Filmweb
 
 

Historien om Marie

INNHOLD
Fakta

Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT
Historien om Marie baseres på den sanne beretningen om den franske jenta Marie Heurtin, som ble født både døv og stum på slutten av 1800-tallet var.

På den tiden fikk gjerne mennesker som Marie diagnosen åndssvak, og innleggelse på sinnssykehus var ofte løsningen. Men Maries foreldre nektet dette, de hadde tro på at datteren deres hadde forutsetninger for å kunne læres opp til å kommunisere.

Dette var imidlertid noe som Maries foreldre ikke hadde ressurser til selv å følge opp. I denne filmen ser vi derfor hvordan Marie som fjortenåring blir overlatt til et kloster ved Larnay-instituttet, et kloster hvor nonnene jobbet med opplæring av døve jenter.

Her tar nonnen Marguerite utfordringen med å lære opp Marie, og vi ser hvordan hun gjennom et svært tålmodig og innsatsrikt arbeid langsomt lykkes med å gi Marie et språk hun kan nå ut til omverdenen med.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8./10.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt filmen 7-årsgrense. deres begrunnelse er at ”Filmen inneholder scener med dramatiske følelsesutbrudd. Disse kan virke urovekkende på de aller yngste.”

I skolesammenheng er imidlertid Historien om Marie best egnet for de eldste elevene på grunnskolen, samt elever på videregående.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE og naturfag.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Historien om Marie vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og historie, og på videregående innen hovedtemaet individ, samfunn og kultur.

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur. RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.


NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

Filmen kan også brukes opp mot franskundervisning. 


Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Historien om Marie er et periodedrama basert på virkelige personer og hendelser. Marie Heurtin ble født døvstum i 1885 i Vertou, Frankrike, helt ute av stand til å kommunisere med omverdenen.

Den gang håndterte gjerne samfunnet mennesker med slike handicap ved å oppbevare dem på sinnssykehus. Dette var ikke aktuelt for Maries foreldre, men de hadde selv ingen ressurser til å følge henne opp. Hun fikk derfor plass på institusjonen Larnay, utenfor Poitiers, drevet av nonner som jobbet med oppfølging av døve jenter.

I filmen er Marie fjorten år gammel da hun ankommer Larnay. I virkeligheten var hun ti år. Hennes opplæring ble utført av søster Marguerite, som brukte mange år på å lære Marie tegnspråk, alfabetisering i håndflaten - samt blindeskrift. Søster Marguerite døde i 1910, da Marie var 25 år. I filmen er Marie fortsatt kun tenåring når dette skjer. Selv døde Marie 36 år gammel, av lungebetennelse.

Historien om Marie handler om kommunikasjon på mange plan. Den belyser også utfordringer handicappede har, samt hvordan enkeltmennesker og samfunnet som helhet møter utfordringer ved å tilpasse seg mennesker med særskilte behov. Se oppgavesamlingen i seksjonen under for ulike innfallsvinkler.

Historien om Marie Heurtin har mange likhetstrekk med livet til Helen Keller fra USA. Helen Keller (1880-1968) kan sies å være den mest kjente referansepersonen blant døvstumme mennesker. Hun lyktes også, ved hjelp av sin lærer Anne Sullivan, å lære seg å kommunisere – og levde et rikt liv hvor hun blant annet skrev bøker og artikler, behersket flere språk, samt engasjerte seg politisk. Også hennes liv er filmatisert i Miracle Worker, innspilt i ulike versjoner i både 1962, 1979 og 2000.

Historien om Maries filmtrailer: www.filmweb.no/trailere/article1196986.ece?clip=1

OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over. A: KARAKTERENE

1) Beskriv Marie. Hva er det hun setter mest pris på ved tilværelsen, tror du?

2) Hvordan gikk det med den virkelige Marie Heurtin senere i livet? Bruk internett og finn informasjon om hennes voksne liv.

3) På hvilke ulike måter uttrykker Marie kjærlighet til mennesker og ting rundt seg?

4) Beskriv søster Marguerite. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

5) Hvor henter Marguerite motivasjon til å hjelpe Marie fra? Hun sier hun har fått et kall om å hjelpe Marie. Hva mener hun med dette?

6) Beskriv Maries far og mor. Hva synes du at de gjorde bra som foreldre, og hva synes du de burde ha gjort annerledes? Begrunn svaret ditt.

B: SANSING
Bruk tid i klassen på å leve dere inn hvordan det er å mangle en eller flere sanser. Gjør ulike par-/gruppe-øvelser som dette:

1) Ha bind for øynene, og prøv å spise et måltid, gå rundt en skolebygning, handle på butikken etc. Samarbeid i grupper, slik at noe alltid kan passe på.

2) Kombiner ørepropper med hørselvern, slik at all lyd sperres ute. Få andre i klassen/gruppa til å formidle ulik informasjon til deg, ved hjelp av å vise tegn, bruke kroppsspråk etc. Klarer du å lese på leppene?

3) Kombiner bind for øynene med å sperre av hørselen. Du får heller ikke lov til å snakke. Gjenkjenn andre i klassen ved å kun ta på ansiktene deres.
 
4) Som oppgave 3, men nå skal du formidle beskjeder til de andre om at du er sulten, trist, kald, ensom, optimistisk … og andre følelsesmessige tilstander dere kommer på.

5) Som oppgave 3, men nå skal de andre på gruppa gi deg opplevelser som det å kjenne vibrasjoner fra et piano, føle nærhet av et dyr, ta på vann og så videre.

NB! Selv om flere av disse øvelsene kan medføre mange morsomme situasjoner, er det viktig å snakke sammen om hvordan dere tror hverdagen er for noen som mangler en eller flere sanser.
C: SCENER

Under ser du en liste med et utvalg scener fra filmen. Velg en eller flere av disse, og skriv dikt om hvordan du tror Marie tenker og føler i disse ulike situasjonene. Prøv så godt du kan å beskrive så fargerikt og dypt som mulig hva du tror foregår i hennes indre.

- Åpningsscenen, hvor Marie sitter fastbundet til setet på en hestekjerre. Hennes far er kusk. Hun strekker hånden mot solen.

- Marie ankommer klosteret for første gang. Hun river seg løs fra nonnene, løper avgårde og klatrer opp i et tre.

- Marie og Marguerite skal bli kjent, og Marie protesterer og slåss mot Marguerite som prøver å lære henne nye ting.

- Marie blir introdusert for senga si i sovesalen, og de andre jentene plager henne mens Marguerite går for å hente sengetøy.

- Marie klarer for første gang selv å huske på huska ute i hagen, uten å bli dytta av noen andre.

- Etter åtte måneders tålmodig og hardt arbeid klarer Marguerite å lære Marie døvetegnet for ordet kniv.

- Marguerite har dratt på sanatorium for å få behandling for sykdommen sin. Marie, som ikke vet at hun har reist – og som savner henne veldig - leter etter henne, på værelset hennes, i matsalen, i hagen etc.

- Marguerite kommer tilbake fra sitt sanatorieopphold, og Marie reagerer med å slå henne – før de til slutt holder rundt hverandre.

- Marie skjønner en dag hensikten med tegnspråk, og hun lærer hurtig mange tegn for ulike ting. (Marguerite kaller det en ”språkeksplosjon”.)

- Den gamle nonna Elisabeth dør, og Marguerite lærer Marie om døden ved å la henne ta på liket.

- Samtalen mellom Marguerite og Marie på kirkegården, hvor de snakker om abstrakte temaer som Gud og døden.
- Marguerite er veldig syk og faller om i hagen, mens Marie inspiserer tomatavlingen.


- Marie pleier Marguerite på sykesengen. Rollene deres er på mange måter byttet om.

- Marguerite skjønner at hun har kort tid igjen å leve, og ønsker å holde seg unna Marie.

- Marguerite lar til slutt Marie få komme på besøk til seg på dødsleiet. Hun ber Marie fortsette med å lære, selv om Marguerite kommer til å forlate denne verden.
- Marie besøker Marguerites grav, og forteller henne om hvordan hun har det.


D: DIVERSE

1) Marie Heurtin lærte seg blindeskrift (punktskrift). Hva slags skrift er dette? Finn stoff om hvordan denne skrifttypen er mulig å lese.

2) Lærte du noen døvetegn eller franske ord i løpet av filmen? Hvilke?

3) Vi ser hvordan Marguerite lærer Marie døvetegn for konkrete ting som en kniv, en seng, diverse frukter og mye mer. Hvordan tror du det er mulig å lære bort abstrakte begreper som for eksempel tålmodighet, tilgivelse eller savn? Hvordan ville du ha formidlet dette til en døvblind person?

4) Marie læte mye om døden da hun fikk være i samme rom som liket til den eldre, avdøde nonnen Elisabeth. Hva tror du hun skjønte om døden fra denne opplevelsen?

5) Hvorfor snakker Marguerite til Marie, selv om hun vet at hun ikke kan høre henne?
 
6) Hvilke ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke enkeltscener gjorde mest inntrykk? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
___________________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: RLE-faget , Naturfag , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Historie, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Marie Heurtin
Regi:Jean-Pierre Améris
Roller:Ariana Rivoire, Laure Duthilleul, Martine Gautier, Sonia Laroze, Patricia Legrand, Christophe Tourrette, Gilles Treton, Isabelle Carré, Brigitte Catillon
Manus:Jean-Pierre Améris, Philippe Blasband
Genre:Drama / Biografi
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:Fransk
Produksjonsselskap:Diaphana/Film Movement, Escazal Films, France 3 Cinema, Rhone-Alpes Cinema
Lengde:1 t. 34 min.
Distribusjon:Fidalgo
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen