Filmweb
 
 

Pust

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplan-referanser
Filmomtale
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

Sarah er den nye jenta i klassen. Hun er trygg, vakker, hensynsløs og fascinerende. Hun er alt som Charlie ønsker å være. Hun har flyttet tilbake til Frankrike for å ta eksamen og sier at moren arbeider for en frivillig organisasjon i Nigeria.

Hun knytter raskt et nært vennskap til Charlie, som blir smigret over dette og setter alt til side for sin nye venninne. Men Sarah er lunefull og ikke lett å være venn med. Balansen mellom vennskap og fiendskap er hårfin og setter begge jentene på prøve.

Pust er en dramatisk historie om å bygge og miste vennskap - og om å miste seg selv og all kontroll når man er i følelsenes makt.

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLAN-REFERANSER

* Klassetrinn: 9./10.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt Pust aldersgrensen 12 år. Deres begrunnelse er at filmen har «gjennomgående mørk stemning, sterke følelsesutbrudd og forstyrrende tematikk».

I skolesammenheng er filmen velegnet til bruk på 8. og 10. grunnskoletrinn, samt på videregående. Å bruke tid på forberedelsesoppgavene under, vil øke læringseffekten av å etterpå se filmen. Se for øvrig læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, fremmedspråk/fransk og KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Pust vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Utforskeren og Individ, samfunn og kultur.

NORSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur. (Her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.)

FREMMEDSPRÅK: FRANSK

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Språk, kultur og samfunn.

KRLE

Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Filosofi og etikk.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner/

FILMOMTALE

Pust er basert på romanen Respire (2001), av franske Anne-Sophie Brasme (som var kun 16 år da hun skrev den). Filmen er regissert av Mélanie Laurent (f. 1983), en fransk skuespiller, modell, regissør, produsent, sanger og forfatter.

Filmen har siden sin premiere i 2014, blitt veldig godt mottatt av kritikere og publikum. Den har opptrådd på flere filmfestivalprogram og mottatt flere filmprisnominasjoner.

Filmen er et psykologisk drama hvor hovedpersonen Charlie blir sugd inn i et destruktivt vennskap med den nye jenta i klassen, Sarah. Charlie opplever Sarah like fascinerende som uberegnelig, og utover i handlingen ser vi henne lide stadig mer og mer under Sarahs psykologiske hersketeknikker.

Filmen er godt egnet til å fokusere på fagområder som vennskap, familierelasjoner, mobbing, karakterutvikling med mer. Se oppgavesamlingen under.

Se filmens trailer her: http://www.filmweb.no/trailere/article1241640.ece


Linker til temamessig relaterte filmer, med ferdig utarbeidede studieark:

The DUFF: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1220098.ece

Dryads – girls don’t cry: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1232255.ece

Natt til 17.: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1161930.ece

Korsveien: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1214871.ece

Etterskjelv: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1254617.ece

Girlhood: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1181763.ece

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver røper elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER

A: Bruk litt tid på å sette deg inn i hvilken film du skal se. Les handlingsreferat og se filmtraileren (www.filmweb.no/trailere/article1241640.ece). Hvilke forventninger har du/dere til filmen?

B: Gi eksempler på ulike typer mobbing. Snakk sammen i klassen.

C: Hva kjennetegner et godt vennskap? Hva vil det si at en venn er falsk? Snakk sammen i klassen.

D: Hva vil det si å manipulere noen?

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: KARAKTERENE


1) Beskriv Charlie (Charlène). Hvorfor tror du hun blir så besatt på å få vennskapet med Sarah til å fungere, selv om hun blir såret så mange ganger?

2) Beskriv Sarah. Hva er hennes tydeligste personlighetstrekk? Hva er det i hennes oppvekst som du tror har bidratt mest til at hun har utviklet seg til den hun er?

3) Hvilket førsteinntrykk er det Sarah gir Charlie og de andre i klassen første gang hun kommer inn i klasserommet?

4) Hvilke ulike løgner er det Sarah serverer Charlie? Kan noen av løgnene hennes forsvares? Diskuter i klassen.

5) Beskriv Charlies far. Hva synes du er hans mest positive og mest negative egenskaper? Hvis du skulle ha gitt han noen råd som far, hva ville du ha sagt?

6) Beskriv Charlies mor (Vanessa). Hva synes du er hennes mest positive og mest negative egenskaper? Hvis du skulle ha gitt henne noen råd som mor, hva ville du ha sagt?

7) Når høsttakkefesthelga nærmer seg slutten snakker Charlie med morens venninne. Morens venninne har observert Sarah denne helgen, og lurer på hvorfor Charlie «samler på dritt». «Så bra er hun (Sarah) ikke», legger hun til. Hva er det hun har sett som Charlie ikke ser?

8) I løpet av filmens handling opplever Charlie at foreldrene går fra hverandre. På hvilke måter kan dette være med på å forklare hennes ulike valg og følelser?

 

B: MOBBING/VENNSKAP

1) Hvilke ulike typer mobbing kan man se i denne filmen?

2) Et vendepunkt i filmen er når Charlie introduserer Sarah som en klassevenninne istedenfor venninne. Dette gjør Sarah veldig fornærmet. Diskuter i klassen i hvor stor grad Sarah hadde rett til å reagere slik som hun gjorde.

3) Sarah manipulerer Charlie på mange måter. Gi eksempler.

4) Når i filmen er det man som publikummer skjønner at Sarah ikke er en bra venninne for Charlie?

5) Hva kan man lære om det å være en god venn av å se denne filmen?

6) Sarah bebreider Charlie for å ha fått alle til å tro at hun er en løgner, selv om de begge vet at hun er det. Sarah sier også at hun har latt Charlie «gå for langt» og at Charlie får henne til «å føle seg som dritt», selv om det er motsatt. Hvor bevisst tror dere Sarah er på at hun snur opp-ned på virkeligheten? Diskuter i klassen.

7) Hva er det Sarah gjør og sier som til slutt utløser Charlies raseri i filmens siste sekvens? Lag en liste med de viktigste punktene. Hva slags straff/konsekvens for Sarahs oppførsel synes du vil være mest rettferdig? Diskuter i klassen. 

8) Sarah truer med å drepe Charlie om hun forteller noen det hun har funnet ut om Sarahs mor. Kan Charlies reaksjon i filmens siste sekvens, på grunn av dette, beskrives som selvforsvar? Diskuter i klassen. Hva tror dere en jurist ville ha sagt om dette?

9) Selv om Charlie slutter å pleie sitt vennskap til for eksempel Victorie og Lucas, så gir de henne ikke opp; de tilbyr henne støtte og trøst. Hvorfor?

 

C: SCENER

Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller flere av følgende tre oppgaver:

1) Gå sammen i grupper og øv på å fremføre en av disse scenene for resten av klassen. Dialogen i filmen trenger ikke å være ordrett, men prøv å få frem stemningen i situasjonen. Lag gjerne deres egen vri.

2) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene, ikke nødvendigvis Charlie, selv om hun er hovedperson.)  

3) Lag en tegning av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Sarah er på besøk hos Charlie og mora, og Sarah bryter inn i telefonoppringningen fra Charlies far, og hun ber han ryke og reise. 

- Når Charlie følger etter Sarah for å finne ut hvor hun bor. Hun finner ut at Sarah bor sammen med sin alkoholiserte mor i et stusselig boligblokk-kompleks.

- Når Sarah, etter lenge å ha trakassert Charlie, kommer på besøk, med merke på kinnet etter å ha blitt slått av sin mor. Sarah sier hun har ingen andre å gå til og spør om Charlie hater henne. Charlie svarer: «Nei, jeg bare hater når vi ikke er sammen».

- Når Lucas, i skolegården, ber Charlie om å slutte med å pine seg selv. Hun svarer med å kysse han.

- Når Sarah, i filmens siste sekvens, kommer på besøk til Charlie, og Charlie til slutt bryter ut i ukontrollert raseri.

 

D: DIVERSE

1) Hvor godt synes du «Pust» passer som filmens tittel? Begrunn svaret ditt.

2) Hva tror du kommer til å skje med Charlie etter handlingens slutt? Hva slags konsekvenser tror du hun kommer til å måtte stå overfor?

3) I begynnelsen av filmen undervises klassen i lidenskap og frihet. Læreren spør om lidenskap gir frihet til livet eller om lidenskap forhindrer et menneske i å oppnå frihet. En av elevene svarer at lidenskap ikke velges, men at den oppstår og føles mot folks egen vilje. Hvor relevant er denne scenen og dette spørsmålet for filmens handling og budskap? Hvordan tror du Charlie vil beskrive sin lidenskap overfor Sarah? Frivillig? Frigjørende? Begrunn svaret ditt.

4) Kan Charlies følelser for Sarah i noen grad minne om forelskelse? Når de to er sammen i campingvogna så kysser de hverandre. Hva slags følelser tror du lå bak det kysset for Sarah og Charlie sin del?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg?

4) Hvis du skulle ha skrevet en ny slutt til denne filmen, hvordan ville den ha blitt? Lag et kort sammendrag av din egen alternative avslutningssekvens. Presenter for hverandre i klassen i små grupper.

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , KRLE-faget , Norsk , Fremmedspråk , Fransk
Tema:Individ/gruppe, Mobbing, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Respire
Regi:Mélanie Laurent
Roller:Lou de Laâge, Josephine Japy, Roxane Duran, Lou de Laâge, Josephine Japy, Roxane Duran, Isabelle Carré, Rasha Bukvic, Carole Franck, Claire Keim
Manus:Julien Lambroschini
Genre:Drama
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:fransk
Produksjonsselskap:Gaumont, Movie Movie, Mely
Musikk:Marc Chouarian
Lengde:1 t. 30 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen