Filmweb
 
 

The Square

Kort om filmen

Christian er en respektert kurator ved et samtidsmuseum. Han er en skilt, men dedikert tobarnsfar, han kjører elbil og støtter gode saker. Museets neste utstilling - The Square - er en installasjon om nestekjærlighet som skal oppfordre oss til å være ansvarlige medmennesker. Men noen ganger er det vanskelig å leve opp til egne idealer: Christians barnslige håndtering av en frastjålet mobiltelefon drar ham inn i pinlige situasjoner, og samtidig har museets PR-byrå laget en ekstrem kampanje for The Square. Responsen er overveldende og det hele utløser en eksistensiell krise både hos museet og hos Christian.

Trailer (svensk)
Trailer (amerikansk)
Wikipedia (svensk)
Wikipedia (engelsk)
 

Kort om regissøren

Ruben Östlund startet sin karriere som filmskaper med skifilmer på 1990-tallet, før han begynte å studere ved Akademin Valand i Göteborg, hvor han ble uteksaminert i 2001. Sammen med filmprodusent Erik Hemmerdorff er han co-grunnlegger av filmselskapet Plattform Produktion, som produserer Östlunds filmer. Hans første langfilm

Gitarmongo (2004) vant FIPRESCI-prisen ved Moskva internasjonale filmfestival. Kortfilmen Händelse vid bank (2009) vant Gullbjørnen under filmfestivalen i Berlin. Hans tredje langfilm Play (2011) hadde premiere under Director's Fortnight-programmet i Cannes, hvor den vant prisen Séance "Coup de coeur". Filmen mottok senere Nordisk råds filmpris. Hans neste film Turist (2014) ble vist i sideseksjonen Un Certain Regard i Cannes, hvor den vant juryprisen. Filmen ble senere også nominert til Golden Globe for beste fremmedspråklige film. The Square (2017) vant Gullpalmen under Cannes filmfestival.
 

Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp.

Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter på temaene som presenteres i filmen med hele klassen.

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. The Square er en nokså unik film, som kan være en utfordring å markedsføre til publikum. Se filmens svenske og amerikanske trailer. På hvilke forskjellige måter prøver de å selge filmen i disse? Hvilken av de to trailerne føler du best representerer filmen og hvorfor? Hvorfor tror du de lager forskjellige trailere til forskjellige land når en film lanseres?

3. Filmen er klassifisert som et drama og en komedie, men kanskje fremfor alt er dette en satire. Hva er en satire? Hva er det denne filmen forsøker å satirisere? Hvor vellykket synes du filmen er i sin satire og hvorfor?

4. Filmens tittel er den samme som det mest sentrale kunstverket i filmens handling - The Square. Hva får vi vite er formålet og budskapet med dette kunstverket? Føler du at filmens budskap har fellestrekk med kunstverkets budskap?

5. Filmens regissør Ruben Östlund sa i en pressemelding i forkant av filmens produksjon at han ønsket å "belyse sprekken i tilliten som sakte men sikkert utvides mellom mennesker når samfunnet blir stadig mer individualistisk og idealene ofres." Kan du gi eksempler på scener i filmen som belyser denne tillitssvikten som han snakker om?

6. En annen filmskaper, den spanske regissøren Pedro Almodóvar, sa under en pressekonferanse i etterkant av prisutdelingen ved Cannes filmfestival, hvor The Square vant Gullpalmen, at filmen handlet om "den politiske korrekthetens diktatur". Almodóvar uttalte seg som formann av Cannes-juryen. Hva tror du han mente med dette? Hvilke scener i filmen kan underbygge en slik beskrivelse og på hvilken måte?

7. Filmens åpningsscene, der hovedkarakteren Christian blir intervjuet av journalisten Anne, tar for seg et av filmens mange temaer, som veldig enkelt kan beskrives gjennom spørsmålet: Hva er kunst? Hva slags svar gir denne scenen på det spørsmålet? Hvilket inntrykk gir scenen av den moderne kunstverden? Hvorfor tror du at filmskaperen har valgt å åpne filmen med akkurat denne scenen? Hvordan vil du beskrive hva kunst er?

8. The Square er, på typisk Östlundsk vis, bygget opp rundt noen sentrale sekvenser, som du nå skal forsøke å analysere. Den første av disse er sekvensen der Christian møter det som først synes å være en desperat kvinne på gaten. Det viser seg senere at Christian blir lurt av kvinnen, noe han senere forteller på utbroderende vis til sine kolleger. Hvordan forholder denne sekvensen seg til de to sitatene om filmens tematikk som er nevnt i oppgave 5 og 6? Hvordan vil du tolke hva filmskaperen ønsker å fortelle med denne sekvensen? Hva sier sekvensen om menneskelig mentalitet og oppførsel?

9. En annen sentral sekvens i filmen viser et sceneintervju på X-Royal-museet som filmens handling er lagt til, med den kjente kunstneren Julian. Under intervjuet kommer det stadige utbrudd fra en mann blant publikum som har Tourettes syndrom. Hvordan forholder denne sekvensen seg til de to sitatene om filmens tematikk som er nevnt i oppgave 5 og 6? Hvordan vil du tolke hva filmskaperen ønsker å fortelle med denne sekvensen? Hva sier sekvensen om menneskelig mentalitet og oppførsel?

10. Filmens kanskje mest sentrale sekvens foregår i en stor ballsal under et middagsselskap. Arrangøren har leid inn en performancekunstner som etterligner en ape, tydelig med det formålet å gjøre selskapets gjester litt ukomfortable. Etter hvert eskalerer det hele ut av kontroll. Hvordan forholder denne sekvensen seg til de to sitatene om filmens tematikk som er nevnt i oppgave 5 og 6? Hvordan vil du tolke hva filmskaperen ønsker å fortelle med denne sekvensen? Hva sier sekvensen om menneskelig mentalitet og oppførsel? Hva er en performancekunstner?

11. Et av filmens mange satiriske mål er reklamebransjen. X-Royal-museet i filmen leier inn to markedsførere for å selge The Square-verket til publikum, og skaper et etisk spekulativt PR-stunt. I et intervju med filmbladet Variety sa Ruben Östlund at dette PR-stuntet representerer "det komplett motsatte av [kunstverket] The Squares humanistiske budskap. Filmen utspiller seg i to svært enkle lag. Den ser på hvordan vi ser på individets ansvar kontra samfunnets, hvordan vi tar vare på hverandre, samt emner som tillit og ansvar. Hva mener han med dette? Hva synes du om det PR-stuntet de gjør i filmen? Hva tror du regissøren ønsker å si om samfunnet vårt generelt og reklamebransjen spesifikt gjennom denne sidehistorien i filmen?

12. Som en følge av den kontroversen som følger den spekulative markedsføringen av The Square-verket må Christian holde en pressekonferanse der han forsøker å forklare og forsvare museets intensjoner med reklamefilmen de fikk laget. I løpet av denne pressekonferansen dukker blant annet spørsmålet om ytringsfrihet opp. Hva synes du om den argumentasjonen journalisten som tar opp dette bruker rundt hva som bør være tillatt i ytringsfrihetens navn? Er du enig med påstandene hans? Hva tenker du om Christians forsvar, at ytringsfrihet kommer med et visst ansvar? Når bør ytringsfriheten beskyttes og når bør den ikke beskyttes?

13. Ytringsfrihet har vært et stadig mer aktuelt tema i verden de senere år, i forbindelse med alt fra satiriske tegninger av profeten Muhammed, som ble fulgt av terrorangrep på blant annet det franske satiriske magasinet Charlie Hebdo, til de seneste nynazistiske demonstrasjonene i USA. Hvor mener du at grensene for ytringsfrihet bør gå? Hva er forskjellene i lovene om ytringsfrihet i Norge og USA? Hva med andre land i verden, hvordan er lovene om ytringsfrihet der? Velg ut ett land fra hvert kontinent og beskriv kort hva deres lover om ytringsfrihet er.

Wikipedia - Ytringsfrihet
Wikipedia - Freedom of speech

14. Hvordan vil du beskrive filmens hovedkarakter, Christian? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan utvikler han seg gjennom filmen? Hva slags syn har Christian på seg selv, og hvordan samsvarer dette med virkeligheten? Hvordan vil du beskrive Christians forhold til døtrene sine? Hvordan er forholdet hans til kollegene sine?

15. En av de forholdene som avslører mest om Christian som person er nok det han har til journalisten Anne. Hva er det som skjer mellom de to i filmen? Hva forteller dette oss om hva slags person Christian er? Hvordan belyser dette forholdet de kulturelle forskjellene mellom skandinaven Christian og amerikaneren Anne? Tror du disse forskjellene er representative for de to forskjellige samfunnene, eller bare for akkurat disse to menneskene?

16. En av de andre historiene i filmen som avslører mye om Christian som person er hans jakt på lommeboken og telefonen sin, som han blir frastjålet tidlig i filmen. Hva synes du om måten Christian forsøker å få tilbake eiendelene sine på? Hvordan påvirker denne historien Christian som person? På hvilken måte utvikler han seg som en følge av handlingene sine og forholdet til den unge gutten som blir så sint på ham?

17. I tillegg til å være en film som forsøker å ta opp mange interessante sider av det moderne samfunnet, er The Square en svært visuell film. Hva vil du si kjennetegner filmens visuelle stil? Prøv å se på likheter i hvordan de forskjellige scenene er filmet og beskriv elementer som kameraføring, fargevalg og bildekomposisjon.

18. The Square er åpenbart en film som forsøker å ta opp noen store spørsmål rundt samfunnet vårt og hvordan vi mennesker lever sammen og oppfører oss mot hverandre, samtidig som den satiriserer disse samme tingene. Hvordan vil du beskrive kjernen i filmens budskap? Hva er det den dypest sett forsøker å fortelle oss om hvem vi er som mennesker, og hva slags samfunn vi har skapt oss i vår moderne verden?

Relaterte filmer med filmstudieark
 

De ufrivillige
Play


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Kunst og håndverk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Norsk , Engelsk , Medier og kommunikasjon
Tema:Individ/gruppe, Filosofi og etikk, Kulturmøter/-konflikter, Politikk og samfunn, Samfunn og individ, Språk og uttrykksmåter, Kjønn og kjønnsroller, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:The Square
Regi:Ruben Östlund
Roller:Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
Manus:Ruben Östlund
Genre:Komedie / Drama
Nasjonalitet:Sverige
Språk:dansk/engelsk/svensk
Produsent:Erik Hemmendorff
Produksjonsselskap:Plattform Produktion
Lengde:2 t. 25 min.
Distribusjon:Arthaus
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen