Filmweb
 
 

Krigens hemmelighet

INNHOLD

Handlingsreferat
Egnethet i skolen, læreplanreferanser
Filminformasjon
Oppgavesamling


HANDLINGSREFERAT

Sommeren 1943, Nederland. Tolvåringene Tuur og Lambert er uatskillelige bestevenner. De to guttene farter rundt i skogene og grottene rundt landsbyen og kjenner alle kriker og kroker. Men Den andre verdenskrig preger livene deres stadig mer og mer. Mens Tuurs foreldre slutter seg til motstandsbevegelsen går Laberts familie inn i det tyskvennlige nasjonalsosialistiske partiet.

En dag dukker en jente fra byen opp, og de tre blir venner. Maartje bærer på en farlig hemmelighet. Hun velger å fortelle den til Tuur. Hemmeligheten driver bestevennene fra hverandre og setter Maartje i livsfare. Ikke bare guttenes vennskap står på spill, men Tuur kan miste hele familien sin!

 

EGNETHET I SKOLEN, LÆREPLANREFERANSER


* Klassetrinn: 7. - 10. klasse og videregående

Medietilsynet har gitt ”Krigens hemmelighet” aldersgrense ni år. Dette studieopplegget retter seg dermed mot fjerde klassetrinn – og opp til og med tiende klasse.

* Relevante fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag

Det faglige arbeidet før og etter visningen av ”Krigens hemmelighet” vil kunne bidra til å nå flere av lærerplanens kompetansemål. Her er eksempler:


NORSK
- Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Muntlig kommunikasjon og Språk, litteratur og kultur.

SAMFUNNSFAG
- Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene historie, geografi og samfunnskunnskap.

KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK
- Kompetansemål etter 4., 7. og 10. årstrinn innen hovedtemaene Kristendom og Filosofi og etikk.

Les mer på her: udir.no/Lareplaner.

 

FILMINFORMASJON

Krigens hemmelighet er en nederlandsk film fra 2014, regissert av Dennis Bots. Filmen er basert på en bok av Jacques Vriens. Denne boken finnes ikke på norsk, men en av Vriens øvrige verker, Kule kidz gråter ikke, er både oversatt og filmatisert i norsk versjon. Studieopplegg til denne filmen finnes her: www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1145256.ece

Handlingen i Krigens hemmelighet  er lagt til Sør-Limburg i Nederland, i krigsåret 1943. Filmens hovedpersoner er tolv år gamle, og vokser opp i et landsbymiljø hvor menneskene har svært forskjellige holdninger til nazityskernes ideologi. Det vil være hensiktsmessig at elevgruppa har en del forkunnskap om partene under Den andre verdenskrig, synet på jøder den gang – og nazistenes konsentrasjonsleirer.  

Se filmens trailer her.

 

Øvrige filmer med handling lagt til Europa under Den andre verdenskrig, med utarbeidede filmstudieopplegg:

Boktyven
Gutten i den stripede pyjamasen
Sauls sønn
Ninas barn (dokumentar)
Schindlers liste
Ni liv
The Imitation Game

 

OPPGAVESAMLING

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer imidlertid godt til klassediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid. Vær også oppmerksom på at enkelte oppgaver vil røpe elementer fra filmens slutt (spoilere). Disse kan man, for filmopplevelsens skyld, vurdere å tilbakehold til etter at visningen er over.
A: KARAKTERENE

1) Beskriv Tuur og Lambert. Hva er deres forskjeller og likheter?

2) Skriv ned to-tre setninger som forklarer hvorfor vennskapet til Tuur og Lambert går i stykker. Sammenlign ditt svar med hva andre i klassen har skrevet.

3) Beskriv familiene (eventuelt kun fedrene) til de to guttene. På hvilke områder skjønner man at de tilhører to ulike parter i Den andre verdenskrig?

4) Innbill deg at du kunne intervjue Tuur. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille han. Sammenlign dine spørsmål med andre i klassen, og diskuter hva som kunne ha vært de mest interessante spørsmålene.

5) Vi får vite ganske mye om forhistorien til Martje/Tamar. Sitt sammen i grupper og finn ut hvor mye dere husker av fakta om livet hennes.

6) Innbill deg at du kunne intervjue Martje/Tamar. Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille henne. Sammenlign dine spørsmål med andre i klassen, og diskuter hva som kunne ha vært de mest interessante spørsmålene.

7) Gi eksempler på at Tuurs familie, Familien Ramakers, kan være et forbilde for andre familier.

 

B: GEOGRAFI

1) Tuur og Lambert bor i Sør-Limburg, i Nederland. Finn dette området på et kart. (Bruk gjerne Google Maps på internett.)

2) Hvor er Nederland plassert i forhold til Tyskland? Sammenlign landenes størrelse og befolkningsstørrelse. Hva tror du dette hadde å si for hvor stor grad Nederland ble påvirket av Tyskland under Den andre verdenskrig?

3) I filmen ser vi at det er et grottesystem som binder Nederland og Belgia sammen (der hvor Tuur og Lambert bor). Finnes dette grottesystemet i virkeligheten? Bruk internett og finn ut.

4) Hvilke land kjenner dere til som var involvert i Den andre verdenskrig? Bruk et kart og finn ut hvor disse ligger.

 

C: DEN ANDRE VERDENSKRIG

1) Snakk sammen i klassen om hva dere vet om Den andre verdenskrigs hovedtrekk. Hva og hvem utløste krigen, hvilke land kjempet mot hverandre - og når og hvor pågikk den?

2) Martje/Tamar er en av mange jøder som måtte flykte fra tyskerne. Finn stoff om tyskernes jødeforfølgelse. På hvilke måter behandlet nazistene jødene som de tok til fange? Hva var en konsentrasjonsleir, og hva var tyskernes hensikter med disse leirene?

4) Under Den andre verdenskrig ble mange barn sendt til tyskernes konsentrasjonsleirer. På hvilke måter argumenterte nazistene for å rettferdiggjøre at barn ble behandlet på denne måten?

5) I filmen ser du ulike symboler. Hvordan ser hakekorset og davidsstjerna ut, og hva betydde disse symbolene for de som brukte dem?

6) For å beskytte seg mot eventuelle flyangrep bygde mennesker over hele Europa bomberom, også i Norge. Vet du om noen bomberom i nærheten av der du bor? Finn i så fall ut hva disse brukes til i dag.

7) Hvor gammel må man være i dag for å huske andre verdenskrig? Kjenner du mennesker som levde på den tiden? I så fall, snakk med dem og be dem fortelle om hva de husker.

8) Hvorfor fikk bønder i Nederland beskjed om å sende alle grisene sine til Tyskland?

9) I filmens slutt ser vi Lambert blir medlem av Hitlerjugend. Hva var Hitlerjugend?

 

D: KREATIVE OPPGAVER

1) Tuur og Lambert er flinke til å leke utendørs. Hva slags ulike aktiviteter er det vi ser at de underholder seg med ute i naturen? Planlegg i klassen hva man kan finne på sammen etter skoletid, utendørs, i området der dere bor.

2) Innbill dere at Tuur og Lambert møtes igjen etter at krigen er over. (Da er de omtrent 14 år gamle.) Gå sammen to og to, og improviser en samtale mellom de to guttene første gang de ser hverandre igjen i fredstid.

3) Under ser dere en oversikt over ulike scener fra filmen. Les over disse, og gjør én eller begge av følgende to oppgaver:

a) Velg en av scenene og gjenfortell situasjonen og stemningen som et dikt. (Om du skriver i jeg-form, kan du gi fortellerstemmen til hvilken som helst av karakterene i scenen.)

b) Lag en tegning eller et maleri av en av scenene. Gi den en tittel som fremhever scenens innhold/budskap.

- Når Lambert og Tuur (i filmens åpningssekvens) leker krig i skogen.

- Når Tuur og Lambert utforsker grottene.

- Når bombeflyene kommer om natten, og landsbyboerne flykter for å finne ly i en kjeller.

- Når Tuur leter etter sin gamle tantes katt, i det huset som nazistene har overtatt. Tuur blir oppdaget av en soldat.

- Når Tuur og Martje/Tamar leker sammen med grisen Bella, som er gjemt bak høyballer på låven.

- Når Tuur står ved jernbanen, og ser hånden til et barn som slipper en bamse ut fra en togvogn.

- Når Lambert spionerer på Tuur og Martje/Tamar. De leker i høyet og kysser hverandre nesten.

- Når Tuur sykler til Maastricht for å se hva som skjer med Martje/Tamar som er blitt tatt til fange av nazistene.

- Når Tuur truer Lambert med pistol utenfor grotten.

- Når Tuur og Lambert tar avskjed.

 

F: DIVERSE

1) Filmen heter «Krigens hemmelighet». Hvilke ulike hemmeligheter ser vi eksempler på i filmens handling. Lag en liste sammen i klassen.

2) Hva betyr disse ordene (hentet fra filmen)? Holocaust, forræder, forfremmelse, motstandsbevegelse, kollaboratør.

3) På hvilke ulike måter kan man skjønne et Tuurs familie er en kristen familie?

4) I filmen ser vi at tre generasjoner i en familie lever sammen i samme hus. Dette er ikke like vanlig i Norge i dag. Hvorfor ikke, tror dere?

5) Hvor ofte leker du og vennene dine krig på en eller annen måte? Hvor ofte handler filmer og TV-serier du ser om krig? Hvorfor lar man seg underholde av krig? Snakk sammen i klassen.

6) Hvilke ulike mennesker bosatt i ditt nærmiljø har opplevd krig i virkeligheten? Snakk sammen i klassen.

7) Det er når Tuur ser at togene som går forbi landsbyen frakter barn, at han forstår hvilke grusomme handlinger som pågår i landet. Han bebreider sine foreldre for å ikke ha fortalt han mer, men faren sier at «av og til er det best å vite minst mulig». Snakk sammen i klassen om hvor mye et barn (på tolv år, slik som Tuur) burde ha fått lov til å vite om krigen.

8) Innbill deg at du kunne ha reddet livet til et menneske om du kunne skjule det for en fiende, men hvis det ble oppdaget ville du og hele din familie risikert dødsstraff. Hva ville du ha valgt? Hva burde man ha valgt? Snakk sammen i klassen.

9) Hvordan kan et vennskap bli påvirket av at ens foreldre har ulike politiske holdninger? Hva når to venner forelsker seg i samme person? Hva bør et vennskap tåle, og hva er det som kan bidra til at vennskap løses opp på forståelig vis? Snakk sammen i klassen.

 

F: GENERELLE FILMSTUDIESPØRSMÅL

1) Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.

2) Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig?

3) Hvor godt synes du denne filmen passet for klassen din? Begrunn svaret ditt.

4) Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg trist? Ble du noen gang glad i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le eller gråte? Gjorde noe deg frustrert? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

5) Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?

6) Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

 

 

Send gjerne respons på dette filmstudiearket til poh@pohphoto.com. Takk!
av Per Olav Heimstad

Per Olav Heimstad (f. 1973) er adjunkt og har undervist i ungdomsskolen siden 1999. Han driver også enmannsfirmaet POHphoto (pohphoto.com) hvor han bl.a. jobber som fotograf, film-/musikkanmelder, tegneserietegner, forfatter og statist/smårolleskuespiller. Han bor i Åsgårdstrand sammen med kone, to sønner og mange filmteoribøker.


 

Filmstudieark

Forfatter:Per Olav Heimstad
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Barns rettigheter, Filosofi og etikk, Historie, Individ/gruppe, Konflikter/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn
 

Fakta

Originaltittel:Oorlogsgeheimen
Regi:Dennis Bots
Genre:Barnefilm
Nasjonalitet:Nederland
Språk:nederlandsk
Lengde:1 t. 35 min.
Distribusjon:Barnefilmfestivalen
Produksjonsår:2014
Aldersgrense:9år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen