Filmweb
 
 

Eventyr i Arktis

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling


HANDLINGSREFERAT

Sacha drømmer om Arktis og grubler over skjebnen til bestefaren. Han var en anerkjent forsker og polfarer som forsvant på sin siste ekspedisjon for å erobre Nordpolen. Sacha har alltid vært fascinert av den eventyrlige livet til bestefaren, og kjenner kallet: å være en oppdagelsesreisende.

Sachas foreldre derimot ønsker at hun skal gifte seg inn i aristokratiet. Uredde Sacha trosser sin skjebne og flykter hjemmefra, og legger ut på en eventyrlig reise mot nord, på leting etter bestefaren og skipet hans.


EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER
 

* Klassetrinn: 5.-10. klasse

Eventyr i Arktis har fått aldersgrense seks år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”enkelte mørke og dramatiske scener”. (Derav ikke en lavere aldersgrense/tillatt for alle.)

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 10 til 16 år. Filmen har en veldig bred appell, og mye å by på også overfor et yngre og eldre publikum enn dette, men følgende studieopplegg retter seg primært mot grunnskolens siste seks skoletrinn.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kunst og håndverk

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Eventyr i Arktis vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
- Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdet Forskerspiren.

KUNST OG HÅNDVERK
- Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Filmens handling er satt til 1892, hvor vi møter den russiske fjortenåringen Sacha Tchernetsov, som tilhører en aristokratfamilie i St. Petersburg. Hennes far er en greve som gjør alt det som står i sin makt for å bli valgt som Russlands ambassadør i Roma. Sacha er imidlertid mer opptatt av å finne ut hva som skjedde med sin bestefar, oppdageren og skipskapteinen Oloukine, som ikke har returnert fra en nordpolekspedisjon. Selv om alle andre er overbeviste om at Oloukine har havarert og dødd i isødet, uten å ha lykkes med å nå Nordpolen, bestemmer Sacha seg for å på egenhånd bevise det motsatte.

Eventyr i Arktis har mottatt mye oppmerksomhet og ros ved flere filmfestivaler det siste året. Den 17. februar 2017 er den klar for norske kinoer.

Se filmens trailer her: filmweb.no/trailere/article1300704
Filmens offisielle hjemmeside (engelsk): longwaynorththemovie.com (Denne siden kan benyttes til forarbeide.)

Skaperne av denne filmen har også stått bak animasjonsfilmer som ”Ernest & Celestine” og ”Sangen fra havet”. Studieopplegg til disse to filmene finner du her:
filmweb.no/skolekino/incoming/article1117452
filmweb.no/skolekino/incoming/article1250027

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Sacha Tchernetsov. Hvilke personlige egenskaper har hun som gjør det mulig for henne å gjennomføre en nordpolekspedisjon?

2) På hvilke ulike måter er Sacha blitt forandret som person i løpet av filmens handling?

3) Snakk sammen i klassen om skipper Larssen, styrmann lund og matrosen Katch. Hva kan dere si at er hver av disse karenes sterkeste og svakeste sider?

4) Innbill deg at du kunne intervjue Oloukine før han dro ut på nordpolekspedisjonen sin. Skriv ned tre spørsmål du kunne mest ha tenkt deg å stille han.

5) Innbill deg at du kunne gi Grev Tchernetsov noen råd om hvordan han best mulig kunne være en god far for Sacha. Hvilke råd ville du da ha gitt?

6) Hvordan tror du Sacha ville ha beskrevet Olga, vertinna på kroa ”Den hvite bjørn”?

 

B: GEOGRAFI

1) Hvilke landområder utgjorde Russland på slutten av 1800-tallet? Bruk internett.

2) Det refereres (både i skrift og tale) til flere geografiske navn i filmen. Bruk et kart (atlas, globus, internettkarttjenester) og finn følgende steder:

Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard, Barentshavet, Frans Josefs land, Novaja Semlja.

3) Hvilke ulike interesser har vi mennesker av disse områdene i nord? Hvor tett befolket er disse forskjellige stedene? Hva kan man leve av her? 

4) Norge deltok i kappløpet om å være første nasjon på Nordpolen? Hvordan klarte vi oss? Hvorfor har det vært så viktig for en del nasjoner oppigjennom verdenshistorien å komme først til nye (og uoppdagete) områder på kloden?

5) I filmen benytter de et kompass for å finne ut i hvilken retning de skal dra. Hvordan fungerer et kompass?

 

C: DIVERSE

1) I filmen stifter bekjentskap med en del uttrykk, gjenstander og handlinger knyttet til livet om bord på et skip. Vet du hva følgende ord betyr?

Skrog, knop (for eksempel ””femti knop vind”), sette sjøben, karantenelugar, skipslogg, sekstant, isbryter, styrbord og babord

2) Hva slags ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

3) På hvilke måter kan man si at Sacha oppfører seg annerledes enn det man normalt kunne forvente av tenåringsjenter (i Russland) på 1800-tallet? Ville det ha vært mer normalt for en ung jente å legge ut på en nordpolekspedisjon i vår tid? Diskuter i klassen. 

4) Hvilken ekspedisjon kunne du selv ha tenkt deg og lagt ut på? Snakk sammen i grupper. Begrunn valget ditt.

5) Filmens handling er lagt til Russland i 1892. Gi eksempler fra filmen på tydelige teknologiske forskjeller på 1800-tallet og i dag.

6) Frem til 1917 (Den russiske revolusjon) var Russlands øverste leder en tsar. En tsar var ikke folkevalgt, og det var store forskjeller på rike (slik som Sachas familie) og fattige. Bruk internett og finn mer stoff om Russland før og etter 1917.

7) Sachas foreldre ønsker at hun skal bli gift med Prins Tomsky, fordi dette vil gi Tchernetsov-familien en del fordeler. De legger opp til at de to skal bli kjent ved å få dem til å danse sammen under et ball de er vertskap for. Med andre ord: Sachas foreldre forsøker å arrangere et ekteskap. Snakk sammen i klassen om hva dere vet om begrepet ”arrangerte ekteskap”. Hva kan være grunnene til at foreldre ønsker å påvirke hvem barna sine skal gifte seg med? Hva er fordeler og ulemper med dette?

8) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Sacha danser med Prins Tomsky under sitt første ball.

- Når Sacha finner øredobbene.

- Når Sacha rømmer til hest om natta.

- Når Sacha i tretti dager må jobbe som Olgas hjelperske i kroa ”Den hvite bjørn”.

- Når Sacha første gang klatrer opp i skipsmasta sammen med Katch.

- Når Sacha og resten av ekspedisjonen mister skipet sitt, og blir tvunget til å fortsette til fots.

- Når Sacha finner bestefarens loggbok.

- Når Sacha kommer tilbake til St. Petersburg, og blir tatt imot av sin far.

 

D: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.


 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.

 


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Kunst og håndverk , Naturfag , KRLE-faget , Samfunnsfag , Norsk
Tema:Eventyr/fantasy, Historie, Individ/gruppe, Likestilling/kjønnsroller, Kunst, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Tout en haut du monde
Regi:Rémi Chayé
Roller:Christa Theret, Féodor Atkine, Antony Hickling, Audrey Sablé, Thomas Sagols, Rémi Caillebot, Loic Houdre, Chloe Dunn
Manus:Claire Paoletti, Fabrice de Costil, Patricia Valeix
Genre:Eventyr / Animasjon / Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Danmark / Frankrike
Språk:norsk
Produksjonsselskap:Shout! Factory (in U.S.), Diaphana Films (in France), Rony Deyens, Sacrebleu Prods., Maybe Movies, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Nørlum, Danish Film Institute, West Danish Film Fund, Copenhagen Film Fund, France Télévisions, Canal Plus, Cine Plus, TV 5 Monde, Urban Distribution Intl., Diaphana Distribution
Lengde:1 t. 21 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen