Filmweb
 
 

Thelma

Kort om filmen

Thelma handler om en ung kvinne som flytter fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. Her treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør anerkjenne, samtidig som hun får uforklarlige anfall. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem - og en dag forsvinner Anja sporløst.

Trailer
Wikipedia

 

Kort om regissøren

Joachim Trier kommer fra en kjent norsk filmfamilie. Hans far er lyddesigner Jacob Trier, kjent fra Flåklypa Grand Prix, mens bestefaren var den modernistiske regissøren Erik Løchen. Han er også en fjern slektning av den kjente danske regissøren Lars von Trier. Joachim Trier er oppvokst på Frøen, gikk på Forsøksgymnaset i Oslo og spilte inn 8mm-filmer som ung. Senere laget han også flere skatefilmer, som skulle vise seg å bli et springbrett til hans videre interesse for film.

Trier studerte ved European Film College i Danmark fra 1995 til 1997. Fra 1997 til 2000 gikk han på filmskolen National film & Television School i London, hvor han skapte tre kortfilmer, Pietá (1999), Still (2001), Procter (2002) med tidssprang og inspirasjon fra franske nybølge-regissører som Alain Resnais, noe han fulgte opp i sine første spillefilmer.

Hans faste samarbeidspartner på manussiden er Eskil Vogt, som Trier har skrevet manus med til alle sine spillefilmer til nå, Reprise (2006), Oslo, 31. august (2011), Louder Than Bombs (2015) og Thelma (2017).

I 2015 ble hans første engelskspråklige film Louder Than Bombs utvalgt til hovedkonkurransen ved Filmfestivalen i Cannes. Det var den første norske filmen som gjorde det siden Anja Breiens Arven i 1979,

 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp.

Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.

 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Filmen åpner med det som skal vise seg å være et tilbakeblikk fra Thelmas oppvekst, men fungerer også som et frampek på hva vi senere skal få vite om Thelma. Hvilke forventninger skaper denne sekvensen, gjennom musikk og bildespråk, til hva slags film vi skal få se? Hvilken sjanger føler du at åpningen gir forventning om at filmen befinner seg i? Hvilken stemning forventet du at resten av filmen ville ha? Ble disse forventningene møtt? Hvordan, eller hvordan ikke?

3. I introduksjonen av filmen møter vi hovedkarakteren i filmen som barn, sammen med hennes far. Hva slags inntrykk får du av forholdet mellom de to i åpningssekvensen? Hva tror du er den underliggende betydningen av denne scenen?

4. Hva føler du at filmens titteldesign forteller oss om filmens sjanger og stemning?

5. Hvordan vil du beskrive Thelma? Hva er hennes gode og dårlige sider? Hvordan utvikler hun seg gjennom filmen, fra barndom til voksen? Hva er de viktigste hendelsene i livet hennes som utløser disse endringene?

6. Hvordan vil du beskrive Thelmas far og mor? Hva er deres gode og dårlige sider? Hvordan er Thelmas forhold til foreldrene? Hvordan utvikler forholdet mellom dem seg gjennom filmen?

7. Den viktigste personen i Thelmas liv, utenom foreldrene, skal vise seg å bli hennes nye venninne Anja. Hvordan vil du beskrive Anja? Hva er hennes gode og dårlige sider? Hvordan er Thelmas forhold til henne? Hvordan utvikler forholdet mellom dem seg gjennom filmen? Hva er de viktigste hendelsene i livet hennes som utløser disse endringene?

8. Thelma og Anja har svært forskjellige forhold til foreldrene sine. Hvordan vil du beskrive disse forskjellene? Finner du noen likheter i forholdene de har til foreldrene sine?

9. Thelma får flere anfall i løpet av filmen. I begynnelsen er det nærliggende å anta at disse er epileptiske anfall, men hva viser de seg i virkeligheten å være? Hvilke likhetstrekk kan vi finne mellom de forskjellige episodene i filmen der Thelma får anfall? Hva tror du er den egentlige eller underliggende årsaken til at hun får disse anfallene?
10. Hva er psykogene, ikke-epileptiske anfall? Hva er forskjellen på disse og epileptiske anfall?

11. Hva er psykokinese? Hvilken rolle har dette fenomenet i filmens historie og i Thelmas liv?

12. Et av de stedene Thelma får anfall er i svømmehallen, som filmen vender tilbake til i flere scener. Hva slags symbolsk rolle har vann i denne filmen? Hvilke koblinger klarer du å trekke mellom Thelmas opplevelser som liten og episodene vi ser i svømmebassenget?

13. Hvilke andre former for symbolikk brukes i filmen og hvor er disse hentet fra? Prøv blant annet å finne så mange religiøse symboler som mulig og forklar hvor disse er hentet fra. Noen av begrepene som kan knyttes til symbolikken i filmen er stigmata, helbredelse, syndefall, åpenbaring, gjenoppstand.

14. Hva sier filmen om religion? Hvorfor tror du at religion er et så sentralt tema i filmen? Hvordan er Thelma og foreldrenes forhold til kristendommen? Hvordan skiller Thelmas kristne tro seg fra foreldrenes? Hva slags forhold har Thelmas nye studievenner til religion? Hvilke scener tar i størst grad for seg temaet religion?

15. Hvordan portretteres Thelmas seksuelle oppvåkning i filmen? På hvilken måte er dette knyttet til hennes forhold til foreldrene sine? Hvordan er det knyttet til Thelmas forhold til kristendommen? Hvorfor tror du Thelma slites mellom sin kristne tro, familien og sitt nye liv? Hvilke scener tar i størst grad for seg disse temaene?

16. Hva er noen av filmens andre sentrale temaer? Hvilke scener føler du i størst grad tar for seg disse temaene? Hva sier filmen om for eksempel disse temaene: identitet, seksualitet, oppvekst, familie, kjærlighet, isolasjon, nærhet, tillit, synd, skyld?

17. En av filmens kanskje mer sekundære temaer er det digitale samfunnet, som blant annet tillater Thelmas foreldre et nært innblikk i hverdagen hennes, gjennom innsyn i timeplanen på skolen, Facebook og uavbrutt telefonkontakt. Hva føler du at filmen prøver å si om disse tingene? Hva synes du om at Thelmas foreldre har et sånt innsyn i livet hennes? Hvordan tror du foreldrenes forhold til og innsyn i livet til Thelma hadde vært før mobiltelefonens og internetts tidsalder?

18. Filmen inneholder flere drømmesekvenser, innbilte hendelser og hallusinasjoner. Hvilke scener i filmen tror du skjer i filmens virkelighet, og hvilke scener er en fantasi? Hvilke filmatiske grep brukes for å signalisere hva som er virkelighet og hva som er fantasi i filmen? Hvorfor tror du at filmen i så stor grad spiller på dette forholdet mellom hva som er virkelig og hva som ikke er det?

19. Thelmas forhold til naturen er svært framtredende i filmen, hvordan vil du beskrive det? Hva slags rolle har naturen i filmen, da kanskje spesielt dyrene? Hvilken symbolikk leser du i hvordan dyrene og andre naturelementer brukes i filmen?

20. Thelma er en svært visuell film med flere slående bilder. Blant annet brukes en sakte zoom inn eller zoom ut flere steder i filmen, ofte kombinert med et spesielt perspektiv eller kameravinkel. Det er også mange bilder rett ovenfra, som et gudeperspektiv som ser rett ned på karakterene i filmen, ofte Thelma selv. Ta for deg noen av disse visuelle grepene som filmen benytter seg av og analyser hvordan disse brukes som fortellergrep, samt hvordan de påvirker publikums forståelse av scenene de brukes i.

21. Hva legger du spesielt merke til med fargebruken i filmen? I hvilke scener la du tydeligst  merke til bruken av farger som fortellergrep? På hvilken måte ble dette gjort? Hvordan brukes farger til å fortelle om hva som skjer med karakterene i filmen, og til å forsterke enkeltsceners atmosfære og tone?

22. Beskriv bruken av musikk i filmen. Hva slags musikk brukes hovedsakelig gjennom hele filmen? Hvilke musikalske stykker synes du er mest framtredende i filmen, og hvordan er disse brukt som fortellerelementer? Hva slags stemning forsøker filmskaperne å skape i filmen gjennom musikken? 

23. I filmmagasinet Montages er det skrevet en svært grundig analyse av mange av filmens scener og filmatiske grep. I denne teksten kan du finne informasjon som kan hjelpe deg med å finne svar på mange av oppgavene ovenfor. Denne artikkelen er dog også skrevet ut ifra filmkritikerens subjektive oppfatning av filmen, og kan ikke leses som en fasit på hvordan man skal tolke den. Les gjennom hele analysen og finn tre påstander som du er uenig i. Argumenter for ditt syn på disse påstandene, og hvorfor du mener at det artikkelforfatteren skriver ikke er riktig, fra ditt synspunkt.

Artikkelen finner du her: Montages analysen - Thelma

NB! Denne artikkelen inneholder betydelige spoilers og bør ikke leses før man ser filmen.

 

Relaterte filmer med filmstudieark

Moonlight

Ikke kall meg sønn!

Hjartasteinn


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [10. trinn, Videregående]
Fag: Samfunnsfag , Norsk , Mediefag , KRLE-faget
Tema:Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Thelma
Regi:Joachim Trier
Roller:Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen
Manus:Eskil Vogt, Joachim Trier
Genre:Romantikk / Spenning / Thriller
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk
Produksjonsselskap:Motlys A/S
Lengde:1 t. 56 min.
Distribusjon:SF Norge
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:15 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen