Filmweb
 
 

Hidden Figures

Kort om filmen

I 1960-årenes USA, mens landet kjempet et kappløp mot Russland om å bli den første nasjonen til å sende en mann ut i verdensrommet, finner NASA uutnyttet talent blant en gruppe afrikansk-amerikanske kvinnelige matematikere. Flere av disse endte opp med å bli sentrale i en av de største operasjonene i amerikansk historie, nemlig romfartsprogrammet.

Basert på den sanne livshistorien til tre av disse kvinnelige matematikerne, kjent som "menneskelige datamaskiner", følger filmen Dorothy Vaughn, Mary Jackson og Katherine Johnson mens de stiger i gradene hos NASA. Deres viktigste oppdrag er å beregne oppskytningen av astronauten John Glenns ferd inn i jordens omløp, og garantere hans trygge hjemkomst.

Disse tre kvinnene krysset alle fordommer mot kjønn og rase i en tid med stor splittelse og intoleranse i det amerikanske samfunnet. Deres intelligens og ønske om å drømme stort; å oppnå noe som ingen tidligere hadde oppnådd, sementerte dem i amerikansk historie som ekte helter. Nå fortelles deres hittil ukjente historie for første gang på film.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene.

Mange av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Det anbefales at ”Oppgaver før filmen” løses individuelt, i grupper og/eller diskuteres i plenum i klassen før filmvisningen. Disse vil gi elevene nødvendig bakgrunnskunnskap for å forstå mer av filmen.

 "Oppgaver etter filmen" kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De inneholder noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig.

Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer de forskjellige svarene som kommer fra enkeltelever eller grupper i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen i hele klassen.

 

Oppgaver før filmen

Hidden Figures er basert på boken ved samme navn, skrevet av Margot Lee Shetterley. Den forteller historien om en gruppe afrikansk-amerikanske kvinner som jobbet i NASA som såkalte "menneskelige datamaskiner". Historien fortelles gjennom filmens tre sentrale karakterer, Dorothy Vaughn, Mary Jackson og Katherine Johnson.

1. Hvem var disse tre kvinnene? Skriv en kort biografi på noen linjer om hver av de tre, og nevn noen av de viktigste tingene de oppnådde i sine liv.

2. Hva var de såkalte "menneskelige datamaskinene" som jobbet på NASA? Hvem var de og hva var oppgavene deres?

3. Hva var det såkalte romkappløpet?

Oppgaver etter filmen


Generelt om filmen


1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hvilken relevans har filmens tittel for historien som fortelles i den? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen? Kan tittelen ha mer enn én betydning?

3. Når og hvor utspiller filmen seg? Hva var noen av de viktigste sakene som preget det amerikanske samfunnet på denne tiden? Hvordan fremstilles disse i filmen?

4. Beskriv filmens hovedkarakterer Dorothy, Mary og Katherine slik de fremstilles i filmen. Prøv å finne likheter og ulikheter med det inntrykket du får av de virkelige personene disse karakterene er basert på. Hvilke positive og negative kvaliteter har de tre?

5. Beskriv filmens viktigste bi-karakterer, Al Harrison (Kevin Costner), Vivian Michael (Kirsten Dunst), Paul Stafford (Jim Parsons) og Mahershala Ali (Jim Johnson). Hva er disse forskjellige karakterenes funksjon i filmen? Hva er deres positive og negative kvaliteter? Hvordan tror du disse karakterene er i forhold til de virkelige personene de er basert på?

6. Denne filmen er et såkalt biografisk drama, eller en 'biopic' på engelsk. Hva er et biografisk drama? Hvordan skiller det seg fra en dokumentar? Hva tror du hadde vært annerledes i en dokumentar som fortalte denne samme historien?

7. Hvilke andre biografiske eller historiske filmer kjenner du som tar for seg rasespørsmål eller romfart i amerikansk historie? Kjenner du til noen andre filmer som i likhet med denne filmen tar for seg begge disse temaene?

8. Hva er viktig å tenke på når man ser et biografisk eller historisk drama? Hvilke scener i denne filmen tror du er representert omtrent sånn som de virkelig skjedde? Hvilke scener tror du er en fiksjonalisering av virkeligheten? Klarer du å finne fakta som beviser at noen av hendelsene i filmen ikke foregikk helt på samme måte i virkeligheten, for eksempel at de skjedde på en annen tid?

9. Hvorfor tror du at filmskaperne har endret på faktaene der dette har blitt gjort? Hvilke andre historiske eller biografiske filmer kjenner du til som har endret på det som i virkeligheten skjedde? Hvorfor kan slik fiksjonalisering av historien være problematisk?
 

Romfart og matematikk

10. Hva var NASAs Mercury-program, som nevnes flere steder i filmen? Hva var NASAs påfølgende Apollo-program? Beskriv programmenes hovedmål, viktigste hendelser og involverte personer.

11. Hvilke romferder nevnes i filmen? Beskriv kort hva disse romferdene oppnådde, når de foregikk og hvem som deltok på ferdene.

12. Katherine Johnson, som var en fysiker, romforsker og matematiker, var blant annet kjent for sin dyktighet i analytisk geometri og astronomisk navigasjon. Kan du forklare hva disse to fagområdene dreier seg om?

13. Det nevnes flere matematiske og vitenskapelige begreper i filmen. Noen av disse er rombe, trapes, ellipse, parabel, friksjon og Eulers metode. Kan du forklare noen av disse begrepene? Fikk du med deg andre matematiske og vitenskapelige begreper i filmen?


Samfunn og historie


14. Romkappløpet og våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen er et sentralt tema i filmen. Disse regnes også som en del av det som blir kalt den kalde krigen. Hva var den kalde krigen? Hva var egentlig romkappløpet og våpenkappløpet og hvordan henger de sammen?

15. Et annet svært sentralt tema i filmen er segregeringen i det amerikanske samfunnet på den tiden historien utspiller seg. Hva bestod denne segregeringen i? Hvordan var segregering synlig i det amerikanske samfunnet på denne tiden? Kjenner du til andre samfunn der den samme type segregering har eksistert?

16. I noen av scenene i filmen ser vi en buss som er delt inn i sitteplasser for fargede og for hvite. En av de viktigste hendelsene i amerikansk borgerrettighetshistorie fant sted på en buss og involverte en kvinne ved navn Rosa Parks. Hvilken hendelse var det, og hvordan påvirket den det amerikanske samfunnet i tiden etter?

17. I filmen nevnes det en svært kjent og viktig rettssak som kalles Brown v. Board of Education. Hva handlet denne rettssaken om? Hvilken relevans har den i filmen? Hvilken betydning har saken i amerikansk historie?

18. Kvinners rettigheter og likestilling i arbeidslivet er også sentrale temaer i denne filmen. Hvordan vil du beskrive kvinnenes plass i arbeidslivet på denne tiden i USA? Hvordan vil du beskrive deres plass i samfunnet? Hvordan vises disse tingene i filmen?

19. Filmen viser også hvordan de tre hovedkarakterene må kjempe for å komme seg oppover i et mannsdominert yrkesområde. Hvordan ser vi dette portrettert i filmen? Hvordan tror du at karrierefokuserte kvinner som Dorothy, Mary og Katherine har påvirket utviklingen i likestillingskampen fram til i dag? Hvorfor er det viktig at kvinner har en sentral rolle i alle yrkesgrupper, også de tradisjonelt mer mannsdominerte?

20. Den første kvinnelige astronauten i rommet var russiske Valentina Tereshkova i 1963. Det skulle gå 20 år før den første amerikanske astronauten gjorde det samme. Finn en liste over kvinnelige astronauter med romferder bak seg og se på utviklingen over hvor hyppig dette forekommer fra den første i 1963 og fram til i dag. Se også på hvilke land kvinnene kommer fra. Hva kan vi lese ut av denne statistikken?

 

Ekstraoppgave

21. Ta for deg det du synes er filmens mest interessante tema og skriv en artikkel, et essay eller en novelle om dette. Du kan velge om du skriver teksten med utgangspunkt i tiden vi nå lever i, eller om du later som om du skriver oppgaven på 60-tallet, samtidig med filmens hendelser.

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Selma: filmweb.no/skolekino/incoming/article379

Lincoln: filmweb.no/skolekino/incoming/article1089411

Mandela: filmweb.no/skolekino/incoming/article1146125

 

Nettressurser:
 

Generelt om filmen

Hidden Figures

Margot Lee Shetterly

NASAs "human computers" - Smithsonian

Biografisk film - Wikipedia

Human Computers - NASA

West Area Computers - Wikipedia

West Area Computers

Katherine Johnson - NASA

Katherine Johnson - Wikipedia

Katherine Johnson - Visionary Project

Dorothy Vaughan - NASA

Dorothy Vaughan - Wikipedia

Mary Jackson - NASA

Mary Jackson - WikipediaRomfart og matematikk


NASA - Wikipedia.com

NASA - Wikipedia.no

Project Mercury - Wikipedia

Mercury-programmet - Wikipedia

Apollo Program - Wikipedia

Apollo-programmet - Wikipedia

Analytic geometry - Wikipedia

Analytisk geometri - Wikipedia

Celestial navigation - Wikipedia

Astronomisk navigasjon - Wikipedia

Orbital Mechanics

Launch window - Wikipedia

Euler method- Wikipedia

Eulers metode - SNL

 

Sammfunn og historie

Space Race - Wikipedia

Romkappløpet - Wikipedia

Cold War - Wikipedia

Den kalde krigen - Wikipedia

Rosa Parks - Wikipedia

Brown v. Board of Education - Wikipedia

Female astronauts - Wikipedia

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Matematikk , Naturfag , Historie , Samfunnsfag , Engelsk
Tema:Historie, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Litteratur på film, Miljøvern og naturvitenskap, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Hidden Figures
Regi:Theodore Melfi
Roller:Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn, Olek Krupa, Ken Strunk, Ariana Neal, Saniyya Sidney, Zani Jones Mbayise, Tre Stokes, Selah Kimbro Jones, Karan Kendrick
Manus:Allison Schroeder
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:Fox 2000 Pictures, Chernin Entertainment, Levantine Films
Lengde:1 t. 59 min.
Distribusjon:Twentieth Century Fox Norway
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen