Filmweb
 
 

Your Name

Innhold

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

Handlingsreferat

Mitsuha er en jente som bor på landsbygda, Taki er en gutt som bor i Tokyo. Mitsuha bryr seg lite om farens borgermestervalg og bestemorens ritualer i shinto-tempelet, og lengter i stedet etter storbylivet. Taki jobber deltid i en italiensk restaurant og ønsker seg et enklere liv på landet. De to har aldri møtt hverandre. En dag begynner de å bytte identitet når de sovner: Hennes sjel tar plass i hans kropp og hans i hennes. Er båndet mellom dem sterkt nok til å føre dem sammen, og kan de sammen forhindre katastrofen som truer?

 

Egnethet i skolen, læreplanreferanser


* Klassetrinn: 8.–10. klasse

Your Name har fått aldersgrense seks år. Medietilsynet begrunner dette med at det er enkelte partier med utrygg stemning.

Selv om det er lite i filmen som er skremmende for barn, vil filmen i skolesammenheng passe best på ungdomstrinnet, i aldersgruppa 13 til 16 år. Filmens hovedpersoner er ungdommer, og både handlingen og historiefortellingen er ganske kompleks, med flere tidslinjer som fortelles parallelt og henger sammen på overraskende måter. Eldre elever og voksne vil også ha glede av filmen, men dette studieopplegget retter seg mot ungdomstrinnet.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kunst og håndverk

Generell del av læreplan
- Kulturarv og identitet

Norsk
- Kompetansemål etter 10.  årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Samfunnsfag
- Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaene Geografi og Samfunnskunnskap.

Kristendom, religion, livssyn og etikk
- Kompetansemål etter 10. trinn innen hovedtemaene Religiøst mangfold og Filosofi og etikk .

Naturfag
- Kompetansemål etter 10. trinn innen fagområdene Fenomener og stoffer.

Kunst og håndverk
- Kompetansemål etter 10. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon og Kunst.

Les mer på udir.no/Lareplaner

 

Filminformasjon

Your Name er en filmatisk berg-og-dalbane med elementer av både drama, romantisk komedie, action og fantasy. Den begynner mest som en tenåringskomedie, men endrer karakter underveis og tar seeren gjennom et stort spekter av sterke følelser.

Gjennom det enkle premisset med to ungdommer som bytter identitet, tar Your Name opp store temaer som tilhørighet, identitet, kjønn, religion og samfunnets kollektive forhold til tradisjon, historie og naturkatastrofer.

Regissør Makoto Shinkai er kjent for sine følelsesladde filmer med vare skildringer av relasjoner og enestående vakre bakgrunner med livaktig natur, himmel og lys. Shinkai gjorde seg for alvor bemerket med den animerte kortfilmen Voices of a Distant Star, som han skrev, animerte og produserte på egen hånd. Your Name er hans femte langfilm, og er nå blitt den største animasjons-suksessen i Japan noensinne. Shinkai er av mange blitt omtalt som «den neste Hayao Miyazaki», men avviser selv sammenlikningen med den pensjonerte mesteren.

Se filmens trailer her.

 

Anime og manga

Anime er en forkortelse av det japanske ordet for animasjon, eller tegnefilm; animēshon. Anime forteller ofte historier med innslag av fantasi: Det kan være magiske krefter, overnaturlige vesener, fremmede verdener, kjemperoboter eller nye oppfinnelser. Det finnes både tv-serier, som kan gå i hundrevis av episoder, og animefilmer for kino. I Japan er de fleste animasjonsfilmene og -seriene håndtegnet, til forskjell fra f.eks. Pixar i USA.

Japans trolig mest kjente og populære animasjonsstudio heter Studio Ghibli. De lager nesten bare kinofilmer, og de fleste passer både for barn og voksne. Ghibli står bak hele 8 av de 15 kinofilmene som har tjent mest penger i Japan noensinne. De fikk sitt gjennombrudd utenfor Japan da filmen Chihiro og heksene vant en Oscar i 2001. Den ble Japans mest innbringende film, før den ble forbigått av Your Name

Manga er tegneserier fra Japan. De leses fra høyre mot venstre. De er som regel i svart-hvitt og kan være svært lange, noen mer enn 100 bøker! Japan er det landet i verden som leser mest tegneserier per innbygger. Både barn og voksne, jenter og gutter leser manga. Hvert år selges
det hele 1,1 milliarder mangablader og -bøker der. Det selges også mye manga til mobil og nettbrett. I Europa og i USA har også manga blitt svært populært de siste 20 årene.

Ordet manga stammer fra slutten av 1700-tallet og betyr «humoristiske tegninger» e.l. Moderne manga slik vi kjenner det i dag, oppstod etter andre verdenskrig, da Japan var okkupert av USA. Japanske tegneserietegnere utviklet nye tegnestiler og måter å tegne og fortelle på.

Historiene og figurene fra manga og anime dukker ofte opp også i andre medier: Mange serier finnes som dataspill, bøker, leker, samlekort, figurer og mye mer. Mange fans driver også med cosplay. Det er å lage egne kostymer og kle seg ut som favorittfigurene sine.
 

Oppgavesamling

Oppgavene under er samlet i ulike tema og kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Faglærere og elever kan selv velge blant oppgavene for å jobbe videre med de temaene man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer bør, med utgangspunkt i kjennskap til elevene, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til Internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakeholde til etter at visningen er over.

 

Forarbeid

1)   Har du sett en japansk tegnefilm (anime) før? Mange andre animefilmer har vært tilgjengelig i Norge, for eksempel filmer av Hayao Miyazaki fra Studio Ghibli. Søk opp noen av dem på Internett. Har du sett noen av dem? Hva syntes du om dem?

2)   Your Name er en håndtegnet tegnefilm. Hvordan blir en slik tegnefilm til, og hva er forskjellen på disse tegnefilmene og nye 3D-animerte tegnefilmer som er animert med datagrafikk?

3)   Your Name foregår i dagens Japan. Hva vet du om hvordan mennesker lever i Japan, både i storbyene og på landsbygda? Kan du finne mer informasjon i bøker eller på Internett?

4)   En av hovedpersonene tilhører en familie av prester/prestinner i landsbyens lokale tempel. Tempelet tilhører Japans innfødte religion/folketro, som kalles shintoisme. Hvem tilber man i shintoismen? Hva betyr kami?

5)   Hvor mange mennesker bor det i Japan, og hva heter de største byene? Kan du sammenlikne Japans areal, folketall og befolkningstetthet med Norge?

6)   Japan består av en rekke øyer. Hva heter de fire største øyene? Og hva heter Japans høyeste fjell?

 

A: Personene og handlingen

1)   Hvordan vil du beskrive hovedpersonene Taki og Mitsuha? Hvilke egenskaper har de?

2)   Til å begynne med tror Taki at dagen som Mitsuha bare er en svært livaktig drøm. Hvordan forstår vi at det er noe annet som foregår?

3)   Det kan være forvirrende å følge en fortelling der én person ser ut som en annen. Nevn noen tegn som hjelper oss å forstå når Mitsuha og Taki er seg selv og når de er den andre.

4)   Et godt stykke ut i filmen prøver Taki for første gang å ringe Mitsuha, men nummeret er ikke i bruk. Hvorfor virker ikke nummeret?

5)   Hadde filmen noen tydelig motstander, eller «skurk»? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter gjerne i gruppe.

6)   Hvilke(n) sjanger(e) synes du filmen tilhører (action, drama, romantikk, komedie, fantasy, science-fiction, skrekk etc.)? Hvilke egenskaper ved filmen gjør at du velger denne/disse? Diskuter.

7)   Mange historier har ett eller flere vendepunkt, hendelser eller utsagn som kaster nytt lys på hele historien. Hvilke(n) scene(r) synes du kan kalles vendepunkt i denne filmen? Begrunn svaret.

8)   Tror du Mitsuha og Taki ble kjærester etter filmen? Skriv din egen fortsettelse på historien i filmen.
 

B: Identitet, kropp og kjønn

1)   I filmen våkner hovedpersonene opp i hverandres kropp. Er det mulig å tenke seg at vi kan ta med oss vår bevissthet, våre tanker, følelser og kunnskap, til en annen kropp? Hva mener vi med ordet «sjel»? Hva er egentlig det vi kaller vårt «jeg»? Diskuter i gruppe.

2)   I det japanske samfunnet er det ganske klare forventninger til hvordan gutter og jenter skal oppføre seg (kjønnsroller). På japansk snakker heller ikke gutter og jenter likt, men bruker for eksempel ulike ord for «jeg», «vi» osv. (personlige pronomen). Nevn noen situasjoner der det var påfallende at Mitsuha og Taki hadde byttet kjønn.

3)   Okudera blir mer interessert i Taki etter den dagen Mitsuha hadde tatt over kroppen hans. Hun sier at Taki «har visst en feminin side». Ville kjæresteforhold være lettere hvis vi visste hvordan det føltes å være en av det motsatte kjønn? Diskuter gjerne i gruppe.

4)   Hvordan tror du at du ville synes det var å våkne opp i en annen kropp enn din egen? Hvem ville du helst (ikke) ønske å våkne som? Skriv en egen historie om din dag i en annens kropp.

 

C: Samfunn, tradisjon og religion

1)   Beskriv de to miljøene filmen foregår i – Itomori (landsbygda) og Tokyo (storbyen). Tenk på bebyggelse, lyder, hva mennesker gjør, farger etc. Hvordan har filmskaperne vist kontrasten (forskjellene) mellom de to miljøene? Synes du filmen fremstiller et av miljøene som «bedre» enn det andre?

2)    Mitsuha må bruke fritiden sin på å føre familiens og byens religiøse tradisjoner videre, selv om bestemoren sier at ingen lenger vet nøyaktig hva ritualene betyr. Synes du dette likner på hvordan vi i Norge forholder oss til religion? Hvorfor/hvorfor ikke?

3)    Hva synes Mitsuha om selv om ansvaret hennes i tempelet? Tror du hun endrer mening i løpet av filmen?

4)    Et tradisjonelt flettet bånd spiller en viktig rolle i filmens handling. Hva skal dette båndet symbolisere? (Tenk ev. på det bestemoren fortalte om musubi på vei opp på fjellet.)

 

D: Astronomi og naturkatastrofer

1)   I filmen viser en komet seg på himmelen. Hva er en komet? Hva består de av, og hvorfor ser det ut som om de har hale? Hvilken vei peker halen til kometer?

2)   Noen kometer viser seg på himmelen med jevne mellomrom. Gå sammen i grupper, velg dere en kjent komet og finn informasjon om den. Hvor lenge har vi visst om denne kometen? Hvor ofte kan vi se den?

3)   Japan er spesielt utsatt for jordskjelv, tsunamier og andre relaterte naturkatastrofer. Hvorfor?

4)   Når ble Japan sist rammet av en alvorlig naturkatastrofe, og hva var det som gjorde at denne fikk så alvorlige følger? Bruk gjerne aviser, leksikon eller andre kilder på Internett. Ser du noen likhetstrekk mellom denne katastrofen og det som skjer med byen Itomori i Your Name?

5)   Tenk deg at du er en japaner som har opplevd et jordskjelv eller en tsunami på nært hold. Hvordan tror du dette påvirker deg når du ser en film som Your Name?

 

D: Anime og manga

1)   Hva mener vi med ordene manga og anime?

2)   Beskriv filmens visuelle stil (hvordan filmen så ut). Tenkte du mye på at filmen var animasjon og ikke spillefilm?

3)   Ville det vært mulig å fortelle en slik historie som spillefilm («vanlig film» med skuespillere) uten å bruke spesialeffekter?

4)   Hvorfor tror du denne historien er fortalt som tegnefilm? Synes du det var en form som passet historien?

5)   Hva er forskjeller og likheter mellom tegneserier og tegnefilm? Diskuter.

6)   Skriv en liten beskrivelse av en manga- eller animeserie du kjenner godt eller har hørt om. Hva handler den om? Hvem har tegnet/fortalt? Hvilken sjanger synes du denne historien tilhører? Hvilke temaer tar denne serien opp?

7)   Det finnes en rekke manga- og anime-historier som handler om noen som bytter kjønn eller utgir seg for å være et annet kjønn (Ranma ½, Boku Girl, Reversible, ½ Prince, Princess Jellyfish, Wandering Son osv.) . Hvorfor tror du dette er et populært tema? (Tenk ev. på spørsmål B3.)

 

E: Generelle filmstudiespørsmål

1)   Hva handlet filmen om? Fortell kort med dine egne ord på bare noen få setninger.

2)   Syntes du filmen var bra? Hva likte du og hva likte du ikke?

3)   Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4)   Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Kvalm? Sint? Fikk noe deg til å le eller gråte? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5)   Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Hans Ivar Stordal (f. 1981) er utdannet journalist og er frilans tegneserieredaktør, oversetter, skribent og foredragsholder, samt medlem av Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier. Han var tidligere redaktør i Egmont Serieforlaget med særlig ansvar bl.a. for forlagets mangaserier. Hans Ivar bor på Birkeland i Aust-Agder med kone, barn, høns, katt og altfor få bokhyller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Hans Ivar Stordal
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Naturfag , Samfunnsfag , Kunst og håndverk , KRLE-faget
Tema:Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Identitet og kjønn, Samfunn og individ, Kunst
 

Fakta

Regi:Makoto Shinkai
Roller:Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita, Aoi Yuki, Nobunaga Shimazaki, Kaito Ishikawa
Manus:Makoto Shinkai
Genre:Animasjon
Nasjonalitet:Japan
Språk:japansk
Produsent:Noritaka Kawaguchi, Genki Kawamura
Musikk:Radwimps
Lengde:1 t. 46 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:6 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen