Filmweb
 
 

Dyrene i Hakkebakkeskogen

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

”Dyrene i Hakkebakkeskogen” er basert på Thorbjørn Egners klassiker ”Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen”. I Hakkebakkeskogen er Klatremus og de små vennene hans i konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev og andre rovdyr som ikke klarer å skaffe seg mat på ærlig vis. Når Petter Pinnsvin i tillegg forsøker å spise fornuftige Morten Skogmus sin bestemor, er det på tide å lage en lov for å regulere lovløsheten i skogen. Bjørnen Bamsefar hjelper dem med å innføre loven: Nå skal alle dyrene i skogen være venner og det er forbudt å spise hverandre. Men Mikkel Rev er fortsatt sulten.

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER


* Klassetrinn: 1.-7. klasse
Medietilsynet har ikke gitt ”Dyrene i Hakkebakkeskogen” en nedre aldersgrense, den er ”tillatt for alle”. Deres begrunnelse er at filmen ”inneholder ingen scener som antas å kunne virke skadelig på de yngste.”

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 6 til 12 år. Filmen har en bred appell, med musikk, humor og fortellertekniske detaljer som også vil fenge eldre elever så vel som voksne. Dette studieopplegget retter seg imidlertid mot de syv første skoletrinnene.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag, kunst og håndverk og musikk
Det faglige arbeidet før og etter visningen av Dyrene i Hakkebakkeskogen vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 2., 4. 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. årstrinn innen hovedtemaene Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
* Kompetansemål etter 2., 4. 7. årstrinn innen hovedtemaet Mangfold i naturen.

KUNST OG HÅNDVERK
* Kompetansemål etter 2., 4. 7. årstrinn innen hovedtemaene Visuell kommunikasjon og Kunst.

MUSIKK
* Kompetansemål etter 2., 4. 7. årstrinn innen hovedtemaene Musisere og Lytte.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

”Dyrene i Hakkebakkeskogen” er animasjonsfilm-versjonen av Thorbjørn Egners klassiske fortelling ”Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen”. Thorbjørn Egner (1912-1990), som i tillegg til å være forfatter også var tegner og visedikter, presenterte opprinnelig historien om Klatremus og vennene hans som barneunderholdning på radio i 1952. Senere skulle historien bli utgitt i bokform – samt bli fremført som teaterforestilling en rekke ganger, av mange ulike aktører. Egner samarbeidet med komponisten Christian Hartmann om musikken til fortellingen.

I 1966 ble en hørespillversjon av stykket utgitt på plate. Denne versjonen, som mange nordmenn har stiftet godt bekjentskap med, kan sies å ha befestet seg som en klassiker i nyere norsk kulturarvegods.

Sentralt i filmens handling er hvordan dyrene, som kan sies å representere ulike mennesketyper, skal lykkes med å eksistere sammen uten at noen må frykte for sitt liv. Dyrene i skogen blir derfor enige om å vedta følgende tre lover:

1: Alle dyrene i skogen må være venner.

2: Ingen får lov til å spise hverandre.

3: Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.

… dette hindrer likevel ikke dyrene i å fortsatt bli styrt av sine naturlige instinkter.

Den kinofilmversjonen som nå foreligger er laget av Qvisten Animasjon AS. Dette animasjonsfilmstudioet er fra tidligere kjent for filmsuksesser som ”Knerten”-filmene, ”Pelle Politibil går i vannet” og ”Jul i Flåklypa”.

I animasjonsfilmversjonen har rockebandet Katzenjammer omarrangert Egner og Hartmanns musikk. Stemmene er lagt på av ulike norske musikere og skuespillere, eksempelvis Stig Henrik Hoff, Steinar Sagen, Frank Kjosås og Wenche Myhre.

Et lite opptak fra innspillingen av låta ”Bamsens fødselsdag” kan sees her:  filmweb.no/trailere/article1267071

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1291934e

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

1 ::: FORBEREDELSESOPPGAVER
 

A: LES ELLER LYTT TIL BOKA

Å sammen lese ”Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen” i bokform, er ingen forutsetning for å ha glede og faglige utbytte av filmen, men det kan ikke bli feil! Lån boka på et bibliotek (Cappelen), eller anskaff hørespillversjonen på plate (spilletid: ca. 30 minutter).

B: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?

I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer (filmweb.no/trailere/article1291934) og bruk internett for å finne informasjon om fortellingen. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har.

C: THORBJØRN EGNER

Forfatteren Thorbjørn Egner har skrevet mange kjente barnebøker og barnesanger. Hvilke kjenner dere til fra før? Bruk internett og biblioteket og finn mer stoff om Egner. Lytt gjerne til sangene hans sammen.

 

2 ::: ETTERARBEIDSOPPGAVER
 

A: KARAKTERENE

1) I Hakkebakkeskogen møter vi mange ulike dyr. Klatremus er en av dem vi blir best kjent med. Hva synes du er hans mest positive sider, og hvilke sider ved han synes du er negative? Snakk sammen i klassen om hva slags type Klatremus er.

2) Reven har også positive og negative sider. Hva tror du de andre dyrene i skogen liker minst og mest ved han?

3) Morten Skogmus er en fornuftig mus. Innbill deg at du skal gjøre et intervju med han (for en avis). Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille Morten Skogmus. Spør hverandre i klassen hva man tror han ville ha svart på disse spørsmålene. (Dere kan også improvisere et slikt intervju ved at en elev i klassen later som om han/hun er Klatremus, og besvarer ”journalisten” sine spørsmål på sparket.)

4) Bamsefar er dyrenes leder. Hvorfor tror du de andre dyrene respekterer han så mye?

5) Velg tre av de andre dyrene i filmen, og skriv dem opp på tavla. Snakk sammen i klassen og bli enige om ett ord som beskriver hver av dem. (Er det lett eller vanskelig å bli enige?) 


B: DYRERIKET


1) Hvilke ville dyr holder til i nærheten av der hvor du/klassen din bor? Har dere sett noen av de dyrene dere så i filmen i virkeligheten?

2) Gå på skogtur sammen! Om dere ikke får øye på ville dyr, kan dere likevel se ulike spor etter dem. (Spor i snøen, avføring, merker etter beiting, inngang til hi, reder, tråkk etc.)

3) Er noen dyr smartere enn andre dyr? Snillere? Skumlere? Slemmere? Snakk sammen i klassen.

4) Hva er et rovdyr? Hvilke rovdyr så du eksempler på i filmen?

5) Er et dyr som spiser et annet dyr slemt? Diskuter i klassen.

6) Menneskene på gården fanger Brumlemann for å selge han til et sirkus. Snakk sammen i klassen om hvordan dyr i fangenskap kan ha det. Hva slags dyr er det som kan like å underholde mennesker? Finnes det bur og inngjerdinger som er bra for dyr, hvor dyr kan trives?

7) I Hakkebakkeskogen blir dyrene enige om å ikke spise hverandre. Kunne det ha gått an i en skog i virkeligheten? Snakk sammen i klassen.

8) Her er Morten Skogmus sin lov:

- Alle dyrene i skogen må være venner.

- Ingen får lov til å spise hverandre.

- Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.

Skriv ned en ”klasse-lov” med tre punkter (paragrafer) som dere synes er nødvendige for at alle skal kunne ha det bra i klassen din. Denne kan henges opp i klasserommet!

 

C: KREATIVE AKTIVITETER: FORMING, SANG OG MUSIKK

1) Hvilket dyr i Hakkebakkeskogen kunne du ha passet som?! Lag en tegning av deg selv som et norsk skogsdyr! (Tips: Tegn en skog på et stort papir som kan henges opp i klasserommet. De ulike tegningene av ”dyrebarna” i klassen kan klippes ut og limes opp sammen i denne skogen.) 

2) Hvilken scene/episode fra filmen husker du best? Lag en tegning eller et maleri fra denne hendelsen. Gi bildet en passende tittel.

3) Her er bakermester Harepus sin pepperkakeoppskrift:

”Når en pepperkakebaker baker pepperbakekaker tar han først en stekegryte og en kilo margarin.

Oppi gryta smelter smøret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smøret med en kilo med farin.

Og mens smør og sukker skummer tar man åtte eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo hvetemjøl.

Og til slutt i gryta slipper man en liten teskje pepper og så rører man omkring og tømmer deigen på en fjøl.”

Fungerer denne oppskrifta på ordentlig? Og, er det virkelig forskjell på smaken av kaker man har betalt for og kaker man har stjålet? Bak pepperkaker sammen og finn ut!

4) Sangene fra filmen er tilgjengelige i flere formater (mp3/streaming, CD/LP o.a.). Hør på musikken sammen, og syng med! Dere kan også fordele roller og øve på å fremføre enkeltscener som synge- og skuespill.

5) Lag dyremasker. Ta med disse på klassetur i en skog i nærmiljøet, og lag rollespill.

 

D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du denne filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Snakk sammen i klassen.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Gjorde noe deg redd? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Rørt? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

4) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Musikk , Kunst og håndverk , Naturfag , KRLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Kulturmøter/-konflikter, Kunst, Litteratur på film, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Dyrene i Hakkebakkeskogen
Regi:Rasmus A. Sivertsen
Roller:Stig Henrik Hoff, Ivar Nørve, Jan Martin Johnsen, Steinar Sagen, Espen Bråten Kristoffersen, Marit Andreassen, Marit Synnøve Berg, Halvor Tverdal, Nils Jørgen Kaalstad, Egil Hegerberg, Eira Elise Øveraas, Jakob Schøyen Andersen, Andreas Alnes, Frank Kjosås, Wenche Myhre, Henriette Faye-Schjøll
Manus:Karsten Fullu
Genre:Animasjon / Barnefilm
Nasjonalitet:Norge
Produksjonsselskap:Qvisten Animasjon AS,
Lengde:1 t. 15 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen