Filmweb
 
 

Etterskjelv

HANDLINGSREFERAT

16 år gamle John returnerer til hjembygda og familien sin etter å ha sonet to år i ungdomsanstalt. Han er klar for å starte livet sitt på nytt, men innser fort at bygda verken ønsker å tilgi eller inkludere han. Johns hjemkomst får fram det verste i menneskene rundt han, og en lynsjestemning bygger seg opp. Han finner tilflukt i Malin, en nytilflyttet jente, som ikke dømmer ham som de andre. Men etterhvert som hetsingen eskalerer trekker både Malin og familien hans seg unna, og John står igjen alene. Aggresjonen og sinnet som en gang sendte han i fengsel bygger seg opp. Han bestemmer seg for å konfrontere situasjonen en gang for alle.

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 8.-10-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt Etterskjelv aldersgrensen 12 år. Deres begrunnelse er at filmen har ”enkelte voldsinnslag og en forstyrrende tematikk”.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Etterskjelv vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Utforskeren og Individ, samfunn og kultur.

NORSK
Kompetansemål etter 7. og 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur. KRLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

FILMOMTALE

Etterskjelv er den svenske regissøren Magnus von Horn (f. 1983) sin spillefilmdebut. Han har samarbeidet med produsent Mariusz Włodarski; disse to studerte sammen ved Den polske filmskolen. Filmen har mottatt mange gode kritikker, og er blitt vist på en rekke filmfestivaler verden over, siden den i 2014 sto på programmet til den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes.

Magnus von Horn fikk ideen til Etterskjelv da han gjorde research til sin eksamensfilm (Utan snö, kortfilm). Da leste han flere politirapporter om ungdomsforbrytelser. Her dukket det opp en historie om en ung gutt som ble overmannet av sjalusi og i affekt drepte kjæresten sin – uten at hans personkarakteristikk på forhånd kunne avsløre at han hadde et slikt ukontrollerbart raseri i seg.

Magnus von Horn forteller selv: ”Mellom linjene i hans bekjennelse kunne man lese at bak den grusomme forbrytelsen fantes det en blyg, ung gutt. Han tilsto drapet, men hadde ingen anelse om hvordan han kunne ha gjort noe så forferdelig. Han var redd, ulykkelig forelsket og forsøkte å sone sin forbrytelse uten å være følelsesmessig forberedt på noen måte.”

Filmen setter søkelyset på hva enkeltmennesker og lokalsamfunn er i stand til å tilgi og å legge bak seg. Når en hjemvendt kriminell er ferdig med å betale sin gjeld til samfunnet gjennom soning i fengsel, har da mennesker rett til å straffe han eller henne ytterligere? Hvordan hjelper vi mennesker med kriminell bakgrunn tilbake til et normalt liv? Lar det seg gjøre? Har det noe å si om gjerningsmannen per definisjon var et barn da handlingen ble begått?

I Sverige vil personer yngre enn 18 år, som gjør en alvorlig kriminell handling, maksimalt bli tildømt fire år på ungdomsanstalt. Filmens hovedperson, John, slippes fri for drap etter kun to år med soning. Han er 16 år når han kommer tilbake til hjembygda si.

Etterskjelv har egen hjemmeside; denne er på engelsk: www.the-here-after.com.

Intervju med regissør von Horn på NRK Ekko kan høres her: radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending#t=1m40s (Linken er tilgjengelig til lørdag 28. mai 2016.) Sendingen inkluderer også intervjuer med en ungdomskriminell, en strafferettsekspert m.fl. Varighet: cirka 31 minutter.

Filmens trailer kan sees her: http://www.filmweb.no/trailere/article1251281.ece

Her er tips til temamessig relaterte filmer, som også har ferdig utarbeidede studieark:

Pøbler: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1236004.ece
Natt til 17.: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1161930.ece
Eventyrland: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1099705.ece
Dryads: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1232255.ece

Disse fire filmene er norske produksjoner.

PS
Funfact: I Etterskjelv spilles rektor ved hovedpersonens skole av Inger Nilsson, som i 1969-1970 hadde rollen som Pippi Langstrømpe.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt orden. Disse kan ulike faglærere selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver. Hver enkelt lærer må velge ut de som passer best for sine egne elever og fag.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Imidlertid, mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmålene vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer ved filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv John. Hva er hans tydeligste personlighetstrekk? Gi eksempler på sider ved personligheten hans du tror er mest påvirket av arv/familie, og hvilke sider du tror han har utviklet på grunn av miljø.

2) Johns far har mye å tenke på. Han har aleneansvar for to sønner, en pleietrengende far, samt en gård å skjøtte. Hvor godt synes du han takler denne situasjonen? Hvis du skulle ha gitt han noen råd om hvordan han kunne ha gjort livet sitt enklere, hva ville det ha vært?

3) På hvilke måter er John en god storebror for Filip, og på hvilke måter er han ikke en god storebror?

4) Vi blir kjent med tre generasjoner menn: John, faren og farfaren. Hvilke likhetstrekk har de? På hvilke måter tror du Johns oppvekst har vært preget av den oppdragelsen faren selv har fått av sin far?

5) John innleder et forhold til Malin. Beskriv henne. Hva er hennes sterkeste og svakeste sider?

6) Vi får ikke vite hva som har skjedd med John og Filips mor. Snakk sammen i klassen om hvordan dere tror denne historien kunne ha vært annerledes om John og Filip hadde bodd sammen med både en mor og en far.

7) Hva synes du om måten rektor Anna-Karin håndterer Johns retur til skolen på? Er det noe du synes hun burde ha gjort annerledes? Begrunn svaret ditt.

8) John blir konfrontert av råneren Hampus flere ganger. Hampus skjeller ut John, slår han og sier eksplisitt at John ikke burde ha kommet hjem igjen. Hvor stor del av lokalsamfunnet tror du at denne karakteren representerer? Hvilke mennesker er det som kan kjenne seg igjen i en som Hampus?

9) Kunne filmen hatt en av de andre karakterene som hovedperson, istedenfor John? Hvordan kunne dette eventuelt ha tilført filmen en alternativ og interessant synsvinkel du ville ha likt å se? Begrunn svaret ditt. 

 

B: STRAFF OG TILGIVELSE

1) Begynn gjerne denne oppgaveseksjonen med å høre på NRK Ekkos intervju med filmregissør Magnus von Horn: radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending#t=1m40s (Linken er tilgjengelig til lørdag 28. mai 2016.) Sendingen inkluderer intervjuer med en ungdomskriminell, en strafferettsekspert m.fl. Varighet: cirka 31 minutter.

2) Hvor gammel må man være i Norge for tidligst å kunne bli satt i fengsel? Bruk internett eller andre kilder.

3) Hva hvis en person under kriminell lavalder begår et drap? Hvordan vil han/hun bli ivaretatt av rettssystemet vårt?

4) Forestill deg at John var en av dine medelever. Hvordan tror du at du selv og klassen din ville ha håndtert situasjonen når han kom tilbake etter soning?

5) På Johns skole går det 303 elever. 270 av dem skrev under på at de synes John bør bytte skole. Hvor stor del av din skole tror du at i en tilsvarende situasjon ville ha signert? Snakk sammen i klassen.

6) Hva kan et lokalsamfunn gjøre for at en ferdigsonet kriminell lettest mulig kan få begynne på et så normalt liv som mulig? Hva mener du at lokalsamfunnet eventuelt kan kreve til gjengjeld av denne personen?

7) Når Hampus konfronterer John i kantina roper han «Dødsstraff!» Hvilke land kjenner du til som benytter dødsstraff i dag? I Norge har vi ikke lenger dødsstraff som mulig straffemetode. Bruk internett (eller andre kilder) og finn ut når vi her til lands har brukt dødsstraff. Finn eksempler på hva slags forbrytelser de hadde gjort, de som tidligere i norsk historie fikk denne staffen.

8) Hvilke ulike eksempler på lovbrudd ser du i filmens handling? I filmen ser vi ingen påvirkning fra myndighetene. I hvilke scener/sekvenser synes du at det hadde vært riktig om politiet ble involvert? Snakk sammen i klassen.

9) Diskuter i klassen hva dere synes om dødsstraff. Argumenter for og mot at det kan være riktig å dømme noen til døden.

10) Mennesker har svært ulike evner til å tilgi. Hva tror du kan være årsaker til dette? Snakk sammen i klassen, og diskuter hva som kan være lett å tilgi, og hva som kan være vanskelig, eller umulig å tilgi.

11) I filmens siste del (i skolekantina) ber John Malin om unnskyldning for at han ble sinna og skrek til henne. Han vil at de skal bli sammen igjen. Malin svarer: ”Det kommer ikke til å funke. (…) Jeg er redd for deg. Alle er redde for deg. Fatter du ikke det?” Diskuter i klassen hva John kan gjøre for at folk ikke skal føle denne frykten?

 

C: SCENER

Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør en eller flere av følgende tre oppgaver:

1) Gå sammen i grupper og øv på å fremføre en av disse scenene for resten av klassen. Dialogen i filmen trenger ikke å være ordrett, men prøv å få frem stemningen i situasjonen. Lag gjerne deres egen vri.

2) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene, ikke nødvendigvis John, selv om han er hovedperson.)  

3) Lag en tegning av en av scenen. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når John pakker baggen sin og skal forlate ungdomsanstalten. Den ansatte tar farvel, faren venter utenfor for å kjøre han hjem.

- Når John blir med faren sin til matbutikken, og møter igjen mora til jenta han drepte.

- Når John, Filip og faren deres skal spise middag sammen, og faren henger seg opp i bordmanerer.

- Når John er i møte med skolens rektor. Han får møte sin nye kontaktlærer.

- Når John tar seg inn i huset til mora til jenta han drepte. Han overhører morens telefonsamtale, hvor hun forteller om at hun hadde møtt han på butikken tidligere den dagen.

- Når John og Malin mekker moped sammen i garasjen hennes første gang. John viser Malin hvordan han drepte eks-dama si. Han forteller om at han følte han drepte henne i søvne, til tross for at han husker alt.

- Når hunden deres blir syk, og John og Filips senile farfar avliver den med hagle.

- Når guttenes far leter etter Filip (som er sinna p.g.a. at farfaren skjøt hunden) og til slutt finner han på fotballbanen, hvor ungdommene oppfører seg veldig truende.

- Når guttenes far (hjemme i stua) forteller John at det var en feil av han å la John flytte hjem igjen. Malin prøver å megle, John blir hissig og roper til henne.

- Når John tar med seg hagla og kjører hjem til den avdøde jentas mor. Han gir henne hagla og ber henne drepe han.

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Gjenfortell filmens handling med cirka femti ord.

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , KRLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Efterskalv
Regi:Magnus von Horn
Roller:Ulrik Munther, Mats Blomgren, Alexander Nordgren, Wieslaw Komasa, Loa Ek, Ellen Jelinek, Inger Nilsson
Manus:Magnus von Horn
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Produsent:Mariusz Wlodarski, Madeleine Ekman
Produksjonsselskap:Lava Films, Zentropa International Sweden, Cinema Defacto, Film i Väst
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Mer film
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen