Filmweb
 
 

Moonlight

Kort om filmen

Moonlight et viktig portrett av moderne afro-amerikanske liv og en intenst personlig og poetisk meditasjon over identitet, familie, vennskap og kjærlighet; et banebrytende stykke film som resonnerer med dyp medfølelse og universelle sannheter. Forankret av ekstraordinære prestasjoner fra et imponerende skuespiller-ensemble, er Barry Jenkins svimlende, unike visjon sterkt gripende i sin skildring av de øyeblikkene, menneskene og ukjente kreftene som former våre liv og gjør oss til dem vi er. Filmen er et intimt portrett av en ung svart manns liv fra barndom til voksen alder i et av Miamis tøffeste strøk, og hans kamp for å finne sin plass og sin identitet i denne ubarmhjertige verdenen.

Trailer
Wikipedia


Kort om regissøren

Barry Jenkins (født 19. november, 1979) er en amerikansk filmregissør og forfatter basert i Los Angeles, som er kjent for sine filmer Medicine for Melancholy (2008) og Moonlight (2016). Moonlight har mottatt dusinvis av utmerkelser, blant annet Oscar-prisen for beste film, beste tilrettelagte manus for Jenkins og co-forfatter Tarell Alvin McCraney, og beste mannlige birolle for Mahershala Ali, fra åtte nominasjoner totalt.


Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer de forskjellige svarene som kommer fra enkeltelever eller grupper i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen i hele klassen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hva refererer filmens tittel Moonlight til? Hvilken relevans har tittelen for historien i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmen åpner med å introdusere hovedkarakteren Chiron, som i filmens første del ofte omtales som Little, og narkolangeren Juan. Hva får vi vite om disse to karakterene i filmens åpningsminutter? Hvorfor tror du at Juan ønsker å ta vare på Chiron? Hvilke grunner er vi vant til at narkolangere har for å få kontakt med unge gutter fra andre filmer om narkotika og vanskelige oppvekstkår i USA?

4. Hvordan vil du beskrive Juan? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Chiron og Juan? Hvilken rolle får Juan i Chirons liv etter hvert?
We are Family

5. Hvordan vil du beskrive Chirons mor Paula? Hva er hennes gode og dårlige sider? Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Chiron og moren hans? Hvordan forandrer dette forholdet seg gjennom filmen?

6. Hvordan vil du beskrive Chirons oppvekst i barndomsdelen av filmen, titulert Little? Hvor vanlig eller uvanlig tror du en slik oppvekst er i USA? I hvilke byer i USA tror du flest unge barn kan kjenne seg igjen i en sånn oppvekst?
7. Filmen er delt inn i tre deler, som alle bærer navn etter hva hovedkarakteren kalles i de tre delene: Little, Chiron og Black. Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å dele opp filmen på denne måten? Hva skiller de tre delene fra hverandre?

8. Hvordan vil du beskrive hovedkarakteren i filmens tre forskjellige deler? Hva er noen av likhetene og ulikhetene mellom de tre utgavene av Chiron? Hva er de beste og dårligste sidene av ham i de tre delene? Hvorfor får han kallenavnene han har i de tre delene? Hva er de viktigste hendelsene i Chirons liv, som vist i filmen? Hvordan påvirker disse livet hans og hvem han blir? Hvordan forandrer Chiron seg som menneske gjennom filmens løp?
Who is you, Chiron?

9. Hvordan vil du beskrive Chirons bestevenn Kevin som karakter? Hva er noen av hans gode og dårlige sider? Hvordan utvikler forholdet mellom Chiron og Kevin seg gjennom filmen? Hvordan vil du beskrive forholdet deres?

10. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å la hovedrollen Chiron og bestevennen Kevin bli spilt av forskjellige skuespillere i filmens tre deler? Hvilken effekt har dette på hvordan vi opplever disse karakterene? Synes du vi som publikum allikevel opplever at de respektive tre forskjellige skuespillerne spiller én og samme karakter? Hvorfor?

11. Når og hvor utspiller filmen seg? Hvordan kan vi se dette i filmens produksjonsdesign og kostymer? Hvordan er filmens tre forskjellige tidsperioder fremstilt i filmen?

12. Hvordan beskrives byen Miami i filmen, og da spesifikt bydelen Liberty City, hvor mesteparten av handlingen foregår? Hvorfor har filmskaperne valgt å legge handlingen til dette stedet? Hvilke andre byer i USA tror du i størst grad sliter med mange av de samme samfunnsproblemene som beskrives i filmen?

13. En av filmens mest sentrale scener er når Chiron og Juan bader sammen på stranden. Juan holder Chiron oppe i vannskorpen for å lære ham å bli trygg i vannet. Hva er det som egentlig skjer i denne scenen, bortsett fra at Juan lærer Chiron å svømme? Hvilken betydning tror du det som skjer i scenen har for forholdet mellom de to? Hvilken viktighet tror du vannet har i denne scenen? Hvordan brukes vann andre steder i filmen?

14. I den påfølgende scenen, fortsatt på stranden, forteller Juan for første gang litt mer om livet sitt til Chiron. Hva får vi vite om Juans bakgrunn i denne scenen? Hva tror du Juan mener med replikken: "At some point you gotta decide for yourself who you're gonna be. You can't let nobody make that decision for you"? Hvilken betydning tror du dette har hatt i Juans liv? Hvilken betydning får denne replikken for det som skjer senere i Chirons liv?
Decide for Yourself
15. Hvordan vil du beskrive Chirons ungdomstid, som vi følger i filmens andre del, titulert Chiron? Hvordan skiller den seg fra barndommen hans?

16. En annen av filmens sentrale scener skjer også på en strand, når Chiron og Kevin som ungdommer sitter og snakker sammen. Hva er det de to snakker om? Hva er det som skjer på slutten av denne scenen? Hva er det som skjer i vennskapet mellom de to kort tid etter denne hendelsen? På hvilken måte er disse to hendelsene med på å prege Chirons liv, helt fram til voksen alder?

17. I filmens andre del får Juans kone Teresa en tilsynelatende viktigere rolle i Chirons liv. Hvorfor skjer dette? Hva er det som har skjedd med Juan i mellomtiden? Hvorfor tror du at filmskaperne ikke viser dette?

18. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Teresa og Chiron gjennom filmen? Hva skjer med Teresas rolle i Chirons liv når han blir voksen?

19. Beskriv hva som skjer i filmens siste del, titulert Black. Hva skiller denne delen fra de to foregående delene? Hvordan er fortellerstrukturen i denne delen annerledes?

20. Hva har skjedd i tiden mellom sist vi så Chiron som ungdom, og når vi treffer ham igjen som voksen? Hvordan har han forandret seg, både fysisk og mentalt? Hva har skjedd med moren hans, og hvordan har hun forandret seg?

21. Når Chiron og Kevin møtes igjen på slutten av filmen har de begge forandret seg mye. De snakker om hva som har skjedd i livene deres siden sist, og om hvem de har blitt. Kevin spør blant annet Chiron: "Who is you?" Hvordan kan denne samtalen trekkes tilbake til det Juan fortalte den unge Chiron om å bestemme selv hvem man skal bli? I hvilken grad har de to mennene etterlevd Juans formaning? Hvorfor tror du livene til Chiron og Kevin har endt opp som de har? Hvordan tenker du at livene deres kunne eller burde vært annerledes?

22. I filmens aller siste bilde får vi igjen se Chiron som liten gutt, badet i blått lys, stirrende utover havet. Hva tror du er meningen bak dette bildet? Hva tror du Chiron ser på når han snur seg rundt? Hvorfor tror du filmskaperne valgte å gå tilbake i tid til dette bildet av den unge Chiron for å avslutte filmen?

23. Filmen vant blant annet Oscar-prisen for beste tilrettelagte manus. Hva er det ved manuset i filmen som er spesielt godt? Hvordan vil du beskrive dialogen i filmen? Føler du at den er troverdig for filmens karakterer og historiens setting? Hvordan og hvorfor?

24. Moonlight er basert på filmens medforfatter Tarell Alvin McCraneys upubliserte teaterstykke In Moonlight, Black Boys Look Blue. Stykket bygger på forfatterens eget liv, og han skrev det som en reaksjon på at moren døde av AIDS. Hvilke scener tror du er de som er beholdt mest intakt fra teaterstykket? Hva tror du er noen av utfordringene med å tilrettelegge et teaterstykke for film? Hva mener du er de største forskjellene mellom de to uttrykksformene teater og film? Hva er de største likhetene?
Magic in the Making

25. Beskriv bruken av musikk i filmen. Hva slags musikk brukes hovedsakelig gjennom hele filmen? Hvorfor tror du filmskaperne har brukt denne typen musikk? Hvordan tror du det samsvarer med publikums forventninger om hva slags type musikk man vil høre i en film som handler om unge svarte menn fra et dårlig strøk av Miami? Hvilke steder i filmen brytes musikkstilen, og hvordan og hvorfor gjøres dette?
The Score

26. Diegetisk musikk i film er når musikken vi hører spilles av i scenen vi ser, enten på radio, av musikere eller på annet vis, slik at filmens karakterer også hører musikken. Ikke-diegetisk musikk er det vi anser som tradisjonell filmmusikk, der musikken vi hører ikke spilles i filmens verden, og karakterene i scenen ikke hører den. Hvordan skiller filmens diegetiske musikk seg fra den ikke-diegetiske? Hvordan skiller bruken av de to seg i filmen?

27. Hva legger du spesielt merke til med fargebruken i filmen? I hvilke scener la du tydeligst  merke til bruken av farger som fortellergrep? På hvilken måte ble dette gjort? Hvordan brukes farger til å fortelle om hva som skjer med karakterene i filmen, og til å forsterke enkeltsceners atmosfære og tone?

28. Hva er noen av filmens mest sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Beskriv minst fem av filmens sentrale temaer i detalj, og scenene som i størst grad viser disse.

29. Hva sier filmen om disse temaene: rase, identitet, seksualitet, narkotika, mobbing, oppvekst, familie, kjærlighet, nærhet, tillit?

30. Moonlight har flere steder blitt beskrevet som en viktig film som gir en sårt trengt stemme til unge afro-amerikanske menns liv i dagens USA. Er du enig i at de menneskene som Moonlight handler om er mindre representert i amerikanske filmer og serier enn andre grupper av det amerikanske samfunnet? Hvorfor tror du i så fall at det er sånn? Hvorfor tror du at det er så viktig med historier som representerer ulike mennesker og sider av samfunnet vårt, både i film og andre uttrykksformer? Hva gjør dette med de gruppene som aldri kjenner seg igjen i historiene som fortelles på film, i serier, bøker, media og andre steder? Hvilken kunstneriske uttrykksform mener du i størst grad beskriver unge afro-amerikanske menns liv i dag?

 

Nettressurser

Videoer

TIFF-intervju med teamet bak filmen

CBC-intervju med regissøren Barry Jenkins

VICE-intervju med Jenkins

DP30-intervju med Jenkins

THR-intervju med Jenkins

BFI-intervju med Jenkins og medforfatteren Tarell Alvin McCraney

Charlie Rose-intervju med Jenkins og skuespillerne

NPR-intervju med Jenkins og McCraney (kun lyd)

BBC5-intervju med Jenkins (kun lyd)

Masterclass med Jenkins

DGA-intervju med Jenkins (fra 34:20)

Fotoarbeidet i filmen

Analyse av filmen

 

Skriftlige artikler og intervjuer

Film Comment-intervju med Jenkins

Guardian-intervju med Jenkins

Guardian-intervju med McCraney

Indiewire-intervju med Jenkins

WBUR-intervju med McCraney

NBC-intervju med McCraney

Vulture-intervju med McCraney


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Mediefag , Samfunnsfag
Tema:Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Individ/gruppe, Vennskap/respekt, Mobbing, Kulturmøter/-konflikter, Kjønn og kjønnsroller, Helse og rus, Historie, Politikk og samfunn, Filosofi og etikk, Kunst, Media, Mediekunnskap, Litteratur på film  
 

Fakta

Originaltittel:Moonlight
Regi:Barry Jenkins
Roller:Mahershala Ali, Shariff Earp, Alex Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Janelle Monae, Naomie Harris, Jaden Piner, Jharrel Jerome, Andre Holland
Manus:Barry Jenkins
Genre:Drama
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:A24, Plan B Entertainment, Plan B/Pastel
Lengde:1 t. 50 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen