Filmweb
 
 

Drømmen om MGP jr.

HANDLINGSREFERAT

Tolv år gamle Karl flytter fra avsidesliggende Hvide Sande på Jylland til en multikulturell København-forstad full av nye inntrykk. I sin nye klasse blir han kjent med Sawsan, en frimodig og sangglad jente med tyrkisk bakgrunn. Til tross for at Karl og Sawsan er svært ulike på mange måter, så har de en felles lidenskap: å lage musikk.
Sawsan avslører overfor Karl at hun har lyst til å melde seg på Melodi Grand Prix junior, noe hun vet at faren hennes absolutt ikke ønsker. Sammen legger Karl og Sawsan en dristig plan for hvordan Sawsan skal klare å nå helt frem til finalen med sin egenkomponerte låt.

 

EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 5.-8. klasse

Drømmen om MGP jr. har ikke fått en nedre aldersgrense, det vil si at den er ”tillatt for alle”. Medietilsynet begrunner dette med at filmen ”inneholder ingen scener som antas å ha skadelig virkning på de yngste”.

I skolesammenheng vil imidlertid filmen passe best for aldersgruppa 10 til 13 år (5. til 8. klassetrinn). Hovedpersonene selv er tolv år gamle (sjetteklassinger), og filmen vil lettest appellere til et publikum på cirka samme alder.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og musikk.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Drømmen om MGP jr. vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK

* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

SAMFUNNSFAG

* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Utforskeren og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

MUSIKK

* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Musisere og Lytte.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

FILMOMTALE

Drømmen om MGP jr. er basert på barne-/ungdomsboken MGP Missionen skrevet av Gitte Løkkegaard (utgitt i 2009).

Filmen hadde premiere i sitt hjemland, Danmark, i mars 2013, og gjorde suksess. Den ble den første danske filmen utvalgt til filmfestivalen i Berlin (Berlinalen), en av Europas viktigste filmfestivaler. Nå er filmen tilrettelagt for et norsk publikum. Premieredatoen 23. oktober i år (2015) gjør den godt egnet til oppladning til den norske MGP jr.-finalen 7. november!

Imidlertid, filmen handler ikke bare om MGP jr. (eller talentshow generelt). Sentralt i filmens handling og budskap står det å finne seg selv og det å utvikle bevissthet rundt hvem man ønsker å være, hvilke venner man ønsker å ha og hvilke interesser man ønsker å dyrke. Samspill, både musikalsk og sosialt, kan oppstå mellom mennesker til tross for at man i utgangspunktet er veldig forskjellige.

Filmtrailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1243415.ece?autoplay=true
Filmens offisielle hjemmeside: http://www.mgpmissionen.dk

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.
Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.
Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.
Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

Begynn gjerne med å se på filmens hjemmeside, http://www.mgpmissionen.dk.


A: KARAKTERENE

1) Beskriv Karl. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

2) Hvis Karl hadde begynt i din klasse, tror du han og du kunne ha blitt gode venner? Begrunn svaret ditt.

3) Beskriv Karls mor (Eva). Gi eksempler på hva du synes hun gjør bra og ikke bra som forelder. Begrunn synspunktene dine.

4) Beskriv Sawsan. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider?

5) Hvis Sawsan hadde begynt i din klasse, tror du hun og du kunne ha blitt gode venner? Begrunn svaret ditt.

6) Karl og Sawsan er veldig forskjellige på mange måter. Hvorfor blir de likevel så gode venner?

7) Velg en av de andre karakterene i filmen, for eksempel Karls morfar (Magnus), Sawsans far (Kumail), Sawsans mor (Jamillah), fetter Mian eller fetter Tarek, Sawsans farmor eller ”Pussefille-Kurt”. Skriv tre setninger om hvordan du tror denne personen ville ha beskrevet Sawsan. Sammenlign svaret ditt med hva andre i klassen har skrevet.

8) Finn likheter og ulikheter mellom Karls morfar og Sawsans far.

9) Hva synes du læreren Søren gjør bra som lærer, og hva synes du han burde ha gjort annerledes? Begrunn synspunktene dine.


B: MUSIKK

1) Har du noen gang laget en melodi og/eller skrevet en sangtekst? Har du noen mulighet til å få fremført dette på skolen din? Snakk sammen med læreren i klassen om hvordan de som har lyst kan få fremført egne ideer til sang og musikk.

2) Hvorfor er musikkprogrammer som MGP, The Voice og Idol (samt lignende konsept som Norske Talenter) blitt så populære, tror du?

3) Hva synes du om Se på mig, sangen som Sawsan vant MGP-konkurransen med? Begrunn svaret ditt. (Låta kan høres på nytt her: https://www.youtube.com/watch?v=YQc15PXAkRk)

4) Her er utdrag fra teksten til Sawsans MGP-låt, Se på mig. Snakk sammen i grupper om hva dere tror budskapet i denne teksten er.

”Her, det er bare meg. Ingen fasade, ikke noe skuespill. Se, utover klær og stil, det som er inni, alt det som hele verden ser forbi. Tenk, om alle så med hjertene. Tenk, om vi fulgte alle drømmene. Tenk om allting kunne skje. (…) Se meg som jeg er. Så nå flyr vi av sted, til stjernene og hjem igjen.”

5) Hvor viktig er sangteksten i en sang? Finn et eksempel på en låt som har en tekst du liker veldig godt. Begrunn hvorfor du synes denne teksten er bra.

6) UKM (Ungdommens kulturmønstring) gir all ungdom som ønsker det en mulighet til å vise frem sine kulturuttrykk. Arrangeres UKM i ditt nærmiljø? Gå inn på ukm.no og se om enkeltelever eller elevgrupper på skolen din, som er interesserte, kan melde seg på. 
 

C: KRISTENDOM OG ISLAM

1) I denne filmen refereres det til flere ord og begreper knyttet til Kristendommen og Islam. Finn ut mer om disse:

- Koranen

- Allah

- Gud

- Å følge bud/Å bryte bud

2) Flere ganger i filmen hører vi at Karl, som er kristen, ber til Gud. Hva vil det si å be til Gud? Hva er det en kristen eller en muslim ønsker å oppnå med bønn?

3) Karl sier at hans morfar har sagt at det Gud har føyd sammen, skal mennesker ikke skille. Hva tror du menes med dette?

4) Hvorfor tror du Tarak (Sawsans fetter) ønsker å skjule for familien sin at han har en kjæreste som er etnisk dansk (Lærke)? Har dette noe med religion å gjøre? Diskuter i klassen.

5) På toget diskuterer Karl og Sawsan hva kristne og muslimer opplever som riktig og galt. De finner ut at Kristendommen og Islam deler veldig mange felles verdier. Diskuter i klassen hva som er likheter og forskjellene på disse to religionene.
 

D: IDENTITET

1) Denne filmen handler ikke bare om å få oppfylt en MGP-drøm. Den handler også om å finne ut av hvem man selv er, og hva man selv synes er viktigst i livet sitt. Diskuter følgende punkter på grupper eller felles i klassen:

- Hvor mye har stedet du bor på å si for hvem du utvikler deg til som person? Gi eksempler.

- På hvilke ulike måter kan man bli forandret som person om man flytter fra oppvekststedet sitt til et helt nytt sted? Gi eksempler på både positive og negative effekter av dette. 

- I løpet av livet blir man påvirket av mange mennesker, for eksempel sine foreldre, søsken, venner og lærere. Diskuter i klassen hvem man blir mest påvirket av i ulike faser av livet.

2) Når Karl skal flytte gir morfaren hans han et maleri med et hav-motiv. Morfaren sier at Karl ikke må glemme hvor han kommer fra. Hva tror du han mener med dette?

3) Sawsans far (Kumail) er skeptisk til at unge jenter blir vist frem og idolisert på TV. Han frykter at datteren sin, på grunn av sminke og iøynefallende påkledning, skal seksualiseres. (Han bruker Lady Gaga som eksempel på dette.) Karls bestefar (Magnus) er enig. Iscenesett et rollespill/en debatt hvor en person har synspunktene til Kumail og Magnus, og hvor en annen argumenterer for hvorfor en slik eksponering er positiv for unge jenter og gutter.

5) Hva tror du det var som til slutt gjorde at Sawsans far aksepterte at hun hadde rømt for å delta i MGP jr.?
 

E: DIVERSE

1) Hva synes du om mottakelsen Karl får i sin nye klasse i København? Hvordan ville du best ha likt å bli mottatt om du skulle ha begynt på en ny skole?

2) I Karls nye klasse går det veldig mange elever som har bakgrunn i en minoritetsgruppe. Diskuter dere frem til både fordeler og ulemper med skoleklasser sammensatt av elever med veldig ulike kulturelle bakgrunner.

3) Hvilke ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

4) Filmens handling er (hovedsakelig) lagt til Hvide Sande på Jylland og Nørrebro i København, i Danmark. Finn disse stedene på et kart.

5) Sawsans familie kommer opprinnelig fra Tyrkia. Finn Tyrkia på et verdenskart. Hvilken religion er størst i Tyrkia?

6) I filmen refereres det til språkene farsi og urdu. I hvilke deler av verden snakkes disse to språkene.

7) Når Sawsan forsøker å stikke av, blir hun avslørt av bestemoren sin. Bestemoren lar Sawsan komme seg unna og sender i tillegg med henne mat. Hvorfor gjør hun dette, tror du?

8) Hvor lett var det å forstå den danske talen i filmen? Hva er likt og hva er ulikt mellom norsk og dansk språk?
 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke enkeltscener gjorde mest inntrykk? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn]
Fag: Musikk , Samfunnsfag , Norsk , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Mobbing, Nordisk, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:MGP Missionen
Regi:Martin Miehe-Renard
Roller:Malika Sia Paul, Sylvester Espersen Byder, Line Kruse, Ali Kazim, Lars Knutzon, Natali Vallespir
Manus:Gitte Løkkegaard og Martin Miehe-Renard
Genre:Familiefilm
Nasjonalitet:Danmark
Språk:dansk
Produksjonsselskap:ASA Film Production
Lengde:1 t. 38 min.
Distribusjon:KontxtFilm
Produksjonsår:2013
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen