Filmweb
 
 

Dryads - girls don't cry

INNHOLD
Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

Kinopremiere: 07.08.2015

HANDLINGSREFERAT
Hilde er en veloppdratt og eksemplarisk femtenåring. Hun gir sine foreldre få bekymringer. Hun synger i kor, lytter til listepop, leker med lillebroren sin og bruker tid sammen med sin pertentlige venninne Anette. De bor i et veletablert forstadsstrøk. Imidlertid, nabohuset er en forfallen villa, og en sommerdag kommer et rockeband og dets tilhengere flyttende inn dit.

Rockebandet heter Dryads, og deres frontfigur er den dekadente og uregjerlige Henriette. Hilde fascineres umiddelbart av Henriette, og skjønner raskt at hvis hun skal bli kjent med sin nye og spennende nabo må hun tre ut av sin alminnelige og mønsterborgelige væremåte.

Ved hjelp av sitt talent som portrettfotograf lykkes Hilde i å oppnå den forfengelige Henriettes aksept. Men rockelivet som nå møter henne glamoriserer sex, dop og rock and roll, en verden som Hilde synes det er vanskelig å forholde seg naturlig til.

På den ene siden, hvor mye skal man være villig til å endre seg selv for å få innpass i en fremmed kultur? På den andre siden, hvor hardt må man holde fast på den man er når man oppdager hvor mye spennende som befinner seg utenfor den trygge og forutsigbare verdenen man har vokst opp i?
EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8.-10.-trinn, videregående 


Medietilsynet har ikke gitt Dryads – girls don’t cry en nedre aldersgrense, den er tillatt for alle. Begrunnelsen er at filmen ”inneholder ingen scener som antas å ha skadelig virkning på de yngste”. Imidlertid, filmens tematikk, setting og handling er helt klart myntet på tenåringssegmentet. Å vise denne filmen på barne- eller mellomtrinnet vil derfor være hensiktsløst.

* Relevante fag: Samfunnsfag, RLE, naturfag, musikk og norsk,
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Dryads – girls don’t cry vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet utforskeren og samfunnskunnskap, og etter videregående inne hovedtemaene Utforskeren og Individ, samfunn og kultur.

RLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter videregående (vk3) innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme. 

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaet Kropp og helse og etter videregående (vk1) innen hovedtemaet Ernæring og helse.

MUSIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Musisere, Komponere og Lytte.

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og Språk, litteratur og kultur.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Dryads – girls don’t cry er regissert av Sten Hellevig. Dette er hans spillefilmdebut. Han har skrevet filmens manus sammen med amerikanske Randall Jahnson (kjent for bl.a. manuset til den Oliver Stone-regisserte The Doors).

Sten Hellevig har løst basert filmhistorien på det virkelige rockebandet Dryads, et dekadent og britpop-inspirert band som i Hellevigs oppvekst holdt til i en falleferdig villa i Kristiansand.

Dryads – girls don’t cry består av mye musikk. Publikum vil bli kjent med flere av låtene som i filmen fremstilles som Dryads komposisjoner. Bak de fleste av disse står komponist Marius Christiansen og Thomas Helland (også kjent som Thom Hell). Helland var tidligere selv medlem i det virkelige Dryads, samt etter at bandet senere endret navn til Twinklehead.

Blant skuespillerne i filmen ser man både kjente og ukjente ansikter. Hovedkarakteren Hilde spilles av spillefilmdebutanten Anneli Aune. Hildes motstykke, bandlederen Henriette, spilles av Iben Akerlie, som fra før er kjent for sin tittelrolle i filmatiseringen av Knut Hamsuns roman Victoria. Den Spellemannspris-vinnende musikeren Morten Abel spiller Hildes far, og danske Allan Hyde, kjent fra bl.a. TV-serien True Blood, har også en fremtredende rolle.

Dryads – girls don’t cry er en ungdomsfilm som formidler hvor ulikt norske tenåringer kan tilnærme seg oppvekst og ungdomskultur. I tillegg belyser den hvordan pubertet innebærer fysisk og psykisk forandring hos de unge, noe foreldre også må forholde seg til. Forøvrig vektlegges det hvor utbredt bruken av sosiale medier er blant ungdom. Filmen legger ikke skjul på at omfattende bruk av smarttelefoner o.l. kan være til hinder for å kunne vie tiden sin til å øve sine ferdigheter innen kreative områder som eksempelvis fotografering, tekstskriving og spilling av et musikkinstrument.

Filmens trailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1230414.ece

Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/dryadsmovie?fref=ts
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan læreren, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakeholde til etter at visningen er over. 
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Hilde med omlag 10 stikkord. På hvilke ulike måter forandrer hun seg selv for å bli akseptert av Henriette? Hvilke av disse endringene synes du er bra for henne, og hvilke av disse endringene synes du er upassende. Begrunn svaret ditt.
2) Beskriv Henriette med omlag 10 stikkord. Hva tror du det er med Henriette som fascinerer Hilde så mye?
3) På hvilke måter kan man si at Henriette er et godt forbilde (for Hilde)? På hvilke måter er hun et dårlig forbilde? Begrunn svaret ditt.
4) Henriette er uforutsigbar, i alle fall for de som ikke kjenner henne spesielt godt. Hva tror du er årsaken til at hun har utviklet personligheten/væremåten sin slik hun har?
5) I hvor stor grad tror du Henriette er fornøyd med tilværelsen sin? Hva tror du hun eventuelt helst skulle ha endret på, om hun kunne?
6) Gi eksempler på situasjoner hvor du synes Hildes foreldre er gode foreldre, og dårlige.
7) Hva lærer du om Anette ved at hun ønsket å ta tilbake Hilde som bestevenninne, selv om hun hadde god grunn til å føle seg sviktet?

B: MUSIKK
1) Hva slags musikk liker du best? Gi eksempler på band/artister og sjangre du foretrekker. Hvem og hva er det som har bidratt mest til at du hører på akkurat den musikken du hører på i dag?
2) I filmen hører vi om flere kjente band og artister, for eksempel Velvet Underground & Nico, Morrissey og Nirvana. Har du eller noen i klassen hørt om noen av disse fra før? Bruk internett og finn musikk skrevet av disse artistene. Passer denne musikken for deg? Begrunn svaret ditt.
3) Hva vil det si at et band har fått kultstatus?
4) Før Hilde blir kjent med Henriette er hun fan av Justin Bieber. Hvorfor er Justin Bieber blitt så utrolig populær, tror du?
5) Rollen som Hildes far spilles av musikeren Morten Abel. Har du hørt om han fra før? Bruk internett og finn eksempler på musikk han har lagd.
6) I filmen ser vi at musikk blir uttrykt gjennom både korsang, solospill (sang/piano) og band. På hvilke ulike måter kan man bruke musikk for å utrykke hvem man er?
7) Hvor mye har innholdet i sangtekstene å si for en låt? Begrunn svaret ditt. Finn eksempler på sangtekster som du synes er bra og som du ikke synes er bra. Sammenlign og diskuter med andre i klassen.
C: FRITIDSTIDSBRUK
1) Henriette forteller at hun ikke har datamaskin, telefon eller internett. Hun sier hun får noia av det. Hva tror du hun mener med dette?
2) Da Hilde får husarrest får hun samtidig forbud mot å være på internett i én uke, og foreldrene inndrar telefonen hennes. Hvordan ville du ha taklet en lignende straff? Begrunn svaret ditt.
3) Da Hilde har husarrest og må klare seg uten telefonen sin, begynner hun å skrive sangtekster. Hva ville du ha brukt tiden til om du ikke skulle ha vært online på en hel uke?
4) Finn ut hvor mye tid du og de andre i klassen bruker på smarttelefon i løpet av en uke. (Apper som Moments regner ut dette.) Snakk sammen om hva det er mulig å lære seg om man hadde brukt akkurat den samme mengde tid på en annen aktivitet (en idrett, et musikkinstrument, et håndverk, et fagområde, et skriveprosjekt, fotografering, dans, et filmprosjekt etc.).
5) Skriv en sangtekst om noe som er viktig for deg. Kan du selv eller noen i klassen lage en melodi til den? Kan noen synge den, eventuelt fremføre den sammen med noen som kan spille et musikkinstrument? Prøv, og finn noen å fremføre resultatet for etterpå.
6) Klassekor: Øv inn to-tre sanger sammen i klassen (det trenger ikke å være flerstemt), og fremfør resultatet for noen som blir glade for å få høre på (eksempelvis beboere på et eldresenter.)

D: DIVERSE
1) Hva er denne filmens budskap og moral? Hva kan man lære av å se denne filmen?
2) Filmen heter Dryads – girls don’t cry. Hva tror du filmskaperne legger i påstanden girls don’t cry/jenter gråter ikke?
3) Ut fra et naturfaglig synspunkt, hvor helseskadelig er Henriettes livsførsel? Begrunn svaret ditt.
4) Hva er en dryade? Bruk internett. Hva kan dette bandnavnet si om hva som er viktig for bandmedlemmene?
5) Skriv et dikt som handler om å spionere på en ny nabo i nabohuset.

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?
2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?
3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.
4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.
5) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)
6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

___________________________________________________________________________________

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. har jobbet som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Musikk , Naturfag , RLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Dryads - Girls don't cry
Regi:Sten Hellevig
Roller:Anneli Aune, Iben Akerlie, Allan Hyde, Alba August, Vilde Zeiner, Morten Abel, Jannike Jåtog Kruse
Manus:Randall Jahnsen, Sten Hellevig
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:Norsk
Produsent:Teréz Hollo-Klausen
Produksjonsselskap:The King of Popcorn, Anna Kron Film
Musikk:Marius Christiansen
Lengde:1 t. 27 min.
Distribusjon:Last Filmdistribution
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen