Filmweb
 
 

Løvekvinnen

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling


HANDLINGSREFERAT

I en liten stasjonsby i Norge, en stjerneklar vinternatt i 1912, kommer det lille barnet Eva Arctander til verden. Hennes mor Ruth dør i barsel og faren Gustav sitter tilbake med et barn helt ulikt noe man har sett før: Hun er dekket av langt lyst hår over hele kroppen.


EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 4.-10. klasse

”Løvekvinnen” har fått aldersgrense ni år. Medietilsynet begrunner dette med følgende: ”Skildringer av en dramatisk fødsel, mobbing og partier med utrygg stemning, gjør at denne filmen får 9-årsgrense.”

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag
Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Løvekvinnen” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og på videregående innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og på videregående innen hovedtemaene Historie og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
* Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og på videregående innen hovedtemaene Mangfold i naturen og Kropp og helse.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

”Løvekvinnen” er en episk historie bygget på forfatter Erik Fosnes Hansens internasjonale bestselger. Filmen har mange kjente aktører både foran og bak kamera. Skuespillerne er anført av Rolf Lassgård (som nylig vant Guldbaggen i Sverige som Årets beste skuespiller for ”En mann ved navn Ove”.). Han spiller faren, stasjonsmester Gustav Arctander.

Rollen som Eva (”Løvekvinnen” selv) bekles av tre unge skuespillere på forskjellig alderstrinn, Aurora Lindseth-Løkka, Mathilde T. H. Storm og Ida Ursin-Holm. I andre roller finner vi bl.a. Kåre Conradi, Rolf Kristian Larsen, Kjersti Tveterås, Henrik Mestad og fra Danmark Karen-Lise Mynster, Lars Knutzon og Connie Nielsen (The Gladiator, Nymphomaniac). Fra Tyskland deltar Ken Duken (Max Manus) og Burghart Klaussner (Det hvite båndet).

Filmen er regissert av Vibeke Idsøe, utdannet ved Tisch School Of Arts, New York University. Hun debuterte i 1996 med "Jakten på nyresteinen" basert på eget manus. For denne filmen vant hun en rekke priser rundt om i verden.

Beretningen om Løvekvinnen starter i desember 1912. Samme natt som moren dør, blir Eva Arctander født i en liten norsk stasjonsby. Den lille piken er dekket av lysegult, fint hår over hele kroppen, også i ansiktet. Hennes far Gustav vet ikke hvordan han skal takle å være far til et barn som er så annerledes. Gustav skammer seg over barnet, han lukker henne inne i leiligheten på stasjonen og overlater til barnepike Hannah å ta seg av omsorgen. Hannah blir glad i Eva og kjemper for hennes rett til å bli behandlet som alle andre.

Løvekvinnen forteller om hvordan et barns annerledeshet kan føre til isolasjon, men også hvordan hennes forsøk på å fylle ensomheten med et innhold, til slutt blir veien ut av denne ensomheten.

Ønsker man å lese boka i tillegg til å se filmen, så vit at denne er lett tilgjengelig både som papirutgave, lydbok og e-bok; utgitt av Cappelen Damm.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1281122.ece

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakeholde til etter at visningen er over.

 
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Eva. Hva er hennes sterkeste personlige egenskaper?

2) Sitt sammen i grupper, og gi eksempler på ulike endringer i Evas liv, fra hun er barn til hun er blitt voksen. Hvilke endringer synes dere er viktigst/størst? Snakk sammen om hvilke ulike faktorer som har bidratt til disse endringene.

3) Tenk deg at du var journalist og skulle intervjue Eva som voksen. Lag tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille henne.

4) Skriv en dagbokside hvor du innbiller deg at du er Eva som forteller om hvordan hun hadde det på reisen til København sammen med sin far.

5) Beskriv Gustav (Evas far/stasjonsmesteren). Hva er hans gode sider, og hva er hans dårlige? Diskuter i klassen.

6) Gustav tar avstand fra datteren sin fra den dagen hun blir født. Han holder henne skjult for omverdenen. Går det an å forstå og forklare hvorfor han reagerer på denne måten? Diskuter i klassen.

7) Tenk deg at du kunne gitt Gustav noen råd om hvordan han burde være som pappa for Eva i oppveksten. Hvilke råd ville du da ha gitt?

8) Gnisten og Eva blir veldig glade i hverandre. Gi eksempler på hva Gnisten sier og gjør som beviser at han setter Eva veldig høyt. (Og hvilke konsekvenser får det til slutt for Gnisten, det at han setter Eva så høyt?)

9) Hannah gjør en veldig viktig jobb for at Eva skal ha det bra. Hun og Gustav er ikke alltid enige om hvordan de skal oppdra Eva. Hvilke metoder bruker hun for å få viljen sin overfor Gustav?

10) Hva får vi vite om Ruth Arctander, Evas mor? Skriv stikkord.

11) Hvordan påvirker de andre sentrale karakterene i filmen Evas liv på godt og vondt? Sitt sammen i grupper, velg dere to-tre stykker, og diskuter på hvilke måter disse karakterenes påvirkning er heldige og/eller uheldige for Eva. Eksempler: Andrej (den vansirede svensken hun møter i Danmark), Professor Strøm (den danske hudspesialisten), Arvid (unggutten hun flere ganger møter på brygga ved vannet), danske Fru Grjothornet (som Eva møter under farens kuropphold).  

 

B: ANNERLEDES, OPPVEKST OG FØLELSER

1) Hva vil  det si å være annerledes? Diskuter i klassen. Er det å være annerledes noe positivt eller noe negativt?

2) Hva er det motsatte av å være annerledes?

3) Eva opplever å bli mobbet av medelever på grunn av utseendet sitt. Hvorfor tror du enkelte mennesker opplever det at noen er annerledes som noe negativt, og som da får lyst til å plage dem?

4) Hvordan tror du at du ville ha reagert om Eva hadde begynt i din klasse? Diskuter i klassen hva som kunne ha vært realistiske reaksjoner.

5) Eva gjennomgår mange tunge perioder i oppveksten sin. Det er ikke alltid like lett å sette pris på seg selv og hvordan man har det. Da kan det være veldig godt å snakke med noen. Hvilke ulike mennesker er det du som ungdom kan snakke med dersom du synes livet er vanskelig?

6) Eva ønsker frivillig å bli med som varieté-attraksjon. Hun har flere motiv for å ta dette valget. Hvilke? Snakk sammen i klassen. 

7) På den tiden da Eva levde, var det ikke uvanlig med sirkus og varieté-forestillinger hvor man kunne betale for å se mennesker som var svært uvanlige. (Som for eksempel de man ser i den omreisende forestillingen i filmen.) Finner du mer stoff om denne underholdningskulturen på internett? Hvorfor finnes det ikke flere slike show i vår verden i dag? (Eller finnes det fortsatt tilsvarende underholdning i dag? Lar vi oss fortsatt underholde av annerledeshet på noen måte? Diskuter i klassen.)

8) I Sverige møter Eva Fru Grjothornet. De diskuterer hva skjønnhet er. Hva er det som avgjør om et menneske er vakkert eller ikke? Hvilke ulike faktorer er det som påvirker dine holdninger til hva du opplever som vakkert?
 

C: KREATIVE AKTIVITETER

Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scener:

- Åpningssekvensen, hvor Evas mor (Ruth) er høygravid, og kjemper seg frem i snøen om natta.

- Når Eva blir født, og Gustav ser datteren sin for første gang. Ruth ligger død i barselsengen.

- Når Eva drar på juletrefest for første gang i sitt liv, med ny kjole, sko og pynt.

- Når Eva sitter innelåst i kottet hjemme, fordi faren ønsker å straffe henne.

- Evas første dag på skolen.

- Når Eva skulker skolen og blir kjent med gutten Arvid på brygga ved vannet i skogen.

- Når Eva kommer til institusjonen i Danmark, og mange journalister flokker seg rundt henne når hun går ut av bilen.

- Når Eva løper bortover perrongen, den dagen Gnisten reiser avgårde med toget.

- Når Eva bestemmer seg for å bli med det omreisende sirkuset rundt omkring i verden.

- Når Eva (i 1936) er blitt ferdig utdannet professor ved universitetet i Soronne, Paris.

- Når Eva som voksen omsider drar en tur hjem, etter at hun har fått beskjed om at faren er død og Hannah gir henne mappa med farens kulltegninger.

 

D: DIVERSE

1) Denne filmen er basert på en roman av Erik Fosnes Hansen. Boka er forskjellig fra filmen på flere områder. Har du lyst til å lese den, så hør med ditt lokale bibliotek!

2) Hannah blir ansatt av Gustav for å være amme. Hva er en amme?

3) Hannah truer Dr. Abraham Levin med å kontakte lensmannen. Hva er en lensmann?

4) Når det mistenkes at Gustav, Evas far, har tatt penger fra stasjonskassa (NSB sine penger), blir det satt en revisor på saken. Hva er en revisor?

5) Gnisten er telegrafist. Hva slags jobb er det han gjør? Hvordan fungerer en telegrafmaskin? Hva er morsealfabetet? Finn ut.

6) I filmen ser vi et krystallgoniometer. Hva brukes dette til? Bruk internett og finn ut mer.

7) Avismannen Jahnn (spilt av Kåre Conradi) sier at begravelsen til Ruth (Evas mor) var arrangert som om det var Dronningen av Saba som var død. Hvem var Dronningen av Saba?

8) Hvilke ulike språk kan man høre i denne filmen?

9) Når Hannah forteller om Gustavs død sier hun at ”han var mett av dage” og at ”han var klar”. Hva betyr disse utsagnene?

10) Når Eva har spart nok penger til å ta utdannelse, forlater hun varietéen hun jobber for. Det siste hun gjør er å la sin mors hårkam bli liggende igjen i teltet sitt. Hvorfor tror du hun ikke ønsker å ta kammen med seg?

 

E: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du mest og hva likte du minst?

2) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , KRLE-faget , Norsk , Samfunnsfag
Tema:Individ/gruppe, Kunst, Litteratur på film, Mobbing, Nordisk, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Løvekvinnen
Regi:Vibeke Idsøe
Roller:Rolf Lassgård, Kjersti Tveterås, Rolf Kristian Larsen, Ole Johan Skjelbred-Knutsen, Karen-Lise Mønster, Ida Ursin-Holm, Lisa Loven Kongsli, Connie Nielsen, Henrik Mestad, Kåre Conradi, Burghart Klausner, Lars Knutzon,
Manus:Vibeke Idsøe
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:John M. Jacobsen, Marcus Brodersen
Produksjonsselskap:Filmkameratene AS
Lengde:2 t. 6 min.
Distribusjon:Nordisk Film Distribusjon
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen