Filmweb
 
 

Hva vil folk si

Fag: Samfunnsfag, norsk, KRLE, historie, fremmedspråk, mediefag

Tema: Barns rettigheter, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Religion, Samfunn og individ, Språk og uttrykksmåter, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Nordisk

 

Kort om filmen

16 år gamle Nisha lever et dobbeltliv. Hjemme med familien er hun en pakistansk datter, mens ute med venner er hun en vanlig norsk ungdomsjente. Når faren tar henne på fersken med kjæresten kolliderer hennes to verdener brutalt. For å sette et eksempel bestemmer foreldrene seg for å kidnappe Nisha og plassere henne hos slektninger i Pakistan. Her, i et land hun aldri har vært før, må Nisha tilpasse seg foreldrenes kultur.

Hva vil folk si er et rørende og intenst drama om det vanskelige forholdet mellom en far og en datter. Det er fortellingen om en ung jente som må finne sin egen vei. Nisha spilles av 18 år gamle Maria Mozhdah som gjør sin første store filmrolle. Faren spilles av Adil Hussain som har spilt i en lang rekke av indiske og internasjonale filmer, blant annet Life of Pi.

Filmens hjemmeside
 

Kort om regissøren

Iram Haq er en norsk filmskaper, skuespiller og sanger oppvokst på Stovner. Hun er utdannet som art director ved Westerdals reklameskole. Haq spilte hovedrollen som Jasmin i filmen Import-eksport fra 2005. Hun hadde også rollen som Fatima Silmandar i Borettslaget, sykepleier i Berlinerpoplene og spilte ett av drapsofrene i Varg Veum-filmen Falne engler.

Hennes første film het Trofast. Uten filmerfaring skrev Haq manus, var skuespiller, regiassistent og kostymeansvarlig. Filmen ble plukket ut til filmfestivalen i Venezia som eneste norske bidrag i 2004.

Haq debuterte som regissør med kortfilmen Skylappjenta i 2009. Hun skrev også manuset selv, og spilte filmens hovedrolle. Filmen vant Ellen-prisen ved Aspen Shortsfest, flere nasjonale priser og var plukket ut til Sundance filmfestival i 2010. Skylappjenta er også en billedbok og ble nominert til Kulturdepartementets debutantpris og UPrisen i 2010.

Haq debuterte med spillefilmen Jeg er din i 2013, med ansvar for manus og regi. Filmen hadde internasjonal premiere på Toronto filmfestival, i likhet med hennes andre film Hva vil folk si.


Notat til oppgavene

Spørsmålene under er hentet fra og relatert til innholdet i filmen, men flere oppgaver krever også videre kildearbeid, fortrinnsvis på internett. Det anbefales at man tar notater under filmen for å kunne besvare oppgavene. De fleste av oppgavene har ingen fasitsvar, men oppfordrer snarere til diskusjon rundt de viktige temaene som filmen tar opp. Noen av oppgavene kan besvares ganske kort, mens andre legger opp til lengre besvarelser basert på videre kildearbeid. Oppgavene kan løses individuelt eller i grupper etter visningen, men bør også gjennomgås før visning, slik at elevene vet hva de skal se etter i filmen. De kan inneholde noen veldig små spoilere, men ingenting som forringer filmopplevelsen nevneverdig. Det anbefales at man avslutningsvis diskuterer svarene fra enkeltelevene eller gruppene i plenum, slik at man kan dele forskjellige synspunkter om temaene som presenteres i filmen fra hele klassen.


Felles oppgaver før filmen

Hva vil folk si handler om en norsk-pakistansk jente som blir sendt tilbake til hjemlandet fordi hun har en norsk kjæreste. I et hjemland hun aldri har vært i treffer hun en fremmed kultur hun ikke kjenner.

1. Hva vet du om Pakistan? Beskriv det pakistanske samfunnet og kulturen deres.

2. Filmen er inspirert av regissørens egne opplevelser som ung. Hva var grunnen til at Iram Haq følte at hun måtte fortelle denne historien, og hvorfor mener hun at den er så viktig? Hva forteller hun om filmens tematikk i intervjuene hun har gjort i forbindelse med filmen?

Les om bakgrunnen for filmen i et intervju med regissøren her.

Les et annet intervju med Iram Haq om filmens tematikk her.

3. Hva er tvangsekteskap? I hvilke kulturer er dette fortsatt vanlig? Hva slags forhold har disse kulturene til ekteskapsalder og aldersforskjell mellom ektefeller? Hvorfor tror du tvangsekteskap fortsatt er så utbredt i verden i dag? Hvilken effekt tror du det har på disse samfunnene?

Les mer om dette på ung.no/tvangsekteskap

4. Høsten 2016 skrev Nancy Herz et leserinnlegg i Aftenposten Si ;D om "de skamløse arabiske jentene". Hva var det hun prøvde å uttrykke i denne artikkelen?

Les artikkelen her

5. Hva var det som kom fram i leserinnleggene som fulgte Nancy Herzs innlegg og debatten om sosial kontroll som ble startet av dette?

Les flere leserinnlegg som fulgte etter Nancy Herzs innlegg her

Les et debattinnlegg om sosial kontroll her https://www.dagbladet.no/kultur/pa-tide-med-en-dugnad-mot-sosial-kontroll/67828948

Les et innlegg om ære og sosial kontroll av forsker Anja Bredal her

6. Hvorfor har det vært så vanskelig å ta tak i disse problemene i det norske samfunnet?
 

Oppgaver etter filmen

1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens offisielle synopsis.

2. Hva er tittelens relevans for den historien som fortelles i filmen? Hvorfor tror du at filmskaperne har valgt akkurat denne tittelen?

3. Hva forteller åpningssekvensen oss om filmens tematikk? Hvilke filmatiske fortellergrep brukes for å beskrive forholdet mellom Nisha og faren hennes her? Hvordan brukes musikk og klipp for å skape spenning og fortelle oss om hva filmen vil handle om?

4. Hvordan vil du beskrive Nisha? Hva er hennes gode og dårlige sider? Hvordan utvikler hun seg gjennom filmen, fra den hun var i Norge før hun blir sendt til Pakistan, til den jenta hun blir når hun kommer tilbake? Hva har endret seg, og hva har hun beholdt av den hun var? Hva er de viktigste hendelsene i livet hennes som utløser disse endringene?

5. Hvordan vil du beskrive Nishas far? Hva er hans gode og dårlige sider? Hvordan utvikler han seg gjennom filmen? Hvordan tror du at han forsvarer handlingene sine overfor seg selv, altså; hvordan lever han med sine egne gjerninger? Hva slags syn har faren på vestlig kultur? Hvordan får du inntrykk av at han har forandret seg i filmens sluttscene?

6. Hvordan er Nishas forhold til faren i begynnelsen av filmen? Hvordan utvikler forholdet mellom dem seg gjennom filmen? På hvilke måter kan vi si at Nisha har et komplekst forhold til faren, med mange både gode og dårlige sider? Hvorfor reagerer faren som han gjør når han oppdager at hun er sammen med en norsk gutt?

7. Hvordan tror du at du hadde håndtert en lignende situasjon, der foreldrene dine forsøkte å tvinge deg til å gjøre noe som ville fullstendig forandre og prege resten av livet ditt?

8. Hvordan portretteres familien til Nisha i begynnelsen av filmen? Hva får du vite om kulturen deres, og hvordan de tenker om andre menneskers syn på familien? Hva slags syn virker de å ha på kjønnsroller i familien?

9. Hvordan vil du beskrive moren til Nisha? Hva slags forhold har Nisha og moren til hverandre? Hvordan er forholdet mellom moren og faren til Nisha? Hvordan tror du livet til moren har vært? Hvorfor tror du at hun er så stille gjennom det meste av filmen?

10. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Nisha og broren hennes? Hvordan forandrer det seg gjennom filmen? Hvorfor tror du at broren opptrer som han gjør i konflikten som oppstår i filmen?

11. Hva slags forhold til seksualitet har de forskjellige medlemmene i Nishas familie? Hvorfor tror du det er så store forskjeller der, selv om de alle tilsynelatende har bodd mange år i Norge?

12. Hvordan vil du beskrive prosessen med det offentlige som skjer etter farens angrep? Hvem er det som snakker med Nisha og familien og forsøker å løse konflikten deres? Hva synes du om måten de utfører arbeidet sitt på, virker de dyktige eller udyktige i jobben sin?

13. Hvorfor tror du faren til Nisha velger den reiseruten han gjør når han kidnapper Nisha og tar henne med til Pakistan? Hvor vanlig tror du det er at sånne kidnappinger skjer i Norge?

14. Hvordan vil du beskrive Nishas første møte med familien sin i Pakistan? Hva slags inntrykk får du av onkelen og tanten hennes? Hva slags inntrykk får du av fetteren hennes?

15. På hvilken måte forsøker Nishas familie å normalisere det som skjer? Hvorfor tror du de gjør dette?

16. Hvordan utvikler Nishas forhold til sin pakistanske familie gjennom oppholdet hennes hos dem? Hvordan er familien i Pakistan annerledes enn familien hennes i Norge?

17. Hvordan er Nishas møte med den Pakistanske kulturen? Hvilke forskjeller opplever hun sammenlignet med den norske kulturen hun kommer fra? Hvilke kulturelle og sosiale forskjeller mellom Pakistan og Norge får vi se i filmen?

18. Hva er namaz og hvilken rolle har det i pakistansk kultur?

19. Hvordan vil du beskrive politiet i Pakistan, ut ifra det vi får se i filmen? På hvilken måte kan vi kalle disse politimennene korrupte? Hva er korrupsjon? Hvorfor tror du at korrupsjon er et stort problem i Pakistan? (Tips: Her kan det lønne seg å gjøre nettsøk på engelsk i stedet for norsk)

20. Hvordan vil du beskrive det pakistanske samfunnet som helhet? Hva slags inntrykk får du av Pakistan gjennom filmen? Hvordan tror du det pakistanske samfunnet forholder seg til kjønnsroller og kvinneundertrykkelse?

21. Hvordan er forholdet mellom barna og foreldrene deres i Pakistan? Hvordan er det annerledes enn forholdet mellom foreldre og barna deres i Norge? Hvilke positive og negative sider ser du ved de to forskjellige relasjonene mellom barn og deres foreldre i de to samfunnene?

22. Hva skjer i den siste konfrontasjonen mellom Nisha og faren i Pakistan? Hvordan endrer dette forholdet dem imellom? Hvordan endrer det hver av dem som person?

23. Hvordan vil du beskrive begrepet "familieære"? Hva slags forhold har pakistansk kultur til dette begrepet? Hvorfor tror du at dette er så viktig i pakistansk kultur, og i veldig mange andre kulturer i verden?

24. Hva slags forhold har vi hatt til familieære i norsk kultur opp gjennom historien? Hvorfor tror du at dette har endret seg så mye over de siste tusen årene? Hva slags endringer har man sett ellers i vesten når det kommer til familieære?

25. Hva synes du om barnevernets behandling av Nishas sak når hun returnerer til Norge? Hvorfor tror du at de ikke klarer å gjøre mer med saken hennes?26. Har vi hatt tvangsekteskap i Norge og vesten? Når var i så fall dette? Hvilken funksjon hadde tvangsekteskap før i tiden? Hvorfor tror du vestlige samfunn i stor grad har beveget seg vekk fra denne typen ekteskap?

27. Hvordan viser filmen farens interne konflikt på slutten av historien? Hvilken grad av selvransakelse tror du han opplever? Tror du han angrer på det han har gjort? På hvilken måte kan vi si at faren til Nisha rives mellom modernitet og tradisjon? Hvordan kommer dette til uttrykk i slutten av filmen?

28. I det aller siste bildet av filmen bryter Nishas far tilsynelatende den fjerde veggen og ser direkte på oss i publikum. Hvorfor tror du filmskaperne bruker dette grepet? Hva forsøker de å fortelle oss med det? Hvordan påvirker det publikums forhold til faren?
 

Informasjon om tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse

Røde Kors har en hjelpetelefon for de som vil snakke om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Nummeret er 815 55 201. Mer informasjon finner du på rodekorstelefonen.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også en nettside med informasjon rundt tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. Den finner du ved å klikke her

Dersom du eller noen du kjenner trenger noen å snakke med om disse tingene, eller bare ønsker mer informasjon, ikke vær redd for å ta kontakt.

Relaterte filmer med filmstudieark

Soraya M.

Vivianes kamp

Brev til kongen

Før snøen faller

Persepolis


 

Filmstudieark

Forfatter:Thomas Wangsmo
Klassetrinn: [8. - 9. trinn, 10. trinn, Videregående]
Fag: Norsk , Samfunnsfag , KRLE-faget , Fremmedspråk , Mediefag
Tema:Barns rettigheter, Individ/gruppe, Kjønn og kjønnsroller, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller, Oppvekst/familie, Religion, Samfunn og individ, Språk og uttrykksmåter, Tenår/skole og seksualitet, Vennskap/respekt, Nordisk
 

Fakta

Originaltittel:Hva vil folk si
Regi:Iram Haq
Roller:Maria Mozhdah, Adil Hussain
Manus:Iram Haq
Genre:Drama
Nasjonalitet:Norge
Språk:norsk/urdu
Produsent:Maria Ekerhovd
Produksjonsselskap:Mer Film
Musikk:Martin Pedersen og Lorenz Dangel
Lengde:1 t. 46 min.
Distribusjon:Mer Filmdistribusjon
Produksjonsår:2017
Aldersgrense:12 år
 
 
Filmplakat:

 
 
 
Norsk Filminstitutt
Adresse Oslo: Dronningens gate 16 0152 Oslo, +47 22 47 45 00
Adresse Bergen: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen