Filmweb
 
 

Sameblod

HANDLINGSREFERAT

Sameblod er kjærlighetserklæring til dem som forlot og de som ble værende.

Elle Marja, 14, er en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske undersøkelser på kostskole. Elle Marja begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur.
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 7. - 10. klasse og videregående

Sameblod har fått aldersgrense ni år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”partier med utrygg stemning og enkelte lite nærgående voldsinnslag”.

Selv om filmen er tillatt for tredjeklassinger, vil dette studieopplegget rette seg mot syvendetrinn og opp. Dette er mest naturlig, gitt filmens innhold, formspråk og faglige relevans i forhold til grunnskolens læreplan.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Sameblod” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:
 

NORSK
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn og på videregående (studieforberedende utdanningsprogram) innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG

- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap, og på videregående (studieforberedende utdanningsprogram) innen hovedtemaet Individ, samfunn og kultur.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Kristendom og Filosofi og etikk.

NATURFAG
- Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdet Mangfold i naturen, og på videregående (studieforberedende utdanningsprogram) innen hovedtemaet Bærekraftig utvikling.

Les mer på http://www.udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Sameblod er en svensk film fra 2016. Manus og regi er av Amanda Kernell.

Filmen hadde premiere på Den 73. filmfestivalen i Venezia, der den vant Europa Cinemas Label for Beste europeiske film og kritikerprisen Fedeora for Beste debutregissør.

På Tokyo internasjonale filmfestival 2016 vant filmen «The Special Jury Price» (…), og Lene Cecilia Sparrok vant prisen for beste kvinnelige skuespiller.” (Fra Wikipedia.)

Handlingen er (primært) lagt til Sverige på 1930-tallet, hvor samene ble tvunget til å gå i svensk skole, for å lære seg svensk språk og sedvane. Tilsvarende behandling og internering av samene har også funnet sted også i norsk historie. Dette kan det med fordel undervises i før elevgruppen blir vist filmen.

Se filmens trailer her.

Filmens offisielle Facebook-side.

På skolekino.no finnes studieopplegg til to andre filmer som er viet samisk historie og kultur:

Veiviseren
Kautokeino-opprøret

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

A: ELLE-MARJA

1) Beskriv Elle-Marja som ung. Hva er hennes sterke og svake sider?

2) Beskriv Elle-Marja slik vi møter henne i filmens begynnelse og slutt, som gammel. Hva kan være årsakene til at hun er blitt så avvisende?

3) Innbill deg at du kunne intervjue Elle-Marja (som gammel, slik hun blir presentert i filmens begynnelse og slutt). Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille henne. Sammenlign dine spørsmål med andre i klassen, og diskuter hva som kunne ha vært de mest interessante spørsmålene.

4) Hva får vi vite om hva slags liv Elle-Marja (Christina) levde etter at hun skilte lag med familien sin, og frem til hun er blitt gammel og drar i sin søsters begravelse? Diskuter i grupper hva som kan ha vært hovedpunktene i livet hennes.

5) Vi ser hvordan Elle-Marja tar avstand fra sitt samiske opphav. Hvordan tror du hun selv ville ha beskrevet livet som same? Snakk sammen i grupper.

6) Som 14-åring gjør Elle-Marja alt det som står i sin makt for å kunne ta seg utdanning. Hvorfor tror du hun setter det å studere så høyt at hun er villig til å kutte med sin familie, oppvekststed og kultur?

7) Hvordan tror du Elle-Marjas barnebarn, Sanna, ville ha beskrevet bestemoren sin, på godt og ondt?

8) Hvis du skulle ha gitt Elle-Marja noen råd som fjortenåring, hva ville du da ha fortalt henne? Begrunn svaret ditt.

9) Hvilke tanker tror du Elle-Marja (Christina) gjør seg om livet sitt, i filmens siste sekvens, når hun som gammel møter igjen det området hvor hun vokste opp?

 

B: GEOGRAFI/NATURGRUNNLAG

1) Hvilke landområder har historisk sett vært samenes trakter? Finn kart på internett. 

2) Hva slags typer livsgrunnlag har, før vår moderne tid, vært naturlige for mennesker i disse områdene?

3) Hvilke av samenes næringsgrunnlag i dag er en fortsettelse av de livsoppholdelsestradisjoner som alltid har vært utøvd av mennesker i disse områdene?

4) Hva tror du mennesker som tilbringer store deler av livet i denne naturen verdsetter mest? Hva tror du er de største utfordringene, hvis man for eksempel driver med reindrift?

 

C: SAMENE

1) Filmen viser en lang rekke eksempler på hva man kan assosiere med samisk liv og kultur. Snakk sammen i grupper, og lag en liste over de ulike eksemplene dere kjente til fra før, og hva som eventuelt var nytt.

2) Samene er et urfolk. Hva menes med dette? Hvilke andre urfolk finnes på jorda i dag?

3) Elle-Marja har lært seg å skamme seg over sin samiske bakgrunn. Hva tror du gjør at hennes lillesøster, Njenna, er (og forblir) av motsatte holdninger?

4) Hva tror du en samejente som Njenna kan om naturen, som moderne barn og unge i dag ikke kan? Snakk sammen og gi ulike eksempler.

5) Hvis vi alle levde slik som reinsdyrsamer gjorde for om lag hundre år siden, hvilke fordeler kunne det ha gitt naturen vår sammenlignet med i dag?

6) På hvilke grunnlag kunne svenske myndigheter bestemme at samiske barn måtte gå på skole og lære svensk?

7) Også i Norge ble samene tvunget til å fornorske seg av myndighetene. Finn mer stoff om dette på internett. På hvilke ulike måter har norske myndigheter påvirket livene til samene her til lands? Bruk internett.

8) Bruk internett for å finne informasjon, og skriv tre faktasetninger om det samiske språket?

 

D: RASISME

1) Hva er rasisme?

2) Ut fra definisjonen du/dere ga i forrige spørsmål, hvilke (små og store) eksempler på rasisme finner man eksempler på i Sameblod?

3) Kjenner dere til andre eksempler på rasisme i løpet av de siste par århundre i Europeisk historie? Snakk sammen i klassen.

4) Er det noen menneskegrupper i Skandinavia som blir utsatt for rasisme i dag? Diskuter i klassen.

5) Er foreldrene til Niklas Wikander rasister? Diskuter i klassen.

6) I Sameblod ser vi svensker oppleve seg selv som overlegne samene. Hvordan tror du man tenker om man synes seg selv og sitt folk er bedre enn andre folkegrupper?

7) Noen av guttene som plager Elle-Marja og de andre skolejentene, uttaler at samene er på et lavere utviklingstrinn. Hvordan tror du at de ville ha argumentert for dette? Hva ville du ha besvart denne argumentasjonen med?

8) Hva kan man som enkeltmenneske gjøre for å bidra til at rasistiske holdninger i samfunnet vårt reduseres?
E: KREATIVE OPPGAVER

Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en av scenene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

- Når Elle-Marja (Christina) kommer inn i kirka hvor kista til hennes døde søster står.

- Når Elle-Marja og lillesøsteren Njenna ror over fjellvannet på tur til internatskolen.

- Når internatskoleelevene går på rekke forbi de nedlatende guttene.

- Når Elle-Marja blir bedt inn på besøk hos sin lærerinne, de drikker kaffe sammen og leser dikt.

- Når internatskolejentene må kle av seg for å bli målt og fotografert av svenske rasebiologer.

- Når Elle-Marja tar lærerinnens klær og sniker seg avgårde på bygdefest.

- Når Elle-Marja blir oppdaget på bygdefesten, og hun løper avgårde og kaller lillesøsteren sin for ”lappjævel”. 

- Når Elle-Marja rømmer og tar toget til Uppsala.

- Når Elle-Marja spiser middag hos Niklas sine foreldre, mens de venter på at han skal komme hjem.

- Elle-Marjas første gymtime.

- Når Elle-Marja kommer hjem igjen, og de sitter sammen og spiser det kakestykke hun hadde med som gave til familien sin.

- Når Elle-Marjas mor, sammen med lillesøsteren, overrekker farens sølvbelte, slik at Elle-Marja skal ha råd til å studere.

- Når Elle-Marja  og Njenna bader sammen i det iskalde fjellvannet. Elle-Marja holder lillesøsteren slik at hun skal kunne ligge på ryggen og flyte.

- Når Elle-Marja, som gammel, tar av lokket på lillesøsterens kiste, og ber den døde om tilgivelse.

- Når Elle-Marja, i filmens sluttsekvens, for første gang på veldig mange år får et gjensyn med vidda hvor hun vokste opp.

 

F: DIVERSE

1) Hva slags ulike former for kjærlighet finner du eksempler på i denne filmen?

2) Hvorfor ble samejentenes hoder og kropper målt og fotografert?

3) Hvorfor ville jentene på Niklas sin bursdagsfest at Elle-Marja skulle joike for dem?

4) Filmens handling er lagt til Sverige på 1930-tallet. Gi eksempler fra filmen på tydelige teknologiske forskjeller på tiden da og i dag.

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Naturfag , Samfunnsfag , KRLE-faget , Norsk
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Historie, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Miljøvern og naturvitenskap, Nordisk, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:Sameblod
Regi:Amanda Kernell
Roller:Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius Fleischanderl, Olle Sarri, Hanna Alström, Malin Crépin, Andreas Kundler, Ylva Gustafsson
Manus:Amanda Kernell
Genre:Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:svensk
Produsent:Lars G. Lindström
Produksjonsselskap:Nordisk Film Production, Bautafilm, Sveriges Television, SYT, DigiPilot AS
Lengde:1 t. 50 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen