Filmweb
 
 

The DUFF

INNHOLD
Fakta

Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT
High school-eleven Bianca (Mae Whitman) har det helt fint sammen med sine venninner, men en dag finner hun ut at hun blir ansett for å være en DUFF (designated ugly fat friend/utvalgt stygg tykk venn). Dette betyr bl.a. at hennes ubevisste rolle i venninnegjengen er at de andre jentene skal se penere ut sammenlignet med henne.

DUFF-tittelen innebærer også at gutter bruker Bianca til å skaffe informasjon om hvordan de kan komme innpå hennes mer attraktive venninner. Bianca skjønner dermed at hun selv aldri vil bli ansett som kjæreste-materiale, men at hun kun vil bli en som alle de andre skor seg på.

Denne oppdagelsen får Bianca til å se på hvordan hun kan endre seg selv for å komme ut av denne nedlatende funksjonen hun har i skolemiljøet. Samtidig begynner hun å analysere hvordan den sosiale sammensetningen på skolen hennes virkelig er.

I sin søken etter svar, avdekker hun langsomt verdien av å være den man er, og det å gi blaffen i hvilke merkelapper ulike medelever setter på seg selv og andre. Imidlertid, på denne ferden erfarer hun raskt at veien til å få en kjæreste kan by på langt flere overraskelser og utfordringer enn det hun først hadde forventet.
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 7.-10.-trinn, videregående 


Medietilsynet har ikke gitt The DUFF en nedre aldersgrense, den er tillatt for alle. Begrunnelsen er at filmen ”inneholder ingen scener som antas å ha skadelig virkning på de yngste”. Filmens tematikk, setting og handling er imidlertid helt klart myntet på tenåringssegmentet.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, naturfag og RLE 

Det faglige arbeidet før og etter visningen av The DUFF vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet utforskeren, og på videregående inne hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

 


NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
The DUFF er en klassisk, amerikansk tenåringskomedie hvor hovedpersonen innledningsvis lever et tilfreds liv, men så blir alt satt ut av balanse. Tilværelsen blir uutholdelig, og hovedpersonen må kjempe for å få ting på plass. Naturlige ingredienser som slitsomme foreldre, krevende lærere, håpløse forelskelser, skjebnesvangre fester og slue medelever hører selvfølgelig med.

Sånn sett kunne The DUFF, i likhet med mange tilsvarende filmer, lett ha blitt avskrevet som lettfordøyelig og tanketom underholdning. Men filmens handling rører ved veldig mange problemområder innen oppvekst og sosialt samspill, selvbevissthet, online-mobbing og mye mer, slik at i en faglig sammenheng vil en visning av denne filmen på skolen lett åpne opp mange dører til spennende og holdningsskapende temaer.
Se oppgavesamlingen under for mer.

The DUFF er løst basert på Kody Keplingers ungdomsroman ved samme navn.

Filmtrailer: www.filmweb.no/trailere/article1213747.ece?clip=1

Offisiell hjemmeside: http://theduffmovie.com

Filmer med beslektede temaer, og med ferdig filmstudieopplegg:
Tina & Bettina – The Movie - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065895.ece
Kyss meg for faen i helvete - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1117467.ece
ParaNorman - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1066157.ece
Gjenforeningen - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1166960.ece
Girlhood - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1181763.ece
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan læreren, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakeholde til etter at visningen er over. 
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Bianca. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider? Hvilke av hennes karakteristikker er det som (i følge Wesley) har gitt henne rollen som The DUFF i venninnegjengen?

2) Sammenlign Wesley og Toby. Hva er det Bianca liker og misliker ved hver av dem?

3) Hva har venninnene Bianca, Casey og Jess til felles? Hva baseres vennskapet deres seg på?

4) Madison er veldig selvopptatt og ondskapsfull. Er hun en troverdig karakter? I så fall, hva er det som får mennesker som henne til å bli slik de er blitt?

5) Diskutér de ulike voksne i filmen. I slike amerikanske ungdomskomedier blir ofte voksne fremstilt som komiske og dustete. Hvorfor, tror du?

B: MOBBING OG SELVBILDE
1) Hva er mobbing?

2) Hva tror du er grunnen til at noen mobber andre?

3) Hvordan kan en komedie klare å rette fokus mot et seriøst tema like bra som en alvorlig/ikke-morsom film? Begrunn svaret, og gi gjerne eksempler.

4) Diskutér hvor mye ansvar elever har for at ingen skal bli mobbet i skolen, sammenlignet med det ansvaret lærere og foreldre har.

5) Hva gjør du hvis du ser eller hører at en medelev blir mobbet?

6) På hvilke ulike måter er det Madison mobber sine medelever?

7) Hvis du blir mobbet, hvem kan du snakke med da? Tenk nøye igjennom dette; blir man mobbet er det viktig å vite hvem man kan ta kontakt med for å få hjelp.

8) Hva kan gjøres for å få slutt på all mobbing på en skole?

9) Gi eksempler på fordeler og ulemper ved å gi medelever en merkelapp/gruppetilhørighet. I filmen ser vi eksempler på prinsesser, sportsidioter, nerder, freaker – og mange andre kategorier. Hvorfor er det så vanlig blant veldig mange unge å finne sin gruppetilhørighet?

10) Hva betyr ”sosialt hierarki”? Hvordan oppstår slike hierarki i samfunnet vårt?

11) I filmen ser vi Bianca jobbe med personligheten sin ved å la Winsley utfordre henne på å ta kontakt med ulike, fremmede gutter (på et kjøpesenter). Hvorfor er det å ta initiativ til å bli kjent med nye mennesker så lett for noen, men vanskelig for andre?

12) I filmen ser vi at arrangørene av homecoming-festen kårer skolens konge og dronning. Dette er ofte vanlig på skolefester. Diskutér fordeler og ulemper med slike kåringer.

13) I filmens slutt sier Bianca at det ikke handler om å være populær, men om hvordan du definerer deg selv. Hva mener hun med dette?

14) Hva er et nett-troll? (På engelsk: Cyber-bully.)

15) På hvilke ulike måter kan man mobbe andre online?

16) Da Bianca ”slår opp” med venninnene Casey og Jess stenger de hverandre ute fra hverandres profiler på for eksempel Twitter, Facebook, Tumblr, Snapchat, Pinterest, Vine, Flickr o.s.v. Hva sier dette om ungdoms måter å være sosiale på?
C: SCENER
Under ser du en oversikt over et utvalg sentrale scener i filmen. Skriv et dikt hvor du uttrykker Biancas tanker i en eller flere av disse ulike situasjonene.
- Bianca er på fest og får vite av Wesley at hun anses for å være en DUFF:
- Bianca blir filmet i skjul mens hun prøver klær Wesley har funnet frem til henne.
- Bianca og Wesley kysser på ”tenkesteinen” hennes i skogen.
- Bianca er på date hjemme hos Toby.
- Madison og Wesley blir kåret til homecoming-festens dronning og konge, men Wesley vil heller være med Bianca fremfor å gå opp på scenen.

D: DIVERSE
1) Filmen har et budskap som ønsker å oppmuntre alle til å være seg selv. Lykkes filmen med dette, eller kan den tvert imot være med på å bidra til mer merkelapp-bruk blant ungdom? Begrunn svaret ditt.

2) Trekk frem de fire-fem karakterene som du husker best fra filmen. Rangér dem i forhold til hvor gode forbilder disse er som mennesker. Begrunn svaret ditt.

3) Hvis du skulle ha skrevet en artikkel til en skoleavis, hva ville du ha valgt som tema? Begrunn svaret ditt.

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

_______________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , Norsk , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The DUFF
Regi:Ari Sandel
Roller:Bella Thorne, Mae Whitman, Robbie Amell
Manus:Josh A. Cagan
Genre:Komedie
Nasjonalitet:USA
Språk:Engelsk
Produksjonsselskap:CBS Films, Vast Entertainment, Wonderland Sound and Vision
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:Alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen