Filmweb
 
 

Havet brenner

KORT OM FILMEN

Lampedusa er en liten øy i Middelhavet. For mange desperate flyktninger som kommer i synkeferdige båter har denne øya vært det første møtet med Europa. I Havet brenner rettes fokuset mot øyas beboere, og deres forsøk på å la hverdagen gå sin gang mens det koker i bølgene rundt dem.

Filmen følger mottaket ved havnen, den lokale radioverten Guiseppe og legen Pietro, som med sitt rolige vesen hjelper utslitte flyktninger. Aller tettest kommer vi imidlertid på 12 år gamle Samuele. Han er fra en fiskerfamilie, men holder seg for det meste på land der han jakter småfugl med en selvlaget sprettert. Lykkelig uvitende om omfanget av katastrofen der ute, har han likevel en dragning mot det store og ukjente havet.

Med sitt eksepsjonelle blikk for nyanser har Gianfranco Rosi laget en dokumentar like visuelt slående som den er aktuell, der frykt og håp står side om side. Havet brenner vant Gullbjørnen på filmfestivalen i Berlin.

 

KORT OM REGISSØREN

Gianfranco Rosi ble født i Asmara, Eritrea i 1964. Han begynte studiene sine i Italia, men flyttet siden til New York og ble uteksaminert fra filmskolen ved New York University. Etter en reise til India produserte og regisserte han sin første dokumentarfilm, Boatman. Filmen ble vist på flere internasjonale filmfestivaler. I 2008 vant hans neste film Below Sea Level Orizzonti-prisen ved filmfestivalen i Venezia, og ble nominert til beste dokumentar ved European Film Awards i 2009. I 2010 laget Rosi El Sicario - Room 164, et film-intervju med en morder fra de meksikanske narkotikakartellene som ble informant for myndighetene. Filmen vant FIPRESCI-prisen ved filmfestivalen i Venezia. I 2013 vant dokumentaren hans Sacro GRA Gulløven for beste film på samme festival. Hans seneste film er Havet brenner (Fuocoammare), som blant annet vant Gullbjørnen og Amnestys filmpris ved filmfestivalen i Berlin i 2016.

 

NOTAT TIL OPPGAVENE

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også i stor grad videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Det anbefales at ”Felles oppgaver før filmen” diskuteres i plenum i klassen før filmvisningen. ”Oppgaver etter filmen” kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer de forskjellige svarene som kommer fra enkeltelever eller grupper i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen i hele klassen.

 

FELLES OPPGAVER FØR FILMEN

Havet brenner handler om noen av menneskene som bor og jobber på den lille, italienske øya Lampedusa, samt flyktningene som kommer dit. Filmens fortekster beskriver omstendighetene slik: ”Øya Lampedusa har et areal på 20 km2. Den ligger 113 km fra den afrikanske kysten og 205 km fra Sicilia. I løpet av de siste 20 årene har 400 000 migranter ankommet Lampedusa. I forsøket på å krysse Siciliastredet for å komme seg til Europa er det anslått at 15 000 mennesker har dødd.”


1. Hvor ligger Lampedusa på kartet? Hvorfor har øya fått en så viktig rolle for flyktninger som forsøker å komme seg til Europa? Hva tenker dere om de tallene som presenteres i filmens fortekster?

2. Hva er en migrant? Hva er en flyktning? I 2015 var det diskusjoner i media både i Norge og utlandet om hvorvidt de som forsøker å ta seg til Europa over Middelhavet skal betegnes som migranter eller flyktninger. Hva gikk denne debatten ut på? Hvorfor er ordbruken i slike situasjoner viktig?
 

Kilder:
http://www.fn.no/Tema/Flyktninger/Viktige-begreper-om-flyktninger-og-asyl
http://www.nupi.no/Skole/Ordforklaringer/Migrant-flyktning
http://journalisten.no/2015/09/flyktninger-eller-migranter
http://www.dagbladet.no/2015/09/06/kultur/meninger/debatt/kronikk/flyktningkrisa/40977438/

OPPGAVER ETTER FILMEN

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hvor er filmens tittel hentet fra? Hvilken relevans har tittelen til den historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. I en scene tidlig i filmen snakker kystvaktene som hjelper flyktninger over i en redningsbåt om hvilke sykdommer som finnes blant dem. De nevner spesielt en person med vannkopper, som er den siste de tar ombord i båten. Hvorfor gjør de dette? Hvorfor må de italienske redningsmannskapene ha på seg hvite drakter og munnbind? Hva slags førsteinntrykk tror du dette gir flyktningene?

4. Beskriv mottaksprosessen flyktningene må gjennom når de ankommer Lampedusa. Hvorfor tror du at de må gjennom disse prosedyrene? Hvorfor har alle italienerne som håndterer flyktningene på seg munnbind og hansker også her?

5. Beskriv hvordan filmen presenter samfunnet på Lampedusa. Hvordan ser hverdagslivet til øyas beboere ut? Hvordan påvirker flyktningkrisen dem?

6. Hvor kommer flyktningene vi møter i filmen fra? Hvilke land og områder har de vært innom underveis på reisen til Italia? Hva er årsaken til at de har flyktet fra sted til sted på denne måten? Beskriv minst tre land som nevnes i filmen og hvilke konflikter som har ført til flyktningestrømmene fra disse landene.

7. Hvor mye betaler flyktningene for sjøfarten over til Europa? Hvor mye penger er det i forhold til gjennomsnittslønnen i landene noen av disse flyktningene kommer fra?

8. På slutten av filmen møter vi en ny gruppe flyktninger som hentes i gummibåter av italienske hjelpearbeidere. De første som bæres over i redningsbåten virker fullstendig utmattede og klarer knapt å røre på seg. Beskriv noen av tiltakene som gjøres for å gi hjelp til de som trenger det i denne delen av filmen.

9. Bruk av symbolikk er et vanlig virkemiddel i film. I denne filmen bruker filmskaperne mye tid på å fortelle om den unge gutten Samueles øyeproblemer. Han må begynne å bruke en lapp over det gode øyet sitt for å trene opp synet på det dårlige. Hvordan kan vi si at denne historien kan fungere som et bilde på den vestlige verdens syn på flyktningekrisen? Hvorfor det iblant sånn at man må prøve å se en sak fra forskjellige sider for å forstå alle dens kompleksiteter? Hvordan tror du mennesker i de kriserammede landene der mange av verdens flyktninger kommer fra ser på flyktningekrisen, sammenlignet med Europa og Nord-Amerika? Hvordan tror du land som Libya, Italia, Tyrkia og Hellas, som de siste årene har mottatt flere hundre tusen flyktninger fra kriserammede områder, opplever innsatsen til andre vest-europeiske land som Norge i denne krisen?

Kilder:
https://www.nrk.no/urix/advarer-om-800.000-migranter-og-flyktninger-i-libya-1.12871944
https://www.nrk.no/urix/norge-velger-seg-libya-flyktninger-1.7691414
https://www.nrk.no/urix/nesten-400.000-pa-flukt-fra-libya-1.7574884
https://www.nrk.no/nyheter/flyktninger-i-europa-1.12380432


10. I filmen møter vi en lege som blant annet sier: ”Det er hvert eneste menneskes plikt å hjelpe disse folkene”. Hva tror du han legger i det? Hvordan beskriver han sitt eget arbeide med flyktningene? Hva kan mennesker i andre yrker enn de vi ser i filmen gjøre for å hjelpe flyktninger? Hva kan du selv gjøre for å hjelpe flyktninger i Norge?

11. Oppfordrer filmen til at publikum skal gjøre noe for å bedre situasjonen den beskriver? Hvordan og hvor godt føler du i så fall at den gjør dette?

12. Tenk deg at Lampedusa var en øy utenfor kysten av Norge. Hvordan tror du en slik situasjon hadde blitt behandlet her? Hvem i det norske samfunnet hadde vært involvert i denne prosessen?

13. Flyktningene som ankommer Lampedusa kommer fra mange forskjellige land. Hvilke land i verden kommer det flest flyktninger fra i dag? Hvilke land er det som tar imot flest flyktninger i verden i dag?

14. Fra hvilke deler av verden kommer det flest flyktninger til Norge i dag? Hva er grunnen til at disse har forlatt hjemlandene sine? Hvilket ansvar har vi nordmenn for å bidra til at disse menneskene får hjelp?

15. Skriv en artikkel eller en fortelling om en person, gjerne noen som er like gammel som deg selv, som flukter fra ett av landene som nevnes i filmen til Europa. Beskriv situasjonen eller hendelsen som driver dem på flukt, hvilken reisevei de tar og hva de opplever underveis.

OPPPGAVER FOR MEDIEFAG

1. Beskriv kort hva filmen handler om og hvilket argument den presenterer. Hvor effektivt føler du at den gjør dette?

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre metoder for å overbevise et publikum: ethos, pathos og logos. Ethos betyr å overbevise publikum om avsenderens troverdighet eller karakter, pathos betyr at man appellerer til publikums følelser, mens logos betyr at man appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen? Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis ethos, pathos og logos og begrunn hvorfor.

3. Hva føler du er filmens hovedargument? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til pathos eller logos? Hvorfor?

4. Filmen bruker mye tid på å beskrive hverdagen til noen av menneskene som bor på Lampedusa. Hvordan presenteres flyktningene i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt dette grepet? Hvorfor tror du at filmskaperne velger å bruke mer tid med øyas innbyggere enn med flyktningene? Hvordan påvirker denne presentasjonsmetoden publikums opplevelse av filmen og situasjonen den beskriver?


5. En dokumentarfilms visuelle stil har mye å si for hvordan publikum opplever filmens historie. Noen av begrepene man ofte bruker for å beskrive dette er:

”Flue på veggen” er en observerende, ofte litt upolert visuell stil.

”Talking heads” er bruk av et statisk kamera på et intervjuobjekt.

Skjult kamera beskriver kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult.

Cinematisk stil er en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil.

Objektiv stil er en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen (”Flue på veggen er ett eksempel på objektiv stil)

Subjektiv stil er en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tettere oppi hendelsene i filmen, og kan iblant oppleves som en av karakterenes synsvinkel.

En film kan kombinere flere av disse stilene, ofte i en og samme scene. Allikevel snakker vi ofte om en films overliggende visuelle stil, altså den stilen som dominerer mest i filmen.

Beskriv filmens visuelle stil. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for den visuelle stilen.


6. Lyddesign er et svært viktig fortellerverktøy i film, og kan brukes til å fortelle ting som kan være vanskelig eller umulig å fortelle visuelt. Lyddesign handler om hvordan man bruker lydbildet til å best fortelle filmens historie. Det kan være alt fra bruk av bakgrunnslyder og lydeffekter som er direkte knyttet til det vi ser i bildet, til å bruke lyder og dialog hentet fra hendelser utenfor det vi ser i bildet, til helt abstrakte lyder som ikke kan knyttes til naturlige elementer i det hele tatt. Hvordan man bruker musikalske elementer kan også være en del av en films lyddesign, når musikk brukes mer som en del av bakgrunnslyden, eller det vi gjerne kaller atmosfærelyd. Da fremstår ikke musikken som en melodi, men gjerne som mer abstrakte lyder.

Beskriv filmens lyddesign. Velg tre scener og beskriv hvordan de bruker lyddesign på en interessant og god måte.

 

RELATERTE FILMER MED FILMSTUDIEARK

Imagining Emanuel: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1072008.ece
Dheepan: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1257504.ece
Middelhavet: http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1257393.ece


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Fremmedspråk , Mediefag , KRLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Historie, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Fuocoammare
Regi:Gianfranco Rosi
Roller:Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Guiseppe Fragapane, Samuele Pucillo
Manus:Gianfranco Rosi + Carla Cattani
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:Italia
Språk:italiensk
Produsent:Remi Burah, Donatella Palermo, Olivier Père, Gianfranco Rosi
Produksjonsselskap:21 Uno Film, Istituto Luce Cinecitta, Stemal Entertainment, RAI Cinema, Les Films d'Ici, Arte France
Lengde:1 t. 49 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen