Filmweb
 
 

Idol

INNHOLD

Fakta
Handlingsreferat
Egnethet/læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling


HANDLINGSREFERAT

Vi møter 10 år gamle Mohammed og hans 12 år gamle søster Nour, som har et sterkt bånd både som søsken og gjennom en felles lidenskap til musikk. De innser begge at Mohammed er et fantastisk sangtalent.

Som mange ungdommer drømmer Mohammed om å bli en stjerne, og utrolig nok klarer han å rømme fra Gaza og til en audition for det populære talentshowet ”Arab Idol'', i Kairo.

Mohammed kommer til finaleomgangene og må konfrontere egen frykt for å ta kontroll over situasjonen. Han vet at hans fremgang bringer håp og glede til mennesker som til daglig lever i bunnløs fortvilelse og desperasjon.

Idol er et inspirerende drama basert på den sanne historien om sangeren Mohammed Assaf, som i dag er en veletablert verdensstjerne.


EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 5.-8. klasse

Idol har fått aldersgrensen 6 år. Medietilsynets begrunnelse for at filmen ikke er ”tillatt for alle” skyldes ”enkelte dramatiske scener”. Uansett, i skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 10 til 16 år (5. til 10. klassetrinn).

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og musikk.
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Idol vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaett Kropp og helse.

MUSIKK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Musisere og Lytte.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMOMTALE

Idol er basert på den sanne historien om den palestinske sangeren Mohammed Assaf. I 2013 klarte han å rømme ut av et innesperret Gaza, til Egypt, for å delta i den arabiske verdens svar på sangtalent-konkurransen Idol.

Mohammed Assaf endte opp med å vinne hele konkurransen, foran et flere titalls millioner stort TV-publikum, og han står i dag som en folkehelt i en konfliktfull region hvor hans sang og ferd mot seier raskt ble et symbol på håp, fred og fremgang.

I dag er han veletablert som verdensstjerne, og er i tillegg blitt utnevnt til FN-ambassadør.

Filmen er regissert av Hany Abu-Assad (f. 1961, Nasaret). Abu-Hassed er fra tidligere kjent for prisbelønte filmer som Paradise Now (2006) og Omar (2013). I forbindelse med Idol har han uttalt følgende: ”Dette er en historie om kampene og viljen til å overleve under ekstreme omstendigheter. Det er en historie om håp og suksess, hvor en bror og en søster er i stand til å gjøre ulemper om til sine fordeler, og å gjøre det umulige mulig. De hadde et elendig utgangspunkt, men de overvant alle odds, fattigdom, undertrykkelse og okkupasjon. De har evnen til å omdanne det fæle til skjønnhet, noe som til slutt er kraften bak all kunst, og drivstoffet som holder liv i håpet.”

Idol er den første internasjonale filmproduksjonen innspilt i Gaza på flere tiår. Produksjonsselskapet hadde store utfordringer med å få fraktet filmmannskapet trygt inn og ut av området. Alle barna som spiller i filmen er lokale unger som aldri tidligere har hatt filmroller. Øvrige lokasjoner er byene Kairo, Jenin, Amman og Beirut.

Filmen vektlegger Mohammeds relasjon til sin eldre søster, og de to vennene Omar og Ahmad. I handlingens første del omhandles Mohammeds liv som ti-åring i 2005. I del to hoppes det syv år frem (til 2013), hvor Mohammed bestemmer seg for å delta på Idol-konkurransen. Som lærer bør man vurdere, ut fra hva man vet om egen elevgruppe, hvor vidt man i forkant av filmvisningen skal forberede elevene på at filmen midtveis gjør et slikt tidsmessig sprang.

Hver enkelt lærer må også avgjøre hvor mye informasjon klassen på forhånd skal motta om konflikten mellom Palestina og Israel. Flere av oppgavene under, spesielt i kategorien ”Geografi og historie”, kan benyttes som forberedelsesoppgaver i forkant av filmvisningen.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1266038
Mer informasjon om filmen finnes her: adoptfilms.com/the-idol/

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvor vidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.


A: KARAKTERENE


1) Beskriv Mohammed. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? På hvilke måter kan han være et forbilde for andre?

2) Vi blir kjent med Mohammed både som barn og som ungdom. På hvilke måter synes du han har forandret seg mest på de syv årene som går mellom filmens to deler?

3) Beskriv Nour. Hva er hennes sterke og hva er hennes svake sider? På hvilke måter kan hun være et forbilde for andre?

4) Beskriv Mohammeds mor, Samiah. Gi eksempler på hva du synes hun gjør bra og ikke bra som forelder. Begrunn synspunktene dine.

5) Beskriv Amal, jenta som Mohammed og Nour blir kjent med på sykehuset. Hvorfor tror du hun blir så viktig for Mohammed, når han som ungdom møter henne igjen?

6) Omar er forelsket i Nour. På sykehuset gir han henne en spilledåse i gave, men hun vil ikke ha den, hun avviser han. På hvilke måter tror du denne episoden påvirket Omar senere i livet?

7) Hvilke andre karakterer i filmen gjorde inntrykk på deg? Snakk sammen i klassen. Gi eksempler på sentrale karakterer i filmen, og hvor viktige dere tror disse var for livet og utviklingen til Mohammed.


B: MOHAMMED ASSAF


1) Bruk internett og lær litt om (den ekte) Mohammed Assaf. Besøk gjerne hans offisielle Facebook-side: facebook.com/MohammedAssafOfficial

2) Se musikkvideoer med Mohammed på YouTube, for eksempel denne: youtube.com/watch?v=jCOfMdXNSzs. Snakk sammen i klassen om hva dere synes om og lærer av det dere ser og hører.

3) Hva tror du Mohammed ville ha sagt var de største endringene i livet hans, fra å vokse opp i en flyktningleir, til det å bli verdensstjerne? Gi eksempler på både positive og negative forhold du tror han kunne ha nevnt.

4) Skriv ned hva du tror Mohammed ville ha sagt om hva sang betyr for han.

5) Vi ser at Mohammed vokser opp på et kystområde som er sperret av med piggtrådgjerder. Hvordan tror du dette påvirket hans trang til å vinne Arab Idol?

6) I Palestina har Assaf fått tilnavn som ”Raketten”, ”Palestinas nattergal” og ”Palestinas drøm”. Hvorfor tror du han har fått disse navnene?


C: GEOGRAFI OG HISTORIE


1) Finn et kart som viser hvor i verden Mohammeds hjemsted Gaza ligger. I filmen reiser Mohammed til både Kairo og Beirut. Finn også disse to byene på et kart.

2) Bruk internett og finn gamle kart som viser det som før var Palestina. På hvilke gjenværende områder er det palestinerne har sine bosettinger i dag?

3A) Gaza er et palestinsk område i den jødiske staten Israel. Hvem som har rett til å bo fritt i dette området har vært årsaken til en omfattende og langvarig konflikt mellom palestinerne og israelittene. Bruk internett, oppslagsverk eller spør voksne for å få vite mer informasjon om dette.

3B) I filmen ser vi at flere bygninger i Gaza er blitt bombet. Hvem er det som har stått bak denne bombingen? Hvorfor?

4) Bruk internett og finn ut hva som menes med ”Den arabiske verden”. Hvilke ulike land tilhører denne betegnelsen? Hva har disse landene til felles?

5) Hva er den største religionen i ”Den arabiske verden”? Og hvilke ulike eksempler finner vi i filmen på at menneskene i Gaza tilhører denne religionen?

6) Hva tror du må til for at konflikten mellom palestinere og israelere skal ta slutt? Snakk sammen i klassen.


D: SCENER

1) Snakk sammen i klassen. Hvilke scener i filmen husker dere best? Hvorfor?

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en av scenene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen, ikke nødvendigvis Mohammed.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
- Når Mohammed og vennene oppsøker smugleren for å få tak i musikkinstrumenter.
- Når Mohammed og bandet står på scenen og spiller i bryllup.
- Når Mohammeds familie er på sykehuset og får vite at Nour er alvorlig syk.
- Når Mohammed som ung mann møter Amal igjen, for første gang siden de var barn.
- Når Mohammed, ved hjelp av venner og falskt visum, forsøker å komme seg over grensa til Egypt.
- Når Mohammed ankommer audition i Kairo, og oppdager at han ikke får tak i deltagerbillett.
- Når Mohammed gjør suksess i Idol-konkurransen, og går velkledd oppover en rød løper og blir intervjuet av journalister.
- Når Mohammed får panikkanfall på hotellrommet sitt og senere ringer Amal, som ber han om å holde ut.
E: MUSIKK

1) I filmen hører vi flere eksempler på palestinsk (/arabisk) sang og musikk. Hvordan vil du beskrive denne sangen og musikken (sammenlignet med musikk som er mer vanlig i Norge/Europa)?

2) Hvorfor er musikkprogrammer som Idol, MGP og The Voice (samt lignende talentkonkurranser som Norske talenter) blitt så populære, tror du?

3) Hva må til for å lage et band?

4) Mohammeds band spiller i bryllup og til andre festlige og sosiale anledninger. Gi ulike eksempler på anledninger hvor det er vanlig at musikk blir fremført når mennesker møtes. Hvorfor tror du det er så vanlig at musikk spilles i sosiale sammenhenger?

5) Gi ulike eksempler på ulike typer musikk du kjenner til, og hva slags forskjellige følelser og humør denne musikken kan gi deg.

6) Mohammeds sanglærer sier at Mohammed må ”flette stemmen sin sammen med sin lidenskap og sjel”. Hva mener han med dette? På hvilke måter skulle dette kunne være mulig?

7) Kan du gi eksempler fra ditt liv hvor du har opplevd at musikk har vært veldig viktig for deg? Snakk sammen i klassen.

8) På sin første Idol-audition fremfører Mohammed sangen ”Lamma bada yatathanna”.  Bruk internett og finn mer stoff om denne sangen.

9) UKM (Ungdommens kulturmønstring) gir all ungdom som ønsker det en mulighet til å vise frem sine kulturuttrykk (sang, musikk, dans, diktlesing etc.). Arrangeres UKM i ditt nærmiljø? Gå inn på ukm.no og se om enkeltelever eller elevgrupper på skolen din, som er interesserte, kan melde seg på. 

F: ORD/UTTRYKK

1) Mohammeds sanglærer ber han synge en oktav høyere. Hva er en oktav i forbindelse med musikk?

2) Mohammed får høre at han må ”synge fra hjertet”. Hva ligger i dette uttrykket?

3) Samiah, Mohammeds mor, sier at ”for å lykkes må du tåle å feile.” Hva tror du hun mener med dette?

4) Omar, som er den mest religiøse i vennegjengen, snakker om å komme til Paradis. Hva vil dette si? 

5) Som voksen sier Omar at Idol-konkurransen er ”harám” (arabisk for det som i følge islam er forbudt). Han sier at ”musikk er redskapet til Djevelen” og at ”slike programmer er laget for å distrahere oss fra vårt hovedmål.” Hva mener han med dette?

6) Vi hører palestinere hilse hverandre med å si ting som ”fred være med deg”. Hva synes du om denne måten å hilse hverandre på? Snakk sammen i klassen.

7) Mohammed trenger et visum for å kunne dra fra Gaza til Egypt. Hva er et visum?

8) I sine forsøk på å få tak i musikkutstyr, får Mohammed og resten av bandet problemer med en smugler. Hva er en smugler?

9) Hva vil det si å være et symbol på noe? Gi eksempler fra filmen og fra andre sammenhenger du kjenner til.


G: HELSE/NATURFAG

1) Nour, Mohammeds søster, får diagnosen nyresvikt. Hvilken funksjon har nyrene våre?

2) Nour har to alternativer når det gjelder behandling: Enten ukentlig dialyse for å filtrere blodet, eller å få transplantert en ny nyre fra en donor. Finn ut hva dialyse, blodfiltrering, organtransplantasjon og donor er.

3) For at en nyre fra en person skal kunne la seg operere inn i kroppen til et annet menneske, er disse to menneskene nødt til å ha samme blodtype. Finn en naturfaglærer eller en annen voksen som kan forklare klassen dette.

4) Når Mohammed deltar på Idol i Beirut, får han et panikkanfall. Hva tror/vet du var årsaken til at Mohammed fikk dette anfallet? Hva kunne ha blitt gjort for å unngå dette?

5) Nours familie får vite at prisen på en ny nyre er 15.000 dollar. I Norge må ikke pasienter betale slike summer for å få hjelp. Få en voksen til å forklare hvorfor.


H: DIVERSE

1) Snakk sammen i klassen. Gi ulike eksempler fra filmen på hvordan levesettet i Gaza er forskjellig fra hvordan vi har det i Norge. Prøv også å finne forklaringer på disse forskjellene.

2) Hvilke ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

3) Vi får se og høre om hemmelige tunneler mellom Gaza og Egypt. Disse brukes blant annet til smugling. Snakk sammen i klassen og gi eksempler på smugling dere mener er kriminell og smugling dere synes er riktig å utføre.

4) På sykehuset sier Nour at hvis hun hadde vært et svensk barn, så tror hun ikke at hun hadde blitt syk. Hva tror du hun mener med dette?

5) Vi får høre at et nytt nyre koster 15.000 dollar og at Mohammed og vennene klarer å spare 473 shekel til instrumenter. Hva er en dollar og en shekel verdt, sammenlignet med den norske krona? Hvordan kan man finne ut slikt ved hjelp av internett?


I: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

3) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , KRLE-faget , Samfunnsfag , Naturfag , Musikk
Tema:Helse og rus, Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Ya Tayr El Tayer
Regi:Hany Abu-Assad
Roller:Qais Attaallah, Hiba Attaallah, Ahmad Qasem, Abdel Kareem Barakeh, Tawfeek Barhom, Saber Shreim, Ahmed Al Rokh, Nadine Labaki
Manus:Hany Abu-Assad, Sameh Zoabi
Genre:Drama / Musikkfilm / Biografi
Nasjonalitet:Palestina
Språk:arabisk
Produksjonsselskap:Seville Intl., Mezza Terra Media, 03, Majdal Films, KeyFilm, September Film, Doha Film Institute, Fortress Film Clinic, Rawabi, Image Nation Abu Dhabi, Cactus World Films, Full Moon Prods., Enjaaz, Dubai Film Market Initiative
Musikk:Hani Asfari
Lengde:1 t. 38 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen