Filmweb
 
 

Milo – Månens vokter

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

HANDLINGSREFERAT

I en magisk verden blir Milo, en rampete faun, valgt som vokter av månen. Men på hans aller første dag som vokter klarer han å miste den. En underjordisk demon utnytter seg av Milos katastrofale start som vokter, og stjeler solen. Uten månen og solen finnes det ingen balanse! Sammen med Solar, solens vokter, og Glimt, reiser Milo ut på en spennende og utfordrende reise for å vinne tilbake det de har mistet.

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSE

Milo – Månens vokter har fått aldersgrense 6 år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”enkelte mørke og dramatiske scener”. (Derav ikke en lavere aldersgrense/tillatt for alle.)

Klassetrinn: 1.-7. klasse

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 6 til 12 år. Filmen har en bred appell, med humor og fortellertekniske detaljer som også vil fenge eldre elever så vel som voksne. Dette studieopplegget retter seg imidlertid mot de syv første skoletrinnene.

Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kunst og håndverk

NORSK
- Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
- Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
- Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
- Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene Forskerspiren og Mangfold i naturen.

KUNST OG HÅNDVERK
- Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Den franske animasjonsfilmen Milo – månens vokter er laget av det samme produksjonsselskapet som sto bak Den lille prinsen.

Milo - månens vokter har vunnet flere priser på festivaler, blant annet Best Feature Film under Tokyo Anime Awards og TIFF Kids International Film Festival.

Filmen forteller mye om hvor avhengig livet på jorda er av balanse i naturen, og om hvor avhengige jordens skapninger er av hverandre. Filmen tar utgangspunkt i en mytologirik verden, men alle karakterenes personligheter, tanker og handlinger har stor overføringsverdi til oss mennesker.

Se filmens trailer her.

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer bør, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.

 

A: HVA SLAGS FILM SKAL DERE SE?

I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer og bruk internett for å finne informasjon. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har.

- Hva kan det bety at noen skal vokte månen?

- Hvorfor er det nødvendig med natt, hvorfor kan det ikke være dag hele tiden?

- Hovedkarakteren i filmen er faunen Milo. Hva er en faun? Hvilket inntrykk gir traileren av han?

 

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Milo. Hvilke personlige egenskaper har han som gjør han egnet til å være månens vokter?

2) Innbill deg at du kunne ha gjort et intervju med Milo. Hvilke tre spørsmål ville du da ha stilt han? Sammenlign dine spørsmål med de andre i klassen sine.

3) Hvis du kunne ha spurt Solar hva han har lært i løpet av denne historien, hva tror du han da ville ha svart? Snakk sammen i klassen.

4) På hvilke måter kan man si at Glimt kan være et forbilde for andre? Gi eksempler.  

5) Innbill deg at du kunne ha gitt Glimt sin far noen råd om hvordan han best mulig kunne være en god far for datteren sin. Hvilke råd ville du da ha gitt han?

6) Milo, Solar og Glimt er svært forskjellige, likevel samarbeider de veldig godt. Hva er det som gjør at de klarer å løse problemer sammen?

6) Akros var opprinnelig en solvokter som ble ond fordi han ville ha solen for seg selv. Hvorfor tror du han ikke ønsket å dele med noen andre? Kan dere i klassen gi ulike eksempler på at det lønner seg å dele med andre?

7) Når Milo mister månen blir han utstøtt fra faun-flokken sin. Hva ville du ha gjort om du var medlem av flokken, og noen du kjente begikk en slik tabbe som det Milo gjorde?

8) De to demonene Splint og Flint er veldig forskjellige. Gi eksempler på hva som skiller dem mest.

9) Leon er den som forventer å bli utvalgt som månens vokter. Hvorfor tror du han ønsker denne jobben og hvorfor tror du at han selv mener han er bedre egnet enn Milo?

10) Herr Phospho er underverdenens vokter, tidligere har han vært månevokter. Hvorfor tror du han ofrer livet sitt for at Solar skal overvinne slangene?

 

C: NATURFAG

1) Hvordan beveger jorda vår, månen og sola seg i forhold til hverandre?

2) Noen ganger ser vi hele månen, ellers bare deler av den, og noen ganger er den ikke synlig i det hele tatt. Hvorfor?

3) På sin første dag på jobb lar Solar sola skinne veldig kraftig. Hva er det som skjer med jorda vår om sola skinner for kraftig og for lenge?

4) På hvilke måter blir vi på jorda påvirket av månen?

5) Hva er det som skjer når noe smelter? Gi en naturfaglig forklaring.

6) Glimt har veldig god greie på kvantefysikk, astrofysikk, astrologi og astronomi. Klarer dere å finne ut hva noen av disse ordene betyr?

7) I filmen blir det plutselig mørkt om dagen. I Norge (og i andre land som ligger like langt nord som oss) så har vi noe som kalles mørketid. Hva er dette?

 

D: MYTOLOGI

1) I filmen hører vi om ”urbøker” som forteller hvordan verden ble til. Vi får vite at den første månevokteren hentet den første månen fra drømmeverdenen. Hvilke andre skapelsesberetninger kjenner dere til? Hvordan forklarer kristendommen verdens tilblivelse? Hvordan trodde vikingene at verden ble til?

2) Milo er en faun. Har du sett, lest eller hørt om fauner i andre sammenhenger enn i denne filmen? Snakk sammen i klassen.

3) Det er slanger som har gjort Akros ond, og de forsøker også å gjøre Solar slem. Bibelen forteller også om en slange. Kan dere denne historien? Hvordan har denne bibelhistorien bidratt til at slangene i dag blir forhatt av oss mennesker? Snakk sammen i klassen.

4) Når Mester Rul dør, blir han til en blomst. Hva tror du at skjer når man dør? Hva er det ulike mennesker og religioner rundt om i verden tror at skjer med et menneske etter at det har dødd?

5) Splint og Flint er to demoner. Hva er en demon?

6) I filmen drar Milo og vennene hans til underverdenen. Hva er en underverden?

E: KREATIVE OPPGAVER


1) Hvordan ville det ha vært om det plutselig ble mørkt midt på dagen? Lag et improvisert rollespill om hvordan man klarer seg om lyset helt uventet forsvinner.

2) Har du tilgang til en (bra) stjernekikkert? Avtal med en voksen å være våken så lenge at nattehimmelen er helt mørk, en skyfri kveld. Ta en titt på månen! Hva annet kan man se?

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- På arenaen, når Solar skal innvies som den nye solens vokter.
- Når Milo er i månetempelet første gang, og spiller helt feil på strengene opp til månen.
- Når månetempelet løper av gårde – og månen løsner.
- Når Milo, Solar og Glimt sammen drar for å finne månen.
- Når Solar, nede i underverdenen, blir omringet av slangene.
- Når Milo hogger ut ny en måne i drømmeverdenen.
- Kampen mot Akros i underverdenen.

 

F: ORD OG UTTRYKK

1) Hva er daggry?

2) Hva er skumring?

3) Hva vil det si å være en disippel?

4) Hva vil det si å bli innviet?

5) Glimt sier ”tempelet har gått ut av kurs, breddegradene er helt feil.” Hva mener hun med dette?

6) Hva er et symbol? Hvilke ulike symboler kan man finne i filmen?

7) I filmens start føler Milo seg beskylt for å ikke gjøre nytte for seg. «Jeg er nyttig!» roper han i protest. Hva vil det si å være nyttig? Skal barn være nyttige? Når føler du at du er nyttig?

 

G: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag , Kunst og håndverk
Tema:Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Kunst, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Miljøvern og naturvitenskap
 

Fakta

Originaltittel:Mune - Le Gardien de la lune
Regi:Alexandre Heboyan, Benoît Philippon
Roller:Omar Sy, Izia Higelin, Michaël Grégorio
Manus:Jérôme Fansten, Benoît Philippon
Genre:Animasjon / Barnefilm / Eventyr
Nasjonalitet:Frankrike
Språk:norsk
Lengde:1 t. 24 min.
Distribusjon:Selmer Media
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen