Filmweb
 
 

Rabarbra

INNHOLD

Fakta
Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

FAKTA

Originaltittel: Rabarber
Regi: Mark de Cloe
Skuespillere: Thor Braun, Nina Wyss, Korneel Evers, Fockeline Ouwerkerk, Guus Dam, Marcus Antonius m.fl.
Manus: Maarten Lebens
Genre: Familiefilm
Nasjonalitet: Nederland
Språk: Nederlandsk
Produksjonsselskap: NL Film
Distribusjon: Film & Kino
Lengde: 1 t. 10 min.
Produksjonsår: 2014


HANDLINGSREFERAT

"Rabarbra" handler om tolvåringene Siem og Winnie som kommer fra oppløste familier. Når Siems far, Rik, og Winnies mor, Tosca, forelsker seg i hverandre, får de plutselig en helt ny familie. Under forberedelsene til bryllupet øker spenningen i forholdet mellom foreldrene, og Siem og Winnie frykter en ny separasjon. For å unngå dette bestemmer de seg for å lage en instruksjonsvideo til sine foreldre med tips til hvordan de skal skape et godt forhold. Under arbeidet med videoen utvikler Siem og Winnie nye følelser for hverandre, følelser som skal medføre både sorg og glede.


EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 4.-8.-trinn og videregående

I skrivende stund (juli 2016) har ikke Medietilsynet gitt "Rabarbra" en nedre aldersgrense. I skolesammenheng kan man imidlertid trygt bruke filmen opp mot de alderstrinn som dette studieopplegget er tiltenkt, nemlig 4. til 8. klassetrinn.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE

Det faglige arbeidet før og etter visningen av "Rabarbra" vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på www.udir.no/Lareplaner
 

FILMINFORMASJON

"Rabarbra" er en nederlandsk familiefilm som handler om å finne kjærligheten, enten man er barn, ungdom, forelder eller besteforelder. Den handler også om det å miste kjærligheten. Og å finne den på nytt igjen.

"Rabarbra" vil bli vist under Filmfestivalen i Haugesund i august 2016. Les festivalens filminformasjon her: www.filmfestivalen.no/program/rabarbra.

I 2016 vant filmen den internasjonale Emmy Kids Award for beste barnefilm.

De siste årene har det blitt produsert en del nederlandske barne- og ungdomsfilmer, som alle fint kan benyttes i skolen. Se følgende liste, med linker til studieopplegg:

Tony 10 - filmweb.no/skolekino/incoming/article1089428.ece
Maur i rompa - filmweb.no/skolekino/incoming/article1119864.ece
Kråkeungen - filmweb.no/skolekino/incoming/article1182592.ece
Før det er for sent - filmweb.no/skolekino/incoming/article1235735.ece
Nono i sikksakk - filmweb.no/skolekino/incoming/article1235722.ece

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


A: FILMOPPLEVELSEN


1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du denne filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Snakk sammen i klassen.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg redd? Gjorde noe deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Rørt? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.


B: KARAKTERENE


1) Beskriv Siem. Gi eksempler på ting han gjør og sier som du liker godt. Synes du han noen ganger oppfører seg på en måte du ikke liker? Snakk sammen i klassen.

2) Beskriv Winnie. Gi eksempler på ting hun gjør og sier som du liker godt. Synes du hun noen ganger oppfører seg på en måte du ikke liker? Snakk sammen i klassen.

3) Beskriv Rik og Tosca som par. Hva er deres sterkeste og svakeste sider?

4) Gi eksempler på at Siem oppfører seg som sin far, Rik.

5) Gi eksempler på at Winnie oppfører seg som sin mor, Tosca.

6) Siems mor, Eva, drar til Rwanda i Afrika for å hjelpe mennesker som lider nød. Hun forlater altså sin egen sønn for en lang periode. Hvordan tror du hun tenkte da hun tok avgjørelsen om å reise? Hvilke argumenter tror du hun vurderte for og imot?

7) Innbill deg at du skal gjøre et intervju med Siems bestefar, Bert. Intervjuets tema skal være ”livet og kjærligheten”. Skriv ned tre spørsmål du ville ha stilt han. Sammenlign dine spørsmål med de andre i klassen.

8) Milko foreslår at Siem skal la prislappen bli værende på armbåndet som de kjøpet i gave til Winnie. Hvorfor ville han dette? Hva synes du om måten Milko tenker på her?

9) Det er mange karakterer i denne filmen. Lek ”Min venn” sammen i klassen (én elev skal tenke på en bestemt person, og klassen skal finne ut hvem, kun ved å stille ja/nei-spørsmål), hvor dere velger blant karakterene fra denne oversikten:

Siem, Winnie, Siems far Rik, Winnies mor Tosca, Winnies eksmann Romeo, Romeos sønn Milko, bestefar Bert og hans kjæreste Wilma, tannlegen Margreet og hennes tvillingdøtre Mette og Marith, Siems mor Eva og hennes nye mann George, bibliotekaren, judogutten Gio, psykologen og Koest fra sorenskriveren.
C: KJÆRLIGHET OG SAMLIV

1) Hva slags ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

2) Et av tipsene i Siem og Winnies video er ”Elsk deg selv”. Hva vil det si å elske seg selv? Hvordan kan man merke på en person om han/hun elsker seg selv eller ikke?

3) Et av de andre tipsene i Siem og Winnies video er ”Gi hverandre rom”. Hva menes med dette, og hvorfor er dette viktig i et parforhold?

4) Hvis man skal dele livet sitt med et annet menneske, hva er det da viktig å ha til felles? Gi eksempler og diskuter i klassen.

5) Hva vil det si å fri til noen? Gi ulike eksempler på måter man kan gjøre dette på.

6) Hva vil det egentlig si å gifte seg? Hvor kommer denne skikken fra? Bruk internett for å finne stoff.

7) Hvor vanlig er det at ektepar skiller seg i Norge i dag? Bruk internett og finn stoff.

8) Å ha kjærlighetssorg gjør vondt. Hva kan man gjøre for at kjærlighetssorgen skal gå over?

9) Hvis man opplever at foreldrene sine krangler mye er det naturlig å bli lei seg. Da er det lurt å snakke med noen. Hvem kan man da kontakte? Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler.

10) Har du noen gang kranglet med noen du er glad i? Er det mulig å bo sammen med noen uten å krangle? Snakk sammen i klassen om dette. Hva skal man gjøre hvis man for eksempel er blitt sint på mamma, pappa eller søsken, for at man skal få det bra igjen? Gi ulike eksempler.

 

D: KREATIVE AKTIVITETER

1) Lag film! Gå sammen i grupper og lag en filmsekvens hvor dere på en fantasifull måte presenterer et godt råd/tips som dere har valgt. Temaet kan være hva som helst, men det kan for eksempel dreie seg om hvordan man skal få til et godt klassemiljø eller om hvordan man skal unngå å kjede seg i friminuttene. Snakk sammen først om hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres for å få til en ferdig film, og fordel så arbeidet på medlemmene i gruppa.

2) Hvilke ulike hobbyer så vi eksempler på i "Rabarbra”? Snakk sammen i klassen som hvilke hobbyer dere har, og hvem som (evt.) har de samme hobbyene. Samarbeid om å presentere de ulike hobbyene deres for hverandre i klassen. Presenter på en oppfinnsom måte!  

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi det en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
- Når Siem og Winnie spiller inn filmsekvensen hvor de er astronauter i universet. (Tipset ”Gi hverandre rom.”)
- Når Siem og Winnie ser Rik og Tosca krangle på soverommet.
- Når de spiller inn den filmsekvensen hvor soldater blir beskutt på en strand. (Tipset ”Kjemp for kjærligheten”.)
- Når Siem spionerer på Winnie som trener judo sammen med Gio.
- Når Siem sitter og fisker, og bestefaren og farfaren kommer.
- Når Siem og Winnie kysser første gang.
- Bryllupsfesten.

 

E: DIVERSE

1) Siems mor drar til Afrika for å jobbe for organisasjonen Røde Kors. Finn informasjon om Røde Kors.

2) Hvilke ulike arbeidsoppgaver må utføres for å lage en film?

3) Denne filmen er laget i Nederland. Ut fra det du ser og hører i filmen, hva vil du si er likheter og ulikheter mellom Nederland og Norge?

4) I filmens slutt ser vi Tosca, Winnies mor, kaste brudebuketten sin ut til gjestene i bryllupet. Finn ut hva denne skikken betyr.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Forfatter:Per Olav Heimstad
 
 
 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen