Filmweb
 
 

Om mus og menn

Om handlingen
Hovedpersonene i Om mus og menn er den lille, begavede George og den store, sterke, men mentalt tilbakestående Lennie, hvis trang til å kjæle med noe bløtt gjør at han går med små mus i lommen. George og Lennie har kjent hverandre helt siden de var barn. Da George har lovet Lennies avdøde tante å se etter ham, reiser de sammen som løse landarbeidere fra sted til sted. Til tross for at denne forpliktelsen svært ofte legger en demper på Georges livsutfoldelse, har han glede av å ha noen å passe på. Lennie har til de grader underkastet seg Georges autoritet at han gjør alt det George ber ham om. Dette gir George verdighet. Dessuten har han i Lennie en beskyttelse og en å dele drømmene sine med.
Deres ønskedrøm er, som hos så mange andre pengelense mennesker i depresjonstidens USA, å spare nok penger til at de kan få sitt eget lille sted med en ku og noen kaniner. Men det er vanskelig for dem å spare penger. Hver gang de har fått arbeid, skjer det noe: Lennies trang til å røre ved myke ting bringer dem opp i vanskeligheter.

Forarbeide til filmen
Det kan være fruktbart å sette seg godt inn i depresjonstidens USA(1930-tallet) og John Steinbeck som person og forfatter. Forslag til kilder finnes lenger ned på siden.

John Steinbeck
John Steinbecks (1902-68) forfatterskap er et godt eksempel på forholdet mellom politikk og litteratur, eller rettere sagt mellom den politiske og den sosiale bevegelse som vokste frem av de økonomiske bekymringene på tredvetallet. I sitt forfatterskap er han medfølende med mennesker som gjør opprør mot å bli holdt i isolasjon fra hverandre. Derfor betoner han overlegenheten av de menneskelige verdiene i forhold til økonomisk vinning, og livsbejaelsen fremfor livsfornektelsen i kampen mot ensomheten.
Om mus og menn er fra 1937.

Spørsmål og oppgaver til filmen/boken
 • De fleste karakterene i historien er stereotypt formet, og flere av dem kan ses på innehavere av motsatte kvaliteter. Forsøk å beskrive hvilke menneskelige kvaliteter disse personene har: George og Lennie, Candy og Carlson, Curley og hans kone, Crooks og Slim.
   
 • Allerede fra fortellingens begynnelse aner vi dramaet: George og Lennie ser seg nødt til å rømme fra ranchen de arbeidet på fordi en kvinne, som Lennie ikke kan la være å ta på, tror hun blir antastet. Redegjør for hva denne kvinnen, samt Curleys kone, representerer for henholdsvis Lennie og George. Hvorfor har ikke disse kvinnene noe navn?
   
 • Vennskap og samhold er et av bokens og filmens sentrale temaer. Hvordan vil du karakterisere vennskapet mellom George og Lennie? Hva med samholdet mellom landarbeiderne?
   
 • George legger fram deres felles skjebne i følgende sitat: "Sånne folk som vi, som driver med løsarbeid på farmen, det er de ensomste folk i verden. De har ikke noen familie. De hører ikke til noe sted. De kommer til en farm og sliter til de har en slump med penger, og så vet du ikke ordet av det før de står der og ber om jobb på en annen farm. De har ikke det guds skapte grann å se fram til." Er George pessimistisk, optimistisk eller er han bare realistisk? Hvordan tenker han seg å bryte denne skjebnen? Vurder din begrunnelse i forhold til de etterfølgende replikkvekslinger der Lennie sier at det er noe spesielt med dem.
   
 • Soledad er byen George og Lennie kommer til. På spansk, som er det språket som de før snakket i store deler av California, betyr dette ensomhet. Hvorfor tror du byen nettopp har fått dette navnet? Redegjør også for den betydning ensomheten spiller i fortellingens framdrift.
   
 • Hva er det som gjør sterkest inntrykk på deg i filmen? Skriv ned tre av hendelsene i filmen og forsøk å uttrykke hvilke følelser du satt igjen med.
   
 • Hvilke av personene i filmen liker du best? Redegjør for hvorfor du liker nettopp disse karaktertrekkene?
   
 • Historien, oppvekstvilkårene og forfatterens livserfaringer kan bl.a. være med på å prege det forfattere skriver om og er opptatt av. Tror du dette også er tilfellet for Steinbeck? Begrunn svaret ditt. Redegjør deretter for Steinbecks politiske egasjement og sammenlikn hans sosialistiske tendens med andre samtidsforfattere slik som Jack London, Sinclaire Lewis, og John Dos Passos.
   
 • Hele handlingen i Om mus og menn strekker seg over en uke. Pek på forskjeller i måten fortellingen formidles på i bok og film. Tenk gjerne i kategorier som fortellerperspektiv, opplevelse, varighet og kronologi i handlingsforløpet. Tenk også på hvilke deler av sanseapparatet vi bruker i omgang med de to medier. Redegjør for forskjellen.
   
 • I filmen finner vi tanken om Amerika som mulighetens land. Hvordan kommer den til uttrykk og hvem er dens talerør?
   
 • George og Lennie når aldri drømmen om å skaffe seg en egen gård. Hvor ligger ansvaret for at deres drøm mislykkes? Hos Lennie? Hos menneskene? I drømmen som sådan? Eller i omgivelsene? Diskuter. Begrunn svaret.
   
 • Hvorfor bestemmer George over Lennie? Har ikke Lennie fri vilje? Hva med de andre personene vi møter i filmen, har de fri vilje?

  LITTERATUR
  French, Warren: John Steinbeck
  Hayashi, Tetsumaro: A study guide to Steinbeck
  Owens, Louis: John Steinbeck`S re-vision of America
  Steinbeck, John: Om mus og menn


 

Filmstudieark

Forfatter:Victor Puente
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Engelsk
Tema:Historie, Litteratur på film, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Of Mice and Men
Regi:Gary Sinise, Gary Sinise
Roller:Gary Sinise, John Malkovich, John Terry, Casey Siemaszko, Casey Siemaszko, Joe Morton, Ray Walston, Joe Morton, Ray Walston, Sherilyn Fenn, Ray Walston, Sherilyn Fenn, Gary Sinise, Noble Willingham, John Malkovich, John Terry, Casey Siemaszko, Joe Morton, Sherilyn Fenn, Gary Sinise, John Malkovich, John Terry
Manus:Horton Foote, Horton Foote
Genre:DRAMA
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Metro-Goldwyn-Mayer, ,
Lengde:1t.50m.
Produksjonsår:1992
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen