Filmweb
 
 

Magnus

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

”Magnus” er historien om annerledesgutten som valgte å gå sin egen vei og ble verdensmester i sjakk bare 22 år gammel. Filmen følger ham tett i alle avgjørende øyeblikk fra han gjør sine første sjakktrekk, til han vinner verdensmesterskapet i Chennai i 2013.

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 8.-10.-trinn og videregående

”Magnus” har ingen nedre aldersgrense (”tillatt for alle”) da filmen ikke inneholder noen scener som vil ha skadelig virkning på de yngste. På grunn av filmens formspråk er den i skolesammenheng best egnet på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og på videregående.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE og matematikk

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Magnus” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur (sammensatte tekster).

SAMFUNNSFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaene Utforskeren og Geografi.

KRLE
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og videregående innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Forskerspiren og Mangfold i naturen, og etter videregående innen hovedtemaet Forskerspiren.

MATEMATIKK
Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Statistikk og sannsynlighet.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

I 2004 satte Magnus Carlsen seg et mål; han skulle bli verdensmester i sjakk! Med utgangspunkt i over 500 timer med opptak, følger filmskaperne Magnus på hans reise helt fra han er liten, gjennom suksess og motgang, personlige ofre, vennskap og ikke minst en støttende familie. Filmen kommer tett på ett av verdens mest intelligente mennesker, og vil fenge både et vanlig publikum og ikke minst de over 600 millionene som spiller sjakk over hele verden.

Regissør Benjamin Rees (25) hadde opprinnelig en plan om å lage en kort reportasje for VGTV, men endte opp med denne kinodokumentaren som det, lenge før norsk kinopremiere, er blitt rift om i store deler av verden. Den ble blant annet med på programmet til den prestisjefulle Tribeca-festivalen i New York, samt til flere filmfestivaler i Europa, og er forøvrig kjøpt inn av mer enn førti ulike land.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1276471.ece

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.


A: MAGNUS


1) Skriv ned fem stikkord som du synes beskriver Magnus Carlsen godt. Sitt sammen i grupper på tre-fire, les opp stikkordene dere har, og finn ut hvilke av stikkordene dere har felles.

2) På hvilke måter kan man si at Magnus Carlsen er til inspirasjon for mennesker rundt om i verden? Gi eksempler.

3) Vi hører Magnus bli beskrevet som ”sjakkens Mozart”. Hva menes med dette?

4) På hvilke måter har Magnus' far, Henrik Carlsen, bidratt til at Magnus er blitt verdensmester i sjakk? Hva var det som fikk Henrik Carlsen til å se sønnens potensiale til å bli en god sjakkspiller?

5) Hvordan tror du Magnus vil beskrive sin egen familie og sitt forhold til dem?

6) Magnus sier om seg selv: ”Jeg er ikke en borderline nutcase. Jeg er mer introvert.” Hva mener han med dette?

7) Han sier også om seg selv (på engelsk): ”Some of my demons I keep to myself. It is best that way.” Hva mener han med dette?

8) Magnus sier han bruker intuisjonen sin mye, for å vinne. Hva er ”intuisjon”?

 

B: Å VÆRE ANNERLEDES

1) Man kan si at Magnus er en annerledes gutt. På hvilke måter?

2) Hva vil  det si å være annerledes? Diskuter i klassen. Er det å være annerledes noe positivt eller noe negativt?

3) Hva er det motsatte av å være annerledes?

4) I et video-opptak fra da Magnus gikk på ungdomsskolen, sier han at ”Jeg er jo veldig annerledes i klassen. Det er mye vanskeligere å være kul når man spiller sjakk.” Hva og hvem er det som avgjør at det å spille sjakk er kult eller ikke?

5) Hvilken fritidsaktivitet er mest populær i klassen? Diskuter denne påstanden: ”Mange velger fritidsaktivitetene sine ut fra hva flertallet i miljøet sitt gjør, ikke ut fra hva man selv er interessert i.”

6) Hvilke mennesker ser du opp til? I hvor stor grad vil du si at disse er annerledes enn andre mennesker du vet om?

7) Magnus blir mobba på skolen fordi han er annerledes. Hvorfor tror du enkelte mennesker opplever det at noen er annerledes som noe negativt, og som da får lyst til å plage dem?

 

C: SJAKK

1) I filmen hører vi at det er ”mer enn hundre millioner sjakkspillere i verden”. Hvorfor tror du dette spillet er blitt så populært?

2) Hvem i klassen kan reglene i sjakk?! Lær hverandre å spille sjakk. Kanskje dere kan arrangere deres egen turnering?

3) Flere av sjakkpartiene i filmen ender med ”remis”. Hva betyr ”remis”? Finn ut.

4) I filmen ser vi at det ofte brukes en stoppeklokke når de spiller sjakk. Hva er hensikten med denne klokka? Finn ut.

5) I filmen refereres det flere ganger til organisasjonen FIDE, som på norsk heter Verdenssjakkforbundet. Bruk internett og finn ut mer om dette forbundet.

6) I kjølvannet av Carlsens VM-seier i 2013, ble det her til lands diskutert hvorvidt sjakk skal regnes som en idrett eller ikke. Hva tror dere var argumentene for og imot? Diskuter i klassen. Etterpå kan dere bruke internett for å finne stoff om denne debatten.

7) Jenter/kvinnelige sjakkspillere er i liten grad representert i det vi ser fra sjakkturneringer/-arrangementer i denne filmen. Hvorfor det, tror du? Diskuter i klassen.

8) I filmen hevdes det at Vishy Anand, i sine VM-forberedelser, i stor grad benytter PC-programmer for å finne ut hvordan han skal slå Magnus Carlsen. Hva synes du om dette? Begrunn tankene dine.

 

D: MOTSTAND/PRESS

1) I filmen ser vi Magnus takle stort press på ulike måter. Noen ganger sliter han voldsomt, andre ganger er han veldig ovenpå. Til tross for dette blir han verdensmester i sjakk. Hva kan man lære av dette, hvis man ønsker å bli skikkelig god i noe?

2) Flere ganger skjønner vi at Magnus er synlig sliten, han røpes av kroppsspråket sitt. Kan man på noen måte si at de utfordringene han utsetter seg for er helseskadelige, fra et naturfaglig perspektiv? Diskuter i klassen.

3) Sjakk er krevende psykisk, men hvilke fysiske forberedelser ville du ha gjort om du skulle deltatt i en så viktig konkurranse som VM i sjakk, og hvorfor?

4) Hvordan fremstiller filmen Vishy Anand som motstander? Er han en utfordrende motstander kun på grunn av sitt sjakktalent, eller spiller også andre faktorer inn?

5) Mange mennesker med høy kjendisstatus blir utsatt for svært mye oppmerksomhet fra pressen. På hvilke måter tror du all medieoppmerksomheten rundt sjakk-turneringer har bidratt til å legge fysisk og psykisk press på Magnus?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Spent? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Matematikk , Naturfag , KRLE-faget
Tema:Helse og rus, Individ/gruppe, Mobbing, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Magnus
Regi:Benjamin Ree
Roller:Magnus Carlsen, Henrik Carlsen, Garri Kasparov, Vishy Anand, Ellen Carlsen, Ingrid Carlsen.
Manus:Linn-Jeanethe Kyed, Benjamin Ree, Benjamin Ree, Linn-Jeanethe Kyed
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:engelsk/norsk
Produsent:Moskus Film v/ Sigurd Mikal Karoliussen
Lengde:1 t. 15 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen