Filmweb
 
 

Richard Storken

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

Den foreldreløse spurven Richard vokser opp i en storkefamilie, og tror derfor at han er en av dem. Når storkene trekker sørover til Afrika om høsten, må de forlate Richard, en liten spurv vil ikke overleve den lange reisen. Men Richard er en modig fyr, og bestemmer seg for å følge etter.

Han vil bevise at han er en stork, bare litt annerledes. Han allierer seg med ugla Olga og undulaten Kiki - sammen haiker de gjennom Europa med båt, buss og tog, på jakt etter Richards familie.

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

* Klassetrinn: 1.-7. klasse

”Richard Storken” har fått aldersgrense seks år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”truende og dramatiske scener som kan virke skremmende på de aller yngste”. (Derav ikke en lavere aldersgrense/tillatt for alle.)

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 6 til 12 år. Filmen har en bred appell, med humor og fortellertekniske detaljer som også vil fenge eldre elever så vel som voksne. Dette studieopplegget retter seg imidlertid mot de syv første skoletrinnene.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kunst og håndverk

NORSK
- Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
- Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene geografi og samfunnskunnskap

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
- Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
- Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene Forskerspiren og Mangfold i naturen.

KUNST OG HÅNDVERK
- Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

Les mer på www.udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Animasjonsfilmen ”Richard Storken” er en samproduksjon mellom landene Norge, Tyskland, Belgia og Luxemburg, og allerede før kinopremieren i mai 2017 er den blitt solgt til mer enn 150 land. Filmen deltok i barnefilmprogrammet på den prestisjetunge Berlinalen (Berlin) i februar i år. I april blir den vist under TIFF kids i Toronto. Sin norske premiere får den som åpningsfilm under Barnefilmfestivalen i Kristiansand den 25. april.

De norske stemmene innehas av blant andre Haddy Njie, Bjarte Hjelmland, Jonas Oftebro, Nils Ole Oftebro og Jakob Oftebro. Filmen vil også foreligge i tekstet versjon.

Sentralt i filmens budskap står det å finne seg selv og det å være seg selv. Og det å inkludere, å tilhøre, og å våge å bryte ut for å følge drømmene sine. Filmen formidler også at migrasjon ofte er en naturlig løsning på en livssituasjon, da dette for mange kan være en forutsetning for å få et liv hvor man kan uttrykke den man virkelig er. Dette er noe manusforfatter Reza Memari har erfart personlig. I et intervju med Klassekampen 14. februar uttalte han følgende: «Eg er fødd i Iran, men har vakse opp i Tyskland. Det låg alltid i bakhovudet under oppveksten at eg ikkje var lik dei andre barna omkring meg. Denne tematikken trur eg vil appellera til og finna klangbotn i mange vaksne også. Jamvel min eigen far sette pris på at det var mogleg å lesa filmen som ei forteljing om migrasjon»

Se filmens trailer her.

Filmens offisielle Facebook-side (engelsk).

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer bør, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

A: KARAKTERENE

1) Beskriv Richard. Hvilke ulike personlige egenskaper har han som gjør det mulig for han å gjennomføre reisen til Afrika?

2) Innbill deg at du kunne ha gjort et intervju med Richard. Hvilke tre spørsmål ville du da ha stilt han? Sammenlign dine spørsmål med de andre i klassen.

3) På hvilke måter er Aurora og Klaudius (storkeparet) like og ulike?

4) Innbill deg at du kunne ha gitt Klaudius (storkepappaen) noen råd om hvordan han best mulig kunne være en god far for Richard. Hvilke råd ville du da ha gitt?

5) Undulaten Kiki er i utgangspunktet en selvopptatt og egoistisk fugl. Hva er det som gjør at han forandrer seg til det bedre i løpet av denne historien?

6) Pygmeugla Olga innbiller seg at hun har en usynlig venn, Oleg. Hvordan gikk det til at hun fikk denne vennen?

 

B: Å VÆRE ANNERLEDES

1) Richard er forskjellig fra storkene, men også Olga og Kiki føler seg utenfor og annerledes. Hvordan hadde filmen vært om den handlet om tre helt vanlige og like fugler? Diskuter i klassen.

2) I begynnelsen av filmen vil ikke Klaudius (storkepappaen) at noen skal vite at han og Aurora har tatt til seg Richard som sin sønn? Senere er han derimot stolt over å være pappaen hans. Hva var det som gjorde at han endret holdning?

3) I slutten av filmen finner Richard ut at han trenger ikke late som om han er en stork, han er bra nok som han er, som spurv. Hva kan vi som mennesker lære av denne filmen?

4) Noen mennesker ønsker å være annerledes, andre ønsker å være som andre. Snakk sammen om positive sider ved å stikke seg ut og ved å ikke gjøre det.

5) Hva menes med uttrykket ”Det er det indre som teller”? Snakk sammen i klassen.

6) Hvilket ansvar har man i et klassemiljø, for at alle skal føle seg som en del av fellesskapet? Hva kan hver enkelt gjøre for å unngå at noen føler seg utenfor?

 

C: FUGLER

1) Hvilke ulike fuglearter så dere i filmen? Snakk sammen i klassen, og gi så mange eksempler som dere klarer. Lag en liste på tavla.

2) Hvilke navn kan dere på fugler som holder til der hvor dere i klassen bor?

3) En trekkfugl er en fugl som flyr sørover om høsten og kommer tilbake om våren. Hvorfor gjør den det? Hva er forskjellen på trekkfuglene og de fuglene som blir her i landet hele året?

4) Gi eksempler på trekkfugler i Norge?

5) Hva er en rovfugl, og hvilke rovfugler har vi i Norge?

6) Gi eksempler på måter ulike fugler skaffer seg mat på.

7) Kiki bor i bur, helt til han får hjelp av Richard og Olga til å rømme. Snakk sammen i klassen om hvordan fugler i bur har det sammenlignet med fugler som lever i det fri.

8) Lag fuglekasser sammen! (Bør henges opp i mars, senest april.)

 

D: GEOGRAFI

1) Richard reiser fra Tyskland i Europa til Nord-Afrika. Under ser du en oversikt over ulike stedsnavn oppgitt i filmen. Bruk disse og et kart, og finn ut hvilken rute du tror han fulgte. I hvilket afrikansk land kom de til slutt frem til, tror du?

- San Remo
- Barcelona
- Gibraltar
- Middelhavet
- Port de Tanger

2) I Afrika snakker storkene om ”den store innsjøen”. Hvilken sjø kan dette være snakk om? Bruk et kart.

3) Trekkfugler drar hver høst fra kalde til varme strøk lengre sør, og tilbake nordover igjen om våren. Finn eksempler på hvilke land i verden norske trekkfugler drar til.

4) Fugler har ”et indre kompass” for å finne de ulike himmelretningene. Mennesker trenger et kompass for å finne kursen om man ønsker å dra nord, sør, øst eller vest. Hvordan fungerer et kompass?

5) Tenk deg at du skal reise fra der hvor du bor til Tanger, uten å benytte deg av fly. Hvordan kunne du da ha reist, og hvilke land ville du da ha måtte kjørt gjennom i løpet av turen?

 

E: DIVERSE

1) Når storkene i filmen kommer til Afrika får de vite at oasen hvor de har pleid å bo er tørket inn på grunn av menneskers påvirkning. Snakk sammen i klassen, hvilke eksempler kjenner dere til hvor mennesker har ødelagt for plante- og dyreliv? Lag en liste på tavla.

2) Mange flyktninger reiser fra Afrika og Asia og helt frem til Norge. Snakk sammen i klassen om hva dere har hørt om måtene disse menneskene ser seg nødt til å reise på.

3) I filmen ser vi ulike fugler som er koblet opp mot internett. De følger med på mange ulike sosiale nettverk, og de fremstilles som avhengige av all den informasjonen de mottar på nettet. Hva tror dere filmskaperne ønsker å fortelle gjennom dette? Kjenner du noen som bruker veldig mye tid på internett? Hva er positivt og hva er negativt med dette?

4) Er dyr som spiser andre dyr slemme? Diskuter i klassen.

5) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Richard klekkes ut av egget sitt.
- Richard og Max som flyr sammen over skogen.
- Storkene som flyr sammen mot Afrika.
- Richard tar toget sammen med Kiki og Olga (og Oleg)
- Richard redder Max fra honninggrevlingens hule.

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Kunst og håndverk , Naturfag
Tema: Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Kunst, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:A Stork's Journey
Regi:Toby Genkel, co-regi Reza Memari
Roller:Haddy Njie, Bjarte Hjelmeland, Jonas Oftebro, Nils Ole Oftebro, Anette Hoff, Jakob Oftebro og Oskar Fjeldstad-Bergheim
Manus:Reza Memari
Genre:Animasjon / Familiefilm / Barnefilm
Nasjonalitet:Norge / Tyskland / Belgia / Luxembourg
Språk:norsk
Produsent:Kristine Knudsen
Produksjonsselskap:Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH og Den Siste Skilling AS
Lengde:1 t. 23 min.
Distribusjon:Euforia
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen