Filmweb
 
 

Karenina & I

Kort om filmen

Den norske skuespilleren Gørild Mauseth blir utfordret med den nesten umulige oppgaven det er å spille Anna Karenina på et språk hun aldri har snakket, i forfatterens hjemland. Hun legger ut på en reise for å lære seg russisk og oppdage de egentlige årsakene til at Tolstoj skrev romanen. Det Gørild ikke vet, er at Anna Karenina vil bli hennes livs rolle og forandre henne for alltid.

Gørilds søken fører henne ut på en 11 000 km lang tur med den transsibirske jernbane til Gorkij Drama Teateret i Vladivostok. Underveis besøker hun teatre, filmstudioer og operateatre, og hun møter andre kunstnere, Tolstojs slektninger og vanlige russere. Etter hvert som hun lærer mer om den rollen hun skal spille, viskes gradvis grensene ut mellom Anna Karenina og skuespilleren. Hun hører Tolstojs stemme, og den hjelper henne til å oppfatte det hun ikke selv kan uttrykke.

Filmen gir et unikt innblikk i hvordan en skuespiller utforsker grensene mellom fiksjon og virkelighet. Litteratur, teater og det virkelige livet kommer sammen og gir oss et portrett av Anna Karenina som hverken de store suksessene i Hollywood eller i Moskva noen gang har vist oss. Det handler om å forstå kjærligheten, holde ut ensomheten, forfølge håpene og drømmene og leve livet til fulle.

 

Kort om regissøren

Til tross for å være utdannet som arkitekt, begynte Mottola sin karriere med iscenesettelse av kunstforestillinger i hjembyen Napoli. I tyveårene gikk han over til filmbransjen, da han begynte som assistent til den kjente tsjekkiske regissøren Milos Forman. På midten av 80-tallet etablerte han Spectre Film og produserte reklamefilmer og prisbelønte dokumentarer. Han debuterte som spillefilmregissør i 1992 med The Floating Island. På 90-tallet var han styremedlem i State Film Co-production Committee. I 1994 var han med på å grunnlegge Capalbio internasjonale filmfestival, som han har ledet siden 1999. I dag jobber Tommaso Mottola både som filmskaper og festivaldirektør for Capalbio-festivalen.

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også i stor grad videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp.

Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Det anbefales at ”Felles oppgaver før filmen” diskuteres i plenum i klassen før filmvisningen. ”Oppgaver etter filmen” kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer de forskjellige svarene som kommer fra enkeltelever eller grupper i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen i hele klassen.

 

Felles oppgaver før filmen

Karenina & I handler om at skuespilleren Gørild Mauseth skal spille karakteren Anna Karenina i en russisk oppsetning av teaterstykket. Opprinnelig er Anna Karenina en roman skrevet av Leo Tolstoj, som først ble utgitt i tidskriftet Russkiy Vestnik i årene 1873-77, deretter i bokform i 1878. Den har flere ganger blitt omtalt som en av tidenes største og viktigste romaner.

1. Hvem var Leo Tolstoj? Når og hvor levde han? Hva er noen av hans viktigste verk? Hva er noen av gjennomgangstemaene i hans litteratur? Hvorfor regnes han som en av tidenes største og viktigste forfattere?

2. Hva handler romanen Anne Karenina om? Hvorfor regnes akkurat denne romanen som så viktig? Hva er de viktigste temaene i romanen? Hva tror du var mest radikalt med denne romanen da den kom ut på slutten av 1800-tallet?

3. Hvilke andre viktige russiske forfattere kjenner du til fra samme periode som Leo Tolstoj? Hva hadde noen av disse til felles med Leo Tolstoj?

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Filmens sjanger er klassifisert som dokumentar og drama? Hvilke deler av filmen synes du virker mest dokumentariske, altså avfotografert virkelighet? Hvilke deler virker å være tilrettelagt, dramatisert eller fiksjonalisert, altså ikke hendelser som hadde inntruffet uten at filmskaperne selv la til rette for det?

3. Hovedkarakteren i filmen er skuespilleren Gørild Mauseth, i rollen som seg selv. Føler du at det er den ekte Gørild Mauseth vi blir kjent med i filmen, eller en rolle hun spiller, basert på seg selv? Begrunn hvorfor.

4. Filmen følges av en fortellerstemme, innspilt av skuespilleren Liam Neeson. I rulleteksten er han kreditert som Leo Tolstoj. Hvilken eller hvilke roller følte du at denne fortellerstemmen representerte gjennom filmen? Hvis du følte at den var forskjellige karakterer i forskjellige scener; hvilke karakterer og hvilke scener var det? Forklar hvorfor.

5. Hvordan kobler fortellerstemmen sammen romanens handling med det vi ser i filmen? Hvilke scener synes du at dette kommer best til uttrykk?

6. Gjennom filmen snakker Gørild Mauseth om karakteren Anna Karenina, ofte gjennom en voice-over, som om hun var en ekte person som nå ikke lever lenger. Hvorfor tror du at hun gjør dette? Hvilken effekt har det på hvordan vi oppfatter koblingen mellom skuespilleren Gørild Mauseth og karakteren Anna Karenina?

7. Hvilke andre grep bruker filmen for å koble de to sammen? Beskriv fem scener som forsøker å koble sammen Anna Kareninas historie med Gørild Mauseths liv.

8. I første halvdel av filmen reiser Mauseth gjennom Russland for å utforske Anna Kareninas røtter. Hvilke steder i Russland reiser hun innom? Hvor i Russland ligger disse? Hvilken betydning har stedene for Anna Karenina og Leo Tolstoj? Hvorfor tror du at det er så viktig for Mauseth å legge ut på denne reisen?

9. En av de største utfordringene til Mauseth i rollen hun skal spille, er at hun må lære seg russisk. Hvorfor er dette så vanskelig for henne? Hvilken språkfamilie tilhører russisk? På hvilke måter er russisk forskjellig fra norsk og andre vestlige språk? Hva er opprinnelsen til det russiske språket?

10. Hvorfor skrev Leo Tolstoj Anne Karenina, ifølge filmen? Hva forteller filmen oss om romanens handling og temaer?

11. Filmen åpner med et sitat fra Anna Karenina: "Det som er så fryktelig, er at man ikke kan rive fortiden ut fra sine røtter. Man kan ikke rive den ut, men skjule minnet om den. Og jeg skal skjule det." Hva tror du forfatteren ønsker å fortelle med dette? Hvilken relevans har dette utdraget for filmen? Hvordan kobler Mauseth dette til sitt eget liv?

12. Filmen avslutter på dramatisk vis, med et annet sitat fra Anna Karenina: "Kjærligheten er livet. Alt jeg forstår, forstår jeg bare på grunn av at jeg elsker. Alt er, alt eksisterer, bare fordi jeg elsker." Hva tror du er meningen bak dette? Hvilken kobling har dette til Mauseth og til filmen?

13. I filmens offisielle beskrivelse heter det at den "handler om å forstå kjærligheten, holde ut ensomheten, forfølge håpene og drømmene og leve livet til fulle". Hvordan eller i hvilken grad føler du at filmen viser oss dette? Hvilke scener føler du i så fall viser dette best?

 

Oppgaver for mediefag

1. Beskriv kort hva filmen handler om og hvilket argument den presenterer. Hvor effektivt føler du at den gjør dette?

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre metoder for å overbevise et publikum: ethos, pathos og logos. Ethos betyr å overbevise publikum om avsenderens troverdighet eller karakter, pathos betyr at man appellerer til publikums følelser, mens logos betyr at man appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen? Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis ethos, pathos og logos og begrunn hvorfor.

3. Hva føler du er filmens hovedargument? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til pathos eller logos? Hvorfor?

4. En dokumentarfilms visuelle stil har mye å si for hvordan publikum opplever filmens historie. Noen av begrepene man ofte bruker for å beskrive dette er:

”Flue på veggen” er en observerende, ofte litt upolert visuell stil.

”Talking heads” er bruk av et statisk kamera på et intervjuobjekt.

Skjult kamera beskriver kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult.

Cinematisk stil er en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil.

Objektiv stil er en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen (”Flue på veggen er ett eksempel på objektiv stil)

Subjektiv stil er en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tettere oppi hendelsene i filmen, og kan iblant oppleves som en av karakterenes synsvinkel.

En film kan kombinere flere av disse stilene, ofte i en og samme scene. Allikevel snakker vi ofte om en films overliggende visuelle stil, altså den stilen som dominerer mest i filmen.

Beskriv filmens visuelle stil. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for den visuelle stilen.

5. Lyddesign og musikk er svært viktige fortellerverktøy i film, og kan brukes til å fortelle ting som kan være vanskelig eller umulig å fortelle visuelt. Lyddesign handler om hvordan man bruker lydbildet til å best fortelle filmens historie. Det kan være alt fra bruk av bakgrunnslyder og lydeffekter som er direkte knyttet til det vi ser i bildet, til å bruke lyder og dialog hentet fra hendelser utenfor det vi ser i bildet, til helt abstrakte lyder som ikke kan knyttes til naturlige elementer i det hele tatt. Hvordan man bruker musikalske elementer kan også være en del av en films lyddesign, når musikk brukes mer som en del av bakgrunnslyden, eller det vi gjerne kaller atmosfærelyd. Da fremstår ikke musikken som en melodi, men gjerne som mer abstrakte lyder.

Beskriv filmens lyddesign og musikk. Velg tre scener og beskriv hvordan de bruker dette på en interessant og god måte.


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Historie , Fremmedspråk , Mediefag
Tema:Litteratur på film, Individ/gruppe, Historie, Kulturmøter/-konflikter, Språk og uttrykksmåter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie
 

Fakta

Originaltittel:Karenina & I
Regi:Tommaso Mottola
Roller:Gørild Mauseth, Liam Neeson
Manus:Tommaso Mottola og Gørild Mauseth basert på Anna Karenina av Leo Tolstoj
Genre:Dokumentar / Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:engelsk/italiensk/norsk/russisk
Produsent:Gørild Mauseth, Tommaso Mottola, Liam Neeson, Norma Heyman, Torstein Nybø
Produksjonsselskap:Orto Polare AS
Musikk:Philip Glass, Michael Nyman, Lars Årdal
Lengde:1 t. 25 min.
Distribusjon:Tour de Force
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen