Filmweb
 
 

Prinsesse Mononoke

Innhold

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling

 

Handlingsreferat

Den modige unge krigeren Ashitaka fra Emishi-folket blir rammet av en dødelig forbannelse idet han redder landsbyen sin fra en demon – en villsvingud besatt av hat og raseri. For å redde livet må han reise til skogene i vest. Der blir han involvert i en voldsom kamp mellom menneskene og dyregudene i skogen.

Den ærgjerrige og dyktige Fru Eboshi og hennes lojale klansmenn i Jernbyen er fast bestemt på å utvinne alt jernet fra skogen, og de tar alle våpen i bruk mot skogsgudene. Deres argeste motstandere er ulvene, og blant dem også en modig ung kvinne, Prinsesse Mononoke, som selv er oppdratt som ulvegud og hater menneskene. Ashitaka ser det gode i begge sider og prøver å forhindre all striden og volden. Hvis de ikke klarer det kan menneske og natur ende opp med å tilintetgjøre hverandre.

 

Egnethet i skolen, læreplanreferanser

* Klassetrinn: 5.–7. klasse, 8.–10. klasse

Prinsesse Mononoke har fått aldersgrense ni år. Medietilsynet begrunner dette med at skremmende skikkelser og partier med faretruende situasjoner og voldsinnslag gjør at animasjonsfilmen får 9-årsgrense.

I skolesammenheng vil filmen passe best for aldersgruppa 10 til 16 år. Filmen skildrer en rik og kompleks verden som kan forstås på flere nivåer, og eldre elever og voksne vil også ha glede av filmen. Dette studieopplegget retter seg mot mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og kunst og håndverk

Generell del av læreplan
- Det miljøbevisste mennesket: Ny Naturfag, økologi og etikk og Menneske, miljø og interessekonflikter

Norsk
- Kompetansemål etter 7. og 10.  årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

Samfunnsfag
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene utforskeren, geografi og samfunnskunnskap

Kristendom, religion, livssyn og etikk
- Kompetansemål etter 7. trinn innen hovedtemaet Filosofi og etikk.
- Kompetansemål etter 10. trinn innen hovedtemaene Religiøst mangfold og Filosofi og etikk .

Naturfag
- Kompetansemål etter 7. og 10. trinn innen fagområdene Forskerspiren og Mangfold i naturen.

Kunst og håndverk
- Kompetansemål etter 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaet Visuell kommunikasjon.

Les mer på udir.no/Lareplaner.

 

Filminformasjon

Prinsesse Mononoke er en spennende, voldsom og forrykende animasjonsfilm i eventyr- og actionsjangeren. Den foregår i en mytisk fortid i Japan, der mennesker lever side om side med guder i skikkelse av store, talende dyr.

Hayao Miyazaki har tatt opp konflikten mellom menneskenes sivilisasjon og naturen i flere av sine filmer. I Prinsesse Mononoke tegner han et tydelig bilde av tragedien som ligger i mangelen på respekt for kloden vi lever på. Handlingen er lagt til en tid da menneskenes økte produktivitet gjorde forholdet til naturen mindre bærekraftig enn før. Historien har en tydelig oppfordring til moderne mennesker.

Filmen ble en enorm suksess i Japan. Det var også den første filmen som viste et vestlig publikum at Miyazaki var i stand til å formidle langt mer konfliktdrevne fortellinger enn de hyggelige og litt snodige barnefilmene han tidligere var kjent for.

Hayao Miyazaki ble født i Tokyo i 1941 og har vært en av verdens mest anerkjente regissører av animert film i mer enn fire tiår. Han har regissert over tjue filmer og vant en Oscar for Chihiro og heksene (2001). Han har uttalt at filmen Vinden stiger (2013) ville bli hans siste, men har senere avslørt at han iallfall vil arbeide med mindre filmprosjekter.

Se filmens trailer her.

 

Anime og manga

Anime er en forkortelse av det japanske ordet for animasjon, eller tegnefilm; animēshon. Anime forteller ofte historier med innslag av fantasi: Det kan være magiske krefter, overnaturlige vesener, fremmede verdener, kjemperoboter eller nye oppfinnelser. Det finnes både tv-serier, som kan gå i hundrevis av episoder, og animefilmer for kino.

Filmen Prinsesse Mononoke ble laget av Studio Ghibli, Japans trolig mest kjente og populære animasjonsstudio. De lager nesten bare kinofilmer, og de fleste passer både for barn og voksne. Ghibli står bak hele 8 av de 15 kinofilmene som har tjent mest penger i Japan noensinne. Til forskjell fra f.eks. Pixar i USA holder Studio Ghibli seg nesten bare til håndtegnet animasjon.

Manga er tegneserier fra Japan. De leses fra høyre mot venstre. De er som regel i svart-hvitt og kan være svært lange, noen mer enn 100 bøker! Japan er det landet i verden som leser mest tegneserier per innbygger. Både barn og voksne, jenter og gutter leser manga. Hvert år selges
det hele 1,1 milliarder mangablader og -bøker der. Det selges også mye manga til mobil og nettbrett. I Europa og i USA har også manga blitt svært populært de siste 20 årene.

Ordet manga stammer fra slutten av 1700-tallet og betyr «humoristiske tegninger» e.l. Moderne manga slik vi kjenner det i dag, oppstod etter andre verdenskrig, da Japan var okkupert av USA. Japanske tegneserietegnere utviklet nye tegnestiler og måter å tegne og fortelle på.

Historiene og figurene fra manga og anime dukker ofte opp også i andre medier: Mange serier finnes som dataspill, bøker, leker, samlekort, figurer og mye mer. Mange fans driver også med cosplay. Det er å lage egne kostymer og kle seg ut som favorittfigurene sine.

Oppgavesamling

Oppgavene under er samlet i ulike tema og kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Faglærere og elever kan selv velge blant oppgavene for å jobbe videre med de temaene man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer bør, med utgangspunkt i kjennskap til elevene, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakeholde til etter at visningen er over.


Forarbeid

1) Studio Ghibli og regissøren Hayao Miyazaki har laget mange andre filmer som også er tilgjengelig i Norge. Søk opp navnene på noen av dem på Internett. Har du sett noen av dem før? Hva syntes du om dem?

2) Prinsesse Mononoke er en håndtegnet tegnefilm. Hvordan blir en slik tegnefilm til, og hva er forskjellen på slike tegnefilmer og nye 3D-animerte tegnefilmer som er animert med data?

3) Prinsesse Mononoke er ifølge regissøren satt i Japan i «gamle dager», ca. år 1300–1500. Hva vet du om hvordan mennesker levde i Japan før i tiden? Kan du søke opp noe informasjon på Internett? (For eksempel den korte filmen «history of Japan» på Youtube.)

4) I filmen Prinsesse Mononoke bor ånder og guder i skogen. Det likner litt på Japans innfødte religion/folketro, som kalles shintoisme. Hvem tilber man i shintoismen? Hva betyr kami?

5) Hvor mange mennesker bor det i Japan, og hva heter de største byene? Kan du sammenlikne Japans areal, folketall og befolkningstetthet med Norge?

6) Japan består av en rekke øyer. Hva heter de fire største øyene?

 

A: Personene

1) Beskriv Ashitaka. Hvilke egenskaper har han som gjør ham godt egnet til å være hovedpersonen i denne historien?

2) Synes du Ashitaka er en helt? Hvorfor/hvorfor ikke?

3) Tenk deg at du kunne ha gjort et intervju med San eller Ashitaka. Hvilke tre spørsmål ville du ha stilt ham/henne? Sammenlign spørsmål med de andre i klassen.

4) San (ulveprinsessen) og Fru Eboshi. var fiender i filmen. Nevn noen forskjeller og likheter mellom de to damene.

5) Mange filmer har hovedpersoner (karakterer) som er enten snille eller slemme. Tenk på det du vet om San, Fru Eboshi, Jiko og Moro. Synes du disse karakterene kan beskrives som helt gode eller helt onde? Hvorfor/hvorfor ikke? Diskuter gjerne i gruppe.

6) Velg deg én av karakterene Ashitaka, San, Eboshi, Jiko, Moro eller Okoto. Beskriv kort de viktigste personlighetstrekkene deres. Kunne denne personen gjort noe annerledes for å forhindre alt det voldsomme som skjedde? Hvis du vil, kan du bruke dette tankeeksperimentet som utgangspunkt for å skrive din egen alternative slutt på historien.

7) [SPOILER] Ashitaka og San blir tydeligvis svært glad i hverandre. Hvorfor kan de ikke leve sammen?

 

B: Mennesket og naturen

1) Beskriv verdenen og tidsperioden som filmen foregår i. Hva oppleves realistisk, og hva oppleves som ren fantasi?

2) Filmens konflikt mellom Jernbyen og dyrene i skogen kan forstås symbolsk. Hva tror du skogguden er et symbol på, og hva er Fru Eboshi symbol på?

3) I filmen er ulvene fremstilt som de sterkeste og farligste dyrene i skogen, de som utgjør den største trusselen mot menneskene. Hva vet du om ulvebestanden i Norge i dag? Er det mulig for mennesker og ulver å leve side om side? Hva kan du finne ut om ulvebestanden i Japan?

4) Filmen foregikk i en delvis mytisk fortid. Er det likevel noe i filmens tema eller situasjon som føles aktuelt i vår verden i dag?

5) Japan blir ofte rammet av jordskjelv og naturkatastrofer. Når ble Japan sist rammet alvorlig av et jordskjelv, og hva var det som gjorde at dette skjelvet fikk så alvorlige følger? Bruk gjerne aviser, leksikon eller andre kilder på Internett. Ser du noen likhetstrekk mellom denne miljøkatastrofen og historien i Prinsesse Mononoke?

6) [SPOILER] Når filmen slutter, har det blitt varig fred mellom menneskene i Jernbyen og skogen? Kan de eksistere side om side?

7) Hvordan vi mennesker bruker naturen rundt oss er et spørsmål som er mer aktuelt enn noensinne. Hva er viktig å tenke på når vi mennesker skal utnytte naturressurser uten å skade naturen eller andre mennesker?

8) [SPOIILER] I filmen er skogguden en som både gir liv, men også tar liv. Betyr dette at den er god, eller ond, eller ingen av delene? Hvilken rolle spiller død i naturen?

 

C: Konflikt, samfunn og samhold

1) Jernbyen er på mange måter de «slemme» i historien. Likevel beskriver filmen mange gode sider ved byen. Nevn noen slike positive sider ved samfunnet i Jernbyen.

2) Er det mennene eller kvinnene som har mest ansvar og makt i Jernbyen? Hvordan likner forholdene mellom menn og kvinner i Jernbyen på slik vi har det i Norge i dag? Hvordan er kvinnenes rolle i filmen sammenliknet med rollen kvinner hadde i det gamle Japan?

3) I filmen står mange stammer og arter mot hverandre. Hvordan ser filmens konflikt ut fra villsvinenes ståsted? Fra Fru Eboshis ståsted? Fra skoggudens ståsted?

4) I begynnelsen av filmen har en jernkule forgiftet villsvinguden Nago, så han blir besatt av raseri og hat. Hva kan dette symbolisere?

5) Hvorfor sa den gamle kvinnen i Emishi-landsbyen at Ashitaka måtte lære seg å se med øyne som ikke var tilsløret av hat ?

6) Hadde filmen en klassisk «lykkelig slutt»? Diskuter.


D: Anime og manga


1) Hva mener vi med ordene manga og anime?

2) Beskriv filmens visuelle stil (hvordan filmen så ut). Tenkte du mye på at filmen var animasjon og ikke spillefilm?

3) Ville det vært mulig å fortelle en slik historie som spillefilm («vanlig film» med skuespillere) uten å bruke spesialeffekter?

4) I tegnefilmer fra vesten (USA og Europa) har det vært vanlig med søte, snakkende dyr, men i Japan har dette ikke vært så vanlig. Hva synes du om de snakkende dyrene i Prinsesse Mononoke?

5) Hva er forskjeller og likheter mellom tegneserier og tegnefilm? Diskuter.

6) Skriv en liten beskrivelse av en manga- eller animeserie du kjenner godt eller har hørt om. Hva handler den om? Hvem har tegnet/fortalt? Hvilken sjanger synes du denne historien tilhører? Hvilke temaer tar denne serien opp?


E: Generelle filmstudiespørsmål


1) Hva handlet filmen om? Fortell kort med dine egne ord på bare noen få setninger.

2) Syntes du filmen var bra? Hva likte du og hva likte du ikke?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Kvalm? Sint? Fikk noe deg til å le eller gråte? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du denne historien er fortalt som tegnefilm? Synes du det var en form som passet historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Hans Ivar Stordal (f. 1981) er utdannet journalist og er frilans tegneserieredaktør, oversetter, skribent og foredragsholder, samt medlem av Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier. Han var tidligere redaktør i Egmont Serieforlaget med særlig ansvar bl.a. for forlagets mangaserier. Hans Ivar bor på Birkeland i Aust-Agder med kone, barn, høns, katt og altfor få bokhyller.


 

Filmstudieark

Forfatter:Hans Ivar Stordal
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , Naturfag , KRLE-faget , Kunst og håndverk
Tema:Eventyr/fantasy, Filosofi og etikk, Kunst, Miljøvern og naturvitenskap
 

Fakta

Regi:Hayao Miyazaki
Roller:Yuriko Ishida, Yoji Matsuda, Yuko Tanaka, Akihiro Miwa, Hisaya Morishige, Hitsuko Mori, Tsunehiko Kamijyo, Akihiro Miwa, Masahiko Nishimura, Kaoru Kobayashi
Manus:Hayao Miyazaki
Genre:Eventyr / Animasjon
Nasjonalitet:Japan
Språk:japansk
Produsent:Toshio Suzuki
Produksjonsselskap:Studio Ghibli
Musikk:Joe Hisaishi
Lengde:2 t. 15 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:1997
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen