Filmweb
 
 

Ballettguttene

INNHOLD
Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT
I denne norske dokumentarfilmen Ballettguttene møter vi ungdomsskoleguttene Lukas, Syvert og Torgeir, fra Oslo. De har alle trent ballett i flere år. Når ungdomsskoletida nærmer seg slutten må de alle ta et valg i forhold til om de i fremtiden ønsker å satse profesjonelt på ballett.

Dette valget er ikke enkelt. Ballett krever store mengder hardt arbeid, og de tre er usikre på om det er mulig å bli god nok til å kunne leve av det. Forventninger de møter i samfunnet sier at guttene skal konsentrere seg om skolefag og best mulige karakterer, men dansingen har gitt dem både en mestringsfølelse og en uttrykksform som de ikke klarer å gi slipp på.

Filmen forteller mye om vennskapet mellom Lukas, Syvert og Torgeir. Alle tre møter utfordringer rundt det å velge et utradisjonelt satsningsområde for gutter. I tillegg ser vi hvordan de varierer i forhold til motivasjon og grad av suksessoppnåelse. 

Ballettguttene handler om seire og tap, tro og tvil, lidenskap, livskall, selvdisiplin, det å finne seg selv - og det å våge å satse på det man brenner for – og å satse på det man tror kan gi en best mulig fremtid, selv om veien dit langt fra er lett.
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8./10.-trinn og videregående

Medietilsynet har ikke gitt denne Ballettguttene noen aldersgrense. Deres begrunnelse er at «filmen inneholder ingen scener som antas å kunne skremme de yngste, og den er derfor tillatt for alle».

Imidlertid, i skolesammenheng er Ballettguttene, med tanke på filmens tema og formdrakt, best egnet for ungdomsskoleelever og elever på videregående. Les mer om dette i lærerplanreferansene og oppgavesamlingen under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE og naturfag.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Ballettguttene vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og historie, og på videregående innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur. RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.


NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

KROPPSØVING
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene idrettsaktiviteter og trening og livsstil.


I tillegg kan filmen brukes opp mot skolens yrkesveiledning, siden filmen belyser hvor vanskelig det kan være å ta avgjørende yrkes- og utdanningsvalg, samt at man ser verdien av å satse på det man brenner for – selv om dette kanskje både er hardt og utradisjonelt.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Ballettguttene er en norsk dokumentarfilm skrevet og regissert av Kenneth Elvebakk, produsert av Indie Film. Elvebakk har fra før lang erfaring med dokumentarfilmskapelse, bla.a dokumentarserien Rabalder (2006), som han vant Gullruten for.

Ballettguttene finnes som både kinofilm (75 min.) og som TV-film (59 min., co-produsert av NRK).

I Ballettguttene møter vi Lukas Bjørneboe Brændsrød, Syvert Lorenz Garcia og Torgeir Lund, tre ballettdansende ungdomsskolegutter fra Oslo, som filmteamet følger gjennom nesten fire år. Som det står i handlingsreferatet over, filmen handler om seire og tap, tro og tvil, lidenskap, livskall, selvdisiplin, det å finne seg selv - og det å våge å satse på det man brenner for – og å velge seg en fremtid, selv om veien dit langt fra er lett.

Dette er tematikk som har overføringsverdi til alle unges liv, og er naturligvis på ingen måte knyttet til ballettdans spesifikt. Filmen kan øke enhver ungdoms bevissthet rundt hva det kreves å følge drømmene sine. Dette er kanskje særs aktuelt i en tid hvor mange unge i stor grad lever et liv hvor deres oppmerksomhet ofte knyttes opp mot en digital virkelighet. De tre ballettguttene kan stå som påminnere om at det å oppnå fremtidsdrømmer ofte innebærer målbevisst å hengi seg til et konstant og hardt arbeid. For i virkeligheten blir som regel ikke drømmer oppfylt av seg selv.

Filmens primærlokasjoner er Ballettskolen på Den Norske Opera & Ballett, Kunsthøgskolen i Oslo, Ruseløkka skole i Oslo og The Royal Ballet School i London.

Ballettguttene er tilrettelagt i ulike utenlandske versjoner (tekst og tittel). Den engelske tittelen er Ballet Boys. Den har vunnet priser ved ulike filmfestivaler o.a., eksempelvis prisen for beste ungdomsfilm ved Oulu International Children’s and Youth Film Festival og pris for beste ”reportage” ved The International Festival of Films on Art i Montréal.

Filmtrailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1217025.ece?clip=1
Offisiell Facebook-side: https://www.facebook.com/ballettguttene
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A: KARAKTERENE

1) Hvilke personlige egenskaper har Lukas, Syvert and Torgeir som gjør dem egnet til å kunne lykkes som ballettdansere?

2) Lukas anses for å være det største ballett-talentet av de tre. Han fikk skoleplass ved London’s Royal Ballet School. Hva mener du kan være ulike årsaker til at han klarte å komme så langt – sammenlignet med alle de andre som hvert år ønsker skoleplass der, men som ikke lykkes?

3) I løpet av ungdomsskoletida bestemmer Syvert seg for å slutte med ballett, men etter en stund begynner han igjen. Hvordan begrunner han at han ombestemte seg? Synes du det var riktig av ham å fortsette med å satse på ballett? Utdyp svaret ditt.

4) Gi eksempler på ulike voksne vi møter i filmen. I hvor stor grad er disse støttende i forhold til de tre guttenes valg om å satse på ballett? 

5) Kan de tre guttene på noen måter beskrives som gode forbilder for andre? Begrunn svaret ditt.

B: BALLETT/DANSING
1) Snakk sammen i små grupper. Finn tre forskjellige måter for å beskrive hva ballett er.

2) I filmen berøres temaet at ballett, blant mange, ofte ikke blir ansett som en særlig maskulin aktivitet. Hva menes med dette? Hva er det som gjør en idrett eller en type dans feminin eller maskulin? Diskuter dette i klassen.

3) I ballett uttrykker danserne ikke bare følelser, men også en handling med sine kroppsbevegelser. En praktisk øvelse: Samarbeid i grupper om å formidle et (non-verbalt) budskap bare ved hjelp av kroppslige uttrykk gjennom dans. Ikke alle på gruppa trenger å fremføre dansen, men alle må bidra til å bestemme hva som skal uttrykkes – og hvordan.

4) I filmen får vi vite at livet som profesjonell ballettdanser ofte innebærer stor slitasje på kroppen. A: Hva slags slitasje og skader er en ballettdanser særlig utsatt for? B: Hva er det som får mennesker til å velge yrkeskarriærer som man på forhånd vet at med årene vil kunne være helseskadelige?

5) Er det viktig for samfunnet vårt at noen utdanner seg til å bli profesjonelle ballettdansere? Finn argumenter for og mot.
C: YRKESVALG/Å NÅ DRØMMER
1) Hva er din drøm hva fremtidig yrke angår? Hva er det du gjør i dag for å senere i livet kunne nå denne drømmen?

2) Hva er selvdisiplin og oppofrelse? Gi ulike eksempler på hva som krever mye selvdisiplin og oppofrelse?

3) Hva vil det si å være en profesjonell? Gi eksempler på ulike profesjonelle du kjenner til, og forklar hva som har måttet til for at disse skal kunne kalles profesjonelle.

4) Å gå Kunsthøyskolen i Oslo gir studiekompetanse. Hva menes med dette?

5) De tre guttene har hver sin samtale med læreren sin. Læreren spør dem alle om de har en plan B. Hvorfor er han opptatt av dette? Hvor bra synes du læreren støtter valget til de tre guttene om å satse på ballett? Begrunn svaret ditt.

6) Torgeirs lærer spør: ”Er det DU som vil drive med ballett?” Hva mener han med dette spørsmålet?

7) Syvert sier: ”Jeg har lyst til å bli kjent for noe stort. Ikke bare bli i Norge … og sitte foran en PC.” Hva tror du Syvert opplever som negativt med det å ”bli i Norge og sitte foran en PC?

8) Hvor mange i klassen kan se for seg å jobbe i utlandet i fremtiden? Hvilke type jobber finnes der, som ikke finnes i Norge?

9) Hva er du flink til og/eller interessert i som du ikke får anledning til å bruke tid på i skolehverdagen? Hvilke fag skulle det ha vært på timeplanen om du hadde fått bestemme?

10) Hva kan du i dag gjøre for å hjelpe de rundt deg til å nå sine yrkesmessige drømmer i fremtiden?


E
: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine._________________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.
 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad

Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Kroppsøving , RLE-faget , Norsk , Naturfag , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Ballettguttene
Regi:Kenneth Elvebakk
Roller:Lukas Bjørneboe Brændsrød, Syvert Lorenz Garcia, Torgeir Lund
Manus:Kenneth Elvebakk
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Carsten Aanonsen
Produksjonsselskap:Indie Film A/S
Musikk:Henrik Skram
Lengde:1 t. 15 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen