Filmweb
 
 

Pyromanen

INNHOLD

Fakta
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

I Pyromanen møter vi den nitten år gamle Dag som sliter med å tilpasse seg livet i hjembygda si. Samtidig bærer han på en mørk hemmelighet, nemlig en sykelig trang til å sette fyr på bygninger.

Uten å bli avslørt lykkes han i å starte flere branner, og med dette kastes bygdas befolkning ut i en total frykt for å bli brannstifterens neste offer. Det at Dag er sønnen til brannsjefen gjør at de færreste mistenker han som gjerningsmann, men hans foreldre begynner langsomt å ane at den som terroriserer lokalsamfunnet er deres eget barn.
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 8.-10.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt Pyromanen 12-års aldersgrense. I skolesammenheng er Pyromanen velegnet til bruk i ungdomsskolen og på videregående. Se læreplanreferanser under.

* Relevante fag: Samfunnsfag, norsk, KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Pyromanen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren og samfunnskunnskap, og på videregående innen hovedtemaene utforskeren og individ, samfunn og kultur.

NORSK
Kompetansemål etter 10. grunnskoletrinn og på videregående innen hovedtemaene muntlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur.

KRLE
Kompetansemål etter 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet filosofi og etikk.

Filmen kan også brukes tverrfaglig opp mot naturfag og helsearbeiderfag (VGS). Les mer på www.udir.no/Lareplaner.


FILMINFORMASJON

Filmens manuskript er basert på Gaute Heivolls roman "Før jeg brenner ned", en roman Heimvoll vant Brageprisen for i 2010.

De virkelige hendelsene som historien tar bakgrunn i, er ni påsatte branner i den lille bygda Finsland (utenfor Kristiansand) i 1978. Sommeren dette året levde bygdas 21-årige brannmestersønn ut sin pyromani. Etter å i hvert tilfelle ha tent på de ulike brannene, møtte han opp for å bistå brannvesenet med slukningsarbeidet. Når han til slutt ble mistenkt så innrømmet han, etter flere timers forhør, at han var gjerningsmannen.

Pyromanen er regissert av Erik Skjoldbjærg, som fra før er kjent for filmer som Insomnia (1997), Prozac Nation (2001), Nokas (2010), og Pionér (2013).

Et NRK-innslag fra filminnspillingen (som også inneholder gamle nyhetsklipp fra Finsland-brannene i 1978) kan sees her: www.nrk.no/sorlandet (varighet: 4 minutter, 22 sek).

Se filmens trailer her: www.filmweb.no

Filmens offisielle Facebook-side: facebook.com/pyromanfilm

Andre norske filmer med beslektet tematikk, med ferdig utarbeidede studieopplegg:

Pøbler: filmweb.no/skolekino/incoming/article1236004.ece
Natt til 17.: filmweb.no/skolekino/incoming/article1161930.ece
Eventyrland: filmweb.no/skolekino/incoming/article1099705.ece
Dryads: filmweb.no/skolekino/incoming/article1232255.ece
Etterskjelv: filmweb.no/skolekino/incoming/article1254617.ece
 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER
 

A: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?

1) I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer filmweb.no og besøk filmens Facebook-side facebook.com/pyromanfilm for å finne informasjon. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har. Hva slags faglig og personlig utbytte kan denne filmen gi, tror dere?

2) Filmens handling er lagt til den lille bygda Finsland (utenfor Kristiansand) i 1978. Gi eksempler på hva dere tror kan være de største forskjellene på samfunnet vårt den gang og i dag?

3) I filmen får vi høre at bygda har om lag 800 innbyggere. Snakk sammen i klassen, og kom frem til ulike fordeler og ulemper med å bo i et samfunn med så få mennesker.


B: ORD OG BEGREPER


1) Pyromani er en psykisk lidelse. Hva innebærer denne? Bruk internett eller andre kilder og sett dere inn i denne diagnosen.

2) Hva er en lensmann? Hvilke oppgaver har han?

3) Hva er Kripos? I hvilke sammenhenger trenger man Kripos?2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER
 

A: REPETISJON

1) Se over forberedelsesoppgavene på nytt. Er det noen av spørsmålene du kan gi nye eller mer utfyllende svar på nå, etter å ha sett filmen?


B: KARAKTERSTUDIER


1) Beskriv Dag, både hans positive og negative sider. Hva er hans tydeligste/mest påfallende personlighetstrekk?

2) Hva tror du er årsaken til at Dag er blitt slik som han er blitt? Hva får vi vite om oppveksten hans? Hva har påvirket han mest? Gi eksempler på sider ved personligheten hans du tror er mest påvirket av arv/familie, og hvilke sider du tror han har utviklet på grunn av miljø. Snakk sammen i grupper hvor dere setter sammen det dere vet om Dag til et så beskrivende portrett som mulig.

3a) Under ser dere noen eksempler på ting som Dag gjør og sier i filmen. Hvis dette var alt du fikk vite om en person, hvilket inntrykk ville du da ha fått av vedkommende?

— Under bygdas 17. mai-feiring leker han med de små barnas leker, slik at barna ikke får kommet til.
— Han har flyttet hjem etter militærtjenesten og viser ikke eget initiativ til å finne seg en jobb, før foreldrene tipser han om å prøve seg i postvesenet.  
— Som postbud kaster han et brev i søpla, fordi han ikke tror det bor noen ved den aktuelle adressen.
— Han har en trang til å se ting brenne.

3b) Her er tre andre eksempler på hva vi får vite om Dag. Hvis dette var alt du fikk høre om han, hvilket inntrykk ville du da ha fått?

— Personer forteller at Dag fikk toppkarakterer på skolen og at han alltid fikk til det han bestemte seg for.
— Han kjører etter mat som han deler ut til alle på branntomta som har jobba med slokking hele natta.
— Han er 19 år, og tar ansvar for å vedlikeholde og reparere brannvesenets utstyr når faren er for syk til å hjelpe til.
— Han holder seg edru på fest og hindrer bøllete festdeltagere i å gå til angrep på en gjennomreisende journalist.

4) Kunne filmen hatt en av de andre karakterene som hovedperson, istedenfor Dag? Hvordan kunne dette eventuelt ha tilført filmen en alternativ og interessant synsvinkel du ville ha likt å se? Begrunn svaret ditt. 

5a) Beskriv Dags mor, Alma. Hva er hennes sterkeste og svakeste sider? Hvor tidlig i filmens handling tror du hun aner at det er Dag som er bygda brannstifter? Hvilke ulike ledetråder har hun for å kunne mistenke sin egen sønn for å være pyroman? Snakk sammen i klassen.

5b) På hvilke måter forstår vi at Alma er et religiøst menneske?

6) Beskriv Dags far, Ingemann. Hva er hans sterkeste og svakeste sider? Hvor tidlig i filmens handling tror du han aner at det er Dag som er bygdas brannstifter? Kan det være en sammenheng med denne erkjennelsen og det at han føler seg fysisk syk, eller er dette tilfeldig? Diskuter i klassen.

7) Hvordan tror du Dag ville ha beskrevet Elsa? Begrunn svaret ditt.

8) Når Dag lar Elsa sitte på i bilen hans hjemover, snakker de sammen om Dags fremtid. Elsa spør om Dag har tenkt å overta som brannsjef etter sin gamle far. Dette avkrefter Dag. Da sier Elsa at det er fint, noe hun forklarer med at han da har mulighet til å bli hva han vil. Dette gjør inntrykk på Dag. I hvor stor grad tror du Dag føler at det forventes at han går i sin fars fotspor? Begrunn svaret ditt.

9) Hvor god jobb synes du lensmannen gjør? Hva ville du eventuelt ha gjort annerledes i etterforskningen? Snakk sammen i grupper.
C: OM Å TILPASSE SEG SAMFUNNET (LAGE SPØRREUNDERSØKELSE)

Et samfunn krever mye av oss mennesker. Det er ikke alltid lett å tilpasse seg alle de forventinger et samfunn stiller, og for enkelte er det av ulike grunner ekstra vanskelig. Dag sliter med å finne seg til rett i hjembygda si. At han har utviklet seg til å bli en pyroman, og at han ikke klarer å kontrollere sine destruktive lyster, kan være både en årsak og en virkningav dette.

Samfunnet vårt består av svært mange ulike typer mennesker. Ingen av oss er like, men alle utgjør vi en del av helheten. Når noen opptrer på en måte som er ødeleggende for andre (gjør ting i uoverensstemmelse med norsk lov), kan en konsekvens bli at vedkommende blir idømt fengsel. Dette betyr at man blir tatt ut av samfunnet for en periode.

Dag er pyroman. Å være pyroman er i seg selv er ikke kriminelt så fremt han lar være å tenne på noe. Men Dag lever ut sine lyster og blir derfor til stor skade for bygda si.

Hvilke mennesker er det vi (som samfunn) frykter mest? Snakk sammen i klassen og sett sammen en liste over ulike typer mennesker (ikke konkrete/navngitte mennesker!!!) som man opplever at ikke passer inn. Diskuter grundig hvert forslag før det havner på lista. Naturlige typer på en slik liste kan, foruten pyromaner, for eksempel være tyver, mordere og svindlere, men tenk bredt, og lag en kreativ, gjennomtenkt og engasjerende liste.

Lag deretter en spørreundersøkelse hvor dere involverer ulike mennesker i nærmiljøet: slekt, familie, venner, medelever, lærere og andre voksne i yrkesgrupper dere har kontakt med. Jo flere typer på lista og jo flere dere spør, jo mer interessant blir resultatet.

Når dere ber noen delta i undersøkelsen, presenter da lista dere har laget og still (selvlagede) spørsmål som får frem folks holdninger. Lag en skala som gjør det mulig å rangere svarene. (For eksempel: «På en skala fra 1 til 6, hvor komfortabel ville du ha vært med å vite at det bodde en … i nabolaget ditt?», «På en skala fra 1 til 6, hvor stor tro ville du ha hatt til at denne personen i fremtiden kunne ha blitt til å stole på?», «På en skala fra 1 til 6, hvor sannsynlig er det at du ville ha flyttet om en slik person flyttet inn i nabohuset ditt?» og så videre.)

Bruk den informasjonen dere får inn til å beskrive nærmiljøet ditt. Kan svarene si noe om naturlige instinkter og reaksjoner i det samfunnet du tilhører? Hva med graden av fordommer? Evnen til å tilgi? Respekten for forskjeller? Nestekjærlighet?

Diskuter i klassen eller i grupper hva dere tror kan være gode konklusjoner. Presenter resultatene deres på et egnet sted, om ønskelig. (Husk i så fall å anonymisere dem som har svart.)

Dette vil være et omfattende arbeid, men det vil også, ved grundig gjennomføring, kunne være svært lærerikt på flere måter. Lykke til!


D: SCENER


1) Hvilke scener i filmen gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen. Begrunn svarene dine.

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener og handlingselementer fra filmen. Les over disse, og gjør en eller flere av følgende tre oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene, ikke nødvendigvis Dag, selv om han er hovedperson.)  

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

c) Forsøk å leve deg inn i hvordan du tror Dag har det inni seg i de ulike scenene under. Velg en av dem. Skriv ned hva du tror Dag selv kunne ha skrevet i dagboka si om akkurat denne hendelsen. Legg vekt på hvordan du tror Dag ville ha rettferdiggjort sine egen gjerninger og handlinger i dagboka si.

Scenene:
— Når den gamle dama, i åpningssekvensen, oppdager at det er noen utenfor huset deres som prøver å tenne på. Mannen hennes ligger og sover.

— Når Dag, faren og resten av brannmannskapet slukker skogbrannen på Heia.

— Når Dag plukker opp Elsa i bilen sin. Han forteller at han ikke har tenkt å overta farens brannsjefsjobb, og hun sier at det er fint, for da kan han bli akkurat det han vil.

— Når Dag skal levere brevet til den adressen han mener er ubebodd, og det lille husets eier jager han avgårde og skjeller han ut. (Han kaller Dag for Dagdriver-Dag.)

— Når Dag ligger på rommet sitt og tenker/drømmer tilbake til da han som liten gutt ble med faren sin på utrykninger.

— Når Dag tar med seg de to jentene på bading, og de snakker sammen om hva man ville ha tatt med seg ut om huset brant, og om hvor flink Dag var på skolen.

— Når Dag tidlig om morgenen drar til Elsas hus (mens hennes mann deltar på brannslukking). Dag er tydelig oppbragt og utmattet, og han vil at Elsa skal minne han på hva det fine hun en gang tidligere fortalte han var. Hun sier hun ikke husker, og ber han om å gå.

— Når Dag, etter at foreldrene har skjønt/fått bekreftet at han er pyroman, sitter og spiser frokost som om ingenting har hendt. Faren forteller Dag at han vet hva han har gjort, og han ber sønnen melde seg selv hos lensmannen.
 

E: DIVERSE

1) Pyromanen er basert på Gaute Heimvolls roman Før jeg brenner ned (Tiden Norsk Forlag, 2010). Om du er interessert i å lese denne, kontakt ditt lokale bibliotek. Boka finnes også som e-bok.

2) På hvilke ulike måter kan man se at filmens handling er lagt til året 1978?

3) Et NRK-innslag fra filminnspillingen kan sees her: nrk.no/sorlandet (varighet: 4 minutter, 22 sek.). Innslaget inneholder også deler av et gammelt nyhetsklipp fra 1978, i forbindelse med de virkelige pyromani-hendelsene det året.

4) I filmens start ser vi et gammelt par som får tent på huset sitt. Den gamle dama henter et skrin fra en kommodeskuff. Hva tror du kunne ha vært i det skrinet?

5) Dag blir spurt av en jente han tidligere gikk på skole sammen med: - Hvis det brant hos deg og du bare kunne tatt med én ting, hva ville det ha vært? Dag svarer «ingenting». Hva er ditt svar? Snakk sammen i grupper og sammenlign svarende dere gir. Hva kan de ulike svarene si om hverandres personligheter?


F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.


 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , KRL-faget , Norsk
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Litteratur på film, Mobbing, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Pyromanen
Regi:Erik Skjoldbjærg
Roller:Trond Nilssen, Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen, Per Frisch, Liv Berhoft Osa
Manus:Bjørn Olaf Johannessen, basert på boken «Før jeg brenner ned» av Gaute Heivoll
Genre:Drama / Spenning
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Edward A. Dreyer, Aage Aaberge
Produksjonsselskap:Glør Film AS
Lengde:1 t. 37 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen