Filmweb
 
 

Selma

INNHOLD
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT
Den verdenskjente menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr.  vant mange seire i sin ikke-voldelige kamp for sorte amerikaneres borgerrettigheter. Denne filmen forteller om Kings aksjoner og kampanjer for å sikre sorte den samme stemmeretten som det de hvite hadde.

Med utgangspunkt i sørstatsbyen Selma i 1965, følger vi King og hans kompanjonger i deres forsøk på å tvinge frem nødvendige samfunnsendringer gjennom demonstrasjoner, rettssaker og forhandlinger på aller høyeste politisk plan.

I sin streben etter å endre historien, må Martin Luther King Jr.s folkebevegelse tåle å bli møtt av spott, hat, voldelige motaksjoner, terror mot familiemedlemmer og gjentatte rasemotiverte drapshandlinger.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8./10.-trinn og videregående
Medietilsynet har gitt Selma aldersgrensen 11 år. Deres begrunnelse er at filmen ”skildrer de svartes kamp for stemmerett og inneholder flere voldsscener”.

I skolesammenheng er filmen velegnet til bruk på 8., 9. og 10. grunnskoletrinn, samt på videregående. Å bruke tid på forberedelsesoppgavene under, vil øke læringseffekten av å etterpå se filmen. Se for øvrig læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, RLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Selma vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur.

RLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene kristendom og filosofi og etikk.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet mangfold i naturen og videregående innen hovedtemaet bioteknologi.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Selma er en biografisk film som tar for seg en svært sentral epoke i menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr.s liv (1929-1968). Den fokuserer på tre måneder i 1965, hvor King og hans kompanjonger iverksatte en risikabel kampanje for å få landets politikere, med president Lyndon B. Johnson i spissen, til å sikre de sorte den samme stemmeretten som det de hvite hadde.

Som filmen viser, lyktes Martin Luther King Jr. og hans bevegelse med dette, og president Johnson signerte den historieendrende Voting Rights Act of 1965.

Sentralt i Kings ikke-voldelige kamp står arrangeringen og gjennomføringen av den fem dager lange legendariske demonstrasjonsmarsjen fra byen Selma til Montgomery.

Selma er regissert av Ava DuVernay. Hun har siden sin langfilmdebut i 2008 vært involvert i en rekke filmprosjekter, både som regissør, produsent og manusforfatter.

Hovedrollen er spilt av David Oyelowo, som tidligere har spilt i flere kjente filmer, eksempelvis Rise of the Planet of the Apes, Lincoln, Jack Reacher, The Butler og Interstellar.

Skjønt at det var mange sterke meninger rundt at Oyelowo ikke ble nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle, ble imidlertid filmen nominert i klassen Beste film og Beste originale filmmusikk. Den vant i sistnevnte kategori med låta ”Glory”. Medvirkende til låta var blant andre artisten Common, som også spiller en av Kings allierte i filmen (James Bevel).

Trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1206290.ece?clip=1

Offisielle webside: http://www.selmamovie.com

Offisiell Facebook-side: https://www.facebook.com/SelmaMovie

Andre relaterte filmer med ferdig utarbeidet filmstudieopplegg:
- Mandela: Long Walk to Freedom (2013) - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1146125.ece
- 12 Years a Slave (2013) - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1148521.ece
- Lincoln (2012) - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1089411.ece
- Stem nei (2012) - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1091084.ece
- District 9 (2009) - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1166490.ece
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk, vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende, men viktige, elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.
 

A: FORBEREDELSER TIL FILMEN
Før filmvisningen kan det være nyttig å ha en grunnleggende oppfatning av filmens hovedtematikk og hovedperson, samt Amerikas sosiale bakgrunnsteppe på 60-tallet. Her er noen stikkord for hva man kan gjøre research på, enten individuelt eller i grupper:

- At USA er et demokrati, med en grunnlov som stadfester grunnleggende borgerrettigheter, men at disse rettighetene (likt i mange andre vestlige land til ulike tider i historien) ikke alltid har vært like gjeldende for enkelte deler av befolkningen.

- Martin Luther King Jr.s liv og livsoppgave.
- De sortes historie på det nordamerikanske kontinent, i korte trekk.

- Hva som defineres som borgerrettigheter. (Finn ulike eksempler.)

- Hva kjennetegnet USA på 60-tallet? Hvilke samfunnsmessige spørsmål var landet opptatt av? Hvilken posisjon hadde USA i verden?


B: USA OG BORGERRETTIGHETER M.M.:
1) I filmen hører vi om at for å bli registrert som stemmer, måtte man bli gått god for av en person som allerede var registrert. Hvorfor gjorde denne ordningen det umulig for mange fargede å få registrert seg?

2) Vi får også vite at de som forsøkte å registrere seg som stemmer fikk sitt navn offentliggjort i avisene. Hvorfor gjorde denne ordningen det ekstra problematisk for fargede?

3) I filmen refereres det til organisasjonen FBI (og FBI-direktøren J. Edgar Hoover). Hva er FBI, og hvilke oppgaver har denne organisasjonen?

4) President Lyndon B. Johnson er en sentral karakter i Selma. Martin Luther King Jr. ber om hans hjelp til å bekjempe dem som ønsket å hindre fargede i å bruke stemmeretten sin. Gi ulike begrunnelser for hvorfor det var så vanskelig for Lyndon B. Johnson å hjelpe.

5) I filmens start bes Annie Lee Cooper, som er farget, om å resitere The Preamble (of the United States Constitution) for å få lov til å registrere seg som stemmer. The Preamble er en kjent tekst som innleder den amerikanske grunnloven og som sier en del om grunnlovens intensjoner. Finn The Preamble på internett, les og oversett. Diskutér i klassen hvordan dere tror en farget person på 60-tallet opplevde denne tekstens innhold, i lys av de manglende rettighetene fargede hadde.

6) I filmen refereres det til Vietnamkrigen, hvor USA spilte en aktiv rolle fra midten av 60-tallet frem til 1973. Bruk internett og finn ut hvorfor USA deltok i denne krigen, og på hvilke måter dette påvirket det amerikanske samfunnet.

7) I Amerika har det fra tidlig av vært betydelige forskjeller på sørstatene og nordstatene i spørsmål rundt fargedes rettigheter. Eksempelvis var uenighet rundt slaveriet en sentral del av bakgrunnen for Den amerikanske borgerkrigen (1861-1965). Bruk internett og finn forskjellige eksempler på at hvite amerikanere har holdt minoritetsgrupper i USA nede.

8) I en tale i Kongressen hører vi president Lyndon B. Johnson si om de sortes manglende borgerrettigheter: ”There is no Negro problem. There is no Southern problem. There is no Northern problem. There is only an American problem.” Hva mener han med dette?

9) Flere personer, grupper og organisasjoner har (på ulikt vis) kjempet både for og imot fargedes rettigheter i USA. Flere av disse ser og hører vi om i Selma, for eksempel Malcom X, The Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) og Ku Klux Klan (i filmen kalt ”klanen”). Velg en eller flere av disse, og finn mer informasjon.

10) I hvor stor og i hvor synlig grad pågår kampen for og imot fargedes borgerrettigheter i USA i dag? Hvilke ulike personer og grupper er det i så fall som fører an denne aktiviteten?

11) I nyere tid kjenner vi til flere tilfeller av at bevæpnede politifolk i USA har drept sorte (ubevæpnede) menn. Dette har medført mange opptøyer og protester mot myndighetene. Bruk internett og finn eksempler på slike nyere hendelser.

12) Hva tror du var hvite amerikaneres største frykt i forhold til at sorte skulle få like rettigheter som dem selv, eksempelvis i en by som Selma på 60-tallet, hvor 50 % av byens befolkning var sorte, men hvor kun 2 % hadde stemmerett?

13) I USA, før borgerrettighetskampene tok til, var det et svært strengt raseskille i USA (segregering). Fargede fikk ikke de samme tilbudene som de hvite, eksempelvis fikk de ikke være i samme parker, benytte de samme offentlige toalett, sitte på hvilket som helst sete i busser, gå på skole sammen med hvite barn, likeverdige sosiale tjenester – samt, som nevnt, stemmerett – og annet. På hvilke måter tror du at hvite amerikanere argumenterte for at det var riktig at det skulle være sånn?
C: MARTIN LUTHER KING JR.
1) Hvilket inntrykk ga denne filmen deg av Martin Luther King Jr.? Hva mener du er hans sterkeste og hva er hans svakeste sider?

2) Hva tror du Kings kone, Coretta Scott King, ville ha sagt hun likte dårligst og best ved sin mann? Begrunn svaret ditt.

3) Martin Luther King Jr. var kjent for å være en veldig god taler. En av hans mest berømte taler har fått navnet ”I have a dream”. Denne, og flere andre (inkludert hans tale under Nobelpris-utdelingen i Oslo i 1964), finner du på (bl.a.) YouTube. Lytt til opptak av at Martin Luther King Jr.s taler, og si noe om hva du tror er årsaken til at han er blitt så kjent for måten han snakket til folkemengder på.

4) Bruk internett og finn informasjon om Martin Luther King Jr.s oppvekst.

5) Hvordan gikk det med Martin Luther King Jr. etter 1965? Bruk internett.

6) I forkant av at King skal dra til Selma for å iverksette sine aksjoner, får han et behov for ”å høre Herrens stemme”. Han ringer gospelsangeren Mahalia Jackson midt på natten, og hun synger for han over telefonen. Hvorfor gjorde Martin Luther King Jr. dette? Hva slags behov var det han hadde?

7) Martin Luther King Jr. forteller at hans metode som borgerrettighetsforkjemper var å forhandle, demonstrere, yte motstand. Han var veldig opptatt av at alle aksjoner skulle være ikke-voldelige. Under flere demonstrasjoner var deltagerne helt stille når de gikk i gatene, og ble de konfrontert av politiet, så satte de seg rolig ned på bakken. Hvilken livsfilosofi tror du Martin Luther King Jr. hadde bak dette valget av strategi?

8) Av yrke var Martin Luther King Jr. baptistprest. Flere ganger i løpet av filmen blir vi minnet om at han er religiøs. I hvor stor grad lar han sitt liv og sine avgjørelser bli påvirket av sin gudstro, slik filmen viser det? Gi ulike eksempler.

 

D: POLITIKK, SAMFUNNSLIV OG ENGASJEMENT  
1) Hvem har stemmerett i Norge?

2) Hvor viktig tror du stemmeretten din kommer til å være for deg når du er blitt 18 år? Begrunn svaret ditt.  

3) Har du gått i et demonstrasjonstog noen gang? Gi eksempler på saker du kunne ha tenkt deg å demonstrere for/mot. Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke forhold i det norske samfunnet skulle du helst sett endret? I hvor stor grad kunne du ha vært villig til å risikere både fengselsstraff og din egen død for at disse forholdene skulle ha blitt endret?

5) Hvilke grupper mennesker i vårt samfunn i dag mener du burde fått langt flere rettigheter? Hvorfor? Vurder gjerne grupper som kvinner, homofile, innvandrere, eldre, tiggere o.a.

6) Beskriv pressens rolle i Martin Luther King Jr.s borgerrettighetskamp. Hvor avgjørende var journalistenes nærvær (eller fravær) under de ulike aksjonene?

7) Har du (på grunnskolen) lært om andre historiske hendelser/tider, hvor større deler av lands befolkning har vært nødt til å kjempe for å få de samme demokratiske rettigheter som de som sitter med makten har? Gi eksempler.

8) Det er grunn til å tro at hvite barn og unge i Selma i 1965 hadde lært sine negative holdninger overfor fargede av sine foreldre. Hva slags holdninger til andre mennesker tror du barn og unge lærer av voksne i dag, som man i fremtiden finner ut at var galt?

9) Snakk sammen i klassen om det norske samfunnet i dag. Gi eksempler på samfunnsforhold som du tror at vi i fremtiden kommer til å skamme oss over at var slik de var.

 

E: DIVERSE
1) Gå inn på filmens offisielle hjemmeside, www.selmamovie.com. Velg ”explore the trail”, og lær mer om demonstrantenes ferd fra Selma mot Montgomery.

2) I filmens lydspor kan vi høre låta ”Glory”, fremført av artisten Common. Denne fikk Oscar i kategorien beste originale filmmusikk. Finn sangteksten på internett, og snakk sammen om hva den handler om. (Bruk gjerne teksten som oversettelsesoppgave i engelskundervisningen.)

3) I filmen hører vi Mrs. Boynton si at de sorte nedstammer fra et mektig folk som ga verden sivilisasjon. Hva mener hun med dette?

4) Er det fra naturvitenskapens side dokumentert noen kvalitetsmessige forskjeller på hvite og sorte? Kan man finne argumenter innen biologien på at hvite på noen måter er overlegne fargede mennesker, eller motsatt?

5) I fengsel finner Martin Luther King Jr. trøst i et bibelsitat, Matteus kapittel 6, vers 25-27. Les disse versene i en bibel (evt. på bibelen.no), og snakk sammen om hva dette skriftstedet forteller om det å bekymre seg.

6) Martin Luther King Jr. var baptistpastor. Baptistene utgjør en egen retning innen Kristendommen. Hva kjennetegner disse?

7) Vi hører Martin Luther King Jr. tale under begravelsen til Jimmi Lee Jackson, etter at han ble drept av politifolk. King sier:Who murdered Jimmie Lee Jackson? Every white lawman who abuses the law to terrorize. Every white politician who feeds on prejudice and hatred. Every white preacher who preaches the bible and stays silent before his white congregation. Who murdered Jimmie Lee Jackson? Every Negro man and woman who stands by without joining this fight as their brothers and sisters are brutalized, humiliated, and ripped from this Earth.” På hvilke måter fikk Jimmies død en betydning for de fargedes videre kamp for rettferdighet?

8) I filmens start ser vi at fire fargede jenter blir drept av en bombe i en kirke. Denne hendelsen fant sted i The 16th Street Baptist Church, 15. september 1963. Terroraksjonen ble gjennomført av Ku Klux Klan. Gi eksempler på andre tilfeller du kjenner til, hvor barn med vilje er blitt drept, fordi de som står bak har ønsket å fremme sine interesser og meninger. Hvordan tror du et menneske, som på grunn av religiøse, idealistiske eller politiske holdninger er villig til å drepe barn, vil argumenterer for sine handlinger?

9) I filmens slutt får vi vite at Cager Lee (bestefaren til Jimmi, som ble skutt), i 1965 fikk stemme for første gang i sitt liv, 84 år gammel. Skriv et dikt hvor den gamle Cager Lee som, etter å ha stemt, tenker på at barnebarnet hans ga sitt liv i kampen for de sortes stemmerett.

10) Økte filmen på noen måte ditt engasjement for samfunnsfaglige tema? Begrunn svaret ditt.
 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

2) Velg en scene fra filmen som du likte godt, og forklar hva du synes gjorde denne scenen bra.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg engstelig? Inspirerte filmen deg til noe? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge, spesialeffekter m.m.)

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

_____________________________________________________________________________________________________

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , RLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Selma
Regi:Ava DuVernay
Roller:Giovanni Ribisi, Tim Roth, Cuba Gooding Jr., Common, Tom Wilkinson, Lorraine Toussaint, Alessandro Nivola, Andre Holland, Oprah Winfrey, Dylan Baker, Carmen Ejogo, Tessa Thompson, David Oyelowo, Wendell Pierce, Keith Stanfield, Omar J. Dorsey
Manus:Paul Webb
Genre:Dokumentar / Drama / Biografi
Nasjonalitet:England
Språk:Engelsk
Produksjonsselskap:Paramount/Pathe, Harpo Films, Plan B/Cloud Eight Films, Ingenious Media
Musikk:Jason Moran
Lengde:2 t. 7 min.
Distribusjon:The Walt Disney Company Nordic
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:11 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen