Filmweb
 
 

Innsiden ut

INNHOLD
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT
Elleve år gamle Riley må en dag, sammen med sine foreldre, motvillig flytte fra landlige Minnesota til storbyen San Fransisco. Dette opplever Riley traumatisk da hun blir nødt til å ta farvel med bestevenninna, hockeylaget og flotte naturomgivelser. Men hun prøver så tappert hun kan å være mor og fars gladjente.

Det som gjør denne fortellingen annerledes er at det hele blir fortalt gjennom ulike følelser bosatt i Rileys sinn, følelser som alle har hver sin fremtoning, og som inderlig ønsker å uttrykke seg og kontrollere navigeringen av Riley.

Følelsen Glede er den som jobber hardest med å ta kontroll over Rileys hverdager, mens Sorg, Frykt, Avsky og Sinne må kjempe for å ikke bli undertrykte. Når Riley den første dagen på en ny skole er i ferd med å bryte sammen, må de ulike følelsene samarbeide for at Rileys liv i ny by, på ny skole og i nytt hus ikke skal falle helt i grus.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
* Klassetrinn: 1. til 10. klassetrinn
Medietilsynet har gitt Innsiden ut nedre aldersgrense 6 år. I vurderingen vektlegges det at ”filmen inneholder enkelte scener med en mørk og noe truende stemning.”

Filmen fungerer som underholdning for alle alderstrinn, og det vil også være mulig å knytte den opp i mot fagområder som er aktuelle for alle grunnskolealdre. Se under.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Innsiden ut vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet utforskeren.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene filosofi og etikk.

NATURFAG
Kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene forskerspiren og kropp og helse.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/
FILMOMTALE
Innsiden ut er regissert av Peter Docter og Ronnie Del Carmen. De har begge tidligere vært involverte i en lang rekke ulike animasjonsfilmsuksesser. Det er animasjonsstudioene Disney og Pixar som står bak produksjonen, to av verdens største filmproduksjonsselskaper.

Innsiden ut hadde USA-premiere i juni (2015) og gjorde braksuksess allerede åpningshelga. Da slo den Avatars inntjeningsrekord blant filmer med originalkonsept (altså ikke en oppfølgerfilm, re-make eller adapsjon fra bok, tegneserie el.l.).

Filmens kreative konsept er at handlingen fortelles gjennom hovedpersonen Rileys kjernefølelser: glede, sorg, frykt, sinne og avsky. Disse fem følelsene har igjen separate personligheter (preget av den følelsen de representerer), og vi ser hvordan de, i Rileys sinn, kjemper om å få komme til uttrykk.

Disney/Pixar er, likt et knippe andre store amerikanske animasjonsfilmstudioer, svært dyktige til å lage underholdningsfilmer som byr på humor og ettertanke for flere aldersgrupper samtidig. Derfor er dette en film som ulikt filmer flest kan brukes opp mot både 6-åringen så vel som 16-åringen, også i en faglig sammenheng i skolen.

Sentralt i filmens budskap finner man verdien av å snakke ut om følelsene sine, at alle følelser har en funksjon, og at det å undertrykke følelser kan gjøre vonde opplevelser verre å håndtere. Alt dette er tematikk som barn og unge i alle aldre, så vel som voksne, vil ha godt av å ta på alvor. Les mer om dette i oppgavesamlingen under.

skolekino.no vil du finne mange studieopplegg knyttet til store amerikanske animasjonsfilmproduksjoner. Eksempler:
Rango: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1050685.ece
Croods: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1097559.ece
ParaNorman: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1066157.ece
Epic: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1106199.ece
Frozen: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1144085.ece

Se traileren til Innsiden ut her: http://www.filmweb.no/film/article1165628.ece
Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/PixarInsideOut
Filmens offisiell hjemmeside: movies.disney.com/inside-out
OPPGAVESAMLING
Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. (Ikke alle oppgavene/spørsmålene passer til samme alderstrinn.)

Velg også selv om  besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

A) KARAKTERENE
1) Beskriv Riley. Hva mener du at er hennes sterke og svake sider?

2) Hvorfor prøver Riley så hardt å være foreldrenes «gladjente»?

3) Hvis Riley hadde gått i klassen din, tror du hun kunne ha blitt en god venninne for deg? Begrunn svaret ditt.

4) Beskriv Rileys foreldre. Hva synes du at de gjør bra som foreldre? Hva synes du at de burde ha gjort annerledes?

5) Glede, Sorg, Frykt, Avsky og Sinne er alle veldig forskjellige. Velg en eller flere av disse fem, og tegn din egen tegning av hvordan du ville ha foreslått at skikkelsene til disse følelsene skulle ha sett ut.

6) Hvilke kvaliteter har Bing Bong som gjør han til en god fantasivenn?

B: FØLELSER
1) ) Hva vil det si å lytte til følelsene sine?

2) Hva vil det si å dyrke en følelse?

3) Har du noen gang hatt en fantasivenn? I så fall: Fortell noen andre i klassen om denne. Lag gjerne en tegning. (Kan det tenkes at du hadde en fantasivenn som du nå har glemt?)

4A) Glede, sorg, frykt, avsky og sinne er Rileys mest fremtredende følelser. Hvor mange ulike følelser er det naturlig å ha i løpet av en uke? Hva med i løpet av et helt liv? Lag en liste hvor du fordeler følelsene på to kolonner: Gode og dårlige følelser.)

4B) Kan man unngå noen av disse følelsene i løpet av et liv? Kan dårlige følelser være nødvendige? Snakk sammen om hvilke følelser som er en naturlig del av det å leve.

5) Lag en liste over ting man kan glede seg over.

6) Riley frykter brokkoli, kjellertrappa hjemme, støvsugere og fantasiklovnen Skrongle. Lag en liste over ulike ting du frykter. Hva er årsaken til at du er redd for disse?

7) Snakk sammen i klassen om hva som er deres tidligste minner i livet. Hvorfor tror du ar du husker akkurat disse minnene?

8) Er det mulig å være glad hele tiden? Diskuter dette i klassen. Begrunn meningene dine.

9) Hva vil det si å undertrykke følelsene sine, som for eksempel sorg?

10) Hvem kan man snakke med når man har det vondt eller vanskelig? Gi ulike eksempler. Hvorfor er det viktig å snakke ut om følelsene sine når man ikke har det bra?

11) Rileys kjerneminner utgjorde det mest sentrale i personligheten hennes, ”familieøya”, ”tøyseøya”, ”vennskapsøya”, ”ærlighetsøya” og ”hockeyøya”. Gi eksempler på kjerneminner i ditt liv som beskriver personligheten din. Hvilke kjerneminner er viktigst for deg, og hvorfor?

12) I filmen ser vi Sinne ofte stå med en avis i hånda hvor man ser en overskrift som omtaler de viktigste hendelsene i Rileys følelsesliv. Skriv ned ulike ”overskrifter” som passer som beskrivelser av hvordan du har hatt det den siste uka.

13) Hvorfor var det så viktig at Rileys foreldre skjønte at hun egentlig ikke var glad hele tiden, men at hun var veldig lei seg?

14) Tegn følelsene dine! Lag tegninger som viser hvordan du har hatt det den siste uka.

15) I filmens slutt ser vi at Rileys følelser får et langt mer avansert kontrollpanel å styre fordi hun har kommet i puberteten. Hvorfor blir følelseslivet så mye mer komplisert når man kommer i puberteten?

16) I filmen sier man at de minnene man ikke bryr seg om falmer og blir glemt (i ”minnedynga”) for alltid. Hvilke minner fra livet ditt har du mest lyst til å beholde , og hvorfor?

17) I filmen skjønner Glede til slutt at hun må la Sorg ta over kontrollpanelet. Hvorfor?
C: DIVERSE
1) Geografi: Finn både Minnesota og San Fransisco på et kart. Hva er forskjellen på disse to stedene, geografisk sett?

2) Hva vil det si at noe er abstrakt?

3) Hva vil det si å sette ned foten? Gi eksempler på sammenhenger hvor dette begrepet kan tas i bruk.

4) Hva er déjà vu? Har du hatt déjà vu noen gang?

5) Hva er underbevisstheten?

6) Hva er forskjellen på korttidsminnet og langtidsminnet?

7) Hvordan mener du at en elev som begynner på en ny skole skal tas imot på sin første skoledag? Snakk sammen i klassen om dette.

8) Hvorfor mente Riley at det var riktig å stjele penger av moren sin for å reise tilbake til Minnesota? Diskuter i klassen om det noen ganger kan være riktig å stjele noe.

9) Hvilke ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen? Gi eksempler.

D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL
1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

________________________________________________________________________________________________

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Naturfag , Norsk , Samfunnsfag , RLE-faget
Tema:Eventyr/fantasy, Individ/gruppe, Kunst, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Inside Out
Regi:Ronnie Del Carmen, Pete Docter, Ronnie Del Carmen, Pete Docter, Pete Docter
Roller:Amy Poehler, Kaitlyn Dias, Bill Hader, Paula Poundstone, Bill Hader, Amy Poehler, Kaitlyn Dias, Richard Kind, Kyle MacLachlan, Mindy Kaling, Mindy Kaling, Richard Kind, Kyle MacLachlan, Lewis Black, Phyllis Smith, Diane Lane, Phyllis Smith, Diane Lane, Lewis Black, Bobby Moynihan
Manus:Meg LeFauve, Meg LeFauve, Pete Docter, Pete Docter, Josh Cooley, Josh Cooley
Genre:Animasjon / Barnefilm / Familiefilm
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Walt Disney Studios Motion Pictures, Pixar Animation Studios
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:The Walt Disney Company Nordic
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen