Filmweb
 
 

Familien Bélier

INNHOLD
Handlingsreferat

Egnethet/læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT
Seksten år gamle Paula faller for den kjekke Gabriel og bestemmer seg for å begynne i samme skolekor som ham. Her oppdager musikklæreren at Paula har et stort sangtalent som han ønsker at hun skal reise til Paris for å videreutvikle.

Paulas problem er imidlertid at hun er svært knyttet til sin familie og deres gårdsbruk på den franske landsbygda. Her bor hun sammen med sine foreldre og sin bror, og de tre er alle døvstumme. De vil aldri kunne høre henne synge en eneste tone, uansett hvor vakker den er, men de er derimot avhengige av hennes hjelp som tolk og talerør for å få den daglige driften av gården til å fungere.

Paula står nå overfor sitt livs største valg, hvor hennes kjærlighet til sin familie må veies opp mot hennes eget behov for å bli selvstendig og følge sine egne drømmer.

EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8./10.-trinn og videregående


Medietilsynet har ikke gitt Familien Bélier en nedre aldersgrense. Den er tillatt for alle, med begrunnelsen at den ikke inneholder noen skadelige scener.
I skolesammenheng vil denne filmen imidlertid gi størst faglig utbytte på ungdomsskoletrinnene og på videregående. Hovedpersonen er seksten år, og filmen vil lettest appellere til et publikum i samme aldersgruppe (13-18 år), da med tanke på de temamessige elementene som filmen berører. Se læreplanhenvisningene under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, RLE og naturfag.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Familien Bélier vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaet individ, samfunn og kultur.

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur. RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.


NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

Filmen kan også brukes opp mot franskundervisning, da all tale er på fransk. 

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Familien Bélier er en av Frankrikes største kinosuksesser i år. Etter at den hadde fransk premiere desember 2014, har mer enn syv millioner franskmenn sett filmen.

Filmen har mange aspekter; den handler blant annet om familiebånd, kjærlighet til musikk, forventninger til eget og andres liv - og om løsrivelse. Den legger også stor vekt på kommunikasjon på mange plan, ikke bare med tanke på hvordan mennesker (med og uten evne til å høre og snakke) snakker sammen, men også generelt hvordan foreldre og barn uttrykker seg overfor hverandre, i hvor stor grad politikere skaper god dialog med folket, ungdommelige tiltaleformer mellom venner og de ulike kjønn, læreres varierte pedagogiske formidlingsevne med mer.

Filmen er blitt nominert i forskjellige kategorier under ulike filmfestivaler og kåringer, og flere ganger har den vunnet. Hovedrolleinnehaver Louane Emera, som med Familien Bélier har gjort sin skuespillerdebut, har vunnet to priser i kategorien ”beste nykommer” (2015 César Awards og 2015 Lumière Awards). Fra tidligere var Louane Emera kjent som semifinalist i franske The Voice i 2013.

Familien Bélier har temamessige likhetstrekk med andre, nyere filmer som det også foreligger studieark til:
Den franske Historien om Marie, som handler om den døvstumme og blinde Marie - www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1220119.ece
og den norske dokumentarfilmen Ballettguttene, som omhandler det å dyrke sitt talent og det å vite hva man skal satse på i fremtiden - www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1222512.ece

Se Familien Bélier’s filmtrailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1199999.ece?clip=1
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over. 
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Paula. Hva er hennes sterkeste og hva er hennes svakeste sider?

2) Hvilke ulike ansvarsoppgaver har Paula i familien sin og på gården? Er dette hva man burde kunne forvente av en tenåring? Begrunn svaret ditt.

3) Beskriv Paulas far og mor, Rodolphe og Gigi Bélier. Hva synes du at de gjør bra som foreldre, og hva synes du de burde ha gjort annerledes? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor synes Paula at det er flaut når faren hennes henter henne på skolen?

5) Beskriv måten musikklæreren, Fabien Thomasson, underviser på? Hva liker du best og dårligst med stilen hans? Begrunn svaret ditt.

6) Hvor bra tror du Paulas foreldre klarer seg etter at hun har flyttet hjemmefra? Hva blir lettest, hva blir vanskeligst? Begrunn svaret ditt.

7) Velg en av de andre karakterene i filmen, for eksempel Gabriel, Quentin (Paulas bror), venninnen Mathilde eller borgermesteren. Beskriv hva det er denne karakteren bidrar med til filmens handling.

B: HØRSEL
1) Omlag hvor mange mennesker er døve i Norge i dag? Bruk internett.

2) Bruk internett og finn informasjon om tegnspråk. Hvor kan man lære/studere tegnspråk i Norge? I hvilke ulike jobbsammenhenger vil man kunne ha behov for mennesker som behersker tegnspråk? 

3) Bruk internett og finn informasjon om organisasjonene Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds ungdom. Hva slags type arbeid driver disse med?

4) Paulas far sier: - Å være døv er ikke et handicap, det er en identitet. Hva mener han med dette?

5) Bruk tid i klassen på å leve dere inn i hvordan det er å mangle evnen til å høre og snakke. Gjør ulike par-/gruppe-øvelser som dette:

a) Kombiner ørepropper med hørselvern, slik at all lyd sperres ute. Få andre i klassen/på gruppa til å formidle ulik informasjon til deg, ved hjelp av å vise tegn, bruke kroppsspråk etc. Klarer du å lese på leppene?
b) Som oppgaven over, men nå skal du formidle beskjeder til de andre om at du er sulten, trist, kald, ensom, optimistisk … og andre følelsesmessige tilstander dere kommer på, uten å snakke.

NB! Selv om disse to øvelsene kan medføre mange morsomme situasjoner, er det viktig å snakke saklig sammen om hvordan dere tror hverdagen er for noen som mangler én eller flere sanser.
C: KOMMUNIKASJON
1) Mennesker kommuniserer med hverandre på veldig mange måter, både gode og dårlige. Hvor mange ulike mennesker kommuniserer du med i løpet av en vanlig dag? Og på hvilke forskjellige måter kommuniserer du? Snakk sammen i grupper om dette, og lag en oversiktlig liste.

2) Jobb sammen i grupper. Lag et rollespill hvor en og samme hovedperson, en ungdom, snakker på forskjellige måter med ulike typer mennesker: sine foreldre, sine søsken, venner, læreren, en politiker, en politimann … etc.

3) På hvilke ulike måter kan man se Paula uttrykke kjærlighet i denne filmen? 

4) Mange mennesker bruker vold som uttrykksform. Gi eksempler på situasjoner hvor enkelte mennesker velger å ty til vold. Hva tror du kan være årsaken til dette? (I filmen ser vi Paula slå til Gabriel. Hvorfor?)

5) Paula og familien hennes gruppeklemmer hverandre mye. Hva er det de formidler til hverandre (og til omverdenen) gjennom dette?

6) På hvilke ulike måter ser vi at familien Bélier kommuniserer med hverandre og får hverandres oppmerksomhet uten bruk av verbalt språk eller tegnspråk?

7) Musikklæreren ber Paula og Gabriel danse sammen mens de synger duetten sin. Gi eksempler på hva man kan kommunisere gjennom dans.

8) Hva slags budskap kan ligge i et kyss?

9) Hva kjennetegner måten venninnene Paula og Mathilde snakker til hverandre på? Hva synes du om denne samtaleformen? Begrunn svaret ditt.

10) På hvilke ulike måter uttrykker Paulas far og mor at de er uenige i Paulas karrierevalg?

11) Hva er det som gjør at man noen gang velger kjefting og krangling som kommunikasjonsform? Hva kan man gjøre for å unngå dette? Noen hevder at krangling kan være sunt. Hvordan kan dette begrunnes?

12) Hvilke eksempler på mobbing ser vi i denne filmen? Hva er det som kommuniseres gjennom mobbing? Gi ulike eksempler.

D: DIVERSE

1) Gi eksempler på scener i filmen som var humoristiske. Hva var det med disse scenene som gjorde dem morsomme? Prøv og forklar hva som gjør humor til humor.

2) Når i filmen skjønte du at Paula og Gabriel kom til å falle for hverandre? Begrunn svaret ditt.

3) Hva vil det si å synge noe a cappella?)

4) Under korkonserten, da Paula og Gabriel synger duetten sin, har filmskaperne valgt å tone lyden helt ut mens scenen pågår. Hvorfor, tror du?

5) På sin audition i Paris synger Paula ”I’m Gonna Fly”. Skriv ditt eget dikt eller din egen sangtekst om å flytte hjemmefra og om det å være selvstendig.

6) Et av filmens dramaturgiske høydepunkt er da Paula bruker tegnspråk under sin sangaudition i Paris. Skriv ned hvilke ulike følelser denne scenen ga deg. Hvilke ulike følelser tror du Paulas foreldre hadde under fremførelsen av denne sangen?

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke enkeltscener gjorde mest inntrykk? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
______________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , Fransk , Naturfag , Samfunnsfag , RLE-faget , Norsk
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Mobbing
 

Fakta

Originaltittel:La famille Beliér
Regi:Eric Lartigau
Roller:Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera, Roxane Duran, Mar Sodupe
Manus:Victoria Bedos, Eric Lartigau, Stanislas Carré de Malberg, Stanislas Carré de Malberg, Thomas Bidegain, Eric Lartigau, Thomas Bidegain, Victoria Bedos
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produsent:Stéphanie Bermann, Eric Jehelmann, Philippe Rousselet
Produksjonsselskap:Mars Films, Jerico, Mars Films, France 2 Cinema, Quarante 12 films, Vendome Prod., Nexus Factory, UMedia, UFund, Canal Plus, Cine Plus, France Televisions, M6, D8, Manon 4, Tax Shelter du Gouvernement Federal de Belgique et des Investisseurs Tax Shelter
Musikk:Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Lengde:1 t. 45 min.
Distribusjon:Ymer Media
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen