Filmweb
 
 

SVK – Store vennlige kjempe

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling
 

HANDLINGSREFERAT

Den foreldreløse Sofie møter den Store Vennlige Kjempe, som til tross for hans litt skumle utseende, viser seg å være en godhjertet figur. Store Vennlige Kjempe er utstøtt av de andre kjempene fordi han, i motsetning til dem, ikke liker å spise små, søte barn. Sammen må de to legge en plan for å bekjempe de menneskespisende kjempene, en plan som vil involvere både drømmefanging og Dronningen av England!
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 1.-7. klasse

SVK har fått aldersgrense seks år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”enkelte mørke scener med truende skikkelser”.

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 6 til 12 år. Filmen har en veldig bred appell, og mye å by på også overfor et eldre publikum, men dette studieopplegget retter seg primært mot de syv første skoletrinnene.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”SVK” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

KUNST OG HÅNDVERK
* Kompetansemål etter 2. og 4. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon og etter 7. årstrinn etter hovedtemaene visuell kommunikasjon og kunst.

Les mer på www.udir.no/Lareplaner


FILMINFORMASJON

”SVK” er basert på barnebokforfatteren Roald Dahls klassiker ved samme navn. Boka kom i 1943, og har siden den gang blitt oversatt til mer enn 50 språk. Dette er første gang historien er blitt fortalt som spillefilm.

Filmen er regissert og produsert av Steven Spielberg, som fra før er kjent for noen av filmhistoriens største filmsuksesser, eksempelvis E.T., Back to the Future, Schindler’s List, Indiana Jones og Jurassic Park.

I sammenheng med filmvisningen og tilknyttede arbeidsoppgaver, er det anbefalt å ha lest boka i forkant. (Oversatt til norsk og utgitt av Gyldendal. Den er også tilgjengelig som lydbok/e-bok, spilletid ca. 235 minutter.) Dette er ingen forutsetning for å kunne ha glede og faglig utbytte av filmen, men det vil gi opplevelsen en langt større dybde.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1277549.ece

Filmens offisielle Facebook-side (engelsk): facebook.com/BFGMovie

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER


A: LES ELLER LYTT TIL BOKA


Å sammen lese boka som filmen er basert på er ingen forutsetning for å ha glede og faglige utbytte av filmen, men det vil gi opplevelsen en langt større dybde. Lån boka på et bibliotek, eller anskaff den som lydbok/e-bok (spilletid: 235 minutter).

B: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?

I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer (filmweb.no/trailere/article1277549.ece) og bruk internett for å finne informasjon om denne (kjente) fortellingen. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har.

C: FORFATTEREN ROALD DAHL

Forfatteren Roald Dahl har skrevet mange kjente barnebøker. Hvilke kjenner dere til fra før? Flere av disse er tidligere blitt filmatisert, vet dere hvilke? Bruk internett og biblioteket og finn mer stoff om Roald Dahl. (Hvilket forhold hadde han til Norge? Finn ut!)

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER


A: KREATIVE OPPGAVER/AKTIVITETER


1) Forestill deg at du har en kjempe som venn. Tegn en tegning av at dere to gjør noe morsomt sammen.

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:
- Når SVK fanger Sofie og løper avgårde med henne til Kjempeland.
- Når ”Kjøttstykketygger” kommer til SVK sin hule, og Sofie må gjemme seg i en ”agulkurul” for å ikke bli oppdaget.
- Når de ni slemme kjempene plager SVK, mens Sofie gjemmer seg i et gammelt bilvrak.
- Når Sofie får bli med SVK om natten til det store treet hvor han fanger drømmer med hov.
- Når Sofie og SVK spiser middag hos dronningen. (Og SVK serverer ”fruskbrus” som alle begynner å prompe av.)
- Når helikoptrene fanger kjempene og frakter dem til en forlatt øy.

3) Store vennlige kjempe snakker på en veldig snodig måte, men Sofie skjønner likevel hva han sier. Klarer du å lage noen slike tullete setninger, hvor du vrir og vender på ord og uttrykk, men hvor innholdet i det du sier likevel er forståelig? Samarbeid med andre i klassen, og sett sammen en liten, morsom samtale.

4) Snakk sammen i klassen. Hvilke scener i filmen husker dere best? Hvorfor? Velg en av disse scenene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

5) Gå sammen i grupper og lag små skuespill hvor dere illustrerer en drøm. Drømmen dere lager kan for eksempel være rar, skummel, fin, morsom eller annet. Fremfør foran de andre i klassen!
B: KARAKTERENE

1) Beskriv Sofie. Hva er hennes sterkeste og hva er hennes svakeste sider?

2) Hvis Sofie hadde gått i klassen din, hva kunne du ha tenkt deg å ha funnet på sammen med henne?

3) Beskriv Store Vennlige Kjempe. Hva liker du mest med han, hva liker du minst?

4) Sammenlign Sofie og Store Vennlige Kjempe. Hva har de to til felles? Snakk sammen i grupper og lag en liste.

5) Innbill deg at du er journalist og skal intervjue Store Vennlige Kjempe. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. (Spør andre i klassen hva de tror han ville ha svart på spørsmålene dine.)

6) SVK har tidligere hatt en gutt boende hos seg. Hva får vi vite om denne gutten? Lag en tegning av denne gutten, slik du tror han så ut.

7) I Kjempeland bor SVK sammen med ni slemme kjemper. Går det an å si noe positivt om dem? Snakk sammen i klassen. Gå inn på denne Facebook-siden for å lese mer om de ni: facebook.com/BFGMovie/photos/pcb.629008977266797/629008847266810/?type=3&theater (engelsk)

8) Innbill deg at du er Dronningen av England når hun skal skrive i dagboken sin om hva hun opplevde den dagen Sofie og SVK besøkte henne. Skriv ned det du tror hun kom til å huske best fra denne dagen.


C: OVERNATURLIGHETER


1) Hva er ”overnaturlig” i denne filmen? Snakk sammen i klassen og lag en liste med ulike eksempler.

2) Finnes det kjemper eller andre ”nesten-menneskelige skapninger” i virkeligheten? Diskuter i klassen?

3) Kan man høre om kjemper eller tilsvarende skapninger i norske folkeeventyr? Gi eksempler.

4) Hvilke andre overnaturlige skapninger enn kjemper kan man høre om i norske folkeeventyr? Hvilke er dine favoritter? Begrunn svaret ditt.

5) Sofie snakker om ”heksetimen” (som hun mener er klokka tre og ikke ved midnatt). Hva er en heks? Finnes det hekser i virkeligheten? Diskuter i klassen. 

6) I sovesalen på barnehjemmet, om natten, sier Sofie til seg selv at hun aldri må gå ut av sengen, bort til vinduet og kikke bak gardinene. (Likevel gjør hun det!) Hva vil det si å være mørkredd? Hvorfor er det så mye lettere å innbille seg at det skal skje skumle ting om natta enn om dagen?

7) Hva er et mareritt? Gi eksempler. Hva kan være årsaken til at man får mareritt?

8) Kan drømmene våre si oss noe om våre virkelige liv? Hva vil det si å være ”sanndrømt”? Snakk sammen i klassen.


D: DIVERSE


1) Sofie bor i London, hovedstaden i Storbritannia. På hvilke ulike måter kan man se at dette er en engelsk by? Snakk sammen i klassen, hva så dere i filmen som er typisk britisk?

2) I filmen ser vi Sofie lese boka ”Nicholas Nickleby”, en kjent bok skrevet av Charles Dickens. Bruk internett og finn ut hva denne boka handler om. Tror du den passer for deg? I så fall, lån den på biblioteket ditt!

3) Sofie sier hun har insomnia. Hva betyr dette?

4) Hvordan tror du det går med Sofie videre i livet? Kommer hun til å møte SVK igjen? Snakk sammen i grupper, og dikt opp en fortsettelse på denne historien.

5) Sofie er foreldreløs og bor på et barnehjem hvor hun deler en sovesal med mange andre barn. Hva får vi vite om dette stedet? Hvordan tror du det er å bo på et slikt hjem? Finnes det slike barnehjem i Norge i dag?

6) Sofie er en modig jente. Gi ulike eksempler på måter å være modig på.

7) SVK sier: ”Kjemper har ikke mødre og fedre. Vi er like gamle som jorden, tenker jeg.” Hvor gammel er jorden? Hvor lenge har det eksistert mennesker?


E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL


1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad


Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Kunst og håndverk
Tema:Eventyr/fantasy, Individ/gruppe, Kunst, Litteratur på film, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:The BFG
Regi:Steven Spielberg
Roller:Ruby Barnhill, Mark Rylance, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Bill Hader, Jemaine Clement,
Manus:Melissa Mathison, Melissa Mathison, Melissa Mathison
Genre:Eventyr
Nasjonalitet:USA
Produksjonsselskap:DreamWorks SKG
Lengde:1 t. 57 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen