Filmweb
 
 

Phantom Boy

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling (til for- og etterarbeid)


HANDLINGSREFERAT

Mens politimannen Alex er ute på oppdrag i New York Citys mørke gater, blir han skadet av en mystisk mann med ødelagt ansikt. På sykehuset, lenket til rullestolen, møter Alex den 11 år gamle Leo.

Leo er svært syk, men han kan gjøre noe helt spesielt: forlate sin egen kropp! Han kan fly, gå gjennom vegger og være helt usynlig, akkurat som et spøkelse! Sammen med Leo kan Alex fortsette jakten på den hemmelighetsfulle mannen som truer byen, og redde den fra å gå under.


EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 4.-8.-trinn og videregående

Medietilsynet har gitt ”Phantom Boy” 9-års aldersgrense.  Deres begrunnelse er at filmen inneholder ”partier med mørk og utrygg stemning og faretruende situasjoner.”

Med utgangspunkt i filmens handling og formspråk (samt hovedpersonens alder, 11 år) skulle ”Phantom Boy” i skolesammenheng være godt anvendelig fra fjerde til og med åttendetrinn. Imidlertid, 9. og 10. årstrinn vil også kunne ha et godt utbytte av filmen, opp mot enkelte læreplanmål. Se under.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE og kunst- og håndverk
Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Phantom Boy” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur

NATURFAG
Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

KUNST OG HÅNDVERK
* Kompetansemål etter 4. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1273658.ece

Animasjonsfilmen ”Phantom Boy” er regissert av franskmennene Jean-Loup Felicioli og Alain Gagnol. Disse to er fra før kjent for animasjonsfilmen ”En katt i Paris”, som de fikk Oscar-nominasjon for i 2010. Alain Gagnol har også skrevet manus.

”Phantom Boy” forteller om den syke gutten Leo som, fordi han er super, blir en helt! Filmen er en spenningsfilm, og trekker inn en del komponenter som krim-vante voksne vil kunne nikke gjenkjennende til, men som filmens primærmålgruppe, barn og unge, vil oppleve som effektfulle grep for å bygge opp et spennende plot og en spennende handling.

Persongalleriet er bredt, men består av lett identifiserbare karakterer. Følgende synopsis kan i forkant av filmen presenteres for elevgruppa (spesielt de yngste), for å forberede dem på hva slags typer man vil møte i filmen:

”Phantom Boy” forteller om politimannen Alex som blir kjent med den mystiske elleveåringen Leo. Disse to møtes på et sykehus. Alex er innlagt fordi han brakk beinet da han forsøkte å fange en gal mesterskurk (”Mannen med hatten”) og hans to klossete kompanjonger. Leo er der for behandling av kreft. Leos foreldre og lillesøster (Titti) gjør sitt beste for å holde motet oppe mens Leo behandles for sin livstruende sykdom. Leos familie vet ingenting om at Leo bruker tiden sin på sykehuset til å hjelpe Alex med å løse et kriminalmysterium! Samtidig utvikler Alex et romantisk forhold til den vakre journalisten Marie. I tillegg blir vi kjent med en hissig politisjef, en stresset borgermester og ”en muldvarp”!

De norske stemmene er ved bl.a. Christian Rubeck, Thomas Rikheim Fangel, Marie Blokhus, Even Stormoen, Nils Ole Oftebro og Line Verndal.


Filmens offisielle Facebook-side: facebook.com/phantomboy (på fransk!)

Linker til andre animasjonsfilmer, med beslektet tematikk, med ferdig utarbeidede studieopplegg:
Den lille prinsen: filmweb.no/skolekino/incoming/article1270740.ece
Marnie – min hemmelige venninne: filmweb.no/skolekino/incoming/article1273426.ece
Sangen fra havet: filmweb.no/skolekino/incoming/article1250027.ece
Reisa til Fjørkongens rike: filmweb.no/skolekino/incoming/article1205856.ece
Innsiden ut: filmweb.no/skolekino/incoming/article1236942.ece

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.
 
A: FILMOPPLEVELSEN

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du denne filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Var noe i handlinga vanskelig å skjønne? Snakk sammen i klassen.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg redd? Gjorde noe deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.


B: KARAKTERENE


1) Beskriv Leo. Hva synes du er hans beste sider? Gi eksempler på hva han gjør og sier som du synes viser at han er en bra person.

2) Tenk deg at Leo gikk i din klasse. Lag et kort som du ville ha sendt han mens han lå på sykehuset. Hva tror du at en gutt som Leo ville ha blitt glad for å lese?

3) Beskriv Alex. Hvilke av hans personlige egenskaper synes du gjør han til en bra politimann?

4) Hvorfor tror du ”Mannen med hatten” er blitt så slem? Snakk sammen i klassen om hva som kan være grunnen til at han ønsker å gjøre så mange mennesker vondt.

5) Innbill deg at du skal gjøre et intervju med ”Mannen med hatten”. Skriv ned tre spørsmål du ville ha stilt han. Sammenlign dine spørsmål med andre i klassen.

6) Beskriv Marie. Hvilke av hennes personlige egenskaper synes du gjør henne til en god journalist?

7) Hvorfor politimesteren er så sinna hele tiden, tror du?

8) Hvordan tror du lillesøster Titti ville ha beskrevet Leo som storebror?

9) Hvorfor tror du Alex og Marie blir forelsket i hverandre?

10) Var det riktig av Alex å be Leo om hjelp til å løse en kriminalsak, med tanke på at Leo er et elleve år gammelt, sykt barn? Diskuter i klassen.

C: KREATIVE AKTIVITETER

1) Når man ser hvordan ”Mannen med hatten” er tegnet, så skjønner man med en gang at han er skurk. Lag din egen tegning av et menneske der det ikke er tvil om at han/hun er en skurk.

2) Lag en tegning av en person som man skjønner er et veldig godt menneske.

3) Hva er symbolikk? I filmen leser Leo og Titti en krimhistorie hvor skurken kalles Tilintetgjøreren. Tilintetgjøreren symboliserer Leos sykdom, kreften som ødelegger kroppen hans. Lag din egen tegning der du tegner en person som skal symbolisere noe truende. Eller noe veldig fint. Gi tegningen en passende tittel.

4) Rollespill/intervju: Gå sammen i par hvor den ene av dere skal være journalisten Marie og den andre intervjuobjektet, den gale ”Mannen med hatten”. Lag spørsmål og svar som dere kan fremføre for klassen. Ikke vær redd for å overdrive!

5) Bruk skolegården eller gymsalen. Gå sammen to og to, den ene skal stå foran den andre. Den fremste skal ha bind for øynene. (Det ene paret skal være ”Mannen med hatten”, også her skal den fremste ha bind for øynene.) Lek sisten, den som er bakerst i hvert par skal fortelle den fremste hvilken retning han/hun skal løpe for å komme seg unna! (Slik som Alex instruerte Marie over telefon når hun måtte rømme fra ”Mannen med hatten”.) 

6) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
- Om natta, når Alex og Mannen med hatten møtes første gang, og Alex brekker beinet.
- På sykehuset, når Leo møter Alex for første gang. 
- Hjemme hos Leo, når han og lillesøsteren Titti leser bok sammen på senga.
- På havna, når Mannen med hatten skyter i stykker motoren på bilen som Marie sitter inni.
- Når Leo hjelper Marie med å flykte fra det brennende skipet.
- Når Leo må skynde seg å fly tilbake til sykehuset før han forsvinner helt.
- Når Alex og Marie sitter på en benk sammen, etter å ha blitt kjærester.


D: SYKDOM, SORG OG DET MAN IKKE SER


1) Når mennesker man er glade i blir syke, er det veldig naturlig å bli lei seg. Kanskje er man også redd for å selv bli syk. Da er det viktig å finne noen å snakke med. Hvilke personer kan man ta kontakt med om man synes noe er trist og vanskelig? Snakk sammen i klassen om dette.

2) I filmen ser vi at Leo mister håret. Dette skyldes ikke kreftsykdommen, men behandlingen som gis. Finn ut hvilken behandling som forårsaker dette.

3) Hva kan du gjøre for mennesker du kjenner som er syke, for at de skal bli oppmuntret?

4) Hva er et fantom? Finnes det slike vesener i virkeligheten, tror du?

5) Omskrevet: I filmens slutt ser vi Leo drømme at han faller ned fra et tak, mens han kjemper mot Tilintetgjøreren. Men så drømmer han at lillesøsteren klarer å fange han i lufta. Hva kan denne scenen si om søsterens betydning for at Leo blir frisk igjen?

6) I ulike livssyn og religioner er det vanlig å tro at andre vesener følger med på det du gjør, uten at du kan se dem. Kjenner du til slike eksempler fra for eksempel KRLE-undervisningen? Snakk sammen i klassen.

7) Har du hørt historier om at mennesker som nesten har dødd har hatt en opplevelse av å bevege seg ut av kroppen sin? Snakk sammen i klassen. Tror dere at slike opplevelser kan være sanne, eller er de bare innbilning?

 

E: DIVERSE

1) Hva slags ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

2) På hvilke ulike måter har filmskaperne klart å skape skumle scener? Hvilke filmatiske virkemidler har de tatt i bruk? Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler.

3) I slutten av filmen får vi høre at ordføreren ønsker å forfremme Alex. Hva vil det si ”å bli forfremmet”?

4) Marie skriver i avisa hun jobber for at ”Mannen med hatten” er gal. Selv hevder han at han ikke er det. Hva vil det si å være gal? Vil du beskrive han som gal? Begrunn svaret ditt.

5) Filmens handling er lagt til New York City. Dette er en av verdens mest kjente byer. Kjente du igjen noen av stedene i byen da du så filmen?

6) I filmens slutt forteller Leo selv at han er en helt. Det er mange måter å definere hva en helt er. På hvilke måter mener du at Leo kan beskrives som en helt?

7) Leo og lillesøsteren er glade i å lese spenningshistorier sammen. Hvilke spenningsbøker kjenner dere til i klassen? Gi eksempler. Kan en eller flere av disse lånes på biblioteket? Sett av tid til å lese sammen!

8) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

9) Hvis du kunne fly ut av kroppen din, slik Leo kan, hva ville du i så fall gjort? Skriv en historie om hva du gjør og opplever en natt du plutselig svever ut av kroppen din mens du sov.

10) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Kunst og håndverk , KRLE-faget , Naturfag , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Helse og rus, Kunst, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Phantom Boy
Regi:Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Roller:Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou, Jackie Berroyer m.fl.
Manus:Alain Gagnol
Genre:Animasjon / Familiefilm
Nasjonalitet:Frankrike / Belgia
Produsent:Jacques-Rémy Girerd
Produksjonsselskap:FOLIMAGE, LUNANIME, FRANCE 3 CINÉMA, RHÔNE-ALPES CINÉMA
Musikk:Serge Besset
Lengde:1 t. 24 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2015
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen