Filmweb
 
 

I Am Not Your Negro

Kort om filmen

Den anerkjente amerikanske forfatteren James Baldwin påbegynte arbeidet med boken Remember This House i juni 1979. Dette skulle bli en revolusjonær og dypt personlig tekst, med utgangspunkt i Baldwins erindringer av sine venner, borgerrettighetsforkjemperne Malcolm X, Medgar Evers og Martin Luther King. Da Baldwin døde i 1987, hadde han imidlertid kun skrevet 30 sider.

Regissør Raoul Peck har omformet denne hittil upubliserte teksten til en hardtslående kollasj av arkivfotografier, film- og nyhetsklipp. Baldwins ufullstendige manus inneholder sylskarpe betraktninger rundt de smertefulle opplevelsene knyttet til å være en svart amerikaner, og bidrar til å omskrive den amerikanske historien.

Pecks film trekker linjer fra boikottene og kampen mot rasesegregering på 1950- og 60-tallet, til de problematiske fremstillingene av svarte amerikanere i mainstream-kulturen, og demonstrasjonene mot politivold, som finner sted den dag i dag, med utgangspunkt i Baldwins personlige erfaringer og hans komplekse forhold til Black Power-bevegelsen.

I Am Not Your Negro er et kraftfullt og oppsiktsvekkende essay over afroamerikaneres virkelighet, og tematikken er stadig brennende aktuell. Samuel L. Jacksons fortellerstemme løfter på nydelig vis frem Baldwins poetiske, meditative språk.

Filmens hjemmeside


Kort om regissøren

Raoul Pecks komplekse filmografi inkluderer narrative spillefilmer som The Man by the Shore, som deltok i hovedkonkurransen ved Cannes filmfestival i 1993, Lumumba, vist under Director's Fortnight ved Cannes i 2000, Sometimes in April (2005), Moloch Tropical (2009) og Murder in Pacot (2014). Hans dokumentarfilmer inkluderer Lumumba, Death of a Prophet (1990), Desounen (1994) og Fatal Assistance (2013).

Han har tjent som jurymedlem ved filmfestivalene i Cannes og Berlin, er for tiden styreleder for den nasjonale franske filmskolen La Fémis, og har vært gjenstand for mange retrospekter verden over. I 2001 tildelte Human Rights Watch Organization ham Irene Diamond Lifetime Achievement Award.


Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid.

Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.

Felles oppgaver før filmen

Denne filmen er basert på tekster skrevet av den amerikanske forfatteren James Baldwin, ledet av en fortellerstemme (Samuel L. Jackson) som i sin helhet består av Baldwins egne ord. Det er dermed en film som uttrykker forfatterens syn på sitt kontemporære Amerika og svarte menneskers rolle i datidens samfunn, men som gjennom regissør Raoul Peck rekontekstualisering også blir en kommentar på dagens Amerikanske samfunn, hvor tilsynelatende skremmende lite har endret seg.

Filmen omhandler og referer til mange viktige hendelser og mennesker fra amerikansk borgerrettshistorie, så det er derfor en stor fordel å sitte med litt forhåndskunnskap om de viktigste av disse. Diskuter derfor så mange som mulig av disse oppgavene før filmen:

1. Filmens hovedsubjekt er den amerikanske forfatteren James Baldwin. Hva vet du om ham? Les om ham på nett og skriv et kort sammendrag av hans liv og virke.

James Baldwin - Store norske leksikon
James Baldwin - Britannica
James Baldwin - Wikipedia
James Baldwin - Biography.com
2. Tre andre sentrale personer i filmen, som også er blant de mest sentrale i den amerikanske borgerrettsbevegelsen på 50- og 60-tallet, er Martin Luther King Jr., Malcolm X og Medgar Evers. Les også om disse tre på nettet og skriv korte sammendrag av deres liv og virke.

Martin Luther King Jr. - Store norske leksikon
Martin Luther King Jr. - Britannica
Martin Luther King Jr. - Wikipedia
Martin Luther King Jr. - Biography.com
Malcolm X hjemmeside
Malcolm X - Store norske leksikon
Malcolm X - Britannica
Malcolm X - Wikipedia
Malcolm X - Biography.com
Medgar Evers - Britannica
Medgar Evers - Wikipedia
Medgar Evers - Biography.com

3. Til slutt er det lurt å vite litt om den amerikanske borgerrettsbevegelsen og to av dens viktigste grupper NAACP og Black Panther Party (Black Panthers), som også er sentrale i denne dokumentaren. Hva var kjernen i den amerikanske borgerrettsbevegelsen og hvorfor oppstod den? Hva er NAACP og Black Panther Party, hva stod de to gruppene for, og hvordan jobbet de på 50- og 60-tallet? Hva gjør disse gruppene i dag?

Borgerrettsbevegelsen - Store norske leksikon
Borgerrettsbevegelsen - Britannica
Borgerrettsbevegelsen - Wikipedia
NAACP hjemmeside
NAACP - Store norske leksikon
NAACP - Britannica
NAACP - Wikipedia
Black Panthers - Store norske leksikon
Black Panther Party - Britannica
Black Panther Party - Wikipedia

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis. Prøv å beskrive hva som er filmens kjerne, hva den vil fortelle oss.

2. Hva tenker du når du ser tittelen på denne filmen? Hva tror du er betydningen bak tittelen, og hvilken relevans har den for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. I en offisiell beskrivelse av filmen står det blant annet: "I Am Not Your Negro is a journey into black history that connects the past of the Civil Rights movement to the present of #BlackLivesMatter." Hva er Black Lives Matter? Hvordan trekker filmen trådene fra borgerrettsbevegelsen på 50- og 60-tallet til dagens Black Lives Matter-bevegelse?

Black Lives Matter hjemmeside
Black Lives Matter - Wikipedia

4. Les regissørens uttalelse (Director's Statement) og den påfølgende delen About the Production i filmens bakgrunnshefte, side 3-9 og se videointervjuene med regissøren. Hvorfor følte regissøren at han måtte lage akkurat denne filmen? Hvordan jobbet han for å skape filmen?

Bakgrunnshefte for filmen
Promo-intervju med regissøren
New York Film Festival-intervju med regissøren
Hollywood Reporter-intervju med regissøren
PBS-intervju med regissøren

5. Filmen åpner med et intervju med James Baldwin på det amerikanske talkshowet The Dick Cavett Show fra 1968. Her blir forfatteren spurt om hvorfor svarte amerikanere, konsekvent omtalt som "negroes" på den tiden, ikke er optimistiske når de har fått svarte ordførere, sportsfolk og politikere, til og med i reklamefilmer på TV. Programlederen spør om det på samme tid blir mye bedre, men fortsatt er håpløst. Baldwin svarer med å si at han ikke ser mye håp, så lenge man fortsetter å bruke dette underlige språket om raseproblemet. Cavett blir synlig utilpass.

Baldwin fortsetter med å si at spørsmålet egentlig ikke er hva som kommer til å skje med svarte, men hva som kommer til å skje med landet som helhet. Så klippes det til nylige pressebilder fra demonstrasjoner, opptøyer og sammentreff mellom amerikansk politi og svarte fra steder som Ferguson, Los Angeles og New York. Hva sier denne åpningen oss om problemet som denne filmen tar opp? Har rasismen i USA blitt bedre over de siste 50 årene? Hva har endret seg i denne perioden? Hva skjedde i Ferguson i 2014 og hva fulgte i kjølvannet?

Ferguson unrest - Wikipedia

6. Det første sitatet av Martin Luther King Jr. som brukes i filmen er: "You not only have a right to be free, you have a duty to be free." Hva mener han med dette?

7. I kapittelet "Paying My Dues" vises blant annet bilder fra da Little Rock Central High School innførte integrering av svarte og hvite elever i 1957. Bakgrunnen for hendelsen var høyesterettsdommen i Brown vs. Board of Education-saken, som sa at statlige lover som påkrevde separate offentlige skoler for svarte og hvite var i strid med den amerikanske grunnloven. Skriv et kort sammendrag av disse to viktige hendelsene i amerikansk historie, og hvordan de henger sammen.

Brown vs. Board of Education - Wikipedia
Brown vs. Board of Education - Britannica
Little Rock Nine - Wikipedia
Little Rock Nine - Britannica

8. Baldwin snakker videre om en ung, svart jente han ble grepet av da han så bildet av henne i avisen. Hun het Dorothy Counts. Hva skjedde med henne? Hvordan ble Baldwin påvirket av saken hennes? Hva mener han her med "everybody else was paying their dues, and it was time I went home and paid mine"?

Dorothy Counts - Wikipedia
9. I kapittelet "Heroes" brukes mange klipp fra kjente amerikanske filmer. Baldwin forteller om hvor viktig amerikansk film har vært for representasjonen av svarte i USA, og hvordan portrettering av både helteroller og svarte stereotyper på film har påvirket samfunnet deres. Baldwin skriver at da han var ung så han på alle helter som hvite, ikke bare på grunn av at det var det han så i filmer, men fordi filmene også var en refleksjon av landet han levde i. Som ung avskydde og fryktet han disse heltene, fordi de var hevngjerrige, og så det som sin rett å ta hevn. Det fikk ham til å forstå at hans landsmenn var hans fiender. Hvorfor tror du han så på helteskikkelser på denne måten? Hvordan har portretteringen av svarte mennesker og helter endret seg i amerikanske filmer?

10. Segmentet om amerikanske filmhelter avslutter med sitatet: "I suspect that all these stories are designed to reassure us that no crime was committed. We've made a legend out of a massacre", etter bilder av hvite cowboyer som kjemper mot indianere. Hva er det Baldwin snakker om her? Hvordan mener han at amerikansk film har omskrevet landets historie? Hva mener Baldwin når han sier at det kommer som et stort sjokk når man som et afro-amerikansk barn på et tidspunkt innser at man har heiet på de hvite heltene som dreper indianere på film, når det viser seg at indianerne var dem selv?

11. Hvordan fortelles svarte amerikaneres historie gjennom bruken av musikk i denne filmen?

I Am Not Your Negro Soundtrack - IMDb

12. I kapittelet "Witness" forteller Baldwin om sin egen rolle som vitne til den amerikanske borgerrettsbevegelsen, snarere enn en aktør i den. Hva legger han i denne forskjellen? Hvordan så han sin egen rolle i denne bevegelsen? Hvorfor ble han aldri medlem av hverken det svarte muslim-samfunnet, Black Panthers, kristne menigheter eller NAACP?

13. Hvorfor kom James Baldwin i FBIs søkelys?

14. Hva var det som skjedde i Birmingham, Alabama på 60-tallet, som gjorde byen til et fokus i det amerikanske segregeringsproblemet? Hvordan beskriver Baldwin dette i filmen?

Birmingham campaign - Wikipedia

15. James Baldwin var en bekjent av både Malcolm X og Martin Luther King Jr., de to kanskje viktigste skikkelsene i borgerrettsbevegelsen. Hvilke forskjeller mellom de to kommer tydelig fram i intervjuet det vises klipp fra i filmen?

Martin Luther King and Malcolm X debate

16. Hvordan beskriver Baldwin Malcolm X og Martin Luther Kings roller, og hvordan de til tross for sine store forskjeller endte opp med å på mange måter inneha den samme rollen? Hvordan kobler han de to sammen med Medgar Evers? Hva er det som knytter de tre mennenes skjebne sammen?

17. Hvilken rolle har Robert "Bobby" Kennedy i historien om amerikansk borgerrett?

Robert F. Kennedy - Britannica
Robert F. Kennedy - Wikipedia

18. I kapittelet "Purity" sier Baldwin: "The root of the black man's hatred is rage, and he does not so much hate white men as simply wants them out of his way, and more than that, out of his children's way. The root of the white man's hatred is terror. A bottomless and nameless terror, which focuses on this dread figure, an entity which lives only in his mind." Hva tror du han mener med dette?

19. Om filmen The Defiant Ones beskriver Baldwin hvordan svarte og hvite publikum reagerer vidt forskjellig på at den svarte karakteren hopper av et tog på slutten av filmen for å redde sin hvite medfange. De to er på rømmen sammen. Baldwin argumenterer igjen for at filmer er med på å både reflektere og forme samfunnet, og at grunnen til at den svarte karakteren hopper av toget er for å betrygge hvite mennesker om at de ikke er hatet, til tross for feilene de har gjort. Den svarte mannens rolle er å tilgi den hvite mannens synder, og søke forsoning. Hvordan reagerte svarte og hvite publikummere på denne scenen? Tror du Baldwins syn på en skjult agenda i amerikanske filmer stemmer? Har dette eventuelt forandret seg, slik at mer moderne filmer reflekterer samfunnet på en mer sannferdig måte?
20. I et klipp fra en tale på begynnelsen av 60-tallet snakker Robert Kennedy om at det ikke er utenkelig at man vil se en svart amerikansk president i framtiden. Baldwin kommenterer talen i et klipp fra 1965, og beskriver hvordan den ble mottatt av svarte amerikanere. Idéen om at de skulle "tillates" å få en svart president i løpet av 30-40 år, og at dette skulle bli ytret av en nyslått 40 år gammel hvit senator på vei mot å bli president, var en hån. Hvorfor tror du at svarte amerikanere oppfattet denne uttalelsen så negativt? Hvordan tror du uttalelsen var ment fra Kennedys side?

21. Omtrent 45 år etter Kennedys håpefulle anslag, skulle det vise seg at han faktisk fikk rett, da Barack Obama vant valget i 2008 og med det ble den første svarte presidenten i USA. Hva tror du at Obamas presidentskap har gjort for forholdet mellom svarte og hvite i USA? Hvordan, om i det hele tatt, tror du svarte amerikaneres rolle i samfunnet har endret seg over de siste ti årene?

22. I kapittelet "Selling the negro" sier Baldwin blant annet: "The story of the Negro in America, is the story of America. It is not a pretty story." Hva mener han med dette? Hva refererer kapittelets tittel til? Hvordan tror du slavehandelen har påvirket hvordan det amerikanske samfunnet har blitt? Hvordan har den påvirket det europeiske samfunnet?

23. Mot slutten av dette kapittelet vises bilder fra Wall Street mens Baldwin sier: "I still believe that we can do with this country, something that has not been done before. We are misled here, because we think of numbers. You don't need numbers, you need passion. And this is proven by the history of the world. The tragedy is that most of the people who say they care about it do not care. What they care about is their safety and their profits." Hva mener Baldwin med dette?

24. I den siste delen av dette kapittelet sidestilles Baldwins ord med bilder fra dagens USA som viser skoleskytinger, opptøyer og politivold mot svarte, og viser hvor uhyggelig relevante og presise hans ord er den dag i dag. Hvorfor tror du man får følelsen av at disse ordene like gjerne kunne vært skrevet i dag? Vil det si at ingen ting har forandret seg? Hvilke av de samme problemene har vi i samfunnet i dag som vi hadde for 50 år siden? Hvilke samfunnsproblemer har blitt bedre?

25. De siste bildene i kapittelet viser lynsjinger av svarte amerikanere fra USA mørke fortid. Baldwins ord her lyder: "You cannot lynch me and keep me in ghettos without becoming something monstrous yourselves. And furthermore, you give me a terrifying advantage. You never had to look at me. I had to look at you. I know more about you than you know about me. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced." Hva mener han med dette?

26. Filmens siste kapittel "I Am Not a Nigger" åpner med dette sitatet: "History is not the past. It is the present. We carry our history with us. We are our history. If we pretend otherwise, we literally are criminals." Hva tror du Baldwin mener med dette?

Oppgaver til videoklipp fra filmen og intervjuer med James Baldwin

Klikk på de uthevede titlene for å se videoene.
1. Future of America

I dette klippet, som avslutter filmen, snakker Baldwin om USAs framtid. Hvorfor kan Baldwin, ifølge seg selv, ikke være pessimistisk? Hva mener han med at framtiden til svarte amerikanere er like lys eller mørk som landets egen framtid? Hvilket ansvar legger han på Amerikas hvite befolkning? Hvilken betydning tror du han her legger i uttrykket "nigger"? Hva mener han når han sier "I'm not a nigger"? Baldwin sier at for svarte er det ikke noen forskjell på rasismen nord og sør i USA. Tror du det stemmer? Hva tror du er forskjellen på rasismen i USA og her hjemme i Norge?

2. Baldwin on Segregation

Hvordan kobler Baldwin rasisme og segregering her? Hva beskriver han som kjernen i problemet? Hvordan forklarer han hva segregering egentlig er? Hva tror du Baldwin mente da han skrev: "I was in some way in those years, without entirely realizing it, the great black hope of the great white father. I was not a racist, or so I thought."

3. Real Danger

Den eldre professoren som diskuterer med Baldwin argumenterer her at man må slutte å se på samfunnet i grupper separert av hudfarge eller religion. Baldwin forklarer hvordan samfunnet oppleves fra hans side, som svart mann, og hvorfor det å ikke se samfunnet gjennom rase er en umulighet for ham og andre svarte. Hvorfor tror du at de to mennene har så forskjellige oppfatninger om dette? Hvem av de to tror du har det mest realistiske synet på det amerikanske samfunnet?

4. Baldwin/Cavitt

Hva sier Baldwin om forskjellen på svarte og hvite borgerrettsforkjempere her? Tror du det stemte på 60-tallet, da intervjuet ble gjort? Tror du det stemmer i dag? Forklar hvorfor.

5. Black Population

Klippet åpner med sitatet: "The truth is, that this country does not know what to do with its black population... dreaming of anything like "the final solution"." Sitatet er hentet fra Baldwins bok No Name in the Street fra 1998, der det bemerkes at amerikanere selvsagt vil benekte at de drømmer om en "endelig løsning", dersom man spør dem, men at man kan gjette seg til det som foregår i tankene deres, dersom man ser på hva som skjer i landet. Hva refererer "final solution", eller "endelig løsning" til? Hvorfor tror du Baldwin trekker denne parallellen? Hva synes du om den?

Senere i klippet snakker Baldwin om at de svarte aldri har vært lykkelige i USA, og kun har forsøkt å overleve i et brutalt system. Men så fortsetter han med å snakke om at en av de "mest forferdelige tingene" er at han selv er en amerikaner, enten han liker det eller ikke, og at han har de samme referansene som hvite amerikanere, som George Washington og John Wayne. Hvilket paradoks er det han snakker om her? Hva er den grunnleggende forskjellen på svarte og hvite amerikaneres historie?

 

Assignments in English (advanced)

1. What is the legacy of slavery, segregation, and Jim Crow in our culture? How do these historical institutions affect contemporary society?

2. All of the leaders associated with the civil rights movement, from Martin Luther King, Jr. to Robert Kennedy, were murdered. Consider the impact that this had on the movement and on society at large. What message did this send to the American people about civil rights in this country?

3. What role does violence play in American history? In world history? When is violence perceived as acceptable? When is it not?

4. How is your perception of the world influenced by what you see represented on television, in music, or in movies? How are these representations different, or similar, to your own life?

5. In your opinion, why do you think some people hate other people? Where does this feeling of hatred originate?

6. What is the American Dream? What is race? How do these two things influence each other in American society?

7. There are title cards that come up periodically throughout the film. They read: “Paying My Dues”; “Heroes”; “Witness”; “Purity”; “Selling the Negro”; and “I am not a Nigger.” Consider how these titles relate to the sections of the film. Is there a direct correlation, or a symbolic one, between the content explored in these sections and the title cards?

8. How do the lives of Malcolm, Medgar, and Martin “bang against and reveal each other” in this film? What do the portrayals of these men reveal about the people who ‘loved and betrayed’ them?

9. How did the film portray the struggle for school integration, the importance of school and access to books and learning, as well as the vitriol surrounding the effort to integrate?

10. What impact did the early representation of blacks in film have on Baldwin, specifically, Stepin Fetchit, Willie Best, Uncle Tom, and Clinton Rosemund?

11. The film touches multiple times on the idea that African-Americans are not entitled to claim part of the society that they helped build. At one point Baldwin is quoted “I am not a ward of America. I am not an object of missionary charity. I’m one of the people who built this country.” Consider this statement and evaluate in within the context of the civil rights movement then and now.

12. There were many references to contemporary society throughout the film: a montage of young African Americans who have been killed in the past 10 years (Tamir Rice, Darius Simmons, Trayvon Martin, and others), as well as footage of riots in Los Angeles, Ferguson, and other cities. Why did the filmmakers choose to include these references, and how did they impact you as a viewer?

13. Do you think the following statement is accurate? Explain your reasoning. “You cannot lynch me and keep me in ghettos without becoming something monstrous yourselves.”

14. What are the differences between one’s public persona and their private self? Why is this so?

15. How does contemporary Hollywood culture affect the attitudes and behaviours of society at large?

16. Analyse the melody and lyrics to Bob Dylan’s song Only a Pawn in Their Game. Explore the lyrics as a poem – what do his words say about the society they came from? What is Dylan trying to import with this song?

Bob Dylan - Only a Pawn in Their Game

17. The film begins with Baldwin saying “a journey is called that because you cannot know what you will discover on the journey, what you will do with what you find, or what you find will do to you.” Explore the literary meaning of “journey” within the context of this film. What are some of the various literal and figurative journeys that are depicted in the film?

18. In the film, Baldwin argues that any conversation about the ‘Negro in America’ is really simply a conversation about America, and that attempting to silo race not only hinders us from improving race relations, but also undermines growth for our society as a whole. How does this theory relate to the contemporary conversation about race in America?

19. What does it mean to be a witness? How is the role of witness in history different from the roles of others – such as perpetrators, victims, bystanders or allies? What are the responsibilities of a witness, and why is it important that there be witnesses?

20. What was the significance of including Baldwin’s FBI file?

21. At one point in the film, there was an audio montage of voices (some very recognizable) saying “I’m sorry.” What was the purpose and the impact of this moment in the film, on both the narrative arc, and on you as a viewer?

22. Baldwin notes that MLK and Malcolm X were “two men... poles apart, driven closer together. By the time each died, their positions had become virtually the same position. It can be said indeed, that Martin picked up Malcolm’s burden, articulated the vision which Malcolm had begun to see and for which he paid with his life, and that Malcolm was one of the people that Martin saw on the mountaintop.” These two men are often represented as opposites, or even enemies, in popular culture. How does Baldwin’s depiction differ? Why is this difference significant?

23. Baldwin loosely defines segregation as apathy plus ignorance. Explain what this means using real-life examples as well as paraphrases from Baldwin’s words.

24. At one point Baldwin notes the difference between a white man with a gun (a romantic revolutionary, or an eccentric patriot) and a black man with a gun (a raving maniac). What examples of this was Baldwin referring to? What examples of this can you find in contemporary society?

25. What does Baldwin mean when he uses the phrase “emotional poverty?”

26. Analyse the following quote: “I can't be pessimistic because I am alive. To be a pessimist means that you treat human life as an academic matter. So I am forced to be an optimist.”

27. Discuss, explore, and analyse the following quote from James Baldwin: “It is entirely up to the American people whether or not they are going to face and deal with and embrace this stranger on whom they’ve relied for so long. What white people have to do is to try to find out – find out in their own hearts – why it was necessary to have a nigger in the first place. ‘Cause I’m not a nigger, I’m a man. But if you think I’m a nigger then you need it, so the question the white population has to ask themselves is: if I’m not the nigger here and you, the white people, invented it, then you have to figure out why. The future of this country relies on that. On whether or not I was able to ask that question.”

 

Diskusjonsveileder for filmen

En veileder for videre diskusjon rundt filmen og enda flere oppgaver, på engelsk. Oppgavene på engelsk i dette filmstudiearket er hentet herfra.

Læreplan for filmen

For enda mer informasjon om filmen og alle emnene som tas opp i den har produksjons-selskapet satt sammen dette 85-siders heftet med masse bakgrunnsmateriale og flere undervisningsopplegg, på engelsk.

Relaterte filmer med filmstudieark

Selma
Hidden Figures
Lincoln
12 Years a Slave

Øvrige anbefalte filmer

13th
O.J.: Made in America
Malcolm X
Fruitvale Station
Loving
Do the Right Thing
To Kill a Mockingbird
In the Heat of the Night
Guess Who's Coming to Dinner
Mississippi Burning


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Engelsk , Norsk , Historie , Mediefag , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Historie, Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Litteratur på film, Politikk og samfunn, Språk og uttrykksmåter
 

Fakta

Originaltittel:I Am Not Your Negro
Regi:Raoul Peck
Roller:Samuel. L. Jackson
Manus:James Baldwin
Genre:Dokumentar
Nasjonalitet:USA
Språk:engelsk
Produksjonsselskap:Magnolia, Velvet Film, Artemis Productions, Close Up Films, ARTE France, ITVS, RTS, TRFB, Shelter
Lengde:1 t. 32 min.
Distribusjon:Another World Entertainment
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen