Filmweb
 
 

Oskars Amerika

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

HANDLINGSREFERAT

Noe motvillig tilbringer ti år gamle Oskar sommerferien på gården til bestefaren. Sommeren skal likevel vise seg å bli innholdsrik når han møter Levi som bor i nærheten med den nærsynte hesten sin. Sammen legger de en vill plan om å ro til Amerika.
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Egnethet: Oskars Amerika har fått 6 års aldersgrense. Medietilsynets begrunner dette med at filmen inneholder ”enkelte dramatiske scener.”

LÆREPLAN I GRUNNSKOLEN, 1. – 7. klassetrinn
Oskars Amerika gir anledning til å jobbe med mange tema fastlagt i grunnskolens læreplan. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Sammensatte tekster

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk

NATURFAG
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Kropp og helse.

Les mer på www.udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Oskars Amerika er skrevet og regissert av Torfinn Iversen, og baseres på Iversens egen kortfilm, Levis hest, fra 2011.

Filmens hovedperson, tiåringen Oskar, har ingen mellommenneskelige relasjoner i livet sitt som han kan føle seg trygg på. Hans mor sliter med rusavhengighet og dekker over med mange løgner, hans far er ute av bildet, medelever mobber han og ler av han, læreren ser ikke Oskars sorg og behov, og bestefaren er følelsesløs overfor han. Man bør derfor, ved visning av filmen i skolesammenheng, være forberedt på at enkeltelever i elevgruppa vil kunne føle på egne familie- og skolerelasjoner som ikke er helt slik de burde være.

Filmen portretterer også Levi, en lettere psykisk utviklingshemmet voksen, som Oskar utvikler et nært og godt forhold til. Gjennom Levi lærer vi at det ikke nødvendigvis er de mest mentalt oppegående mennesker som representerer de viktigste og varmeste verdiene i samfunnet vårt.

Se filmens trailer her.

Oskars Amerika har også en offisiell Facebook-side.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere og eventuelt korrigere de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.
A: OM FILMOPPLEVELSEN

1) Hva husker du best fra filmen? Hva gjorde mest inntrykk? Snakk sammen i klassen.

2) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Var noe skummelt? Spennende? Sammenlign hva du følte med hva andre i klassen følte da de så filmen.

3) Hva synes du om filmens slutt? Er dette en drømmesekvens, eller forteller den hva som faktisk skjedde til slutt? Snakk sammen om andre måter filmen kunne ha blitt avsluttet på. 

 

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Oskar. Hva er hans sterkeste og hva er hans svakeste sider? Diskuter i klassen.

2) Hvis Oskar hadde gått i klassen din, tror du han kunne ha blitt en god venn for deg? Begrunn svaret ditt.

3) Gi eksempler på noen av karakterene i filmen som får forandret livet sitt i løpet av filmens handling. Hva er grunnen til disse endringene?

4) Beskriv Oskars mamma. Hva er hennes gode og hennes dårlige egenskaper som mor?

5) Hvordan tror du Oskars mamma ville ha beskrevet det å ha vokst opp med Helmer som pappa?

6) På hvilke måter forstår vi i filmens start at Oskars mor har et rusproblem?

7) Tenk deg at du fikk muligheten til å gi Oskars mamma noen råd om hvordan hun bør være som mor. Hva ville du da ha fortalt henne? Snakk sammen i klassen om hva som hadde vært gode råd.

8) Beskriv Levi. Hva er hans sterke og svake sider? Diskuter i klassen.

9) Tenk det at du skulle ha gjort et intervju med Levi. Hvilke tre spørsmål kunne du ha tenkt deg å stille han? Sammenlign dine spørsmål med andre i klassen.

10) Helmer forteller Oskar at han må passe seg for Levi, han er farlig. Hva om Levi hadde bodd i nabolaget ditt, hadde du vært redd han? Begrunn svaret ditt.

11) Helmer skammer seg over sin sønn Levi. Hvorfor tror du at Helmer ikke vil ha noe med Levi å gjøre?

12) Levi forteller Oskar at moren hans ”vaska kinoen i 25 år, men hun så aldri en eneste film.” Hva forteller dette om moras liv? Diskuter i klassen.

13) Hvordan omtaler Helmer sin datter mens Oskar hører på? Hva synes du om dette?

14) Oskar forteller Levi at Levi er den eneste som ikke juger. Snakk sammen om hvorfor Oskar opplever det sånn.

15) Sjefen for den slemme guttegjengen heter Tom. Hvis du hadde muligheten til å gi Tom noen gode råd, hva ville du da ha sagt – og hvorfor?

16) Hvorfor tror du Thea ønsker å hjelpe Oskar istedenfor å være lojal mot Tom og de andre guttene?

17) Både Oskar, Levi og Hesten er ufrie på hver sine vis. Finn likheter og forskjeller mellom hvordan de tre har det.

18) Helmer er veldig opptatt av hva man skal bli huska for. Han mener Levi vil bli huska som en fjott, og datteren synes han bare har levd et ustabilt liv. Selv ønsker han å bli husket for noe mer, derfor bruker han mange år på å lage et fyrstikk-kunstverk. Snakk sammen i klassen om hvor viktig det er å bli husket for noe, etter sin død. Gi eksempler på fine ting å bli husket for.

 

C: KJÆRLIGHET, OPPVEKST OG RETTIGHETER

1) Gi eksempler på ulike kjærlighetsforhold i filmen?

2) På grunn av morens rusproblemer har Oskar en trøblete oppvekst. Det kan være mange grunner til at barn og unge synes det er vanskelig å vokse opp. Hvem kan man snakke med når livet er vanskelig? Prat sammen i klasse, og gi ulike eksempler på personer man kan ta kontakt med om man ikke har det bra.

3) Hvordan vil du beskrive det stedet hvor Oskar besøker bestefaren sin? Hvordan tror du det er å vokse opp der. Snakk sammen i klassen og gi ulike eksempler.

4) Helmer sier at Levi bør bli bura inn på et galehus. Hva mener han med dette? Hva slags hjelp synes du at Levi burde ha fått?

5) Når Oskar forteller klassen at han skal til Amerika i sommerferien, bare ler de andre elevene. En gutt sier: ”Får du tak i indianermedisin til mora di i Amerika?” Hva forteller dette om hva Oskars medelever vet om hvordan han har det hjemme? Hva synes du at læreren burde ha sagt og gjort i denne situasjonen?

6) Hva slags type hjelp tror dere Oskars mor får på den institusjonen hvor hun tilbringer sommeren? Hva slags hjelp burde Oskar fått i denne situasjonen?

7) Er det noen gang riktig av foreldre å fortelle løgner til barna sine? Snakk sammen i klassen. Gi eventuelt eksempler på situasjoner hvor barn bør beskyttes mot sannheten.

8) I FNs barnekonvensjon står det skrevet om hvilke rettigheter alle barn i verden har. Her er noen eksempler:

- Alle barn er født frie og er like mye verdt.
- Alle barn har rett til beskyttelse.
- Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
- Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
- Alle barn har rett til å gå på skole.
- Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

Diskuter i disse punktene i klassen. Hvordan er det å vokse opp som barn i Norge sammenlignet med andre land dere kjenner til?  
D: KUNST OG KREATIVITET

1) Her er forslag til praktiske gjøremål, inspirert av filmen:

- Lag bue og piler, og skyt på blink!

- Lag kunst av å lime sammen fyrstikker! Samarbeid gjerne på grupper.

- Spør noen som eier skog om å være med på å sage ned trær og hugge til ved!

2) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller flere av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Velg en av scenene og lag en tegning eller et maleri av denne. Lag en passende tittel.

Scenene:

- Åpningsscenen, hvor Oskar drømmer om at han rir på prærien sammen med sin mor.
- Når Oskar våkner, og går ut i stua hvor mora har hatt fest og sovnet på sofaen.
- Når Oskar sitter i bygdakinosalen, og Levi og Hesten kommer inn.
- Når Oskar blir med Tom og de andre guttene for å gjøre innbrudd og hærverk i Levis hus.
- Når Oskar ber Levi om unnskyldning for å ha sprayer ”idiot” på Hesten, og Levi hjelper han hjemover med tømmerlasset.
- Når popkornkjelen tar fyr og huset til Levi brenner ned.
- Når Oskar, Levi og Hesten står sammen på en fjelltopp og Levi roper ”Vi skal ro til Amerika!”
- Når de har gjort klar båten til avreise, og Oskar vil at de skal dra med en gang, uten å ha med Hesten. Oskar sier: ”Du kan jo bare finne en ny hest i Amerika.”
- Når Oskar og Thea redder Hesten fra fangenskap hos Tom og de andre gutta.
- Når Helmer låser Levi og Oskar inne på låven.
- Når Levi tenner på fyrstikk-kunstverket til Helmer. Levi roper: ”Var det evneveik idiot du kalte meg?!”
- Når Levi og Oskar er på stranda, og de prøver å få sjøsatt båten. Oskars mor kommer løpende, og hun lover at alt skal bli mye bedre.
- Når Levi, Hesten, Oskar og mammaen sitter sammen i båten på havet.

 

E: DIVERSE

1) Filmens er spilt inn på Andøya. Finn Andøya på et kart.

2) Hva er midnattssol?

3) Til hvilket tiår tror dere handlinga i denne filmen er lagt. Snakk sammen, og begrunn synspunktene deres.

4) Oskar drømmer om å ri hest på prærien. Hva slags type landskap er en prærie? Og hvorfor tror du at Osker er blitt så fascinert over tanken på å dra dit?

5) I filmen får vi høre om George Harbo og Frank Samuelsen som i 1896 brukte 55 dager på å ro båten Fox over Atlanteren. Dette skjedde i virkeligheten! Bruk internett og finn ut mer om denne historiske bragden.

6) I filmen låner Oskar boka ”Atlanterhavsroerne” av Levi. Denne boka er skrevet av Kåre Rudjord (Forlaget Lister, 1988). Om du er interessert i å lese boka, så hør med ditt lokale bibliotek om de kan få tak i den!

7) Hvor lang er en båt som er 18 fot?

8) Hvor langt er 4000 nautiske mil?

9) Oskars mamma og Levi er søsken. Hvilket forhold tror du at de to og Oskar vil kunne få videre i livet?

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

5) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [Barnehage, 1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Naturfag , KRLE-faget , Samfunnsfag
Tema:Filosofi og etikk, Helse og rus, Individ/gruppe, Kunst, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Oskars Amerika
Regi:Torfinn Iversen
Roller:Odin Eikre, Marie Blokhus, Jørgen Langhelle, Bjørn Sundquist, Torstein Bjørklund, Anders T. Andersen, Jonathan Espolin-Johnson
Manus:Torfinn Iversen
Genre:Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Mona Steffensen
Lengde:1 t. 19 min.
Distribusjon:Storytelling Media
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen