Filmweb
 
 

Skammerens datter (bokmål)

Filmstudiearket på nynorsk:
http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1220224.ece
Filmen er tilgjengelig med undertekster både på nynorsk og bokmål, ta kontakt med din kino for mer informasjon.

INNHOLD
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT
Dina og hennes familie bor i fyrstedømmet Dunark, en middelaldersk fantasy-verden. Dina har arvet sin mors overnaturlige egenskap; om hun ser et menneske i øynene kan hun stirre rett inn i dets sjel – og avsløre alt av gale og kriminelle handlinger.

En dag blir Dinas mor tilkalt for å avhøre kronprinsen Nicodemus, beskyldt for å ha drept flere av sine familiemedlemmer. Dinas mor blir fengslet da hun nekter å tvinge Nicodemus til å avgi en tilståelse hun skjønner ikke er sann.

Dina prøver å løse flokene, og hun får raskt mistanke om at ikke alt er slik som det blir fremstilt av tronarvingens fiender. Fremst blant disse er den skruppelløse Drakan, som hevder sin rett til å overta makten i Dunark. Han er lederen av Dragens Orden, og har en grotte full av drager.

Med livet som innsats må Dina redde sin mor, Nicodemus og hele Dunarks befolkning fra Drakans blodige og maktsyke ferd mot tronen.
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 6.-10.-trinn
Skammerens datter får aldersgrense 11 år. Begrunnelse:
Filmen har en mørk stemning og inneholder flere truende scener og voldshandlinger.
Filmen inneholder en del mørke og skumle scener, og man kan eksempelvis se sultne drager, blodpøler - og rasende mennesker. Men filmen er regissert som familieunderholdning, vel vitende fra produksjonsselskapets side om at det vil være uklokt å støte bort den aldersgruppen som bokserien har som primærmålgruppe.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, naturfag og RLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Skammerens datter vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet utforskeren.

NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

RLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

NORSK
Den skandinaviske språkforståelsen i Norden er et viktig grunnlag for felles identitet, vennskap og fellesskap i regionen. I henhold til Helsingforsavtalen (1962) er det enkelte nordiske land forpliktet til å sikre at det gis undervisning om språk, kultur og samfunnsforhold i de øvrige nordiske landene (art.8). Dette har gjort at nabospråkundervisning er en obligatorisk del av undervisningen i skolen, med kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn, samt Vg2 og Vg3 i Læreplan i norsk. (Se punktene under.)

Med utbredt dubbing av skandinaviske barnefilmer og barne-TV mister barna muligheten til tidlig å venne seg til og forstå dansk og svensk uttale. Skammerens datter, med sin danske tale, vil kunne være en døråpner for å oppnå disse målene. Å se skandinaviskspråklig film gir en utmerket mulighet til å knekke danske og svenske uttalekoder og lære nye ord, spesielt dersom elevene får kjennskap til noen uttaleregler i forkant og får leke seg med å si noen ord og setninger på dansk og svensk. Her er konkrete kompetansemål hentet ut av læreplanen:

Kompetansemål etter 4. grunnskoletrinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- forstå noe svensk og dansk tale.

Kompetansemål etter 7. grunnskoletrinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet.

Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
- lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk.
- gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk.
Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Skammerens datter er filmatiseringen av den første boken i den populære fantasy-bokserien om Dina, skammerens datter. Denne bestselgende serien er skrevet av den danske forfatteren Lene Kaaberbøl, og oversatt til nynorsk av Øystein Rosse, utgitt av Samlaget. Boka er også tilgjengelig på nynorsk som lydbok (Lydbokforlaget, 2004).

Lene Kaaberbøl har utgitt en lang rekke bøker, og mange av dem med barn og ungdommer som primærmålgruppe. Hun utga sine to første bøker som femtenåring! Siden har hun mottatt mange priser – og hennes bøker er oversatt til mer enn tjue språk. Mange av hennes utgivelser er – i likhet med bøkene om skammer-datteren Dina – lagt til en middelalderpreget fantasy-verden.

Filmversjonen av Skammerens datter er dansk, men to norske skuespillere innehar to av de aller mest sentrale rollene. Jakob Oftebro spiller kronarvingen Nicodemus, og Maria Bonnevie spiller Melussina, Dinas mor.
Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1208658.ece?clip=1


OPPGAVESAMLING (TIL FOR- OG ETTERARBEID)
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og om elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan læreren, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakeholde til etter at visningen er over.
1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER
A: Hvis klassen eller enkeltelever har tid og anledning, les boka ”Skammerens dotter” (eller hør lydbokversjonen) før filmvisningen. (Den danske originalutgaven er oversatt fra dansk til nynorsk – og utgitt av Samlaget. Lydbokforlaget har utgitt nynorsk lydbokversjon.) I etterarbeidsoppgavene under (i seksjon B) vil dere finne en gruppe spørsmål myntet på de elever som i tillegg til å ha sett filmen også har lest boka.

B: Bruk litt tid på å forberede hvilken film klassen skal se. Les handlingsreferat, se filmtraileren etc. Trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1208658.ece?clip=1

C: Hva kjennetegner fantasy-litteratur? Hvilke ingredienser kan man regne med å møte på i slike fortellinger, enten det er bøker eller filmer? Lag en liste sammen i klassen.

D: Hvilke andre fantasy-bøker og fantasy-filmer kjenner du/dere til? Hvorfor tror dere denne sjangeren er blitt så populær innenfor underholdningskulturen?

E: Hva vil det si skamme seg? Gi ulike eksempler på hva et menneske kan si, gjøre eller tenke, som burde være grunner til å skamme seg.

F: Se på etterarbeidsoppgavene i seksjon D under (”SPRÅK/ORD/UTTRYKK”). Finn gjerne svar på noen av de åtte første spørsmålene i forkant av filmvisningen.

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER

A: REPETISJON
Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen?

B: SAMMENLIGN MED BOKA
Denne seksjonen er myntet på de elever/klasser som i forkant av filmvisningen har lest boka (eller hørt lydboka) ”Skammerens dotter”, som filmen er basert på.

1) Åpningsscenen i filmen er helt forskjellig fra bokas første kapittel. Filmen starter med at en tjenestepike oppdager at flere av de kongelige er drept. Boka starter med at vi blir kjent med Dina hjemme i landsbyen hennes. Hvorfor tror du filmskaperne har gjort denne endringen?
2) Hvilke andre forskjeller på boka og på filmen oppdaget du? Synes du dette var forbedringer fra filmmanusforfatterens side, eller ble filmversjonen dårligere av dette? Begrunn svaret ditt.
3) I filmen er fangekjelleren i Dunark-borgen annerledes konstruert. Man trenger ikke gå gjennom dragekjelleren for å komme til og fra fangecellene. Hva synes du om denne endringen?
4) Hvilken karakter i filmen synes du fremsto mest forskjellig fra det bildet du fikk av han/henne mens du leste boka? (For eksempel Drakan, våpenmesteren, Mester Maunus, Rosa eller Dinas mor.) Hvem lignet mest på de forestillingene du allerede hadde skapt deg?
5) Har du lest andre bøker som er blitt filmatisert? I så fall: Synes du filmversjonene har vært bedre eller dårligere enn boka de ble bygd på? Begrunn svaret ditt.

C: KARAKTERENE
1) Beskriv Dina. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

2) Dina er ei jente som ønsker å gjøre gode ting. På hvilke måter kunne hun ha brukt skammer-kreftene sine til å gjøre gale ting, hvis hun hadde bestemt seg for det?

3) Da Dina, i filmens start, blir sinna på jenta Cilla, bruker hun kreftene sine til å sette Cilla på plass. En annen gang bruker hun kreftene sine slik at en mann gir Rosa og henne et brød å spise, gratis. Argumentér for og imot at det var galt eller ikke av Dina å bruke kreftene sine på disse måtene.

4) I filmens start forklarer Dinas mor hvordan skammer-evnen er en gave, selv om den kan virke som en straff. Hva mener hun med dette? Hadde du kunnet tenkt deg å ha Dinas evner, om mulig? Begrunn svaret ditt.

5) Beskriv Drakan. Helt i begynnelsen av filmen fremstår han som et godt menneske. Når er det du skjønner at han er ond, morderisk og uærlig? Hva er det han sier og gjør som understreker at han er ”den slemme” i filmens handling?

6) Beskriv Nicodemus. Han er den egentlige tronarvingen i Dunark. Gi argumenter for og i mot at Nicodemus kunne ha egnet seg som fyrste i landet.

7) Velg en av birollekarakter i filmen, for eksempel Davin (Dinas storebror), våpenmesteren, Mester Maunus, Rosa eller Dama Lizea (Drakans mor). Hvordan tror du de synes det er å leve i Dunark? Lag fem spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille, om du kunne ha intervjuet en av disse.

8) I filmens slutt har Nicodemus en mulighet til å drepe Drakan, og på den måten kunne han ha avsluttet Drakans ondsinnede planer om å overta riket. Hvorfor gjør han det ikke?

D: SPRÅK/ORD/UTTRYKK
1) Skammerens datter er en dansk filmproduksjon, og all tale er dansk.
- Hvor likt er dansk og norsk, både med tanke på talespråk og skriftspråk? Kan du gi eksempler?
- Mange av likhetene mellom dansk og norsk skyldes at Norge (i årene 1380 til 1814)

var i union med Danmark. Hvordan har denne unionen påvirket det norske språk?

- Hvor mye av dansk tale forstår du? Hvor mye av filmen tror du du hadde skjønt om det ikke var norske undertekster?

- I hvilke land i verden kan du gjøre deg forstått kun ved hjelp av norsk?
- Gi eksempler på ulike språk du kjenner til som har mange ord som ligner på norske ord. Hva er årsaken til disse likhetene?

- Hvilke land består Norden av? Gi eksempler på hva de nordiske landene har til felles. Gi eksempler på gode grunner til å lære om de andre nordiske landene.

2) Hva er en forræder?
3) Hva er en forfar?
4) Hva vil det si å bli landsforvist?
5) Hva betyr det at en person er nådig?
6) Hva legges i det å sverge på noe?
7) Hva vil det si at en sønn eller datter er uekte?
8) Hva uttrykker et menneske som kneler foran et annet menneske?
9) De fleste filmer har en tagline, en kort tekst som skal underbygge filmens tittel og handling – og som får den til å fremstå ekstra interessant. Skammerens datters tagline er (på dansk) ”Sandheden er det skarpeste våben”. Hva betyr dette? Hvor godt synes du dette utsagnet beskriver filmen? Begrunn svaret ditt. 
E: DIVERSE
1) Finn informasjon om Lene Kaaberbøl, forfatteren som har skrevet ”Skammerens dotter”. Skriv en liten biografi om henne.

2) Inspirerte denne filmen deg til noe? Hadde den et budskap som påvirket deg? Snakk sammen i klassen. Hva kan man lære av Skammerens datter?

3) Kjente du igjen noen av filmens skuespillere? Bruk internett og finn ut om disse har spilt i filmer du har sett tidligere – eller som du kunne ha tenkt deg å se.

4) Når Drakan skal gi informasjon til Dunarks innbyggere, får han hengt opp oppslag rundt omkring på stolper og vegger. Sammenlign måten informasjon ble spredt på i gamle dager, før den teknologiske tidsalderen, med i dag – i vårt informasjonssamfunn. Diskutér fordeler og ulemper med det å leve i en tid hvor man kan bruke så mange ulike teknologiske hjelpemidler, som det man kan i Norge i dag, for å oppnå kontakt med andre mennesker.

5) I filmen hører vi om, og ser, ulike yrkesgrupper som ikke lenger i dag er så vanlige. I det minste har disse yrkene forandret seg mye i vår moderne tid. Eksempler: Smed, alkymist, våpenmester, budbringer, ridder, huslærer, myntmaker. Hvilke andre yrker i denne filmen så du eksempler på? Beskriv forskjellen på og verdien av disse yrkene i dag sammenlignet med under middelalderen.

6) I tidligere tider var offentlige henrettelser vanlige. Slik man kan se i denne filmen samlet gjerne folk seg på bytorg og lignende for å overvære henrettelser. Hvorfor tror du myndighetene i byer og land ønsket å vise frem i all offentlighet at dømte mennesker fikk sin straff?

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

____________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , RLE-faget , Naturfag , Samfunnsfag
Tema:Eventyr/fantasy, Helse og rus, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Litteratur på film, Nordisk, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Skammerens datter
Regi:Kenneth Kainz
Roller:Jakob Oftebro, Allan Hyde, Søren Malling, Maria Bonnevie, Peter Plaugborg, Stina Ekblad, Roland Møller
Manus:Anders Thomas Jensen
Genre:Action / Eventyr / Fantasy
Nasjonalitet:Danmark
Språk:dansk
Produksjonsselskap:Nepenthe Film
Lengde:1 t. 36 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen