oppgavesamlingen under.)

Timbuktu er en av få afrikanske filmer som settes opp på norske kinoer i år (2015). I utlandet har den allerede fått mye positiv oppmerksomhet, blant annet under filmfestivalen i Cannes (2014), hvor den deltok i hovedkonkurransen. Den er også blitt Oscar-nominert i kategorien ”Beste utenlandske film”.

Uansett, Timbuktu er en type film som de færreste unge mennesker i dag, er vant til å se. Med andre ord: Elevgruppa som tas med på visning av denne filmen bør gjøres oppmerksomme på at dette ikke er en, hva man kan kalle, tradisjonell underholdningsfilm. Her vil et grundig forberedelsesarbeid være viktig for å pense elevgruppa inn på mest mulig relevante forventinger – og dertil læringsutbytte.

Se trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1202238.ece?clip=1.
OPPGAVESAMLING (TIL FOR- OG ETTERARBEID)
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk i tillegg vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.


1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER
A: Bruk litt tid på å sette deg inn i hvilken film du skal se. Les handlingsreferat, se filmtraileren og jobb med forberedelsesoppgavene i denne seksjonen.
Se trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1202238.ece?clip=1.


B: Hva kjennetegner islam? Bruk lærebøker og internett og finn ut om islams opprinnelse, geografiske utbredelse og generelle karakteristikker. Hvilke ulike retninger innen islam finnes det?

C: I filmen møter vi en del ord og utrykk som det kan være lurt å vite betydningen av før filmvisningen. Her er en liste: Jihad/en jihadist, en synd/å synde, haram, Guds vilje, en profet, sunniislam. 

D: Hvor i verden ligger Mali og Timbuktu? Bruk kart. Hva kjennetegner denne delen av det afrikanske kontinentet, med tanke på naturressurser, befolkningssammensetning og religionsutbredelse?

E: Finn stoff om Tuaregopprøret i Mali i 2012.

F: Finn eksempler på ulike land hvor religion er en del av nasjonens politiske styre. I hvor stor grad har kristendommen hatt innflytelse på norske styresmakter, før og nå?
2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER

A: REPETISJON
Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen?

B: ISLAM/RELIGION OG ETIKK
1) Hva forteller denne filmen oss om hvilke forskjeller det er på ulike måter å være muslim på?
2) Hva vil det si å være fundamentalistisk?
3) Hva vil det si å dømme etter sharia-lov?
4) Under rettsaken sier Kidane at ”man unnslipper ikke sin skjebne. Min skjebne er i Guds hender.” Hva mener han med dette?
5) Under kan du se eksempler på hva de fundamentalistiske muslimene i filmen hevder er syndig. På hvilke måter kan man argumentere for at disse tingene ikke er bra for et menneske (og dets forhold til Gud/Allah)? Kan du peke på positive sider ved en slik streng religiøs praksis? Diskuter i klassen.
- Å høre på musikk
- Å spille musikk
- Å røyke
- At kvinner viser for mye bar hud
- Spille fotball
- Å sitte og slappe av utenfor huset sitt
6) Norges grunnlov er i stor grad bygd på kristne verdier og bibelske leveregler. Kan du gi eksempler? Diskuter i klassen på hvilke måte norsk levesett (fortsatt) er påvirket av kristendommen.
7) Tror du/dere det i fremtiden vil komme til å bli flere eller færre religiøse mennesker i Norge. Hva med i verden generelt? Begrunn påstandene dine.
8) Hva vil det si at noe er hellig? Gi eksempler. Hva er hellig for en muslim som ønsker å være rettroende? I hvor stor grad tror du en ikke-religiøs person vil klare å leve seg inn i hva et religiøst menneske opplever som hellig?
9) Hva vil det si å krenke noe eller noen?
10) Timbuktu ble ekstra aktuell da dens norske kinopremiere var rett etter at islamske fundamentalister famøst gikk til angrep på redaksjonslokalene til det franske satirebladet Charlie Hebdo i Paris (7. januar 2015). Bakgrunnen for denne hendelsen var bl.a. at Charlie Hebdon tidligere hadde publisert islam-krenkende karikaturtegninger. Snakk sammen i klassen om hva dere husker fra denne hendelsen. Charlie Hebdon-redaksjonen, og dens tilhengere, mente at ytringsfriheten ga dem en rett til å sjikanere det som er hellig for andre mennesker. Diskuter dette i klassen. Argumenter for og i mot at man har rett til å bruke ytringsfriheten til å si hva man vil, selv om det vil såre enkelte grupper mennesker.
C: KARAKTERENE
1) Under ser du en oversikt over flere av de mest sentrale karakterene i Timbuktu. Forestill deg at du er en av disse. Skriv et dikt som omhandler denne personens opplevelse av opprøret, og hvordan livet hans/hennes er blitt påvirket. Få frem karakterens ulike følelser.
- Kvegeieren Kidane
- Kidanes kone Satima
- Toya, Kidane og Satimas tolv år gamle datter
- Issan, den tolv år gamle gjetergutten
- Jenta som selger fisk på markedet, og som blir sinna når hun blir bedt om å bruke hansker
- Den unge jenta som synger mens hun blir pisket som straff for at hun (bl.a.) har sunget
- Fiskeren Amadou, som får garnene sine ødelagt av kua GPS
- Den fargerike og gale(?) dama Zabou, som bor på taket med en høne
- Jihadisten Abdelerim, libyeren som smugrøyker og er forelsket i Satima
- Omar, Abdelerims sjåfør


D: GEOGRAFI/HISTORIE
1) Har dere tilgang til Google Earth (eller tilsvarende)? Ta en titt på Mali og Timbuktu. Sammenlign det du ser med tilsvarende utsnitt over Norge.
2A) Hvilke ulike yrker og inntektskilder ser vi de ulike beboerne i og utenfor byen ha? Hva er det mennesker i et område som dette kan leve av?
2B) Gi eksempler på ulike primærnæringer som du ser mennesker i filmen livnærer seg av.
3) Finn stoff om Timbuktus historie. Hva er denne byen (og distriktet rundt) mest kjent for?
4) Under opprøret i 2012 ble flere historiske steder, bygg og gjenstander oppført på UNESCOs verdensarvliste truet og/eller ødelagt. A: Hva er UNESCOs verdensarvliste? B: Hvorfor tok ikke opprørerne i Mali hensyn til denne verdensarven?
5) Kjenner du til andre historiske eksempler på at land eller landområder er blitt okkuperte av fiendtlige grupper eller nasjoner? Snakk sammen i klassen om ulike eksempler dere vet om. Hva med i Norges historie?
E: SCENER
1) Hvilke scener fra filmen gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen. Begrunn valgene du/dere gjør.
2) Under kan du lese et utvalg ulike scener fra filmen. Hva sier disse scenene om likheter og forskjellene på de to partene som fremstilles i filmen? Diskuter i klassen.
- Da jihadistene kommer med våpen inn i moskeen, og den gamle ber dem om å gå.
- Scenen hvor alle de guttene med fargerike fotballdrakter spiller en kamp uten fotball!
- Sekvensen hvor kua GPS blir drept – og når Kidane innleder den fatale slåsskampen med fiskeren Amadou. (Hva vet du/dere om forholdet mellom de ulike raser i området? Hva med hvordan husdyrholdere og fiskere ser på hverandre, tradisjonelt sett? Bruk internett.)
- Kidanes rettsak, der alt mellom han og dommeren må oversettes.
- Da de unge menneskene blir arrestert fordi de spilte musikk og sang i et privat hjem.
- Da Satima på moped ankommer sin manns henrettelse.
3) Filmregissør og manusforfatter Abderrahmane Sissako har lagt inn en del symbolikk i filmen sin. Hva tror du følgende to scener/sekvenser symboliserer?
- Åpningssekvensen hvor vi ser jihadistene skyte i stykker afrikanske trestatuer.
- Avslutningsscenen da Toya (Kidanes datter) og Issan (gjetergutten) løper i ørkenen.

F: DIVERSE
1) Tolvårige Issan er ansatt som gjeter. Han jobber lange dager med å passe på Kidanes kyr. I vår verden i dag er det store forskjeller på land i forhold til hva som aksepteres av bruk av barn som arbeidskraft (barnearbeid). Argumenter for og imot at Issan bør jobbe som gjeter.
2) Kidane blir dømt til døden. Hvilken straff synes du at han burde ha fått for drapet på fiskeren Amadou. Før opp formildende og skjerpende omstendigheter punktvis.
3) Hva er det Kidane sier han er mer redd for enn å dø? Snakk sammen om hva som kan være mer skremmende enn døden.
4) Hva sier denne filmen om graden av likestilling mellom kvinner og menn i islam, sett med vestlige øyne?
5) Hvilke eksempler på humor finner vi i denne filmen?
6) Hvilke ulike typer kjærlighet kan man se eksempler på i denne filmen?
7) I filmen ser vi ulike straffemetoder, samt at det blir referert til andre. Her er noen eksempler:
- Steining (eventuelt helt til man dør)
- Pisking (eventuelt helt til man dør)
- Få kappet av hendene
I tillegg får mange som er beskyldt for å ha gjort noe galt ingen ordentlig rettsak.

Mange mennesker i verden i dag blir i ulike land straffet og/eller henrettet med disse metodene. Amnesty er en av de organisasjonene i verden som jobber for å få satt en stopper for denne ”rettspraksisen”. Gå inn på http://www.amnesty.no og les om Amnestys arbeid rundt om i verden.

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.
3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
5) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du syntes gjorde denne scenen bra.
6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

____________________________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , RLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Historie, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Timbuktu
Regi:Abderrahmane Sissako
Roller:Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri, Fatou Diawara, Hicham Yacoubi, Kettly Noel, Mehdi AG Mohamed, Layla Walte Mohamed, Adel Mahmoud Cherif, Salem Dendou
Manus:Abderrahmane Sissako, Kessen Tall
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike / Mauritania
Språk:Arabisk/fransk
Produksjonsselskap:Les Films du Worso, Dune Vision, Arches Film, Arte France Cinema, Orange Studio, Indefilms 2, Canal Plus, Cine Plus, Arte France, Le Pacte, TV5 Monde, Centre National du Cinema et de l'Image Animee, Irina Production, Cinefeel
Musikk:Amine Bouhafa
Lengde:1 t. 40 min.
Distribusjon:Fidalgo
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen