Filmweb
 
 

Natta pappa henta oss

Kort om filmen

Da moren til Steffan døde følte han ingenting. Ikke sorg. Ikke lettelse. Hvordan ble det sånn? Regissør Steffan Strandberg forsøker i denne filmen å forsone seg med barndommen hos en mamma som valgte flaska framfor barna, og om natta som ble avgjørende for ham og lillebroren. I en Pandoras eske av fortrengte minner dukker både morsomme høydepunkt, spennende eventyr og såre etterspill opp, og livets mysterium virker uhåndgripelig.

Gjennom gamle super 8-filmer, animasjon og nye filmopptak gjenskaper Steffan sommeren han var 11 år, sommeren som forandret alt.

Trailer

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp.

Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.

 

Felles oppgaver før filmen

Natten pappa henta oss handler om en familie som i sterk grad preges av en alkoholisert mor. I forbindelse med lanseringen av filmen samarbeider filmskaperne med organisasjonen Blå Kors.

1. Hva er Blå Kors og hva driver de med? Hvorfor tror du filmskaperne samarbeider med dem rundt lanseringen av filmen?

2. Hva handler Jeg ser-prosjektet om og hvem står bak det?

3. Hva sier statistikken om alkoholmisbruk blant foreldre? Hvordan tror du dette påvirker barna til disse foreldrene?

4. Hvorfor han det være vanskelig å snakke med andre om alkoholisme i egen familie?

Kilder:

Blå Kors' hjemmeside
Blå Kors' Facebook-side
Jeg ser-prosjektet
Kronikk skrevet av blant annet filmens regissør
 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hvilken relevans har tittelen for historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Filmens hovedperson er filmskaperen selv, Steffan Strandberg. Hvordan vil du beskrive ham som person, som vi lærer ham å kjenne i filmen? Hvilke gode og dårlige sider av ham kommer fram gjennom historien?

4. De tre andre viktigste personene i filmen er Steffans lillebror Robert og foreldrene deres. Hvordan vil du beskrive disse tre personene? Hva er deres gode og dårlige sider?

5. Hvordan vil du beskrive Steffan og brorens forhold til foreldrene sine? Hvilke positive og negative ting finner du i forholdet deres til henholdsvis moren og faren? Hvilke forskjeller og likheter ser du i forholdet Steffan og lillebroren har til foreldrene? Hvorfor tro du at de to brødrenes forhold til foreldrene, spesielt moren, er ganske forskjellig?

6. Hvilke likheter ser du mellom den personen Steffan har blitt som voksen og faren hans? Hvordan framhever filmen disse likhetene i filmen? Hvorfor tror du filmskaperen har ønsket å skape denne koblingen til faren sin, en kobling som ikke finnes på samme måte til moren i denne filmen?

7. Hvordan ser Steffan på moren sin i dag? Hvorfor tror du at han ikke klarte å gråte over at hun døde? Hvorfor tror du at han sier at han har dårlig samvittighet overfor henne i dag?

8. Hvorfor tror du at regissøren har valgt å fortelle denne svært personlige historien om seg selv og sin familie gjennom det veldig offentlige mediet som film er?

9. Regissøren snakker i åpningen av filmen om at det å gå tilbake til barndommen er som å åpne "Pandoras boks". Uttrykket heter egentlig Pandoras eske, men hva mener han med dette utsagnet? Hva var den opprinnelige Pandoras eske, som ikke egentlig var en eske, og hvor stammer det moderne uttrykket fra?

10. Denne selvbiografiske filmen føyer seg inn i en rekke andre selvbiografiske historier som har blitt fortalt gjennom film, litteratur og teater i Norge de siste årene. Hvilke andre kjente bøker, filmer og teaterstykker kjenner du som forteller selvbiografiske historier om skapernes egne liv? Hvorfor tror du dette er en så sterk trend i norsk kulturliv akkurat nå?

11. Hvilke positive og negative sider ser du ved denne typen selvbiografiske kunstprosjekter? Hvilke etiske forhåndsregler tror du er viktig å ta når man skal skape denne typen prosjekter? Hvilke konflikter kjenner du til som har oppstått i forbindelse med denne typen selvbiografiske bøker eller filmer?

12. Denne filmen bruker flere forskjellige filmatiske uttrykk for å fortelle regissørens historie. Filmmaterialet som brukes er en blanding av animasjon, arkivmateriale og nye filmopptak. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å blande disse uttrykksformene? Hva er noen fellestrekk i de scenene der det er brukt i filmen? Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å bruke animasjon i akkurat disse scenene?

13. To av scenene der bruken av animasjon er spesielt framtredende, er de to scenene der vi ser hvordan Steffan og broren hans opplever det å være rundt fulle voksne mennesker i hjemmet deres. Den første er når de er på rommet sitt og foreldrene og vennene deres har fest, den andre når de feirer at Start har vunnet seriegullet. Hvordan brukes animasjonen i disse scenene for å beskrive barnas opplevelse av situasjonen? Hvordan framstilles de voksne i disse to scenene? Hvordan brukes skygger i de to scenene?

14. Hva slags inntrykk får du av barndommen til Steffan og broren hans i filmopptakene som er gjort av familien hans? Hvordan er stemningen i disse bildene? Hvordan skaper de tidvis en kontrast til det fortellerstemmen og musikken forteller oss?

15. Hvordan har filmskaperne jobbet med arkivmateriale og nye filmopptak for å skape en sømløs overgang mellom de to? Hvordan utfyller de to uttrykksmåtene hverandre for å formidle det filmskaperne ønsker å si? Hvilke scener i filmen tror du er skapt for filmen, altså som består av nye filmopptak?

16. Historien til Steffan og familien hans fortelles hovedsakelig gjennom en fortellerstemme, eller en såkalt voice-over. Den ene stemmen forestiller Steffan som ung gutt, den andre er Steffan i nåtid, som voksen mann. Hvorfor tror du filmskaperne har valgt å fortelle historien på denne måten? Når brukes de to forskjellige fortellerstemmene i filmen? Hvordan opplever du at de to fortellerstemmene påvirker deg som seer på forskjellige måter? Føler du at den ene er mer troverdig enn den andre, skaper den mer sympati, er det lettere å leve seg inn i historien som fortelles av den ene framfor den andre?  

17. Hvilke episoder er det som utgjør de mest positive minnene fra Steffans barndom?

18. Hvilke episoder utgjør de vondeste minnene fra barndommen hans?

19. Hva er noen av filmens mest sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Beskriv så mange av filmens sentrale temaer som du klarer i detalj, og scenene som i størst grad viser disse.

20. Hva sier filmen om disse temaene: alkoholisme, identitet, egoisme, kjønnsroller, nostalgi, minner, oppvekst, familie, kjærlighet, nærhet, omsorg, tillit, trygghet, frykt, svik?

21. Et av filmens mange viktige temaer kommer fram helt på slutten av filmen, da vi får vite at Steffans far var den første mannen som ble tildelt samværsrett i en norsk rettssak, en sak som gikk helt til høyesterett. Hvorfor er denne saken viktig? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt å ikke fokusere nevneverdig på dette temaet, men holder det tilbake til slutten av filmen? Hva sier Steffan om det eneste som var viktig for ham og broren i denne saken?

22. Beskriv bruken av musikk i filmen. Hva slags musikk brukes hovedsakelig gjennom hele filmen? Hvilke musikalske stykker synes du er mest framtredende i filmen, og hvordan er disse brukt som fortellerelementer? Hva slags stemning forsøker filmskaperne å skape i filmen gjennom musikken?

23. Hvordan vil du beskrive stemningen i filmens aller siste del? Hvordan er denne annerledes fra resten av filmen? Hvilke filmatiske grep er det som skaper denne endringen?

24. Hva tror du filmens siste bilde betyr, av Steffan og det vi antar er familien hans som sykler sammen nedover en gate i hjembyen sin?

 

Oppgaver for mediefag

1. Beskriv kort hva filmen handler om og hvilket argument den presenterer. Hvor effektivt føler du at den gjør dette?

2. Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre metoder for å overbevise et publikum: ethos, pathos og logos. Ethos betyr å overbevise publikum om avsenderens troverdighet eller karakter, pathos betyr at man appellerer til publikums følelser, mens logos betyr at man appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen? Nevn tre scener i filmen som hovedsakelig appellerer til henholdsvis ethos, pathos og logos og begrunn hvorfor.

3. Hva føler du er filmens hovedargument? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til pathos eller logos? Hvorfor?


4. En dokumentarfilms visuelle stil har mye å si for hvordan publikum opplever filmens historie. Noen av begrepene man ofte bruker for å beskrive dette er:

”Flue på veggen” – en observerende, ofte litt upolert visuell stil.

”Talking heads” – bruk av et statisk kamera på et intervjuobjekt.

Skjult kamera – kamerabruk der publikum opplever at kameraet har vært skjult.

Cinematisk – en visuell stil som ligner mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og estetisk penere enn tradisjonell dokumentarisk stil.

Objektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet holder seg mer på avstand og observerer hendelsene i filmen (”Flue på veggen er et eksempel på objektiv stil)

Subjektiv – en visuell stil og fortellerteknikk der kameraet er tettere oppi hendelsene i filmen, og kan iblant oppleves som en av karakterenes synsvinkel.

En film kan kombinere flere av disse stilene, gjerne i en og samme scene. Allikevel snakker vi ofte om en films overliggende visuelle stil, altså den stilen som dominerer mest i filmen.

Når det gjelder Natten pappa henta oss, så brukes flere av disse formene, men ofte brukes de gjennom filmteknikker som animasjon og bruk av arkivmateriale. Beskriv filmens visuelle stil. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for den visuelle stilen.

 

5. Vi har også begreper for å beskrive hvordan innholdet i en dokumentarfilm blir framstilt. Den amerikanske filmteoretikeren og -kritikeren Bill Nichols kom fram til disse seks kategoriene for å beskrive forskjellige typer dokumentarfilmer:

Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument.

Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant kalt "flue på veggen".

Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet, ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser.

Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv).

Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde.

Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere.

Hvilke(n) av disse kategoriene vil du plassere Natten pappa henta oss i og hvorfor? En dokumentarfilm kan gjerne høre hjemme i flere enn én av disse kategoriene, gjerne da i flere deler av filmen. Hvis du mener at denne filmen hører hjemme i flere kategorier, hvilke deler av filmen hører i så fall hjemme i hvilken kategori?

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Kompani Orheim

Alt om min far

Vals med Bashir

 

Nettressurser

Filmens Facebookside


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [5. - 7. trinn, 8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Mediefag , Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget
Tema:Helse og rus, Filosofi og etikk, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Natta pappa henta oss
Regi:Steffan Strandberg
Roller:Steffan Strandberg, Auen Elias Labdon, Gabriel Korneli Hammerseth, Helene Drangsholt, Kurt Baatz Strandberg, Robert Strandberg, Olav Strandberg, Thelma Baatz Strandberg, Tallak Baatz Strandberg, Mia Strandberg
Manus:Steffan Strandberg
Genre:Animasjon / Dokumentar
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produsent:Carsten Aanonsen
Produksjonsselskap:Indie Film
Lengde:1 t. 3 min.
Distribusjon:Indie Film
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:9 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen