Filmweb
 
 

He Named Me Malala

HANDLINGSREFERAT

I dokumentarfilmen He Named Me Malala får vi et nærgående innblikk i livet til Malala Yousafai, den pakistanske ungjenta som i 2014 mottok Nobels fredspris for sin kamp for jenters rett til utdannelse. Filmen forteller oss om hennes liv både før og etter den skjebnesvangre dagen da hun som 15-åring i 2012 ble forsøkt drept av Taliban, på grunn av sitt engasjement for jenters rett til å gå på skole.

Dette drapsforsøket fikk enorm internasjonal oppmerksomhet, og etter å ha trent seg opp fra skuddskadene hun fikk, har hun levd et liv i offentlighetens lys, hvor hun i en lang rekke ulike land har fått mange muligheter til å fronte sine politiske og humanitære hjertesaker.

I filmen lærer vi også mye om Malalas far, Ziauddin Yousafzai, en pilar i Malalas liv, som har vært hennes viktigste forbilde og mentor når det gjelder formidling, mot og tro på ytringsfrihet.

EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 8.-10. klasse, videregående

I skrivende stund (november 2015) har Medietilsynet ikke avgjort eventuell aldersgrense for He Named Me Malala. I skolesammenheng er uansett dette en film som egner seg best for visning på ungdomsskoletrinnene og på videregående. Filmen skildrer drapsforsøket på Malala samt forteller om Talibans grusomheter, men ikke på en (visuell) måte som gjør filmen for brutal til at den vil være uegnet for elever på nevnte skoletrinn.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag og KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av He Named Me Malala vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene individ, samfunn og kultur, politikk og demokrati og internasjonale forhold.

NORSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

ENGELSK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

FILMOMTALE

Sunnimuslimske Malala Yousafzai ble født i Swat-distriktet i Pakistan i 1997. Som elleveåring, på farens initiativ for å imøtekomme et ønske fra BBC, begynte hun å blogge om tilværelsen i Swat-distriktet under Talibans styre. Vinklingen på det hun skrev var klart kritisk til Taliban, da disse blant annet ønsket å forby jenter utdanning.

Taliban stemplet Malala raskt som sin fiende, og i 2012 forsøkte de å få henne likvidert; hun ble skutt i hodet av en Taliban-sympatisør, om bord i skolebussen sin.

Hun overlevde attentatet og har siden, etter at hun og familien flyttet til England, fortsatt sin internasjonale kamp for jenters rett til utdanning. Malala er blitt et symbol for menneskerettighetsaktivisme, og har blant annet mottatt Nobels fredspris (2014).

Dokumentarfilmen He Named Me Malala er delvis bygd på biografien I am Malala, skrevet av Malala selv og Christina Lamb. He Named Me Malala er en amerikansk produksjon, regissert av Davis Guggenheim. Guggenheim er fra tidligere kjent for ulike dokumentarfilmer, ikke minst den Oscar-vinnende An Inconvinient Truth (2006).

Filmens hovedfokus er å portrettere Malala Yousafzai selv, samt hennes far Ziauddin Yousafzai, og deres felles kamp for jenters rett til utdanning. Filmen veksler mellom de helt ordinære aspektene ved Malalas liv (fra de hverdagslige gjøremål og familiesituasjoner som gjøre henne til en helt normal jente) og til den ekstraordinære situasjonen hun har havnet i fra først å bli forsøkt drept av Taliban, til å få internasjonal oppmerksomhet for sitt politiske og humanitære budskap.

Merk; Malalas historie fortelles ikke kronologisk gjennom denne filmen. Dette kan forvirre enkelte seere, spesielt hvis man ikke besitter særlig grad av forkunnskaper om Malala. Det er derfor anbefalt å bruke litt tid på forberedelsesoppgavene under før visning.

Ut over oppgavesettet under kan man også, på Malalas hjemmeside - www.malala.org, finne et omfattende studieopplegg knyttet til filmen. Opplegget er på engelsk og kan lastes ned som PDF-fil her: https://s3.amazonaws.com/malala-fund/HNMM_curriculum.pdf

To temamessig relaterte filmer med ferdige studieopplegg:
Den grønne sykkelen: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1110886.ece
Timbuktu: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1208898.ece

Filmtrailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1246083.ece
Filmens hjemmeside: http://www.henamedmemalalamovie.com/
Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/HeNamedMeMalala/?fref=ts

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

 

* 1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


A: HVA SKAL DERE SE?

Hva kan dere i klassen om Malala Yousafzai fra før? Snakk sammen. Bruk litt tid på å sette dere inn i hvilken film dere skal se. Les handlingsreferat, se filmtraileren, besøk filmens hjemmeside etc. Og jobb med forberedelsesoppgavene i denne seksjonen.

Filmtrailer: http://www.filmweb.no/trailere/article1246083.ece

Filmens hjemmeside: http://www.henamedmemalalamovie.com

Filmens offisielle Facebook-side: https://www.facebook.com/HeNamedMeMalala/?fref=ts

 

B: GEOGRAFI

Malala kommer fra Swat-distriktet i Pakistan. Bruk internett og finn dette området på et kart. I hvilken del av verden ligger Pakistan? Hvilke naboland kan du noe om fra før? Hva kjennetegner denne regionen av verden?

 

C: TALIBAN

Hva kan dere i klassen om Taliban? Bruk ulike kilder og skaff dere grunnleggende kunnskap om Taliban, og deres posisjon i Pakistan før og nå.

 

D: ISLAM

Hva kan dere i klassen om islam? Bruk ulike kilder og skaff dere grunnleggende kunnskap om denne religionen og dens rolle i Pakistan. I filmen vil dere høre Ziauddin Yousafzai (Malalas far) si at ”Taliban er islams fiender”. Hva tror dere han mener med dette?

 

E: HISTORIE (Kan også brukes som etterarbeidsoppgave)

I filmen refereres det til at Storbritannia og Pakistan tidligere har vært i krig med hverandre. Bruk internett og finn ut mer om disse to landenes felles historie. På hvilke måter er de blitt påvirket av hverandre?

 

F: MALALA.ORG

På Malalas hjemmeside, malala.org, kan man finne et omfattende studieopplegg knyttet til filmen. PDF-fil her: https://s3.amazonaws.com/malala-fund/HNMM_curriculum.pdf Her kan klassen, sammen med faglærere, vurdere øvrige arbeidsoppgaver som det kan jobbes med. Opplegget er på engelsk, så det kan være naturlig å la dette bli en del av engelskundervisningen.* 2 ::: SPØRSMÅL TIL TEGNESERIEN

(Klikk på bildet for å forstørre det)

Klikk for å forstørre 

1) Hva handler tegneserien om?

2) Hva er en superhelt for deg?

3) Hvem er Malala Yousafzai

 


* 3 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER
 

A: REPETISJON

Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen?

 

B: MALALA YOUSAFZAI

1) Beskriv Malala. Hva er det som gjør henne til en helt ordinær jente? Hva er det som gjør henne til en helt ekstraordinær (sensasjonell) jente?

2) I sitt nye hjemland, England, er Malala opptatt av å tilpasse seg skolen sin, få bra karakterer og det å bli kjent med seg selv som tenåringsjente i en vestlig verden. Hvis Malala hadde flyttet til Norge og begynt i klassen din, hvor lett tror du hun ville ha kunnet tilpasset seg klassemiljøet ditt? Begrunn svaret ditt.

3) Malala forteller at hvis hun fortsatt hadde levd et vanlig liv hjemme i Swat-distriktet, ville hun mest sannsynlig vært tobarnsmamma i dag, som tenåring. Diskuter i klassen hva som kunne ha vært positive og negative sider ved en slik situasjon. Begrunn svarene dine.

4) Malala sier hun aldri har vært sint på Taliban, selv om de forsøkte å drepe henne. Hun har tilgitt dem. Hva sier dette om Malalas tenkemåte, synes du?

5) Vi får vite at enkelte mennesker i Pakistan i dag er kritiske til henne. De sier hun kun er en figur, at hun kunne ha vært hvem som helst. De anerkjenner ikke hennes bedrifter fordi hun er kun en jente, og de liker ikke at hun har flyttet fra Pakistan. Diskuter i klassen i hvor stor grad dere har forståelse for denne kritikken.

6) I filmen hører vi at Malala ble oppkalt etter en jente som døde fordi hun sa meningene sine (Malalai av Maiwand). Navnet Malala kan bety ”trist” men også ”mot”. Hvilke tanker hadde hennes far bak valget av dette navnet?

7) Har du lyst til å lære mer om Malalas liv? Undersøk om ditt lokale bibliotek kan låne deg biografien hennes, Jeg er Malala (Cappelen Damm 2013).

 

C: ZIAUDDIN YOUSAFZAI, MALALAS FAR

1) Beskriv Ziauddin Yousafzai. Hva er hans sterke og svake sider som pappa?

2) Hvordan tror du Malala ville ha beskrevet faren sin, om hun skulle ha skrevet ned fem stikkord?

3) Vi får vite at da Malala ble født så skrev Ziauddin ned Malalas navn på familietreet. For første gang på tre hundre år ble et jentebarns navn skrevet ned på dette treet. Hvorfor tror du Ziauddin ønsket å ha med sin datters navn, til tross for at det var tradisjon å kun skrive ned guttenavn?

4) Helt siden han var gutt har Ziauddin stammet, likevel ble han lærer, og han har i sitt voksne liv hatt en rekke taler foran mange mennesker. Hva kan dette si om personligheten hans?

5) Hvor stort ansvar mener du at Ziauddin har for at Malala ble forsøkt drept av Taliban? Begrunn svaret ditt.

6) På hvilke måter kan Ziauddin inspirere mennesker til å velge læreryrket? Begrunn svaret ditt. 

 

D: RETTEN TIL SKOLEGANG/MENNESKERETTIGHETER

1) Hvorfor tror du Taliban ønsker å nekte jenter/kvinner å utdanne seg? Gi ulike argumenter.

2) Malala hevder at kvinner og menn er like mye verdt, og at kvinner burde ha de samme rettigheter som menn. Diskutere i klassen hvor vidt dette er riktig. Begrunn synspunktene dine.

3) Innbill deg at du ønsker å kontrollere et land og et folk ved hjelp av makt. På hvilke måter vil utdannede mennesker i større grad utgjøre en trussel mot deg enn ikke-utdannede mennesker?

4) I filmen får vi vite at 66 millioner jenter i verden i dag blir hindret fra å ta en utdannelse. Gi ulike eksempler på hva du mener kan gjøres for å forbedre denne situasjonen.

5) I Norge i dag er det veldig mange som ramler ut av den videregående skolen (ca. en tredjedel). Hvorfor tror du det er blitt sånn? Hva mener du skal til for å forbedre denne situasjonen?

6) Malala var villig til å risikere livet for å fortelle om sitt kritiske syn på at jenter i hennes hjemland ble nektet (av Taliban) å gå på skole. Hvor viktig er retten til å gå på skole for deg? Begrunn synet ditt.

7) Hvor viktig opplever du at skolegang/utdannelse er blant dine jevngamle venner her i Norge? Diskuter i klassen.

8) Lat som om du skulle ha beskrevet skolehverdagen din i Norge som et bloginnlegg for en utenlandsk avis (slik Malala skrev for Britiske BBC). Hva ville du ha satt søkelys på?

 

E: ORD/UTTRYKK/PÅSTANDER/SPRÅK

1) Malala sier: «Et barn, en lærer, en penn, en bok kan forandre verden.» Hva mener hun med dette?

2) Hva er et familietre? Lag gjerne ditt eget familietre.

3) Hva vil det si å skrive under et pseudonym?

4) Hva vil det si å være analfabet?

5) Hva vil det si å være syndefull?

6) Hva vil det si at noe er hellig? Gi eksempler på hva du tror Malala opplever som hellig.

7) I filmens start får vi høre historien om Malalai av Maiwand, ungjenta som motiverte de pakistanske soldatene til å kjempe mot engelskmennene. Hun sa: «Det er bedre å leve som løve for én dag, enn som slave i hundre år.» Hva mente hun med dette?

8) Malalas far sier at «det var ikke en person som skjøt Malala, det var en ideologi.» Hva menter han med dette?

9) Hva menes med «å tale fra hjertet»? Har du talt fra hjertet ditt noen gang? Gi eventuelt eksempler.

10) Malalas morsmål er urdu. Hvor i verden snakkes dette språket?

11) I filmen får vi høre at det i Koranen står at «sannheten overlever løgnere». Hva menes med dette? Gi eksempler på situasjoner hvor dette vil kunne være tilfelle.

12) Ziauddin, Malalas far, stammer. I oppveksten gjorde dette han redd for å snakke høyt foran andre, men han overvant frykten. Hva tror du det var som gjorde at han overvant disse hindrene for å kunne snakke foran andre mennesker?

13) Noen sier at det var et mirakel at Malala overlevde attentatforsøket. Hva menes med dette, hva er et mirakel?

 

F: DIVERSE

1) I filmen får vi vite at Taliban, etter at de tok makten i Swat-distriktet, forbød TV, filmer, musikk, datamaskiner m.m. De beskrev slike ting som skamløse og vulgære. Hvordan tror du Taliban argumenterer for dette synet? Prøv å finne begrunnelser som forsvarer deres holdninger.

2) Kan man si at Taliban-sympatisører er typiske muslimer? Kjenner du noen muslimer som kan uttale seg om dette? 

3) I filmen får vi vite at islam lærer om medmenneskelighet, likestilling og tilgivelse. Hva tror du har bidratt til at mange mennesker i vår del av verden tror at islam representerer negative verdier?

4) Etter at Malala ble skutt fikk hun svært mye hjelp av verdenssamfunnet til å overleve og til å trene seg opp. Hvorfor tror du det var så viktig for så mange land at hun overlevde og ble helt frisk igjen?

5) Hva er en mulla?

6) Hva er Koranen?

7) Malala var ikke den eneste som fikk Nobels fredspris i 2014. Hun delte prisen med inderen Kailash Satyarthi. Hvorfor fikk Kailash Satyarthi også prisen?

8) I filmen får vi høre om den militante gruppa Boko Haram, som blant annet har bortført et stort antall jenter i Nigeria. Bruk internett og finn mer informasjon om Boko Haram.

9) Hvor stor innflytelse har Taliban i Pakistan i dag? Bruk internett.

10) Inspirerte denne filmen deg i noen grad? Eventuelt på hvilke måter? Snakk sammen i klassen. På malala.org finner dere flere tips til hvordan man kan være med på å engasjere seg i Malalas kampsaker.

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Ble du engasjert på noe vis? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 


Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: KRLE-faget , Samfunnsfag , Engelsk , Norsk
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:He Named Me Malala
Regi:Davis Guggenheim
Roller:Malala Yousafzai, Mobin Khan
Genre:DOKUMENTAR
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:Fox Searchlight, Image Nation Abu Dhabi, Participant Media, National Geographic Channel, Parkes-Macdonald, A Little Room
Distribusjon:Twentieth Century Fox Norway
Produksjonsår:2015
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen