Filmweb
 
 

Lærer Frosk

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling
 

HANDLINGSREFERAT

Lærer Frosk handler om den selvstendige åtteåringen Lisa. Hun holder orden på moren, som er en travel og stresset veterinær. Lisa trives på skolen, spesielt på grunn av den morsomme læreren Frans. Men det viser seg at Frans har en stor hemmelighet. På grunn av en arvelig genfeil hender det at han plutselig blir forvandlet til en frosk! Dette skaper naturlig nok mange problemer, både for han selv og omgivelsene. Spesielt problematisk blir det når skolen får en ny rektor, den strenge Simon Stork. Stork ønsker at skolen skal bli landets beste, og da passer ikke en froskelærer inn! 
 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER

Lærer Frosk har fått aldersgrensen 6 år. Medietilsynet begrunner dette med at filmen inneholder ”kortvarige dramatiske hendelser”. (Derav ikke en lavere aldersgrense/”tillatt for alle”.)

Klassetrinn: 1.-7.-trinn

Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag

Det faglige arbeidet før og etter visningen av Lærer Frosk vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:

NORSK
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur

SAMFUNNSFAG
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaene Utforskeren og Samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
* Kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.

NATURFAG
* Kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn innen fagområdene Forskerspiren og Mangfold i naturen.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

FILMINFORMASJON

Lærer Frosk er en nederlandsk produksjon som ble kåret til årets familiefilm i sitt hjemland i 2016. I april 2017 fikk den publikumsprisen under Barnefilmfestivalen i Kristiansand.

Filmen er dubbet til norsk, og de norske stemmene innehas av blant andre Christian Skolmen, Hedda Farnes Grjotheim og Helge Winther-Larsen.

Se filmens trailer her.

De siste årene har det blitt produsert en god del nederlandske familie-/barne-/ungdomsfilmer, som har fått norsk dubbing og distribusjon. Flere av disse egner seg fint til bruk i  skolen. Se følgende liste, med linker til studieopplegg:

Tony 10
Maur i rompa 
Kråkeungen
Før det er for sent 
Nono i sikksakk 
Rabarbra 

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer best til klassesamtale.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

 

A: FILMOPPLEVELSEN

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du denne filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Snakk sammen i klassen.

3) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Gjorde noe deg redd? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Rørt? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Reagerte dine medelever på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

 

B: KARAKTERENE

1) Beskriv Lisa. Lag en liste over gode sider (egenskaper) hun har.

2) Beskriv læreren, Frans. Kunne du tenkt deg at han var lærer i din klasse? Begrunn svaret ditt.

3) Beskriv Lisas mor (Sissel). Hva synes du er hennes beste sider som mor, og på hvilke områder mener du hun bør forbedre seg?

4) Innbill deg at du skal gjøre et intervju med Frans. Skriv ned tre spørsmål du ville ha stilt han. Sammenlign dine spørsmål med de andre i klassen sine. (Dere kan lage et rollespill, hvor en av dere later som hun/han er Frans, og finner på svar på spørsmålene.)

5) Beskriv rektor Stork. Var det feil av han å forvente at Frans kom tidsnok til timene, hadde på seg rene klær, ikke ”lukta hund” og så videre? Fikk Stork som fortjent når han til slutt ble fanget og puttet inn i storkeburet?

 

C: NATURFAG

1) Lærte dere noe nytt om frosker ved å se denne filmen? Skriv ned fakta om frosken på tavla.

2) En frosk er et amfibium. Hva er et amfibium, og hvilke andre eksempler på amfibium kjenner dere til?

3) En næringskjede forteller oss hvem som spiser og blir spist av hvem i naturen. I filmen så vi at frosker spiser fluer og at storker spiser frosker. Men hva spiser flua? Spiser noen stork? Finn ut av dette. Etterpå velger dere andre dyr dere kjenner til, og plasserer disse inn i en næringskjede.

4) Er et dyr som spiser et annet dyr slemt? Var det galt av storken å forsøke seg på å fange og ete en frosk?

5) «Lærer Frosk» forteller at en frosk kan hoppe fem meter. Kan frosker virkelig hoppe så langt? Finn fakta om hvor langt det er mulig for frosker å hoppe.

6) Er det noen dyr som skjønner menneskespråk? Gi eksempler om dere kjenner til dyr som kan forstå hva et menneske sier.

7) I filmen lærer vi at frosker hører hjemme i naturen. Er det noen dyr som ikke hører hjemme i det fri? Er det noen dyr som er helt avhengige av mennesker for å klare seg? Gi i å fall eksempler.

D: KREATIVE/PRAKTISKE AKTIVITETER


1) Om våren legger froskene egg i dammer og tjern. Eggene blir til rumpetroll før de utvikler seg videre til frosker. Holder det til frosk i nærheten av skolen din? Er det et sted dere kan dra for å se rumpetroll og frosk? I så fall: Ta turen!

2) Ha en mimekonkurranse hvor dere på tur later som dere forvandles til dyr. Gjør det en og en; de andre i klassen skal gjette hvilket! (Den som klarer å gjette riktig kan være den neste som mimer.)

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en scene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi det en tittel som fremhever scenens budskap.

Scenene:

- Når Lisa, i filmens start, løper hjem til gården med alle de forskjellige dyrene.
- Når læreren Frans forvandles til en frosk i klasserommet, mens hele klassen ser på.
- Når Lisa og Walter sniker seg inn på rektors kontor.
- Når Lisa og Walter finner Frans i den igjengrodde dammen.
- Når rektor Stork snakker med storken inne i buret, der hvor Lisas mor jobber.
- Når storken forsøker å fange frosken under skolejubileet.

 

E: ORD OG UTTYKK

(Disse kan det være hensiktsmessig å gjennomgå i forkant av filmvisningen.)

1) Hva er en veterinær?

2) Hva vil det si at noe er arvelig?

3) Lisas skole heter Arken. Dette navnet kommer fra en kjent bibelfortelling. Finn ut hva denne fortellingen handler om, og hvorfor tror du skolen i denne filmen har fått dette navnet?

4) Hva er en art?

5) Hva vil det si å få en oppsigelse?

6) I filmen fikk vi vite at det franske ordet for ”frosk” er ”grenouille”. Klarer du å lære deg hvordan det skrives? Husker noen i klassen hvordan dette ordet uttales?

 

F: DIVERSE

1) Læreren forteller han oppdaget at han var en annerledes gutt da han var fire år gammel. Hvordan tror du han hadde det i oppveksten? Snakk sammen i klassen om episoder dere tror han opplevde. Kanskje dere kan lage en historie sammen, om ”Froskegutten Frans”?

2) I filmen er det noen som sier at om man kysser en frosk så blir den til en prins. Hvor har de dette fra?

3) Rektor Stork vil at elevene skal stå på rekke før de går inn i skolebygningen om morgenen. Er dette positivt eller negativt? Begrunn svaret ditt.

4) Hvordan tror du det er å vokse opp på det stedet hvor Lisa og medelevene hennes bor? Hva er likheter og hva er ulikheter mellom dette stedet og der hvor du selv lever?

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til mail@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [1. - 4. trinn, 5. - 7. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Naturfag
Tema:Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt
 

Fakta

Originaltittel:Meester Kikker
Regi:Anna van Der Heide
Roller:Jeroen Spitzenberger, Yenthe Bos, Wine Dierickx og Paul Kooij. Norske stemmer: Christian Skolmen, Hedda Farnes Grjotheim, Oscar Stålhand Arnø, Ingeborg Sundrehagen Raustøl, Marian Saastad Ottesen og Helge Winther-Larsen.
Manus:Mieke de Jonge og Paul van Loon
Genre:Barnefilm / Eventyr / Familiefilm
Nasjonalitet:Nederland
Språk:norsk
Produksjonsselskap:BosBros BV.
Lengde:1 t. 24 min.
Distribusjon:KontxtFilm
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen