Filmweb
 
 

Før det er for sent

INNHOLD
Fakta

Handlingsreferat

Egnethet/læreplanreferanser

Filmomtale

Oppgavesamling

FAKTA

Originaltittel: Spijt!
Regi: Dave Schram
Skuespillere: Robin Boissevain, Dorus Witte, Stefan Collier m.fl.

Manus: Maria Peters, Carry Clee, Dick van den HeuvelGenre: Familie/drama
Nasjonalitet: Nederland
Språk: Nederlandsk
Produksjonsselskap: Shooting Star Filmcompany BV
Lengde: 1 t.  35 min. 

Produksjonsår: 2013
Norsk distribusjon: Film & Kino

HANDLINGSREFERAT
I Davids klasse har en gruppe mobbere makt over alle de andre. Dette går hardest ut over outsideren Jochem, som daglig blir utsatt for trusler, vold og ydmykelser. David blir mer og mer bevisst på at han burde ta affære, og stille opp for Jochem, men han kvier seg hele tiden for å virkelig gjøre det. Han frykter å bli mobbernes neste offer.

Jochem forsøker tappert å holde ut, og føyer seg mer og mer under mobberne som hersker over livet hans. Han søker trøst i en mishandlet hund han finner, en hund som gjør at han blir bedre kjent med medeleven Vera.

Vera vekker følelser hos både David og Jochem, og både sjalusi og drama forverrer den allerede betente situasjonen i klassen.

Imidlertid, David og Jochem oppdager langsomt sider ved hverandre som de begynner å verdsette. Stadig øker Davids ønske om at mobbernes makt over klassen skal opphøre, samtidig blir Jochems tilværelse mer og mer uutholdelig.

Vil mobbingen av Jochem ta slutt før det er for sent? Under en klassefest hvor David og bandet hans slår et slag for bevisstgjøring rundt mobbing, samt at David forsøker å imponere Vera, ender det hele på en langt mer fatal måte enn det noen var forberedt på.
EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 8.-10. klasse, videregående 

I skrivende stund (juli 2015) har ikke Medietilsynet gitt Før det er for sent en nedre aldersgrense. Det er imidlertid grunn til å tro at den vil få aldersgrense 12 år.

I Nederland, filmens hjemland, fikk den 12-årsgrense, da den ble satt opp på kinoer der i 2013.

I skolesammenheng vil denne filmen passe best for aldersgruppa 12 til 18 år (8.-10. klassetrinn, videregående), da dette også tydelig er den aldersgruppa filmen med sitt formspråk har som primærmålgruppe. Filmen skildrer en del scener hvor et mobbeoffer både blir truet, slått, nedverdiget o.a., men ikke på en slik måte at ungdom i nevnte aldersgruppe vil kunne ta skade av å se det.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, RLE og naturfag.
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Før det er for sent vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet utforskeren og samfunnskunnskap, og etter videregående inne hovedtemaene Utforskeren og Individ, samfunn og kultur.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk og etter videregående (vk3) innen hovedtemaet Filosofi, etikk og livssynshumanisme. 

NATURFAG
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn innen hovedtemaet Kropp og helse og etter videregående (vk1) innen hovedtemaet Ernæring og helse.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner
FILMOMTALE
Før det er for sent er basert på boka Spijt! (1996) av de nederlandske forfatteren Carry Slee (f. 1949). Hun har skrevet en lang rekke barne- og ungdomsbøker og oppnådd stor suksess i Nederland. Flere av hennes fortellinger er blitt filmatiserte. Ingen av hennes bøker er oversatt til norsk.

Før det er for sent tar for seg temaet mobbing. Handlingen er lagt til miljøet i og rundt en videregående klasse. Hovedpersonen er David, han er forelsket i klassevenninna Vera, spiller i band og livet er i stor grad på hans side. Han plages imidlertid av at den skruppelløse Sanne og hennes to lakeier, Justin og Remco, med største frimodighet daglig mobber outsideren Jochem helt åpenlyst.

Klassestyreren Tino skjønner ikke alvoret som Jochem utsettes for. Hans spøkefulle og ugjennomtenkte kommentarer gjør ikke situasjonen bedre. David, derimot, vet at noe bør gjøres, men han vegrer seg for å være den som tar affære. På denne måten, gjennom hovedpersonen David, ber filmen sitt publikum om å ta stilling til hvilken innsats man selv yter for å rette opp urett man er vitne til. Hvor god tid har man på seg til å stille opp for andre, før det er for sent?

Samtidig belyser filmen at man kan spille en langt viktigere rolle i andres liv enn det man selv kan tro. David erfarer, skjønt i seneste laget, at de små tingene han har gjort for å muntre opp Jochem har betydd langt mer enn det han selv forsto. Slik oppfordrer filmen alle til å yte det lille ekstra for mennesker rundt seg.

Før det er for sent gjorde det svært bra på nederlandske kinoer da den ble satt opp i 2013. Den har vunnet nærmere tretti priser i inn- og utland, blant annet i Qatar, Canada, Tyskland, Sør-Korea og Armenia.

Trailer (nederlandsk tale, engelske undertekster): https://www.youtube.com/watch?v=Vo3fhe1zcqc&feature=iv&src_vid=q3sOlOMTcNs&annotation_id=annotation_883552

Facebook-side (nederlandsk): https://www.facebook.com/spijtdefilm

Offisielle hjemmeside (nederlandsk): http://www.spijtdefilm.nl

Øvrige filmer med mobbing som tema, og med ferdig filmstudieopplegg:
Bully: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1070043.ece

Tina & Bettina – The Movie - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1065895.ece

ParaNorman - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1066157.ece

Gjenforeningen - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1166960.ece

The DUFF - http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1220098.ece
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon. Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar. Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.  

A: KARAKTERENE

1) Beskriv David. Gi eksempler på episoder hvor David gjør gode gjerninger og episoder hvor han gjør ting han ikke burde ha gjort.

2) Beskriv Jochem. Hva sier Jochems forhold til hunden Simbad, pianospill og foreldrene hans om hva slags person han er?

3) Hva mener du Jochem burde ha sagt og gjort annerledes for å få mobberne til å holde opp?

4) Hvordan tror du Jochem hadde hatt det om han hadde gått i klassen din? Begrunn svaret ditt.

5) Hva tror du er grunnen til at Sanne, Justin og Remco velger akkurat Jochem som sitt offer?

6) I hvor stor grad tror du Sannes hjemmesituasjon har noe å gjøre med at hun er blitt en mobber? Begrunn svaret ditt.

7) På hvilke ulike måter fremstiller filmen Veras mange gode sider?

8) Hva synes du kontaktlæreren Tino gjør riktig? Hva synes du han gjør galt? I hvor stor grad mener du han har skyld i Jochems dødsfall? Begrunn svaret ditt.

9) Innbill deg at du er Jochem. Skriv to-tre avsnitt som du tror han selv kunne ha skrevet i dagboka si en kveld.

B: MOBBING

1) Hva er mobbing? Gi ulike eksempler. (Gi gjerne ulike eksempler på mobbing fra filmen. Lag en liste.)

2) Mobbing er en gruppeprosess hvor alle involverte tilfaller en av de følgende seks kategoriene:

1: Mobber 2: Den som blir mobbet 3: Mobberens tilhengere 4: Den mobbedes forsvarere 5: De som lar seg underholde 6: Utenforstående.
Fordel filmens mest sentrale karakterer på disse seks kategoriene.

3) I en klasse utgjør som regel de fire siste gruppene (se forrige spørsmål) en majoritet. Disse er oftest de i klassemiljøet som har løsningen på et mobbeproblemet. Gi eksempler fra filmen på hvilke ulike personer og parter i klassen du mener kunne ha forhindret mobbingen av Jochem, og hvordan.

4) Hvis du blir mobbet, hvem kan du snakke med da? Tenk nøye igjennom dette; blir man mobbet er det viktig å vite hvem man kan ta kontakt med for å få hjelp.

5) I slutten av filmen diskuterer David og Jochems mor hvor vidt David har vært en venn for Jochem eller ikke. Hva mener du, var David Jochems venn? Begrunn svaret ditt.

7) Jochem skrev i dagboka si at det som holdt han gående var Vera, hunden Simba, pianospilling og David. Når David fikk vite dette forsto han at han hadde vært mye viktigere for Jochem enn det han hadde ant. Med dette forteller filmen oss at det å gi positiv oppmerksomhet til en medelev man egentlig ikke kjenner så godt kan være svært verdifullt. Lag deg en liste over hyggelige ting du kan gjøre overfor medelever som ikke er blant dine nærmeste venner, som du tror kan bli veldig verdsatt. Ta frem lista etter en måned, og kryss av for de tingene du har gjort.

8) I slutten av filmen ser vi Sanne bli hentet av politiet. Hva tror du hun vil bli tiltalt for? Hva mener du hadde vært en passende straff for de ugjerningene hun hadde gjort?

9) Skriv et dikt om det å stå utenfor og se noen bli mobbet uten å bidra til å gjøre noe med det.

C: SCENER
Under ser du en oversikt over et utvalg ulike scener i filmen. Skriv hvordan du tror Jochem selv omtalte disse episodene i dagboka si om kvelden etterpå. (Du kan eventuelt gjenfortelle en av episodene som et dikt.)

- Da Jochem finner den skadde hunden.
- Da David hjelper Jochem med oppvasken på skolekantina, eller når David hjelper Jochem med å levere lørdagsavisene.
- Da Jochem får dyttet ansiktet sitt ned i kantinematen, og læreren ler og fotograferer han etterpå.
- Da Jochem begynner å jobbe som frivillig sammen med Vera på hundehjemmet.
- Da Vera oppdager alle arrene på Jochems armer.
- Da Jochem fremfører pianostykket under konserten.

D: DIVERSE


1) David, som spiller i band forteller, for å oppmuntre Jochem at ”musikk er svaret mitt på alt.” Hva mener han med dette?

2) Vera ber Jochem om å svare for seg overfor mobberne. Hun sier at offerrollen hans provoserer mobberne. Hva mener hun med dette?

3) Davids mor, som er journalist, skriver (til slutt i filmens handling) en omfattende artikkel om at mobbing var årsaken til at Jochem begikk selvmord. Hvor mye skriver norske aviser om mobbing? Bruk internett og finn nettavisstoff som handler om mobbing.

4) Gi eksempler på ulike løgner som Jochem tyr til for at foreldrene hans og andre ikke skal få vite hvor ille han har det på skolen. Hvorfor tror du at han ønsker å holde dette skjult for mennesker han vet bryr seg om hen?

5) Forteller denne filmen noe om verdien av et godt kosthold? I så fall, hva da?

6) Hvem bør man kontakte i ditt nærmiljø om man finner et skadd og forlatt dyr?

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke enkeltscener gjorde mest inntrykk? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.
__________________________________________________________________________________________________
Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , RLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Per Olav Heimstad
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen