Filmweb
 
 

Min arabiske vår

Handling

I Min arabiske vår møter vi Hedi, en tunisisk bilselger som tilsynelatende har gitt opp å forme sitt eget liv. Det er moren som bestemmer alt, selv om han er 25 år gammel.

Moren har bestemt at Hedi skal gifte seg med Khadija, en vakker jente som oppfyller alle krav moren har til en kone, mens Hedi er likegyldig til det hele. Han ønsker seg bare vekk og tar gladelig i mot et oppdrag for firmaet han jobber for, noe som medfører noen dager på et hotell. Der støter han på danseren Reem som vekker følelser i Hedi som er helt ukjente for ham. 

 

Om filmen

Inheebek Hedi, eller Min arabiske vår som filmen er blitt kalt på norsk, er regissør Mohammed Ben Attia sin debutfilm. Ben Attia skrev filmmanuset til Min arabiske vår i etterkant av opptøyene og protestene som oppstod i Tunisia våren 2011. Filmen vant Sølvbjørnen for beste debutfilm på filmfestivalen i Berlin i fjor. Majd Mastoura, som spiller hovedrollen Hedi, vant pris for beste skuespiller på samme festival.

Min arabiske vår er en film med både eksplisitte og implisitte historier. Ved første øyekast ser filmen ut som en klassisk kjærlighetshistorie om en mann som må velge mellom plikt og sine følelser. Det er det vi kan kalle den eksplisitte historien. I tillegg finnes det mange implisitte historier mer skjult i filmen. En implisitt historie er beskrivelsen av Tunisia etter den arabiske våren. Ifølge regissør Ben Attia er hovedrollen Hedi personifiseringen av Tunisia før, under og etter revolusjonen.

 

Sentrale karakterer

Hedi er hovedpersonen i filmen og det som ofte kalles ”protagonisten” i handlingen.

Hedi, som på arabiske betyr “rolig”, er en karakter hentet ut fra et pre-revolusjonært Tunisia. Han har innfunnet seg med livets realiteter og lar seg styre av autoriteter, i dette tilfellet sin mor. Han skal gifte seg med Khadija, personifisert som tradisjonen, konservatismen og det forhåndsbestemte livet både i karakter og navn. (Khadija var Profeten Muhammeds første kone og den første muslim i følge islamsk historie). Hedi er en passiv karakter som har akseptert at livet er bestemt for han.

I filmer hvor man har en protagonist har man ofte også en ”antagonist”.

I Min arabiske vår er det vanskeligere å peke klart på hva eller hvem denne ”antagonisten” er, men kvinnerollene i filmen kan sies å fylle denne rollen. Kvinnerollene i min arabiske vår er på mange måter de mest spennende, mens Hedi er en ganske anonym karakter slik man blir presentert for han. Det klareste beviset for dette finnes i Reem, en kvinnelig karakter fylt med alle de egenskapene Hedi selv skulle ønske han hadde. Reem har verken mye penger eller en betydningsfull jobb, men hennes frigjorthet og impulsivitet vekker noen følelser i Hedi som han selv ikke viste eksisterte. Det er nok ikke uten symbolsk betydning at Reem betyr gaselle på arabiske og er den rake motsetningen til den tradisjonelle Khadija.

 

Virkemidler 

Min arabiske vår er en symbolrik film, hvor historiene som utspiller seg på lerretet kan bety en ting, men også representerer noe helt annet. Et eksempel er nettopp kvinnerollene hvor Reem både er kvinnen som innehar de egenskapene Hedi skulle ønske han hadde, men også er et symbol på den sterke rollen kvinnene i Tunisia hadde under den arabiske våren i kampen for frihet.

Hvordan regissør Ben Attia har navngitt sine karakterer er heller ikke tilfeldig. Navnene er ment å symbolisere både personlige egenskaper hos karakterene, men også samfunnet i Tunisia og de ulike gruppene som lever sammen i landet.

 

Oppgaver før, under og etter filmen

Tanken er at elevene jobber med en del spørsmål før de blir vist filmen. Dette for å få kunnskap både om virkemidlene som brukes i filmen, men også den historiske sammenhengen den er laget i. Et godt forarbeid av elevene vil gjøre filmopplevelsen mer givende. Da vil det være lettere å få gode diskusjoner etter filmen og analysere filmen dypere enn man kanskje ellers ville ha mulighet til.

Hver enkelt lærer må vurdere (og eventuelt korrigere) vanskelighetsnivået/formuleringene til de ulike spørsmål/oppgaver med utgangspunkt i egen elevmasse.

Oppgaver og informasjon før filmen


Forståelse av begreper


- Finn ut hva eksplisitt og implisitt betyr. Hva vil det si at en film både kan ha en eksplisitt og flere implisitte historier?

- Hva betyr protagonist og antagonist?

- Kan du finne eksempler på filmer eller historier hvor det er klart og tydelig hvem som er protagonisten og antagonisten?

- Hva er et symbol?

- Hva tror du man mener når det sies at en film er symbolrik?

- Når filmen er kalt ”min arabiske vår” hva tror du det kan symbolisere?

 

Historisk sammenheng

En kort introduksjon til den arabiske våren tilblivelse i Tunisia (Dette kan deles ut eller leses opp av læreren)

17. desember 2010 går Mohammed Bouazizi som vanlig ut med grønnsaksvognen sin på gaten i Sidi Bouzid, en liten by sentralt i Tunisia. Som dagene før forsøker han å tjene til livets opphold på den eneste måten han kan, men denne dagen blir annerledes.

En politikvinne konfiskerer vognen hans og gir Bouazizi en bot på rundt 40 kroner (det samme som en dags fortjeneste) for å selge grønnsaker uten lisens, en bot Bouazizi verken makter eller er villig til å betale. Det resulterer i at politikvinnen slår han, spytter han i fjeset og håner hans døde far. For å protestere mot det han oppfatter som dypt urettferdig og et gjennomkorrupt politi oppsøker Bouazizi lokale myndigheter for å forsøke å klage på boten. De nekter å ta han imot. Da kulminerer all ydmykelse, all frustrasjon og all urettferdighet i en desperat handling.

En time senere returnerer Bouaziz til “rådhuset” hvor de lokale myndighetene hører til, heller bensin over seg selv og setter fyr på sin egen kropp. Etter lengre tids sykeleie dør Bouazizi på sykehuset av skadene, etter å ha blitt besøkt av blant annet daværende president i Tunisia, Ben Ali, i et spakt forsøk på å dempe reaksjonene mot hans eget styresett.

Mange av de samme argumentene og frustrasjonene som kom til syne i Tunisia, viste seg også i Egypt. Det viste seg at Egypt hadde en lignende sak, som fikk økende oppmerksomhet etter Bouazizi sin død. Der hadde Khalid Said blitt brutalt slått i hjel av politiet i juni 2010 og bilder av en mishandlet og død Said ble nå spredd på sosiale medier med slagordet ”We are all Khalid”.

En enorm aggresjon hadde bygget seg opp gjennom mange år grunnet fraværet av framtidsutsikter, men ikke minst at myndighetene i hele regionen var gjennomkorrupte, autoritære og kun tenkte på sine egne posisjoner. Opprøret som startet i Tunisia la grobunnen for de revolusjonære opprørene som sveipet over den arabiske verden i 2011. Et opprør mot autoriteter, et opprør for frihet, for mer demokrati og for å skape en fremtid med håp for en hel generasjon. Den arabiske våren var et faktum, alt utløst av en desperat grønnsakselger uten fremtidshåp.

 

Diskuter

- Hva skal til for at du går ut i gatene for å protestere mot myndighetene i Norge? Gjerne kom med eksempler

- I Tunisia og Egypt var mange ungdommer villige til å ofre livet sitt for å kjempe for frihet, demokrati og medbestemmelse. Er det noe saker du ville vært villig å kjempet for selv om det kunne være fare for ditt eget liv eller helse?

- Hva tror du er grunnen til at folk er villig til å dø for noen verdier. Enten demokrati eller religiøst styre?

Finn ut:

- I Tunisia, Egypt, Jemen, Syria og Libya ble styresmaktene kastet av folket takket være protestene. I Egypt har militæret tatt over og i Jemen, Syria og Libya har det brutt ut borgerkrig. Hvordan har det gått med Tunisia siden 2011?

(Her kan gjerne studentene deles i grupper og bli bedt om å velge et temaområde feks Politikk, økonomi, turisme, menneskerettigheter, terror/sikkerhet, kvinners stilling). 

- Hvor viktig var sosiale medier under Den arabiske våren i Tunisia? Hvilken betydning hadde for eksempel Facebook, Twitter, Youtube og WhatsApp i opprøret?

 

Under filmen

Disse spørsmålene kan gis til elevene rett før filmvisningen, slik at de tenker på dette mens de ser filmen. Eventuelt kan dette spares til etterarbeidet.

- Hva mener du er den eksplisitte historien i min arabiske vår?
- Hvilke implisitte historier finner du i min arabiske vår?
- Hvem mener du er antagonisten i filmen? Finnes det en antagonist i det hele tatt?

 

Etterarbeid

Diskuter oppgavene som ble gitt før filmvisningen (se over). Eventuelt kan disse spørsmålene tas etter filmen og diskuteres rett i etterkant. 

Det finnes ingen fasitsvar på noen av spørsmålene, det viktig er at elevene må oppfordres til å begrunne og argumentere for sin egen tolkning. Dette for å lære seg å underbygge argumentasjonen de kommer med. Det er derfor viktig at svarene ikke bare er meninger og tanker fra elevene, men at de underbygger argumentasjonen enten med eksempler fra filmen eller andre eksempler de har lest om i forkant av filmen. Dette for å lære å bygge en argumentasjonsrekke når man skal argumentere for et standpunkt eller en tolkning.

 

Karakterene

- Hvilket førsteinntrykk fikk du av Hedi? Endret ditt inntrykk av Hedi seg gjennom filmen?

- Hvorfor tror du det er så viktig for moren at Hedi gifter seg med Khadija? Hva er morens motiver?

- Sammenlign Khadija og Reem. Hva mener du det er som skiller disse to kvinnene fra hverandre?

- Hvilken karakter kjenner du deg mest igjen i?

Hvorfor akkurat denne karakteren / Hvorfor kjenner du deg ikke igjen i noen av karakterene?

 

Symboler

- Reem betyr som nevnt gaselle på arabiske og det kan argumenteres for at hun skal symbolisere frigjorthet og impulsivitet, men også friheten som et undertrykt folk i Tunisia søkte når de demonstrerte under den arabiske våren. Hva tror du Khadija og moren til Hedi skal symbolisere?

- Hotellet som Hedi bor på og som Reem jobber på er nesten helt tomt for turister, og strendene i området er nesten folketomme. Hvorfor er det slik tror du? Hva kan det symbolisere?

- I en av filmscenene står Hedi reservert og ser på folk som danser, men etterhvert slipper han seg helst løs og danser som han aldri har gjort før. Hva tror du det symboliserer?

 

Kultur

- Hva tror du er grunnen til at familien til Hedi arrangerer ekteskapet for han? Hvordan ville du reagert om du befant deg i Hedi sin situasjon? 

- Sier FNs menneskerettigheter noe om giftemål og ekteskap?

- Er det forskjell på arrangert ekteskap og tvangsekteskap? Om ja, hva er forskjellen?

- Hvordan vil du definere ekteskapet som moren står bak mellom Hedi og Khadija?

- Ære og skam kan stå veldig sterkt i mange familier i Midtøsten. Hvor viktig er dette for familien til Hedi?

- Om du ser på din egen familie: Er det noen ting du kun gjort som hadde ført til at du brakte skam over familien din og de da ikke ville hatt noe med deg å gjøre lengre? Eller er det helt utenkelig?

 

Samfunn

- Virker det som om livet i Tunisia har blitt enklere eller verre enn slik det var før den arabiske våren når du ser filmen?

- Hva betyr det å leve i et demokrati? Kan du forklare forskjellen på et demokrati og diktatur? Vil du si at Tunisia er et demokrati etter hva du har lest om landet?

- Hvilke land i den arabiske verden har monarki?

- Hvilke land i den arabiske verden har presidentstyre?

- Ser vi tilbake på den arabiske våren så var det kun i land hvor det var presidenter hvor opprørene lyktes. Landene med monarki der var det mindre opprør og styresmaktene har ennå makten. Hva tror du er grunnen til at landene med presidentstyre var mer utsatt for opptøyer enn land med monarki? Diskuter

 

Religion

- Tunisia er et islamsk land. Hvor viktig virker religionen å være for Hedi og hans familie?

- Khadija er oppkalt etter profeten Muhammeds først kone. Hva vet du om henne? Hvilken rolle har hun i islamsk historie?

- Konservative islamske politikere i Tunisia mener at kvinner og menn skal komplementere hverandre, og ikke være likestilte. Hva betyr det at menn og kvinner komplementerer hverandre?

- Hva mener du er forskjellen på likestilling og komplementering?

 

Seksualitet

- For Khadija er det viktig å vente med å ha sex og fysisk kontakt frem til etter giftemålet, mens det er det ikke for Reem. Hvorfor tror du det er slik?

- Tror du Hedi er forelsket i Reem og Khadija? Tror du Reem og Khadija er forelsket i Hedi? (begrunn svaret ditt med eksempler fra filmen)

- Tror du unge tunisiere som er forelsket oppfører seg annerledes enn forelskede nordmenn?

- Virker det som at det er akseptert i Tunisia å ha sex om man er forelsket? Eller virker det som at sex kun noe som skal skje mellom mennesker som er gift?

- Når mener du det er riktig at to personer som er forelsket eller glad i hverandre kan ha sex?

 

 

Avsluttende betraktninger om filmen

- Hvordan tolker du slutten på filmen? Kan finne grunner for valget Hedi gjør og hvorfor han gjør det?

- Hvilken omtale har denne filmen fått i norsk og utenlandsk presse? (Husk, filmens originaltittel er ”Inheebek Hedi”.)

- Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le?

- Hva har du lært av filmen/arbeidet før du så filmen? Lag en stikkordsliste.


 

Filmstudieark

Forfatter:Reier Møll Schoder
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Religion, livssyn og etikk , Fremmedspråk
Tema:Religion, Samfunn og individ, Identitet og kjønn, Historie
 

Fakta

Originaltittel:Inhebbek Hedi
Regi:Mohamed Ben Attia
Roller:Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita, Omnia Ben Ghali, Hakim Boumessaoudi, Arwa Ben Smail
Manus:Mohamed Ben Attia
Genre:Drama
Nasjonalitet:Tunisia
Språk:arabisk
Produksjonsselskap:Nomadis Images, Les Films du Fleuve, Tanit Films, Propaganda Prods., VOO, Be TV
Musikk:Omar Aloulou
Lengde:1 t. 33 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2016
Aldersgrense:Tillatt for alle
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen