Filmweb
 
 

Jungelboken

INNHOLD

Fakta
Handlingsreferat
Egnethet/læreplanreferanser
Filmomtale
Oppgavesamling


HANDLINGSREFERAT

Basert på Rudyard Kiplings tidløse historier og inspirert av Disneys klassiske animasjonsfilm, kommer nå Jungelboken i en helt ny live-action-versjon.

Eventyret handler om Mowgli, en ung gutt som er blitt oppfostret av en ulvefamilie. Men en dag føler Mowgli seg ikke lenger velkommen i jungelen hvor han bor, når den fryktsomme tigeren Shere Khan forsøker å få han drept.

Tvunget til å forlate det eneste hjemmet han noen gang har kjent, må Mowgli legge ut på en fengslende reise for å finne seg selv. Med på reisen har han sin mentor, panteren Bagheera, samt den positive og livsnytende bjørnen Baloo.

På veien møter Mowgli jungeldyr som ikke akkurat vil hans beste, inkludert pytonslangen Kaa, som med sin forførende stemme og blikk hypnotiserer guttungen, og den overtalende King Louie, som forsøker å presse Mowgli til å avsløre hemmeligheten om hvordan man lager ild. Livsfarene står i kø, men Mowgli har ingen planer om å gi opp kampen for å overleve.


EGNETHET/LÆREPLANREFERANSER
 

* Klassetrinn: 4.-8. klassetrinn

Jungelboken har fått aldersgrensen 9 år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen har «partier med mørk og utrygg stemning, truende skikkelser og faretruende situasjoner.»

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 9 til 14 år (4. til 8. klassetrinn).

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag.

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Jungelboken vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (på ungdomsskoletrinnene blir arbeid med film nevnt eksplisitt).

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren, Historie, Geografi og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaetne Mangfold i naturen og Kropp og helse.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må også, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike oppgaver. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt. Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, tilbakeholde til etter at visningen er over.


FILMOMTALE

Denne filmen, produsert av Walt Disney Pictures, er basert på Rudyard Kiplings klassiske fortellinger publisert i bokform i 1894 og 1895. Disse ble utgitt som The Jungle Book og The Second Jungle Book, og inneholdt ulike fortellinger, fabler og vers med handlinger lagt til den indiske jungelen. Kipling bodde selv flere år i India i løpet av sin oppvekst, den gang India var britisk koloni.

Den unge gutten Mowgli, som har vokst opp sammen med ulver, er gjennomgangsfigur i Kiplings verker, og i filmfortellingen er han hovedkarakter. Fra før er mange gjort kjent med Mowgli gjennom Disneys animasjonsfilm fra 1967.

Mowgli spilles av Neel Sethi (f. 2003), det eneste mennesket vi møter i filmen. De øvrige karakterene er dataanimerte dyr. Disse dyrene er imidlertid bekledd med stemmene til kjente skuespillere som eksempelvis Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson og Christopher Walken.

Alt av jungel/omgivelser i filmen er dataanimert, og alle opptak er gjennomført i studioer i Los Angeles, USA. Et minidokumentar som viser hvordan innspillingen er gjort kan sees her: youtube.com/watch?v=vkNArCG80Bg

Siden premieren i april 2016 har filmen gjort stor suksess verden over, og det planlegges allerede en oppfølger.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1270584

Besøk også filmens Facebook-side: facebook.com/DisneyJungleBook


A: KARAKTERENE


1) Hva får vi vite om Mowglis bakgrunn? Snakk sammen i grupper om det dere vet om hans forhistorie. (Slangen Kaa forteller en hel del.)

2) Mowgli er oppdratt av ulver. Han forsøker å oppføre seg som en ulv, men det er tydelig at han ikke er som dem. På hvilke ulike måter skiller Mowgli seg mest fra dyrene?

3) I en scene ser vi at Mowgli redder en elefantunge opp fra et hull. Hva sier denne handlingen om Mowglis personlighet?

4) Hvilke egenskaper har panteren Bagheera, som gjør han godt egnet til å passe på Mowgli?

5) Bjørnen Baloo lurer og utnytte Mowgli for å få tak i honning. Hvilke egenskaper er det Baloo har som likevel gjør han til en god venn for Mowgli?

6) Tigeren Shere Khan ønsker inderlig å drepe Mowgli. Hvorfor?

7) Mowgli vokser opp sammen med ulver. Det er få fortellinger som er skrevet hvor ulver blir venner med mennesker. Hvorfor blir vanligvis ulver fremstilt som menneskets fiender, tror du?

8) Mowgli møter kvelerslangen Kaa. Kaa ber Mowgli stole på henne. Hvorfor skjønner vi at slangen ikke bør stoles på? Hva pleier slanger å symbolisere i veldig mange fortellinger?

9) De andre dyra har veldig stor respekt for elefantene. Hvorfor det, tror du?

10) Bandar-log-kongen Louie vil at Mowgli skal fortelle han hvordan man lager ild. Hva tror du han har tenkt å bruke ilden til?

B: NATURFAG


1) Kan ville dyr i virkeligheten være slemme eller snille? Er for eksempel rovdyr slemmere enn byttedyr? Snakk sammen og gi eventuelt eksempler. Begrunn svarene deres.

2) I filmen hører vi om både regntid og tørketid, to værfenomener vi ikke har i Norge. Hvor i verden har man regntid og tørketid?

3) Hva kjennetegner en jungel? Snakk sammen i klassen og lag en liste med ti punkter over hva man finner i en jungel. (Snakk gjerne også om hva slags lyder og lukter dere tror finnes der.)

4) Baloo lurer Mowgli til å tro at han trenger masse mat før han skal gå i hi. Hva vil det si å gå i hi? Hvilke dyr kjenner du til som går i hi?

5) Baloo er en leppebjørn. Hva slags ulike bjørnearter kjenner dere til? Snakk sammen i klassen. Hva er forskjellen på disse bjørneartene?

6) Kong Louis er en gigantopithecus. Finnes det slike aper i virkeligheten? Bruk internett og finn mer informasjon.

7) Ulven er et flokkdyr. Hva innebærer dette?

8) Hvilke ulike farer kan et menneske stå overfor i en indisk jungel? Hva med i en norsk skog? Sammenlign.

9) Forestill dere at klassen skulle ha levd i en jungen i en uke. Hva ville dere ha tatt med dere? Snakk sammen og lag en liste. (Eventuelt: Lag en liste over kun de ti viktigste tingene du ville ha tatt med.)

 

C: MENNESKET OG NATUREN

1) Shere Khan er fremstilt som det slemmeste dyret i filmen. Han er veldig fiendtlig innstilt til at det skal bo mennesker blant dyrene. Er det mulig at han faktisk har et godt poeng? Kunne filmen ha blitt fortalt på en måte som hadde gjort at vi som publikum hadde likt Shere Khans måte å tenke på best? Før dere svarer på dette, tenk gjennom hvordan vi mennesker har bidratt til hvordan ville dyr har det i verden i dag. (Legg gjerne vekt på tigres situasjon spesielt.)

2) I filmens siste sekvens tar Mowgli med seg ild inn i jungelen. Shere Khan gjør et poeng ut av at nå har de andre dyrene større grunn til å frykte Mowgli enn å være redde for Shere Khan selv. Hvem tror du ville dyr i en jungel i virkeligheten har størst grunn til å frykte: Mennesker eller tigre? Begrunn svaret ditt.

3) I dag er tigrene i India utryddingstruet. Hva vil dette si? Hva er årsaken til dette?

4) Shere Khan spør: ”Hvor mange dyreliv er et menneskebarn verdt?” Diskuter dette i klassen.

5) Siden Rudyard Kipling skrev fortellingen om Jungelboken på slutten av 1800-tallet, har menneskene hogd ned store mengder skog på planeten vår. Hvordan påvirker denne hogsten dyreliv og økosystemer? Hva er det vi mennesker trenger skog til?

6) Hvilke ulike redskaper ser vi Mowgli bruke i løpet av filmen? Bare noen få typer dyr bruker redskaper. Kjenner du til eksempler? Bruk internett og undersøk hva slags dyrearter som er i stand til å benytte hjelpemidler.

7) Kan dyr ha de samme følelsene som oss mennesker? Snakk sammen i klassen. Kan dyr føle på glede? Sorg? Savn? Forelskelse? Sult? Raseri? Gi ulike eksempler.

8) Hva er de største forskjellene på mennesker og dyr?

D: DIVERSE


1) Filmen er laget med dataanimasjon. Se disse to filmklippene på YouTube for å lære om hvordan Jungelboken ble laget: youtube.com/watch?v=vkNArCG80Bg og youtube.com/watch?v=zTebgHNSe_4.

2) Jungelboken ble opprinnelig utgitt i bokform sent på 1800-tallet. Den har siden blitt utgitt i flere versjoner på norsk. Undersøk om ditt lokale bibliotek har et eksemplar og lån og les hvis du har lyst!

3) Bruk internett til å finne mer stoff om forfatteren Rudyard Kipling. Hvordan var forholdet mellom Storbritannia og India på den tiden han levde? (For ungdomsskolen: Kiplings dikt ”The White Man’s Burden” kan si en del om hvilke holdninger vestlige mennesker den gang hadde til andre folkeslag i verden.)

4) Filmens handling er lagt til India (hvor Rudyard Kipling tilbragte flere år av oppveksten sin). Finn et kart som viser hvor India ligger.

5) Velg deg en av scenene fra filmen og lag en tegning eller et maleri av denne. Gi tegningen en passende tittel.

6) I filmen kan du høre noen sangnumre. Vet du om noen dyr i virkeligheten som synger? Søk gjerne internett for å finne svar.

7) Hvilke andre filmer eller bøker kjenner du til hvor mennesker lever sammen med dyr, og/eller hvor mennesker må overleve alene i naturen? Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler. Hva kan man lære av slike fortellinger?

8) Lag rollespill. Gå sammen i små grupper. Dikt opp en liten historie hver hvor et menneske trenger hjelp, og at et dyr på grunn av sine spesielle egenskaper klarer å gi dette mennesket hjelp.

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

3) Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/skygge m.m.)

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Eventyr/fantasy, Historie, Individ/gruppe, Litteratur på film, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The Jungle Book
Regi:Jon Favreau
Roller:Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong?o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito, Neel Sethi og Christopher Walken
Manus:Justin Marks
Genre:Action / Eventyr
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produsent:Jon Favreau, Brigham Taylor
Produksjonsselskap:Fairview Entertainment, Moving Picture Company (MPC), Walt Disney Pictures
Lengde:1 t. 45 min.
Distribusjon:The Walt Disney Company Nordic
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen