Filmweb
 
 

Little Gangster

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

En ellevill komedie full av "gå-på-tryne”-humor og fleip med amerikanske gangsterfilmer. Rik Boskamp (11) skulle ønske han hadde en annen far. En som ikke er en pinglete kløne som aldri tar igjen, selv ikke når Rik blir plaget. Da Rik og faren skal flytte, finner han på tidenes plan inspirert av mafiafilmer. Fra nå av heter han Rikki Boskampi og overbeviser alle i det nye nabolaget om at faren hans er en fryktet mafiaboss. Hvem tør å plage dem da?

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 4.-8.-trinn
”Little Gangster”  har fått aldersgrense 6 år. I skolesammenheng gjør filmens tema og formspråk den beste egnet fra 9 år. Dette studieopplegget er tilrettelagt for 4. til og med. 8. klassetrinn.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE
Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Little Gangster” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

”Little Gangster” er basert på boka ”De Boskampi's, een legendarische maffiafamilie” av den nederlandske barnebokforfatteren Marjon Hoffman.

Filmen ble valgt ut til det offisielle programmet til filmfestivalen Sundance Kids i 2016, og den vant Barnefilmprisen under Kristiansand Barnefilmfestival 2016.

Se filmens trailer her: nfkino.no/template/showTrailer.jsp?cinema=oslo&filmwebArticleId=1289551

Her kan du besøke filmens offisielle webside (kun med nederlandsk tekst): boskampiesdefilm.nl

De siste årene har det blitt produsert flere nederlandske barne- og ungdomsfilmer, som alle fint kan benyttes i skolen. Se følgende liste, med linker til studieopplegg:

Tony 10 - filmweb.no/skolekino/incoming/article1089428
Maur i rompa - filmweb.no/skolekino/incoming/article1119864
Kråkeungen - filmweb.no/skolekino/incoming/article1182592
Før det er for sent - filmweb.no/skolekino/incoming/article1235735
Nono i sikksakk - filmweb.no/skolekino/incoming/article1235722
Rabarbra (Med samme hovedrolleskuespiller som i ”Little Gangster” - filmweb.no/skolekino/incoming/article1283810

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: FILMOPPLEVELSEN

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du denne filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Snakk sammen i klassen.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Gjorde noe deg redd? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Rørt? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Rik. Hva er hans sterkeste sider? Hva er hans svakeste?

2) Beskriv Paul, Riks far. Innbill deg at du skulle ha gitt ham tre råd om hvordan han kunne ha forbedret seg som pappa. Hvilke tre råd ville du da ha gitt?

3) Innbill deg at du skal gjøre et intervju med Rik. Intervjuets tema skal være ”Stopp mobbing”. Skriv ned tre spørsmål du ville ha stilt han. Sammenlign dine spørsmål med de andre i klassen.

4) På hvilke måter kan Gina beskrives som ”typisk italiensk”?

5) Eks-politimannen Fred er veldig opptatt av å avsløre Paul som mafiaboss. Hvilke av hans etterforskningsmetoder synes du er gode, hvilke synes du ikke er gode?

6) Roderick er skolens bølle. Han plager både Rik og andre elever. Hvorfor tror du han er blitt en mobber?

7) Det er mange karakterer i denne filmen. Lek ”Min venn” sammen i klassen (én elev skal tenke på en bestemt person, og klassen skal finne ut hvem, kun ved å stille ja/nei-spørsmål), hvor dere velger blant karakterene fra denne oversikten:

Rikkie, Paul , Gina, Fred (eks-politimannen), bølla Roderick, mobbeofferet Noah, Anton (Ginas bror), mafiabossen Marco, muskelbunten Gio, Gerda (Freds kone), Fru Aarding (hundeeieren), politisjef Hans Cornelissen

 

C: Å VÆRE SEG SELV

1) For å unngå å bli mobbet på sin nye skole, later Rik som om han er en annen enn det han egentlig er. Skriv ned tre argumenter for og mot at dette er en god idé.

2) Hva sier møblene dine, klærne dine og maten du spiser om hva slags person du er?

3) I filmen ”Son of Don” får vi høre utsagnet ”You gotta stay tough to be tough, son.” Hva betyr dette?

4) Skriv ned fem personlige egenskaper du synes en far bør ha. Begrunn svaret ditt. Diskuter i grupper.

5) Hva vil det si å være kul? Hvor viktig er det å være kul?

6) Når Paul ankommer Marcos hus for å hente Rik, stiller han Marco til veggs ved å fortelle han hvor dårlig regnskapsfører han er. Marco blir spak og beklager. Hvorfor tror du Paul, som vanligvis er en tafatt fyr, oppførte seg så  tøff i denne situasjonen?

7) En avgjørende årsak til at Rik ønsker å endre image skyldes filmen ”Son of Don”, som han lar seg påvirke av i veldig stor grad. Har du blitt påvirket av en film noen gang? Snakk sammen i klassen. På hvilke måter kan man la seg påvirke av ”Little Gangster”?

8) I filmens siste sekvens ser vi at Rik og Paul beholder en del av mafia-imagen, selv om de egentlig har fått sine vanlige liv tilbake. Hva synes du om dette? Er det riktig av de to å fortsatt la folk være litt redde for dem? Gi argumenter for og imot.

 

D: MOBBING

1) Hvilke ulike typer mobbing ser du eksempler på i denne filmen?

2) Hva tror du er grunnen til at noen mobber andre? Hvordan tror du mobbere har det inni seg når de mobber?

3) Hva ville du ha gjort om du visste at noen av dine medelever ble mobbet?

4) ”Little gangster” handler i stor grad om mobbing, og hvordan man kan unngå å bli mobbet. Dette er et svært alvorlig tema, men filmen er likevel full av humor. Hvordan kan en komedie klare å rette fokus mot et alvorlig problem like bra som en alvorlig/ikke-morsom film? Gi gjerne ulike eksempler på andre komedier som tar opp alvorlige tema.

5) Rik går fra å være et mobbeoffer til å selv mobbe (Noah). Skriv ned hvilke tanker du tror Rik har etter at han slo ned Noah.

6) I filmen ser vi voksne mennesker mobbe andre. Tror du at det er vanlig at voksne mobber? Hvilke råd ville du ha gitt til en voksen som mobber?

7) Hvis du selv blir mobbet bør du snakke med noen om dette. Hvilke ulike mennesker er det da mulig å ta kontakt med?

 

E: KREATIVE AKTIVITETER

1) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi det en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Rik står foran speilet og øver seg på å være tøff.
- Når Fred spionerer utenfor huset til Rik og faren.
- Riks første skoledag på ny skole, når han tvinger til seg plassen midt i klasserommet.
- Når Fred er utkledd som renholder på Pauls arbeidsplass.
- Når Paul kommer til Ginas butikk med en rosebukett.
- Når Rik blir tatt med til mafiabossen Marcos sitt hjem.
- Bryllupsfesten

 

F: DIVERSE

1) Bruk internett og finn stoff om den italienske mafiaen. Skriv ned fem korte setninger som oppsummerer den informasjonen du finner.

2) Denne filmen er laget i Nederland. Ut fra det du ser og hører i filmen, hva vil du si er likheter og ulikheter mellom Nederland og Norge?

3) Hva slags jobb har en regnskapsfører?

4) Til hvilket ti-år tror du handlingen i denne filmen er lagt? Begrunn svaret ditt.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

 

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn]
Fag: KRLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Barns rettigheter, Mobbing, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:De Boskampi's
Regi:Arne Toonen
Roller:Thor Braun, Henry van Loon, Meral Polat, Rick Lens
Manus:Marjon Hoffman, Lotte Tabbers
Genre:Barnefilm / Familiefilm / Gangsterkomedie
Nasjonalitet:Nederland
Språk:norsk
Produsent:Maarten Kuit, Koji Nelissen, Dave Schram
Produksjonsselskap:Shooting Star Filmcompany BV
Lengde:1 t. 41 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen