Filmweb
 
 

Max Minsky og jeg

INNHOLD
Fakta

Handlingsreferat

Egnethet/læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

FAKTA

Originaltittel: Max Minsky und ich
Regi: Anna Justice
Skuespillere: Zoe Moore, Hildegard Alex, Susanna Simon, Emil Reinke m.fl.

Manus: Holly-Jane Rahlens
Genre: Familiefilm/drama/komedie
Nasjonalitet: Tyskland
Språk: Tysk
Produksjonsselskap: X-Filme Creative Pool, Seven Pictures, Medienboard Berlin-Brandenburg
Lengde: 1 t. 34 min. 

Produksjonsår: 2007
Norsk distribusjon: Via Film & Kino

HANDLINGSREFERAT
Nelly Sue Edelmeister er en tretten år gammel, nerdete og klønete jente som bor sammen med sine foreldre i en av Berlins forsteder. Hun elsker astronomi, og hun er hemmelig forelsket i prinsen av Luxembourg.

Da skolens basketlag får vite at de skal spille kamper i Luxembourg, hvor prinsen er turneringens offisielle vert, ønsker Nelly å gjøre alt hun kan for å bli tatt ut på laget. Uheldigvis er gym det eneste faget hun ikke har toppkarakter i. Hun trenger hjelp. Hun henvender seg da til den humørsyke Max, den nylig tilflyttede gutten som ikke kan fordra skole, men som er veldig flink i basketball.

Hun satser alt på å øve sine basketballferdigheter, noe som går på bekostning av forberedelsene til hennes nært forestående Bat Mitzva, den jødiske konfirmasjonshandlingene som moren er svært opptatt av at Nelly skal gjennomføre.

Den vanligvis pliktoppfyllende og veloppdragne Nelly må ty til løgner, bestikkelser og skulk for å få gjennomført planen sin. Når ekteskapet til foreldrene på toppen av det hele begynner å rakne, blir tilværelsen i overkant uhåndterlig. Lærdommer om livet, tap, kjærlighet og tro står etter hvert på rekke og rad.
EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 5.-8. klasse 

I skrivende stund (august 2015) har ikke Medietilsynet gitt Max Minsky en nedre aldersgrense. Det er imidlertid grunn til å tro at den ikke vil få en nedre aldersgrense (A = ”tillatt for alle”), da filmen ikke inneholder scener noen vil ta skade av. (Enkelte scener skildrer voksne som er sinte og høylytte, men ikke på et vis som man bør frykte vil oppskake publikum.)

I skolesammenheng vil imidlertid filmen passe best for aldersgruppa 10 til 13 år (5. til 8. klassetrinn). Hovedpersonen selv er tolv år gammel, og filmen vil lettest appellere til et publikum på omlag samme alder.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, RLE og naturfag.
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Max Minsky vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Forskerspiren og Fenomener og stoffer.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

FILMOMTALE
Max Minsky er basert på boka Prinz William, Maximilian Minsky und ich (2002) av Holly-Jane Roberts (f. 1950). Roberts er av amerikansk opprinnelse, men bor og arbeider i Tyskland. Hun har skrevet en lang rekke romaner, hørespill, og barne- og ungdomsbøker, og har mottatt flere priser for sitt arbeide. Ingen av hennes bøker er oversatt til norsk.

Handlingen i Max Minsky er lagt til Berlin. Hovedpersonen, Nelly, er jødisk, og filmen gir et innblikk i den jødiske kulturen i et moderne Berlin. I denne sammenheng står det jødiske overgangsritualet Bat Mitsva som et sentralt element i filmens handling. Bat Mitsva (for jenter og Bar Mitsva for gutter) som ritual har flere likehetstrekk med den kirkelige konfirmasjonen her til lands. Dette kan det være en fordel å opplyse elevene om i forkant av visningen.

Opp mot det jødisk-religiøse bakteppet spilles Nellys fascinasjon for moderne vitenskap. Hun elsker astronomi, og tror ikke på Gud, et livssyn som strider mot den mest tradisjonelle oppfatningen i hennes jødiske miljø. Store vitenskapelige og religiøse spørsmål til tross, disse og alt annet overskygges når foreldre ikke lenger ønsker å bo sammen, når man får en ny venn man blir avhengig av, og når man plutselig møter den første store ungdomsforelskelsen.

Trailer (tysk tale, engelske undertekster): https://www.youtube.com/watch?v=gu5Qf3vdN6w
Filmens offisielle hjemmeside (tysk): http://www.maxminskyundich.de
Holly-Jane Roberts hjemmeside (engelsk og tysk): http://www.holly-jane-rahlens.com
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over. 
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Nelly. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider? Hva er det som gjør henne unik?

2) Beskriv Nellys mor (Lucy) og hennes far (Benny). Gi eksempler på hva du synes de gjør bra og ikke bra som foreldre. Begrunn synspunktene dine.

3) Beskriv Max. Hva tror du er årsaken til at han ikke liker skole? Kunne du og Max ha blitt venner, om han gikk i klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hva tror du det er med Prins Eduard som har fått Nelly til å forelske seg i han?

5) Gi eksempler på hvorfor det var bra for både Nelly og Max at de to ble kjent med hverandre.

6) Hvorfor tror du Yvonne misliker Nelly så sterkt?

7) Velg en av de andre karakterene i filmen (for eksempel Grandtante Risa, Melissa Minsky, skolens rektor eller hebraisk-læreren Kaserow). Skriv et avsnitt om hvordan du tror hun/han ville ha beskrevet Nelly. Sammenlign teksten din med hva andre i klassen har skrevet. Hvilken beskrivelse synes du passer Nelly best?

B: ASTRONOMI
1) Hva er astronomi?

2) I filmen hører vi (bl.a.) at vi roterer i 900.000 km/t rundt jordaksen og at jorda sirkler med en fart på 100.000 km/t rundt sola. Hvilke andre vitenskapelige fakta kan dere i klassen om universet?

3) Finn ut hva følgende ord betyr:
- Teleskop
- Melkeveien
- Big Bang
- Mørk materie

4) Nelly er veldig interessert i astronomi, men en av hennes grandtantes venninner forveksler det med astrologi. Hva er forskjellen?

5) Hvordan tror du at verden er blitt til? Kan alt forklares med vitenskap, eller er det noe som kun kan forklares med at en gud har vært med på å skape? Diskuter i klassen.
C: JØDISK
1) I denne filmen refereres det til mange begreper knyttet til Jødedommen. Finn ut mer om følgende ord: (Dette kan evt. gjøres i forkant av filmvisningen.)

- Bat mitsva (og Bar mitsva)

- Synagoge
- Toraen
- Hebraisk
- Adam og Eva


2) Snakk sammen i klassen. På hvilke måter kan en jøde høre hjemme i det jødiske fellesskapet, selv om han/hun ikke tror på Gud?

3) Nelly er jøde, men tror ikke på Gud. Hun sier hun tror på vitenskapen. Snakk sammen og gi eksempler på hva vitenskapsfolk og religiøse er uenige i.

D: DIVERSE

1) Filmens handling er lagt til Berlin i Tyskland. Se på et Europa-kart og finn ut hvor Berlin ligger i forhold til hjemstedet ditt.

2) Hvilke ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

3) Noen av Nellys medelever kaller henne for ”Frøken Einstein Edelmeister”. Hvorfor gir de henne tilnavnet Einstein?
4) Den jødiske tradisjonen Bat mitsva tilsvarer den kristne konfirmasjonen. Må/bør man tro på Gud for å kunne konfirmere seg? Diskuter i klassen.

5) Nelly kaller sin far for en ”moderne Mozart”. Hvem var Mozart?

6) Filmen handler om at man kan ha drømmer som det ikke er mulig å oppnå, og det å ha drømmer som det er mulig at går i oppfyllelse. Gi eksempler på drømmer man kan ha, og hva som må til for at disse skal bli til virkelighet.

7) Nelly trener masse for å bli god nok i basketball til å bli tatt ut på skolelaget. Filmen forteller oss at man kan nå mange mål om man øver på å bli god nok. Gi eksempler på mennesker du synes er flinke til noe. Hva tror du disse menneskene har gjort for å bli så flinke som det de er?

8) Nelly skriver dagbok. Gjør du? Skriv en dagboktekst hvor du forteller om hva du drømmer om at skal skje i livet ditt. Ingen trenger å få vite hva du har skrevet!

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke enkeltscener gjorde mest inntrykk? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
____________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Samfunnsfag , RLE-faget , Norsk , Naturfag
Tema:Individ/gruppe, Litteratur på film, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Per Olav Heimstad
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen