Filmweb
 
 

Den lille prinsen

For engelsk versjon, klikk her: filmweb.no/skolekino/incoming/article1273451.ece
 

INNHOLD

Fakta
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)


HANDLINGSREFERAT

En liten jente lever i en veldig voksen verden sammen med sin mor, som gjør alt hun kan for å forberede datteren på voksenlivet. Jenta blir etterhvert kjent med sin smågale nabo, Flyveren, som introduserer henne for en ny og spennende verden, full av eventyr og lek: den lille prinsens verden.


EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 1.-7. klasse

Den lille prinsen har fått aldersgrense seks år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”flere mørke scener og skremmende skikkelser”. (Derav ikke en lavere aldersgrense/tillatt for alle.)

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 6 til 12 år. Filmen har en veldig bred appell, og mye å by på også overfor et eldre publikum, men dette studieopplegget retter seg primært mot de syv første skoletrinnene.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Den lille prinsen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

KUNST OG HÅNDVERK
* Kompetansemål etter 2. og 4. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon og etter 7. årstrinn etter hovedtemaene visuell kommunikasjon og kunst.

Les mer på www.udir.no/Lareplaner


FILMINFORMASJON

Animasjonsfilmen Den lille prinsen er basert på forfatteren Antoine de Saint-Exupérys bokklassiker ved samme navn. Boka kom i 1943, og har siden den gang blitt oversatt til en rekke språk. Dette er første gang historien er blitt fortalt som spillefilm.

Imidlertid, denne filmversjonen er ingen direkte adapsjon av bokfortellingen; elementer fra boka er vevd inn i en ny ytre fortelling. Filmens hovedperson er en ung jente man ikke møter i Antoine de Saint-Exupérys originale verk. Den unge jenta blir svært strengt oppdratt av sin mor, men en dag skjønner hun at liv og barndom kan bestå av store mengder lek og opplevelser. Dette fordi hun møter den gamle og smågale naboen, Flyveren, som forteller henne den eventyrlige historien om den lille prinsen.

Filmen er regissert av Mark Osbourne, som fra før er kjent for Kung Fu Panda og Svampebob Firkant-filmen. I originalversjonen av filmen vil man kunne høre stemmene til en rekke verdenskjente skuespillere, eksempelvis Jeff Bridges, Paul Rudd, Rachel McAdams, James Franco, Benicio del Toro og Ricky Gervais.

Filmen utmerker seg ved å blande sammen to animasjonsteknikker. Jentas verden er dataanimert, mens den lille prinsens verden er skapt med stop-motion-animasjon.

I sammenheng med filmvisningen og tilknyttede arbeidsoppgaver under, er det anbefalt å ha lest boka i forkant. (Den er tilgjengelig som lydbok/e-bok, spilletid 90 minutter.) Dette er ingen forutsetning for å kunne ha glede og faglige utbytte av filmen, men det vil gi opplevelsen en langt større dybde.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere
Filmens offisielle Facebook-side: facebook.com/TheLittlePrinceMovie

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


A: LES ELLER LYTT TIL BOKA


Å lese boka som filmen er basert på er ingen forutsetning for å ha glede og faglige utbytte av filmen, men det vil gi opplevelsen en langt større dybde. Lån boka på et bibliotek, eller anskaff den som lydbok/e-bok (spilletid: 90 minutter).

Om man velger høytlesning eller lytting til innspilt versjon, så vil det være nødvendig å underveis la elevgruppa se de medfølgende illustrasjonene (tegnet av forfatteren selv, Antoine de Saint-Exupéry). Utformingen av den lille prinsen og de andre karakterene i hans univers ligger i filmen svært nært opp mot tegningene i boka.

B: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?

I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer www.filmweb.no/trailere og bruk internett for å finne informasjon. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har.

- Hva er forskjellen på å være barn og å være voksen? Hvordan oppfører voksne seg hvis de har glemt hvordan det er å være barn?

- Hvem og hva er det som avgjør hvordan et barn skal bli når det blir voksent?

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: KUNST / KREATIVE AKTIVITETER


1) I filmen ser vi en tegning av en slange som har spist en elefant. Voksne tror det er en tegning av en hatt. Lag din egen tegning av en slange som har spist noe stort, og så kan andre elever i klassen gjette hva det er.

2) Forestill deg at du har en rev som venn. Tegn en tegning av at dere to gjør noe morsomt sammen.

3) I filmen ser vi den gamle flyveren sende papirfly. Lag papirfly i klassen, dekorer dem og lek med dem! (Dere kan også konkurrere om å kaste lengst eller å treffe en blink.)

4) Tegn din egen lille planet! Hvordan ville din planet ha sett ut om du hadde en planet for deg selv? Eller enda bedre: Klassen kan lage sine egne små planeter ved å ha pappmasjé rundt en oppblåst ballong. Når det har tørket kan planeten males og dekoreres med de tingene man ønsker å ha på drømmeplaneten sin! Lag gjerne en liten figur av deg selv også!

5) Har du tilgang til en (bra) stjernekikkert? Avtal med en voksen å være våken så lenge at nattehimmelen er helt mørk, en skyfri kveld. Ta en titt på stjerner, planeter og eventuelt månen.

6) Hvordan lages en animasjonsfilm? Filmen om Den lille prinsen er laget ved hjelp av to ulike animasjonsteknikker. Hvilke?

7) Spør et gammelt menneske om hun/han kan fortelle om noe spennende som skjedde for lenge siden. Lag en tegning av det du hører, ta med tegningen til skolen og vis og gjenfortell til klassen.

B: KARAKTERENE

Vi får ikke vite hva hovedpersonene i filmen heter. Disse blir dermed referert til som (den lille) jenta, moren, flyveren og den lille prinsen.

1) Beskriv den lille jenta. Hva er hun flink til? Hva er hun ikke så flink til?

2) Hvis den lille jenta hadde gått i klassen din, hva kunne du ha tenkt deg å finne på sammen med henne?

3) Hvorfor tror du jentas mor oppdrar datteren sin så strengt?

4) Beskriv den gamle flyveren. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider?

5) Gi et eksempel på en av karakterene i filmen. På hvilke måter forandrer han/hun seg i løpet av handlinga, og hvorfor?

6) Hvor tror du jentas pappa er?

7) Innbill deg at du skal intervjue den lille prinsen. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. (Spør andre i klassen hva de tror den lille prinsen ville ha svart på spørsmålene dine.)

8) Går det an å ha en ekte rev som venn/kjæledyr? Begrunn svaret ditt.

9) Den lille prinsen besøker ulike planeter hvor det bor veldig forskjellige menn, for eksempel kongen, forretningsmannen og den forfengelige mannen. Hvis du skulle ha gitt hver av disse mennene et godt råd, hva ville det ha vært?
C: BARNDOM OG VOKSENLIV

(Se også forberedelsesoppgaveseksjon B.)

1) Snakk sammen i klassen. Hva er typisk voksne?

2) Intervju en voksen om det å være voksen. Spør om hva han/hun savner mest ved å være barn. Lag flere spørsmål selv.

3) Hva har du lyst til å bli som voksen? Snakk sammen med andre i klassen om dette. Begrunn svarene dere gir.

4) Den lille jenta forteller flyveren at hun ikke har lyst til å vokse opp. Han svarer henne at å vokse opp er greit, men å glemme er ikke bra! Hva mener han med dette?

5) Den lille jentas mor ønsker å bestemme hvordan datteren skal bli som voksen. Hvorfor tror du det er så viktig for henne å kontrollere datterens utvikling?

6) Når den lille jenta møter den lille prinsen, som nå er blitt en ung mann, sier han ”jeg trenger ikke gråte, jeg er en voksen mann!”. Hva mener han med det? Er det ikke riktig av en voksen å gråte? Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler på når det er naturlig å gråte, uansett om man er barn eller voksen.

D: SCENER

1) Snakk sammen i klassen. Hvilke scener i filmen husker dere best? Hvorfor?

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
- Når jenta møter den gamle flyveren for første gang.
- Når den gamle flyveren kaster et papirfly fra balkongen og gjennom vinduet til den lille jenta som sitter ensom ved pulten på rommet sitt.
- Når flyveren har nødlandet flyet sitt i Sahara-ørkenen.
- Når den lille prinsen besøker planeten hvor det kun bor en konge.
- Når den lille prinsen besøker planeten hvor det kun bor en forfengelig mann.
- Når den lille prinsen besøker planeten hvor det kun bor en forretningsmann.
- Når den lille prinsen kommer til jorda og blir kjent med reven.
- Når den lille jenta blir sinna på den gamle flyveren, og hun sier at hun skulle ønske han aldri hadde fortalt henne historien om den lille prinsen.
- Når den lille jenta (sammen med reven) flyr avgårde i flyverens gamle fly.
- Når den lille jenta lander flyet sitt på planeten som er en eneste stor by, med kun voksne mennesker som jobber hele tiden.
- Når den lille jenta og prinsen slipper fri alle stjernene som forretningsmannen har samlet.

E: DIVERSE

1) Deler av denne historien er lagt til Sahara-ørkenen i Afrika. Hvordan vil du beskrive en ørken? Snakk sammen i klassen og lag en liste med fem ting man kan finne i en ørken.

2) I filmen ser og hører vi om både planeter, stjerner og asteroider. Hva er forskjellen på disse tre?

3) Den lille prinsen besøker mange planeter. På den ene planeten bor en mann som er veldig forfengelig. Hva vil det si å være forfengelig?

4) Reven prøver å forklare den lille prinsen at to venner kan være hos hverandre selv om man har forlatt hverandre. Hva mener reven med dette? Hvordan er dette mulig?

5) Boka om den lille prinsen er skrevet av Antoine de Saint-Exupéry. Bruk gjerne internett og finn informasjon om han. Hvor kom han fra? Når levde han? Hva jobbet han med?

6) Den lille prinsen blir veldig glad i rosen som vokser på planeten hans. (Dette til tross for at rosen er litt krevende å ha med å gjøre.) Er det vanlig at man blir glad i en blomst? Kan en blomst være en venn? Har du noen gang vært glad i en plante, et tre eller lignende? Snakk sammen om dette i klassen.

7) Hva trenger en plante for å kunne leve?

8) Forretningsmannen ønsker å eie stjernene. Er det mulig å eie en stjerne? Hvis man har veldig mye penger, går det an å kjøpe en stjerne? Diskuter dette i klassen?

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!

av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRL-faget , Kunst og håndverk
Tema:Eventyr/fantasy, Individ/gruppe, Kunst, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Little Prince
Regi:Mark Osborne
Roller:Jeff Bridges, James Franco, Rachel McAdams, Paul Rudd, Benicio Del Toro, Ricky Gervais, Marion Cotillard
Manus:Irena Brignull og Bob Persichetti
Genre:Animasjon / Barnefilm / Eventyr / Familiefilm
Nasjonalitet:Frankrike / Canada
Språk:norsk
Musikk:Hans Zimmer
Lengde:1 t. 46 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen