Filmweb
 
 

Sauls sønn

INNHOLD

Fakta

Handlingsreferat

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

Filminformasjon
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)

HANDLINGSREFERAT

I den nazi-tyske konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i det okkuperte Polen, oktober 1944: Ungareren Saul Ausländer er medlem av Sonderkommandoen, en gruppe jødiske fanger som tvinges til å hjelpe nazistene med å utføre sine grufulle massehenrettelser. Under oppryddingen i et gasskammer finner Saul en dag en ung gutt som han hevder er hans egen sønn. Mens øvrige fanger planlegger et fluktforsøk, bestemmer Saul seg for å gjøre det umulige: å redde barnets kropp fra flammene, finne en rabbi som kan lese sørgebønnen kaddish og gi gutten en verdig begravelse.

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 10.-trinn og videregående


Medietilsynet har gitt Sauls sønn 15 års aldersgrense. Deres begrunnelse for å gi en så høy sensur er ”intense og angstskapende skildringer av massehenrettelser og drapsofre fra en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig.”

I skolesammenheng er Sauls sønn velegnet til bruk på tiendetrinn og på videregående. Se læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, KRLE og medie- og kommunikasjonsfag (vgs) 


Det faglige arbeidet før og etter visningen av Sauls sønn vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG


Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene Individ, samfunn og kultur, Politikk og demokrati og Internasjonale forhold. NORSK


Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon (her blir arbeid med film nevnt eksplisitt.) og språk, litteratur og kultur. KRLE


Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Jødedommen og Filosofi og etikk.MEDIE- OG KOMMUNIKASJONSFAG

Kompetansemål etter Vg1 innen hovedtemaene Mediekommunikasjon, Mediedesign og medieuttrykk og Medieproduksjon.Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner


FILMINFORMASJON

Sauls sønn er den ungarske regissøren Lászlò Melis’ spillefilmdebut. En debut som har høstet svært mye positiv omtale, og som har vunnet en lang rekke filmpriser og utmerkelser. Under filmfestivalen i Cannes (2015) vant den både Grand Prix og filmkritikerprisen for beste film i hovedprogrammet. Den har også vunnet Golden Globe, samt høstet en Oscar-nominasjon, begge i kategorien for beste utenlandske film.

Filmens handling er lagt til et halvannet oktoberdøgn i 1944, i den nazi-tyske konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i okkuperte Polen. Her skildres tilværelsen til den ungarske jøden Saul Ausländer (spilt av Géza Röhrig), en fange som er medlem av Sonderkommandoen.

Sonderkommandoen var navnet på konsentrasjonsleirfangene som ble tvunget til praktiske arbeidsoppgaver knyttet til nazistenes jødeutryddingsforsøk. Disse arbeidsoppgavene kunne være å lede nyankomne fanger inn i gasskamre, sortere deres klær og verdisaker mens de ble gasset, og etterpå organisere likene og frakte dem til krematoriene for brenning. 

I filmen ser vi hvordan Saul jobber under umenneskelige forhold, men så blir han i besittelse av liket til en ung gutt som han hevder er hans sønn. Nå gjør Saul alt som står i hans makt for å få tak i en rabbi som kan hjelpe han med å gi gutten en verdig jødisk begravelse.

Dette skjer parallelt med at nazistene er i en fase hvor de kraftig intensiverer sin likvidering av jødene. De har hastverk, siden Hitlertysklands hæravdelinger er i tilbaketrekning flere steder i Europa, og den russiske armé har inntatt store deler av Polen. I Auschwitz-Birkenau, parallelt med Sauls bestrebelser med å få sin sønn rettmessig begravd, planlegger flere av de innsatte et rømningsforsøk.

Historien om Saul er bekmørk. Og den er fortalt gjennom et kamera som følger hovedpersonen Saul svært tett. Her er ingen oversiktsbilder eller alternative synsvinkler. Begrenset bruk av dybdeskarphet og gjennomført bruk av en kameralinse med brennvidde 40 millimeter (tilsvarer menneskeøyets synssjikt), underbygger at alt av inntrykk oppleves av ett enkelt menneske.

Filmens lyddesign er svært forseggjort, og ingen av lydene fra leiren er noen andre enn de som Saul selv hører. (Med unntak av noen subtile musikkelementer.) Disse lydene oppleves imidlertid intense, og en rekke ulike språk bidrar til å tettpakke de forskjellige kaotiske scenene med rop og snakking (som en babelsk forvirring).

Selv om filmen formidler et av de mest tragiske kapitlene i menneskehetens historie, og det på en svært intens og utmattende måte, lar den ikke publikum sitte igjen uten et snev av håp. Til tross for det holocaust-helvetet Saul befinner seg i, så ser vi at hans omsorg for den døde guttens kropp og sjel vitner om at moral, verdier og en tro på en bedre tilværelse enn det man selv har erfart, kan finne fotfeste selv i episenteret av menneskets grusomhet.

Filmen kan gjerne aktualiseres opp mot den stadig økende mengden flyktninger i dagens Europa. Denne har gitt næring til høyrevridde holdninger som kan minne om antisemittismen som i så stor grad preget vårt kontinent i første halvdel av 1900.

Filmens hovedrolle spilles av den ungarske poeten og skuespilleren Géza Röhrig, bosatt i New York, som før Sauls sønn ikke hadde spilt i en film siden 80-tallet. Han ble invitert til settet for å spille en birolle, men ble plutselig oppdaget som hovedrollemateriale.
 

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1261301.ece
Filmens offisielle Facebook-side: facebook.com/saulfia

Øvrige filmer med handling knyttet til Den andre verdenskrig, med ferdig utarbeidet studieopplegg:
Boktyvenfilmweb.no/skolekino/incoming/article1145270.ece
The Imitation Game - filmweb.no/skolekino/incoming/article1203585.ece
Gutten i den stripede pyjamasen - filmweb.no/skolekino/incoming/article1198225.ece
Schindlers liste - filmweb.no/skolekino/incoming/article1011722.ece
Ni liv - filmweb.no/skolekino/incoming/article1128860.ece


OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


 

A: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?

I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer filmweb.no/trailere/article1261301.ece) og besøk Facebook-sida facebook.com/saulfia for å finne informasjon. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har. Hva slags faglig og personlig utbytte kan denne filmen gi, tror dere?
 

B: HISTORIE/POLITIKK/GEOGRAFI/RELIGION

1) Snakk sammen i klassen om hva dere vet om Den andre verdenskrigs hovedtrekk. Hvem var de ulike partene i krigen, når og hvor pågikk den, hvilke syn hadde nazistene på seg selv og andre folkegrupper? Og så videre.

2) Hva var holocaust? Hva var Hitlertysklands motivasjon bak holocaust?

3) Finn informasjon om konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau.

4) Det var ikke bare Hitlertyskland som utpekte jødene som fiendtlige. Hvorfor var jødene så forhatte i mange europeiske land i forkant av, og under, Den andre verdenskrig? Finn ut hva antisemittisme er.

5) Saul er ungarer. Bare i løpet av sommeren 1944 ble om lag en halv million jødiske ungarere (deriblant mer enn hundre tusen barn) deportert av de ungarske myndighetene til tyske utrydningsleire (hovedsakelig Auschwitz-Birkenau). Hvilke andre land sendte jøder til tyskernes konsentrasjonsleirer?

6) Ble det deportert jøder fra Norge under Den andre verdenskrig? Fantes det tyske arbeidsleirer i Norge? Finn stoff om dette i bøker og/eller på nettet.

7) Filmens hovedperson, Saul, er et medlem av Sonderkommandoen i Auschwitz-Birkenau. Hva var Sonderkommandoen? I filmen hører vi også betegnelsen/tittelen kapo. Hva var en kapo? 

8) I filmen blir det viktig for Saul å få tak i en rabbi som kan resitere en kaddish. Hva er en rabbi? Hva er kaddish?

9) Tidspunktet for filmens handling er oktober 1944. Hvordan lå Nazityskland an i krigen på dette tidspunktet?
 

C: FILMENS FORMSPRÅK (Mediefag)

1) Sauls sønn har utmerket seg blant filmkritikere og publikum på grunn av kameraregien. Kameraet følger hovedpersonen Saul svært tett (bokstavelig talt) gjennom hele filmen. Alt det vi ser er hva han ser, og alt det vi hører er hva han hører.  Ved hjelp av kameralinsens begrensede brennvidde (40 millimeter, tilsvarer om lag hva menneskeøyet er i stand til å fokusere på) og på grunn av liten dybdefokus, får publikum en opplevelse av å selv være tilstede, side om side, ved Saul. Følg med på denne teknikken mens du ser filmen, den er temmelig annerledes enn det man vanligvis møter i spillefilmer.

2) Filmens lyddesign er svært gjennomarbeidet. Alt det vi hører er hva Saul selv, mer eller mindre frivillig, må høre. Lydene av maskiner, våpen og menneskers rop og prat er konstant tilstede. Følg med på dette under filmvisningen.

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER


 

A: REPETISJON


1) Se over forberedelsesoppgavene knyttet til historie/politikk/geografi/religion på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen? 


2) Dann små grupper og diskuter filmens formspråk. Hvordan opplevde dere at kameraet hele tiden fulgte Saul så tett? Hvilken effekt oppnådde filmskaperne med så snevre utsnitt og så liten dybdeskarphet? Hvordan opplevde dere lydkulissene? På hvilke ulike måter skildret lydbildet konsentrasjonsleirens grusomheter? Snakk sammen om hvor godt eller dårlig dere likte måten denne filmen er blitt laget på. (Se også oppgave G5.)

B: KARAKTERENE


1) Tenk tilbake til åpningssekvensen. På hvilke ulike måter skjønner vi at Saul er vant til vold og grusomheter?

2) Hvor mye forteller denne filmen oss om Saul Aüslander? Snakk sammen i grupper og sett sammen den informasjonen dere har til en så god karakterbeskrivelse som mulig.

3) Hva får vi vite om den tidligere rabbineren som har fått tilnavnet ”Den frafalne”? Får vi vite nok om han til å kunne forklare hvorfor han velger å gjøre et selvmordsforsøk når Saul ber han om å hjelp til å begrave sønnen sin?

4) Etter at Saul har reddet ”Den frafalne” opp fra elva, blir de begge tatt til forhør av SS-kommandanten Busch (Oberscharführer Busch). Skriv ned tre spørsmål du kunne tenkt deg å stille Busch om du fikk sjansen til å intervjue han. Hva tror du han ville ha svart på disse spørsmålene?

5) Saul får smuglet til seg krutt ved hjelp av Ella Fried. Hvem er hun? Hvilken relasjon tror du hun har til Saul?

6) Gjorde noen av de andre karakterene inntrykk på deg? (For eksempel Abraham, Overkapo Biederman og Dr. Miklos) Hva er disse menneskenes styrker og svakheter?

7) Det store spørsmålet: Er den unge gutten, som Saul ønsker å begrave, virkelig hans sønn? Gi argumenter både for og imot.

8) Hvis gutten virkelig IKKE er Sauls sønn, hva kan da være Sauls motivasjon bak å gi hans kropp og sjel en slik omsorg?

9) I filmens siste scene, hva tror du er årsaken til at Saul smiler sånn når han får øye på den unge, tyske gutten i døråpningen? (Vi har kun sett han smile én gang tidligere i filmen, når han gjør klar vannfatet for å vaske sønnens kropp. Har disse to smilene samme opphav?)

C
: MENNESKESYN

1) I løpet av menneskehetens historie har det vært stor uenighet blant mange om hvor vidt alle mennesker er like mye verdt. Vet dere om konkrete eksempler på dette (før og nå)? Snakk sammen i klassen om hvilke ulike argumenter dere kjenner til som har vært tatt i bruk for å begrunne at forskjellsbehandling har vært riktig.

2) Dagens flyktningsituasjon i Europa har fått stor oppmerksomhet. Synspunktene på at Norge skal ta imot mange flyktninger har variert i stor grad. Snakk sammen i klassen om hvilke ulike menneskesyn denne debatten har båret preg av. 

3) Hva tror du er årsaken til at ulike mennesker får så forskjellige menneskesyn? Hva tror du har vært med på å danne ditt syn på andre mennesker? Gi eksempler på de viktigste påvirkningene i ditt liv.

4) I dag er det en stor konflikt mellom jødene i Israel og palestinerne. Finn stoff om denne konflikten, og vurder jødenes rolle.

5) Kort tid etter Den andre verdenskrig, i 1948, vedtok De forente nasjoner (FN) ”Verdenserklæringen for menneskerettigheter”. Les om disse her: http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter. Studer et utvalg paragrafer og gi eksempler på land dere kjenner til hvor disse rettighetene ikke blir håndhevet.

D: ORD/SPRÅK/SYMBOLER (egner seg også til forberedelsesoppgaver)

1) Hva er en rabbi/rabbiner?
2) Hva er kaddish?
3) Hva er et krematorium?
4) I filmen møter vi ”Den frafalne”. Hva vil det si å være frafallen?
5) Hva er en obduksjon?
6) I filmen ser vi at jøder som ankommer Auschwitz-Birkenau har fått festet en stjerne til klærne sine. Hva slags stjerne er dette, og hva symboliserer den?
7) Hva er en kolli? Hva er det i filmen som får betegnelsen en kolli?
8) I filmen hører vi mange språk, for eksempel tysk, ungarsk, jiddisk, slovakisk og polsk. Er noen av disse språkene så like at de innsatte i Auschwitz-Birkenau kunne forstå hverandre på tvers av sine morsmål?

E: SCENER


1) Hvilke scener i filmen gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen og begrunn valgene deres.

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener og handlingselementer fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen, ikke nødvendigvis Saul.)  

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
-  Åpningssekvensen, hvor vi ser Saul hjelpe nazistene med å få nyankomne fanger inn i gasskamrene.
- Når Saul ser den unge gutten gispe etter luft, etter å ha blitt hentet ut av gasskammeret.
- Når Saul hjelper til med å i skjul fotografere leirens grusomheter.
- Når Saul og mange andre fanger må måke store mengder menneskeaske fra krematoriene ut i elva.
- Når ”Den frafalne” prøver å drukne seg selv i elva.
- Når Saul oppsøker Ella for å få tak i smuglet krutt.
- Når Saul vasker sin sønns kropp før begravelsesritualet.
- Når Saul har klart å rømme, og løper gjennom skogen med sin sønn over skuldrene.
- Når Saul har søkt tilflukt i et skur, og han får blikkontakt med den tyske unggutten som titter inn døra.


F: DIVERSE


1) Hvor gammel må man være i dag for å huske andre verdenskrig? Kjenner du mennesker som levde på den tiden? I så fall, snakk med dem og be dem fortelle litt om hva de husker.

2) Hvilke tanker tror du tyskere som lever i dag gjør seg om holocaust? 


3) Den greske jøden Dario Gabbai (f. 1922) er den eneste personen man kjenner til som jobbet for Sonderkommandoen, som overlevde holocaust og fortsatt er i live i dag (pr. 2016). Se gjerne intervjuer med han på YouTube.

4) En annen tysk konsentrasjonsleir, Sobibór, er kjent for at så mange som 300 fanger lyktes med å flykte under et opprør i 1943. (Kun femti av disse overlevde til slutt krigen.) Denne hendelsen ble gjort til film i 1987, Escape from Sobibor. Dette er en helt annerledes film enn Sauls sønn, noe foreldet i uttrykket, men står fortsatt godt som en interessant, fengslende og engasjerende filmfortelling fra Nazitysklands konsentrasjonsleirvirksomhet. Den kan sees i sin helhet på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=b4R53qvwbag

5) Siden Sauls sønn ikke dør helt i gasskammeret, blir han sendt til obduksjon. Dette fordi tyskerne brukte både levende og døde fanger til vitenskapelige eksperimenter. En av de fremste og mest beryktede pådriverne for dette blant nazistene var Josef Mengele. Bruk internett og finn mer stoff om hans liv og forskning.

6) Overfor tyskerne har ikke Saul et navn, men et nummer (7005). Hvilken effekt har det på et menneske å bli tiltalt som et nummer og ikke med et personnavn?

7) Hva kjennetegner jødedommen? Gi en kort beskrivelse. Hvilke eksempler finner du på jødenes religionsutøvelse i filmen? Hva tror en jøde skjer etter at man er død, i etterlivet?

8) Er det i jødedommen helt avgjørende at en rabbi resiterer kaddish i en persons begravelse, for at seremonien skal være korrekt, eller er dette noe Saul har misforstått?

9) I vår kultur i dag brukes svært ofte vold som underholdning. Innen voldsbaserte dataspill er det vanlig at spilleren inntar et førstepersonsperspektiv, slik at han/hun ”ser gjennom øynene” til den karakteren som i spillet dreper sin motstand. Sammenlign dette  med Sauls sønns filmatiske formspråk, hvor hele fortellingen blir fortalt fra Sauls synspunkt. Hva gjør det med oss, på godt og vondt, å identifisere oss med andre mennesker og karakterer innen underholdningskulturen? Gi ulike eksempler.

10) I filmens sluttscene er det rom for mye tolkning. Hvordan tolker du det siste ansiktsuttrykket vi ser Saul har? Hvordan tolker du at vi ser den unge gutten løpe og forsvinne inn i skogen? Hvorfor slutter filmen slik som den gjør?

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?


2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.


3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen. 


4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?


5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk! av Per Olav Heimstad
Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad

Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , KRLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Politikk og samfunn 

Fakta

Originaltittel:Saul fia
Regi:Laszlo Nemes
Roller:Géza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Todd Charmont, Sándor Zsótér, Marcin Czarnik, Jerzy Walczak, Uwe Lauer, Christian Harting, Kamil Dobrowlski, Amitai Kedar, Istvan Pion, Juli Jakab, Levente Orban, Attila Fritz
Manus:Clara Royer, Laszlo Nemes
Genre:Drama
Nasjonalitet:Ungarn
Produksjonsselskap:Mozinet (in Hungary)/Ad Vitam (in France), Laokoon Filmgroup, Hungarian National Film Fund, Claims Conference
Musikk:Laszlo Melis
Lengde:1 t. 47 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen